Direct naar de inhoud.

Sport Drenthe richt vizier op sportdocenten om senioren te laten bewegen

De maatschappij vergrijst in snel tempo en de vraag naar gediplomeerde sportdocenten voor ouderen wordt steeds groter. Om senioren op een goede en verantwoorde manier te laten bewegen, start een opleiding tot seniorensportleider in sporthal de Koel in Borger. (meer…)

Datum 10 augustus 2021 Redactie

Treant gaat nieuwe generatie cardiologen opleiden

v.l.n.r. Margriet Rocks (coördinator arts-assistenten), Rutger Anthonio (cardioloog), Hong Kie The (cardioloog), Petra Tijink (coördinator medische vervolgopleidingen) – Foto door Bianca Verhoef

STADSKANAAL – Treant Zorggroep heeft een opleidingsbevoegdheid gekregen voor de medische vervolgopleiding cardiologie. Dit betekent dat artsen vanaf 2021 een deel van hun opleiding tot cardioloog bij Treant kunnen volgen. De toekenning van de opleidingsbevoegdheid is goed nieuws voor de opleidingsgroep cardiologie van Treant. Cardioloog en opleider Rutger Anthonio: ‘Dit voelt als een enorme beloning voor de inzet van onze opleidingsgroep. We zijn hier heel blij mee.’ Collega-opleider cardioloog Hong Kie The: ‘Ik ben ontzettend trots. Het is geen kleinigheid om een dergelijke erkenning te krijgen. We willen én moeten goede artsen opleiden, ook voor de regio. Die kans krijgen we nu.’

Jonge artsen positief over opleidingsklimaat
Tijdens de visitatie van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) is gekeken naar het opleidingsklimaat binnen Treant, de faciliteiten en de betrokkenheid en geschiktheid van de opleidingsgroep. Hier kwam overtuigend naar voren dat Treant als opleidingsinstelling aan de gestelde criteria voldoet. Uit gesprekken met arts-assistenten bij Treant blijkt dat de jonge artsen zeer te spreken zijn over het opleidingsklimaat en de sfeer binnen het ziekenhuis: korte lijnen, adequate begeleiding en volop ruimte voor individuele opleidingswensen.

‘Onderwijs-minded’
Het feit dat Treant vanaf 2021 een bijdrage mag leveren aan de opleiding van een nieuwe generatie cardiologen in samenwerking met Medisch Spectrum Twente uit Enschede en Isala uit Zwolle komt niet uit de lucht vallen. Cardioloog Anthonio: ‘We steken veel energie in de opleiding, coaching en begeleiding van arts-assistenten en co-assistenten. Onze vakgroep is altijd al ‘onderwijs-minded’ geweest. In ons vak volgen de ontwikkelingen zich in rap tempo op. Wij zien het belang van opleiden vanuit ons vakgebied, maar ook zeker het belang voor Treant. Opleiden en wetenschappelijk onderzoek horen bij een ziekenhuis van dit formaat.’

Meer opleiden
De opleidingserkenning past bij de koers van Treant. Paula Nelissen, voorzitter raad van bestuur van Treant: ‘Dit is fantastisch nieuws. We willen meer gaan opleiden binnen Treant, op alle niveaus. Opleiden is immers de sleutel tot vernieuwen, ontwikkelen en veranderen. En niet in de laatste plaats: door meer op te leiden, creëren we kansen om specialisten en andere zorgprofessionals te binden aan onze regio en onze organisatie.’

Volgende stap
Dit resultaat smaakt naar meer. Cardioloog Anthonio: ‘Onze volgende stap is het verkrijgen van de erkenning voor de opleidingsonderdelen niet-invasieve beeldvorming en hartkatheterisatie. Het niveau van deze vakgebieden binnen Treant is hoog. En met de komst van ons nieuwe hartinterventiecentrum hebben we een prachtige opleidingsfaciliteit.’

Datum 25 november 2020 Bert Jan Brinkman

Nieuw projectplan Meander, SBB en Noorderpoort

.

VEENDAM – Zorggroep Meander, SBB en Noorderpoort Beroepsonderwijs Veendam blijven het Gildeleren verder ontwikkelen en beginnen nu met een gecombineerde manier van opleiden. Daarmee kunnen studenten van de opleiding Servicemedewerker Breed, niveau 2 doorstromen naar de combi opleiding Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg, niveau 3. Op donderdag 12 november wordt een addendum aan het projectplan feestelijk ondertekend.

“We willen samen onze rol pakken als één van de grootste (zorg)-opleiders in de regio.”

Zorggroep Meander en Noorderpoort Beroepsonderwijs Veendam werken al jaren samen om studenten op te leiden via het Gildeleren op o.a. de locaties Breehorn en Veenkade in Veendam. Waar eerst alleen de studenten van de opleiding servicemedewerker Breed, niveau 2 werden opgeleid starten wij nu met studenten die de combi opleiding Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg volgen. Het opleiden van studenten via het Gilde biedt veel mogelijkheden om van elkaar en met elkaar te leren. Voor zowel de studenten als de medewerkers van Zorggroep Meander.

Doordat niveau 2 studenten kunnen doorstromen naar niveau 3 en een diploma Verzorgen IG / Maatschappelijke Zorg kunnen behalen, staan ze sterker op de arbeidsmarkt. “Met de arbeidskrapte in de regio, willen we hiermee ook onze rol pakken als één van de grootste werkgevers en opleiders in de zorg in de regio,” zegt Peter Drenth, directeur Zorggroep Meander. “We werken nauw samen met het SBB en Noorderpoort Beroepsonderwijs Veendam om toekomstige medewerkers op te leiden.” Natuurlijk hoopt Zorggroep Meander de studenten in eigen huis een baan aan te bieden, waar ze de visie van Meander al goed hebben leren kennen.

Dankzij de uitbreiding van de samenwerkingsovereenkomst kunnen nu ook studenten in de regio Veendam op niveau 3 studeren binnen een Gilde. Het feit dat de zogenaamde skills lessen, de praktijklessen in verpleegtechnische vaardigheden, binnen de zorggroep worden gegeven door twee van Zorggroep Meander’s eigen verpleegkundigen, in samenwerking met de Gildedocent, is een belangrijke onderscheidende factor.

De studenten van het huidige Gilde nemen een groot deel van de organisatie van deze feestelijke bijeenkomst voor hun rekening.

Datum 7 november 2019 Redactie

Twee opleidingen worden één bij Ubbo Emmius

(Foto: J. Westerhof, RTV1)
STADSKANAAL – Op dinsdagavond 8 oktober is op het Ubbo Emmius Sportparklaan in Stadskanaal de naam onthuld van een nieuwe opleiding: Service, Business en Media.

De opleiding is een samenvoeging van de twee bestaande opleidingen Economie en Ondernemen en Dienstverlening en Producten.

De onthulling vond plaats tijdens een, door leerlingen georganiseerde, feestelijke informatieavond voor ouders, verzorgers en docenten.

Voordelen
“Door de overlap binnen deze opleidingen is de samenvoeging tot één opleiding een logische stap. Op deze manier kunnen leerlingen breder kiezen, ontwikkelen ze meerdere vaardigheden en kunnen ze nog alle kanten op. Alleen maar voordelen,” aldus de school.

De opleiding is al vanaf september gestart.

Datum 8 oktober 2019 Redactie

Jong talent op avontuurlijke stage bij Treant

Refaja ziekenhuis (Foto: BJ Brinkman rtv1)

TREANT – Negen studenten HBO Verpleegkunde van Windesheim en Hanzehogeschool starten deze maand met een avontuurlijke stage bij Treant. In een half jaar maken zij kennis met talloze facetten van de ziekenhuis- én ouderenzorg.

Bovendien krijgen zij alle ruimte om hun praktijkperiode naar eigen wens in te vullen. Op deze manier hoopt Treant meer jongeren te enthousiasmeren voor een loopbaan in de ouderenzorg.

Overdracht
Tijdens hun zogeheten ketenstage volgen de studenten het zorgtraject van kwetsbare ouderen. Zo leren zij hoe de overdracht tussen zorginstellingen verloopt en waar eventueel verbeteringen mogelijk zijn. Daarnaast krijgen studenten én zorgorganisaties meer zicht op de complexiteit van de zorgketen van kwetsbare ouderen. Doordat zij in de praktijk ervaren wat deze doelgroep te bieden heeft, kiezen meer studenten voor een uitdaging in de ouderenzorg. En die extra handen kan Treant vanwege de vergrijzing goed gebruiken.

Veel vrijheid
Dankzij de ketenstage maken studenten in korte tijd kennis met allerlei facetten van de ouderenzorg. Ook de inhoud van hun praktijkstage is bijzonder, want die staat in het teken van zelf leren en ontdekken. Door stagiaires veel vrijheid te geven en te laten meedenken over de zorg, leren zij wat de regierol van de verpleegkundige inhoudt. Treant beschikt over alle ingrediënten voor een succesvolle ketenstage en is trots om dit programma te kunnen aanbieden.

Tijdens de ketenstage maken studenten kennis met de afdelingen Geriatrie of Neurologie. De geriatriestage vindt plaats op de verpleegafdeling Geriatrie in ziekenhuislocatie Scheper in Emmen, in Weidesteyn (hoog complexe verpleeg-, revalidatie- en herstelzorg) en in Olden Kinholt in Hoogeveen (woonzorg). De studenten die stage lopen in de neurologische keten melden zich op de verpleegafdeling Neurologie in ziekenhuislocatie Refaja in Stadskanaal, in De Horst (intensieve zorg en revalidatie) en Holdert in Emmen (woonzorg).

Verbetervoorstellen
De studenten draaien zes weken op een locatie mee. Tussendoor is er gelegenheid om symposia te bezoeken. Ook doen de stagiaires onderzoek naar een probleem. Aan het einde van hun stage organiseren de studenten een symposium, waar ze verbetervoorstellen presenteren.

Datum 8 februari 2019 Redactie

Techforfun viert 5 jarig bestaan

(F: Peter Panneman)

VEENDAM – Vijf jaar geleden ging in Veendam Techforfun van start, een onderwijsproject waarin de gemeente Veendam, Winkler Prins en basisscholen en bedrijven uit de regio samenwerken om jongeren enthousiast te maken voor techniek. Techforfun was vanaf dag 1 een succes en daarom wordt op donderdag 24 januari het eerste lustrum gevierd.

Aanleiding voor de start van Techforfun in 2013 was de grote behoefte aan technische vakmensen. Door kinderen al vroeg te interesseren voor techniek, hoopten de initiatiefnemers dat zij op de middelbare school een technisch profiel en daarna een technische vervolgopleiding zouden kiezen. Het project was meteen een succes, dankzij de bijzondere samenwerking tussen basis- en voortgezet onderwijs en de betrokkenheid van vele vrijwilligers. In 2014 won Techforfun de Onderwijsprijs voor de provincie Groningen. In de landelijke finale sleepte het project in 2015 een tweede prijs in de wacht.

Ook nam het aantal leerlingen dat op de middelbare school een technisch profiel koos toe. Ondanks het enthousiasme van alle betrokkenen zag het er even naar uit dat het project om financiële redenen niet kon worden voortgezet. Gelukkig zegde Paragon Pet Products uit Veendam in 2017 toe de lessen voor een aantal jaren te sponsoren.

De naam van het project werd als dank veranderd in Paragon Techforfun. Paragon Techforfun drijft voor een belangrijk deel op vrijwilligers, die de lessen op Winkler Prins begeleiden. Bijna allemaal hebben ze een technische of onderwijskundige achtergrond. Zij zijn dan ook allemaal uitgenodigd voor de lustrummiddag.

(Door: Peter Panneman)

Datum 22 januari 2019 Redactie

Uitdagende opleiding in Chemische Industrie

Steffan de Hoop uit Musselkanaal leert voor procesoperator

MUSSELKANAAL – “Hoe gaan wij in de toekomst om met het tekort aan chemisch operators?” Deze vraag ontstond bij de start van de nieuwe vestiging van het bedrijf Avantium in Delfzijl. Het antwoord is om nieuwe manieren van werving in te zetten. Dit doen ze door samen met uitzendpartners en de arbeidsmarktregio een speciaal opleidingstraject te ontwikkelen voor werkzoekenden. Voor twaalf mensen betekent dit ze in januari 2019 gaan starten met een opleiding tot chemisch operator.

Het roer moest om
Steffan de Hoop uit Musselkanaal is één van de kandidaten: “Ik heb jarenlang in de elektronica detailhandel gewerkt. Eerst op de winkelvloer, daarna als filiaalmanager en tot op het laatste moment betrokken bij het sluiten van filialen in het land. Uiteindelijk volgde ook mijn ontslag. Ik besloot dat het roer om moest en te zoeken naar ander soort werk. Deze kans kwam op mijn pad en sprak mij aan. Het is technisch, de werktijden zijn gunstig voor mij en er zit toekomst in. Ook de aandacht voor duurzaamheid vind ik belangrijk.” Steffan meldde zich aan via kansrijkberoep.nl.

Chemie groeit
De komst van Avantium was de aanjager voor het opleidingstraject. Net zoals bij andere bedrijven in onze regio, is hun vraag naar technisch personeel groot. Daarom hebben de arbeidsmarktregio Werk in Zicht, MF uitzendbureau en Abiant besloten samen een opleidingstraject op te zetten. Zo proberen ze te voldoen aan de groeiende personele vraag in de sector. MF en Abiant verzorgen het opleidingstraject. “Het enige dat wij van een bedrijf vragen is een werkplek en begeleiding voor de duur van de opleiding”, aldus Christel Knot van MF Uitzendbureau. “De kandidaten doen tijdens de opleiding meteen waardevolle praktijkervaring op. Na afronding kunnen ze meteen aan de slag als operator. Van deze groep ook een deel bij Aviantium zelf. Natuurlijk kunnen ook andere bedrijven zich melden als zij gebruik willen maken van het potentieel uit dit opleidingstraject of zelf een specifiek opleidingstraject willen starten.”

1000-Banenplan helpt te versnellen
Het 1000-banenplan zorgt voor een snelle realisatie. Via het platform kansrijkberoep.nl zijn de geschikte kandidaten gevonden. Het 1000-banenplan vergoedt ook een deel van de kosten. Dat verlaagt de drempel voor zowel kandidaten en werkgevers.

Een baan voor het leven
Michel Dammer, adviseur van Werk in Zicht: ”We zijn uitgesproken blij met dit traject. Voor werkzoekenden is het een geweldige kans op een duurzame baan voor langere tijd. Operators blijven vaak lang verbonden aan hun werkgever. Leren omgaan met complexe installaties in de chemie vergt nou eenmaal tijd. Maar eenmaal aan de slag, heb je er een baan aan voor het leven.”

Over Werk in Zicht
Werk in Zicht is het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en SW-bedrijven in Groningen en Noord-Drenthe. We werken aan een arbeidsmarkt waar iedereen welkom is. Samenwerken is onze passie én aanpak. Met werkgevers en opleidingsinstanties in onze regio. Het 1000-banenplan helpt ons deze ambitie te vervullen. Doel van dit plan is om duizend werkzoekenden in het aardbevingsgebied aan een baan te helpen. Inmiddels zijn er al 156 mensen duurzaam aan de slag via het 1000-banenplan.

Zie ook www.werkinzicht.nl.

Datum 21 december 2018 Bert Jan Brinkman

Training voor vrijwilligers: kennis van financiële problemen

Welstad Stadskanaal (F: Janneke Westerhof, RTV1)

STADSKANAAL – Het VIP! Stadskanaal organiseert op maandagochtend 24 september in samenwerking met Vitaal Vrijwilligerswerk een gratis training voor vrijwilligers over het bespreekbaar maken van financiële problemen. In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens financiële problemen.

Taboe

Er rust nog altijd een taboe op het hebben van schulden en dit leidt tot stress en schaamte. Als vrijwilliger kan het best lastig zijn om financiële problemen met iemand bespreekbaar te maken. Wat kun je doen om iemand te helpen en wanneer is er professionele hulp nodig? Meer kennis over financiële problemen en de hulp die er mogelijk is kan je helpen om mensen een stapje verder te helpen.

Problemen

Onderwerpen die zoal aan de orde komen zijn armoede en schulden in het algemeen, de cijfers e.d., oorzaken en impact van financiële problemen, het herkennen en bespreekbaar maken van financiële problemen, zelf hulp bieden of professionele hulp inschakelen en laaggeletterdheid en een (licht) verstandelijke beperking en de samenhang met financiële problemen.

De training vindt plaats bij Welstad ’s ochtends van 9.30 tot 12.30 uur. Inschrijven kan via de website www.vitaalvrijwilligerswerk.nl.

Datum 4 september 2018 Bert Jan Brinkman

Noorderpoort biedt nieuwe opleiding

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal

STADSKANAAL – Noorderpoort start in het schooljaar 2018/2019 met de opleiding Servicemedewerker Breed niveau 2. Deze opleiding speelt in op een snel veranderend werkveld door studenten op te leiden die zeer breed inzetbaar zijn.

Inspelen op veranderend werkveld
Omdat banen qua inhoud snel veranderen, zijn organisaties steeds vaker op zoek naar werknemers die op veel verschillende gebieden praktijkgerichte vakkennis in huis hebben. De opleiding Servicemedewerker Breed maakt van de studenten een dienstverlenende medewerker met kennis van zaken op gebied van Zorg & Welzijn of Zakelijk & Commercieel. De studenten kunnen na hun studie doorstuderen op een mbo-opleiding niveau 3 of niveau 4. Maar hij of zij kan er ook voor kiezen om aan het werk te gaan. Dit kan bijvoorbeeld bij een ziekenhuis, een verzorgingstehuis, een winkel of bij een gemeentelijke organisatie.

Studenten worden breed opgeleid
Servicemedewerker Breed is een opleiding die een directe binding heeft met het werkveld, waardoor de studenten hun opgedane kennis direct in de praktijk kunnen brengen. De studenten worden opgeleid tot jonge alleskunners die ondersteunen in het bedrijfsproces. Tijdens de opleiding leren de studenten wat goed werknemerschap inhoudt. Hierbij kun je denken dat studenten competenties onder de knie krijgen, zoals klantgericht werken, dienstbaar en behulpzaam opstellen naar collega’s en schoon en netjes werken. De focus ligt hierbij op het eigen maken van een servicegerichte en dienstverlenende houding in professionele werksituaties.

De opleiding Servicemedewerker Breed niveau 2 start in september 2018 en wordt aangeboden op Noorderpoortlocaties in Appingedam, Stadskanaal, Veendam, Winschoten en Groningen.

Datum 11 januari 2018 Bert Jan Brinkman

Opleiding chirurgie bij Treant goedgekeurd

Refaja ziekenhuis (archieffoto: RTV1)

STADSKANAAL – De chirurgen van Treant Zorggroep hebben de opleidingsbevoegdheid voor arts-assistenten Heelkunde voor vijf jaar kunnen verlengen. Dit heeft de Nederlandse vereniging voor Heelkunde (NvvH) op basis van een uitgebreide visitatie deze zomer besloten. De chirurgen van Treant leiden arts-assistenten op voor de volledige zesjarige opleiding Heelkunde. De arts-assistenten werken en leren op de drie ziekenhuislocaties van Treant in Emmen, Stadskanaal en Hoogeveen. Dit is uniek in Nederland.

Opleider Michiel van den Berg is erg blij met de verlenging van vijf jaar: ‘Onze inspanningen om de opleiding verder te stroomlijnen, betaalt zich nu uit in deze verlenging voor vijf jaar. Het bewijs dat de NvvH vertrouwen heeft in onze aanpak. De NvvH was erg onder de indruk van de wijze waarop wij via videoconferencing tussen de drie ziekenhuislocaties contact houden met onze arts-assistenten. Goede communicatie onderling is een vereiste voor de opleidingsaccreditatie.

Arts-assistenten
Een arts-assistent heeft de zesjarige opleiding Geneeskunde afgerond en is daarmee basisarts. Na deze opleiding, kiest iemand een specialisme om zich verder in te bekwamen. De opleiding tot chirurg duurt zes jaar. In hun vijfde of zesde opleidingsjaar kunnen arts-assistenten Chirurgie zich differentiëren in een subspecialisme. Bij Treant kunnen arts-assistenten de differentiatie GE chirurgie (maagdarmchirurgie), Vaatchirurgie en Chirurgische oncologie volgen. Daarnaast verzorgt Treant ook de vooropleiding voor het specialisme urologie, orthopedie en plastische chirurgie. Momenteel leidt Treant acht arts-assistenten op tot specialist en biedt daarmee een academische opleiding in Drenthe.

De arts-assistenten krijgen het vak in de vingers door een combinatie van meewerken en opereren met de chirurgen, patiëntbesprekingen, trainingen, veel cursussen en vooral door toenemende eigen verantwoordelijkheid in de loop van de opleiding.

De aanwezigheid van arts-assistenten draagt bij aan een optimale omgeving voor de best medische patiëntenzorg. Up-to-date-kennis van de nieuwste medische richtlijnen is door de aanwezigheid van arts-assistenten en hun opleiders gegarandeerd. Dit komt de medische patiëntenzorg ten goede. Bovendien zorgen arts-assistenten onder toezicht van de chirurg voor continuïteit van zorg in het behandelproces. Dit doen zij op de spoedeisende hulp, als zaalarts op de afdelingen, op de operatiekamer en in de poliklinische behandeling van patiënten.

Datum 23 december 2017 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal