Direct naar de inhoud.

Gemeenteraad Stadskanaal stemt unaniem voor motie opvangen Oekraïense asielzoekers (update)

De Oekraïense vlag wappert bij het gemeentehuis | Foto: Hielke Bosch/RTV1

STADSKANAAL – De ChristenUnie Stadskanaal gaat vanavond in de gemeenteraadsvergadering een motie indienen waarin het de gemeente vraagt om onderzoek te doen naar de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Daarnaast vraagt de partij aan de gemeente om in gesprek te gaan met maatschappelijke organisaties, zoals kerken, over de opvang.

Aanleiding is de Russische inval in Oekraïne van afgelopen week. De daaropvolgende oorlog heeft een grote stroom aan Oekraïense vluchtelingen op gang gebracht. ‘Er hebben zich inmiddels al vluchtelingen uit Oekraïne gemeld bij het AZC in Ter Apel’, zegt Bert van Beek van de ChristenUnie. ‘Ik vind dat Stadskanaal een gastvrije en barmhartige gemeente dient te zijn.’

Brede steun

De ChristenUnie heeft maandagochtend contact gehad met de overige fractievoorzitters in de raad en daaruit is gebleken dat ze de motie allemaal steunen. ‘Momenteel wordt nog de laatste hand aan de motie gelegd zodat deze vanavond meteen ingediend kan worden’, zo laat de partij aan RTV1 weten. Ook de ChristenUnie in Borger-Odoorn heeft eenzelfde motie ingediend in de raad van Borger-Odoorn.

Oekraïense vlag

Sinds vandaag wappert ook de Oekraïense vlag bij het gemeentehuis. De gemeente wil op die manier laten blijken dat ze het land steunen. ‘De vorige week bestelde Oekraïense vlag is binnen en hangt voor het gemeentehuis Stadskanaal! Onze gedachten zijn bij de Oekraïners!’, zo schrijft burgemeester Klaas Sloots op sociale media.

UPDATE: De gemeenteraad heeft de motie, geïnitieerd door de ChristenUnie, raadsbreed ingediend. De motie is dan ook unaniem aangenomen. Dat betekent dat de gemeente Stadskanaal onderzoek zal doen naar de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Burgemeester Klaas Sloots kon dit meteen meenemen in het overleg met de veiligheidsregio Groningen vanavond.

Datum 1 maart 2022 Hielke Bosch

Gemeente Veendam reserveert anderhalf miljoen voor Sorghvlietlaan

Gemeentehis Veendam (foto: Peter Panneman)

VEENDAM – De gemeente Veendam wil werk maken van het gebied rondom de ovonde bij zwembad Tropiqua. De raad reserveerde tijdens het bespreken van de gemeentelijke financiën meer dan anderhalf miljoen voor het gebied.

(meer…)

Datum 8 november 2021 Arienne Dozeman

Lachgasverbod in de gemeente Stadskanaal

Raadsvergadering volgen op lokale televisie (Archieffoto RTV1)

STADSKANAAL – Maandagavond 19 april heeft de meerderheid van de gemeenteraad van Stadskanaal een motie van de ChristenUnie aangenomen waarin wordt opgeroepen tot een lachgasverbod voor de horeca in de gemeente Stadskanaal. De motie werd mede ingediend door het CDA, de SP en de VVD.  

Een landelijk beleid omtrent lachgas laat op zich wachten waardoor de raad van Stadskanaal, evenals in veel andere gemeentes, zich genoodzaakt voelde om hier beleid op te maken. Een reden voor de gemeenteraad om de motie aan te nemen is dat er naast gezondheidsschade ook veel nevenschade is voor bijvoorbeeld het milieu, dit komt dan met name door rondslingerende ballonnen en ampullen. Daarnaast neemt het gebruik toe en hiermee ook de directe gezondheidsschade en verkeersongevallen.

Datum 21 april 2021 Bert Jan Brinkman

Motie ingediend over beruchte kruispunt in Musselkanaal

(Foto: M. Dol RTV1)

MUSSELKANAAL – Maandagavond 25 november is in de raadsvergadering namens de fractie van Lokaal Betrokken samen met drie andere raadsfracties een motie ingediend die het college oproept het beruchte kruispunt in Musselkanaal aan de Exloërweg/Sluisstraat op de korte termijn veiliger te maken.

Op het bewuste kruispunt gebeuren geregeld ongelukken. In de gemeenteraad is daar in het verleden reeds meermalen aandacht voor gevraagd, maar er is nooit iets aan gedaan.

Een aantal weken geleden was het weer raak op het kruispunt. Dat was voor fractievoorzitter Jur Mellies van Lokaal Betrokken de spreekwoordelijke ‘druppel’: “Er moet nu iets gebeuren. Dit kan écht niet langer zo.” De oplossing hoeft wat hem betreft niet eens veel te kosten. “Een aantal stopborden en wat witte zigzag strepen op de weg en het wordt al een stuk veiliger.” aldus Mellies.

In een reactie op de ingediende motie beloofde wethouder Goziena Brongers op de korte termijn iets te gaan doen aan het kruispunt. Ook zal in het kader van het nog vast te stellen gemeentelijk verkeer en vervoerplan onderzocht worden wat er mogelijk nog meer gedaan kan worden om het kruispunt veiliger te maken.

Datum 26 november 2019 Harrie Schutte

Burgemeester Galama botst over motie

Baukje Galama- (F: RTV1)

STADSKANAAL – Ingrid Sterenborg (ChristenUnie) heeft maandagavond de gemeenteraadsvergadering voor een deel moeten leiden. Dit gebeurde nadat burgemeester Baukje Galama een hoogoplopend meningsverschil kreeg met raadslid Klaas Pals (D66) over een motie.

Westerschool

Pals wide deze indienen om het bestuur van scholengroep OPRON aan een gesprek met een deel van de gemeenteraad te onderwerpen omdat OPRON in ‘hun’ ogen nalatig heeft gehandeld bij het sluiten van de Westerschool in Stadskanaal noord. De burgemeester vond dat die motie ‘technisch gezien’ niet in orde was en voelde dus niets voor een soort van hoorzitting over het openbaar onderwijs. De meeste politieke partijen vonden dat echter van wel.

Schorsing

Hierop volgde een schorsing waarna burgemeester Galama niet terugkeerde als voorzitter van de gemeenteraad. Plaatsvervangend voorzitter Sterenborg nam haar plaats in. De motie, ingediend door D66, werd door de raad aangenomen. De ChristenUnie en het CDA steunen Galama in haar betoog. Volgens de christelijke partijen heeft Galama wel een punt. Maar de overige partijen steunden toch de motie.

Geen commentaar

Na afloop van de raadsvergadering liet CDA-wethouder Jan Bessembinders weten dat de burgemeester geen commentaar wil geven naar aanleiding van de ontstane situatie. Burgemeester Galama heeft zich na afloop ‘ziek’ gemeld.

Datum 31 januari 2018 Bert Jan Brinkman

Geen rokertje meer in speeltuinen Veendam

Alian Spelde D66 Veendam. (Foto: B J Brinkman)

VEENDAM – Een shaggie draaien bij een wipwap of schommel in de gemeente Veendam is binnenkort taboe. Alle speeltuinen binnen de gemeente worden namelijk rookvrij. Dat is gisterenavond tijdens de raadsvergadering besloten.

Motie

“Kinderen verdienen het om op te groeien in een rookvrije omgeving”, zegt D66- Veendam fractievoorzitter Alian Spelde. D66 diende maandagavond een motie in om de speelplaatsen rookvrij te verklaren. Het voorstel werd mede ingediend door het CDA, PvdA, CU, GB en de VVD en werd overgenomen door het college van B en W.

Sympathiek

De SP-Veendam en de partij VUK noemden de motie sympathiek maar vragen zich af wie en hoe dit moet worden gecontroleerd.Bovendien vindt VUK dat de maatregel te ver gaat. Pé Langen: “Het is toch de verantwoordelijkheid van de mensen zelf te roken”. Na een korte schorsing liet B en W weten het voorstel over te nemen. Begin 2018 komen er bordjes verboden te roken bij de speeltuinen in de gemeente Veendam.

Datum 19 december 2017 Bert Jan Brinkman

Gemeente Pekela wil een mooi afscheid laatste bewoners AZC

Foto: Wilma Swarts RTV1

GEMEENTE PEKELA – Gisteravond tijdens de openbare raadsvergadering in de gemeente Pekela stond op de agenda de brief (jongstleden 3 mei) gericht aan het COA en betreffende sluiting AZC. De mededeling van het COA is burgemeester Jaap Kuin rauw op het dak gevallen. Bovendien viel het tijdstip waarop het bericht werd medegedeeld een dag voor Koningsdag verkeerd, waardoor er niet of nauwelijks gelegenheid was om betrokken mensen te informeren. Boosheid en teleurstelling richting het COA was het gevolg. Intussen is er een gesprek geweest, waarin COA onderkent dat er niet goed is nagedacht over dit moment. Het college wil er alles aan doen om een mooi afscheid te organiseren voor de laatste bewoners van het AZC.

Jaap Kuin sprak de volgende woorden.
‘Ondanks een 20 jarige goede samenwerking, is het gebeurd is het over. U heeft gemerkt dat het college stevig daarop heeft gereageerd via de media, omdat we echt het gevoel hadden dat we op een onheuse manier waren bejegend door COA. Want wat betekent nou zo´n besluit, u hebt een verplichting naar ons, COA gaf aan dat ze later wel juridisch zouden uitzoeken en dat ze daar later op terug zouden komen. Ik vind dat dit anders had gemoeten, je gaat eerst met elkaar in gesprek om iets te beëindigen, afhankelijk van de gebruikte argumenten kun je ja of nee zeggen. Ook van hen was een ander argument, we vertrouwen het niet, bang dat het eerder naar buiten zou komen alvorens zij de kans kregen hun personeel daarover in te lichten, dus onze integriteit werd in twijfel getrokken, dat voelde niet goed.

Dat heeft COA uiteindelijk zich aangetrokken maar blijft bij besluit.
‘We werden gebeld en ze zijn vorige week geweest. Niet alleen COA/Noord maar ook mevr. Helder, lid van de raad van bestuur van COA en heeft met een afvaardiging van het college gesproken. Er werd gezegd: We blijven bij ons besluit tot sluiting, met u hadden we nog maar een kortlopend contract waardoor het gemakkelijk was om ons besluit door te zetten, want langere contracten leiden tot hogere kosten, verder onderkent men de vorm en het tijdmoment, waar niet goed over is nagedacht.’

Kou en boosheid weggenomen.
‘Het gesprek heeft de kou en de boosheid weggenomen, maar daar zijn we er niet mee, er moet nog heel wat gebeuren. Nogmaals hebben we benadrukt dat het college van burgemeester en wethouders dit een onverstandig besluit vindt, het college blijft erbij om de bestaande AZC’s , zoals die in Pekela, te verkleinen tot max. 200-300 personen. Dit kan goed participeren in de samenleving, terwijl de overige capaciteit in reserve is te houden mocht er toch in Zuid-Europa wat gebeuren. COA, gesteund door de staatssecretaris, denkt er echter anders over.’

Afspraken over ingediende claim.
‘Afgesproken is nu dat op korte termijn een afvaardiging van COA met de gemeente in gesprek gaat over de door ons ingediende claim. Heb gisteren gezien hoe snel men er in Oldambt is uitgekomen, dus als men hier net zo handig reageert, dan zijn we er snel uit. We gaan nu samen met COA het proces in van afronding, het betekent dat ik nu niet kan zeggen wanneer het AZC Pekela zal worden gesloten, wat er gaat gebeuren op de korte termijn, maar wel dat we voor de zomervakantie tot een akkoord wensen te komen tussen gemeente Pekela en COA. In de tussentijd blijft het AZC operationeel.’

Nieuwe units uit Beerta naar Pekela
Nadat alle raadspartijen hun mening hadden gegeven, nam de burgemeester nogmaals het woord.
‘We hebben eerder al eens aangegeven dat de huidige gebouwen van AZC-Pekela niet meer voldoen aan deze tijd en daardoor dit niet meer humaan was om mensen hierin op te vangen. Maar er ligt wel een infrastructuur, we waren in verregaande gesprek over een aantal nieuwe units in Beerta die hier gewoon in Pekela geplaatst konden worden. Dit had voor de midden lange termijn een prima oplossing geboden. We hadden hiermee een kleinschalig vluchtelingencentrum, wat goed is ingeburgerd, open kunnen houden. Wel zou het betekenen dat er een nieuw huurcontract met Pekela moest worden afgesloten, maar wel met gratis units. Gezien de ontwikkeling om het AZC nu te sluiten voelt dit achteraf wrang’.

Gemeenteraad ondersteund college door middel van motie op initiatief van SP.
Op initiatief van de Socialistische partij (SP) is er gisteravond een motie ingediend. De motie behelst dat de gemeente Pekela afstand neemt van de handelwijze van de rijksoverheid en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bij het vertrek uit het dorp en de werkgelegenheid door dit besluit wederom hard wordt getroffen. Henk Busemann zorgde ervoor dat de motie qua werkgelegenheid uitgebreid werd. ‘De regio Oost-Groningen door dit besluit wederom hard wordt getroffen. Pim Siegers (SP)  kon zich hierin prima vinden. Hij had al in de motie een regeltje wit gelaten zodat dit prima met de pen kan worden bijgeschreven. Jaap Kuin: ‘U vraagt ons dit op z’n Pekels op te lossen en u weet dat ik daar langzamerhand ook mijn zwak voor heb, dus dat lijkt me een prima voorstel mits dat u als raad daarmee kunt instemmen.’ De motie werd unaniem aangenomen met de opmerking van de PvdA erbij.

Het voelt goed dat het college door de gehele raad wordt ondersteunt, dat maakt de onderhandelingen met COA ook stevig, aldus Kuin. De komende weken zal de raad op de hoogte gehouden worden hoe het verder gaat. ‘

Alles eraan doen om de laatste bewoners een mooi afscheid te geven.
Ten slotte zegt Kuin tegen de raad: ‘U heeft als raad ooit aangenomen dat een klein bedrag mag worden besteed aan integratie van de AZC-bewoners in de samenleving. Met COA is inmiddels al afgesproken dat we er alles er aan zullen doen om van de laatste bewoners op een mooie manier afscheid te nemen. Daar willen we een gedeelte van dat budget voor gebruiken omdat we als Pekela willen laten zien dat we ons tot het laatst humaan gedragen t.o.v. deze vluchtelingen.

Vanavond in het uurtje radio-uitzending RTV1 actualiteiten 18.00 -19.00 Jaap Kuin rond kwart over zes in gesprek met Herman Alink en Wilma Swarts.

Datum 24 mei 2017 Redactie

Gemeenten sturen brief naar minister over motie windparken

De plek waar de windmolens (zouden) komen

STADSKANAAL / BORGER – Op 20 december heeft de Tweede Kamer met een grote meerderheid de motie van de leden Smaling en Vos aangenomen met betrekking tot de realisatie van duurzame energie in de Drentse Veenkoloniën. De motie heeft als strekking dat er een periode van bezinning moet worden ingelast voor een zoektocht naar alternatieven voor de nu geplande windparken in het gebied van De Drentse Monden en Oostermoer.

Naar aanleiding van deze motie hebben de colleges van de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal een brief gestuurd aan minister Kamp. In de brief geven de colleges aan zeer verheugd te zijn met het aannemen van de motie. U leest de brief in deze download/bijlage:

brief college over Motie tweede kamer m.b.t. windparken Drentse Veenkolonien 22122016

Datum 23 december 2016 Bert Jan Brinkman

Veenkoloniën aanzet voor alternatief windmolens

Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTV1)

DEN HAAG/ BORGER – SP en PvdA dienden gisteren een motie in voor een bezinningsperiode voor windpark Drentse Monden en Oostermoer. De motie kreeg steun van bijna de voltallige Tweede Kamer. Enkel de PVV, die niets moet hebben van gesubsidieerde energie, stemde tegen. Dat komt omdat de motie de weg vrijmaakt voor andere gesubsidieerde alternatieven zoals zonne-energie of aardwarmte.

 

Niet afwachten

Wat de minister nu gaat doen zal pas blijken in januari. SP kamerlid Eric Smaling adviseert nu dat de inwoners in de Veenkoloniën niet moeten gaan afwachten maar met alternatieven moeten aankomen zoals een solarpark. Stichting de Zonkoloniën is inmiddels druk bezig met het realiseren van een dergelijk park.

Solarpark

Maandag maakte burgemeester Galama nog bekend dat er twee zonneparken worden gebouwd in Stadskanaal. Ook Jan Nieboer van actiegroep Tegenwind is blij met het uitstellen van de plannen voor een windmolenpark in de Veenkoloniën. Volgens Nieboer is de kans groot dat de plannen voor het windpark van tafel gaan. ‘Er zijn genoeg alternatieven voor zonne-energie die in dezelfde energie opbrengst voorziet als de geplande windmolens. “We alle registers opentrekken om de Veenkoloniën windmolenvrij te houden”, aldus Nieboer.

Bron

Datum 22 december 2016 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal