Direct naar de inhoud.

Zonneparkbouwer maakt nieuwe afspraken over sluiten mestvergister Borgercompagnie

De mestvergister in Borgercompagnie (foto: Martijn Folkers / RTVNoord)

BORGERCOMPAGNIE – Als het Groningse bedrijf Powerfield een vergunning krijgt om een zonnepark te bouwen tussen Borgercompagnie en Tripscompagnie, wordt niet alleen de biovergistingsinstallatie gesloten en opgeruimd, maar ook worden de aanwezige mestsilo’s en het mestbassin van Dankers Bio Energy verwijderd.

Powerfield komt met deze aanvullende afspraken na gesprekken met omwonenden van de firma Dankers. Powerfield presenteerde eerder dit jaar een plan voor een zonnepark van 139 hectare groot op een deel van het land van Dankers. Als het plan door zou gaan zou Dankers zijn mestvergister stil zetten.

Eén silo blijft staan

Buurtbewoners reageerden kritisch op het plan. Ook werd er getwijfeld aan het feit of de vergister wel echt helemaal zou stoppen. Powerfield probeert met deze aanvullende afspraken die twijfels weg te nemen. Volgens de zonneparkbouwer blijft er uiteindelijk één silo staan zodat Dankers een regulier akkerbouwbedrijf kan voeren.
‘Met de nieuwe afspraken is zeker gesteld dat de geuroverlast en verkeershinder voor omwonenden verdwijnt. De biovergister, de mestopslag en de verkeershinder zal verdwijnen’, aldus CEO Jean-Louis Bertholet van Powerfield.

Unieke kans

Powerfield hoopt met de nieuwe afspraken de omgeving en het gemeentebestuur warm te maken voor het zonnepark. ‘Ons initiatief past in de conceptvisie van de gemeente Veendam die nu voor ligt, dat het langslepende conflict tussen de buurt met de firma Dankers wordt opgelost en dat er invulling wordt gegeven aan de groeiende vraag naar duurzame energie. Dit is een unieke kans voor het college en de gemeenteraad’, zegt Bertholet.
Datum 29 december 2021 Rutger Breider

Dankers Bio Energy: ‘Gemeente Veendam dwarsboomt oplossing voor geurprobleem Borgercompagnie’

De mestvergister in Borgercompagnie (foto: Martijn Folkers / RTVNoord)

BORGERCOMPAGNIE – Niet Dankers Bio Energy maar de gemeente Veendam frustreert een oplossing voor de stankoverlast van een mestvergister in Borgercompagnie. Dat zegt eigenaar Martien Dankers van Dankers Bio Energy.

Dankers reageert op de uitspraken van wethouder Henk Jan Schmaal van vorige week over het stuklopen van de onderhandelingen tussen de gemeente Veendam en Dankers Bio Energy.

Beide partijen waren met elkaar in gesprek over een oplossing voor het geurprobleem doormiddel van de bouw van een 25 meter hoge schoorsteen en een aantal bijgebouwen bij de mestvergister. Een dergelijke schoorsteen zou het geurprobleem voor de omgeving drastisch moeten verminderen.

Onderhandelingen opgeschort

Wethouder Schmaal maakte tijdens een commissievergadering bekend dat alle onderhandelingen met Dankers zijn opgeschort omdat het bedrijf een aanvraag bij de provincie voor een natuurvergunning actief heeft ingetrokken. De bewuste vergunning is nodig om als gemeente te kunnen optreden tegen de geuroverlast.

De door Dankers aangevraagde omgevingsvergunning voor de bouw van een schoorsteen met bijgebouwen neemt de gemeente niet meer in behandeling.

Wij hebben nooit afspraken gemaakt met de gemeente over een milieuvergunning (Martien Dankers – Dankers Bio Energy)

Dankers zegt dat de natuurvergunning (ook wel stikstofvergunning genoemd) niet nodig is als het bedrijf er voor zorgt dat er minder ammoniak wordt uitgestoten. ‘Wij hebben nooit afspraken gemaakt met de gemeente over een natuurvergunning (enkel over een omgevingsvergunning, red.). Dat kan ook helemaal niet. Niet de gemeente, maar de provincie is het bevoegd gezag ten aanzien van de natuurvergunning’, stelt het bedrijf in een persbericht.

Wethouder Schmaal weerspreekt dit en zegt dat er wel degelijk afspraken met Dankers zijn gemaakt over de natuurvergunning.

Zonnepark

Dankers en de gemeente spreken ook nog over een tweede oplossing voor het geurprobleem. Namelijk de aanleg van een zonnepark van 189 hectare op het terrein van Dankers. Zonneparkexploitant Powerfield uit Groningen zou met Dankers hebben afgesproken dat als het park wordt gebouwd de mestvegister buiten bedrijf wordt gesteld.

We hebben een aantal concepten heen en weer gestuurd, maar er was zeker nog geen besluit (Henk Jan Schmaal – wethouder Veendam)

Volgens Dankers zouden de gesprekken met de gemeente Veendam hierover al in een ver gevorderd stadium zijn, maar wethouder Schmaal spreekt dit tegen. ‘We hebben een aantal concepten heen en weer gestuurd, maar er was zeker nog geen besluit. Bovendien gaan wij er ook niet over. Een dergelijk initiatief moet onder andere nog aan de zonnevisie worden getoetst, die de raad nog vast moeten stellen’, zegt Schmaal.

‘Gemeente is onbetrouwbaar en onzorgvuldig’

Dankers noemt in het verstuurde persbericht het college van de gemeente Veendam onbetrouwbaar en onzorgvuldig in het hele proces. Het bedrijf is in beroep gegaan tegen het stopzetten van de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

‘Daar waar de oplossing voor de geurproblematiek zoals deze door de omwonenden wordt ervaren binnen handbereik was, trekt de gemeente de stekker eruit. Over het vervolg laat zij zowel ons als de omgeving in het ongewis. Wij betreuren dat zeer. Helaas rest ons nu niets anders dan ons weer concentreren op het volledig continueren van de huidige bedrijfsvoering. De gemeente laat ons geen andere keuze. Wij hopen echter dat de gemeente weer met ons de dialoog wil aangaan over de geurklachten.’

De gemeente heeft inmiddels externe expertise ingewonnen om de ontstane situatie te beoordelen.

Datum 14 september 2021 Arienne Dozeman

Industrie Oost-Groningen vreest voor banen als mega-zonnepark OZG er komt

Bert-Jan Bruning (foto: Martijn Folkers)

REGIO – De Oost-Groninger industrie vreest het kind van de rekening te worden als het OZG in Scheemda met Powerfield een mega-zonnepark aanlegt.

(meer…)

Datum 30 augustus 2021 Arienne Dozeman

Zonneparken Stadskanaal en Buinerveen gekoppeld

Foto: Chint Solar Nederland

STADSKANAAL/BORGER – In Buinerveen en in Stadskanaal komen twee grote zonneparken. In een eerder bericht op onze website las je reeds de éérste activiteiten van de bouwer en mede-ontwikkelaar, Chint Solar Nederland hierover.

Chint Solar Nederland installeert circa 245.000 zonnepanelen op 83 hectare grond bij Stadskanaal en circa 110.000 zonnepanelen op 40 hectare grond bij Buinerveen. Begin volgend jaar worden de zonneparken officieel geopend met een feestelijk evenement. De zonneparken zullen samen minimaal 45.000 huishoudens voorzien van duurzame elektriciteit. In november 2020 moeten beide parken operationeel zijn.

In februari is de bouw van het zonnepark Stadskanaal gestart. De eerste panelen zijn op 4 mei 2020 geplaatst. Het zonnepark wordt aangesloten op het hoogspanningsnet van TenneT in Meeden. Het park moet uiteindelijk een vermogen heben van 101 MWp. In mei 2020 is begonnen met de bouw van het zonnepark Buinerveen. Dit park heeft een vermogen van 45 MWp en wordt aangesloten op het zonnepark in Stadskanaal.

Powerfield en Chint Solar  

Powerfield is de initiatiefnemer van beide zonneparken en vanaf eind 2018 heeft Powerfield samen met Chint Solar Nederland de ontwikkeling van de zonneparken verder uitgerold. Voor omwonenden bieden de ontwikkelaars mogelijkheden tot participatie conform de afspraken uit het Klimaatakkoord. Zo hebben Powerfield en Chint Solar Nederland ieder een financiele bijdrage in een lokaal duurzaamheidsfonds voor Stadskanaal geleverd.

Geld-donatie voor de gemeenschap

In Buinerveen heeft Powerfield geld gedoneerd aan het lokale dorpshuis om het dak te versterken, een brug en Voetbal Vereniging Buinerveen gesponsord, en een kortingsactie opgezet op zonnepanelen voor particulieren en maatschappelijke organisaties. Voorafgaand aan de start van de bouw hebben de ontwikkelaars omwonenden in de directe omgeving van de locaties geïnformeerd over de start van de bouw, het bouwschema en contactgegevens voor eventuele vragen.

Gezamenlijke aansluiting

Oliver Schweininger (algemeen directeur Chint Solar Europe): “Ons eerste project in deze regio, het zonnepark Midden-Groningen, is al een landmark. Zonneparken Stadskanaal en Buinerveen mogen tevens als landmarks worden omschreven gezien de omvang en de gezamenlijke aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. De gecombineerde net-aansluiting is uniek en vermindert bekabelingswerken. We kijken ernaar uit om deze projecten de komende maanden af ​​te ronden zodat ze een belangrijke bijdrage aan de energietransitie kunnen leveren.”

Stadskanaal

Zonnepark gebied Stadskanaal – (F: RTV1 – BJ Brinkman)

Bij Stadskanaal is de bouw van de afrasteringen, het leggen van kabels en het installeren van de zonnepanelenmontageframes in volle gang. Ook is er begonnen met de bouw van het onderstation voor de net-aansluiting. In dit zonnepark komt een ecologische strook speciaal voor akkervogels tussen de Boekerenweg en het zonnepark. De sloten krijgen natuurvriendelijke oevers en aan de noordkant komt ook een ecologische strook.

In Buinerveen is de aanleg van een aarden wal rond de locatie afgerond, waardoor het zonnepark en de bouwplaats nauwelijks meer te zien zijn. De locatie wordt nu verder voorbereid op de installatie van de panelen. Ook wordt naast het zonnepark een natuurgebied ingericht van in totaal 2,5 hectare groot.

Datum 29 mei 2020 Bert Jan Brinkman

Zonnepark Stadskanaal vordert gestaag

Zonnepark Stadskanaal – (F: RTV1 – BJ Brinkman)

STADSKANAAL – Het bedrijf PowerField is druk bezig met de uitwerking van het zonnepark Stadskanaal. De allereerste plannen dateren reeds uit 2016. Sinds enkele weken gaat het echter snel en binnenkort worden de eerste zonnepanelen opgezet. De hoogspanningskabels zijn inmiddels getrokken en maken een verbinding met het stroomnet via zonnepark Buinerveen.

Aan de noordzijde grenst het enorme zonnepark aan het A.G. Wildervanckkanaal en aan de westzijde ligt het langs de Van Boekerenweg (N378).

De locatie heeft een omvang van circa 83 hectare wat goed is om een zonnepark van circa 100 MWp te realiseren. Het gaat hierbij om ongeveer 300.000 zonnepanelen. Een dergelijk zonnepark op deze locatie kan op jaarbasis ongeveer 90.528 MWh aan stroom produceren. Dit staat gelijk aan het verbruik van 25.800 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Het is de bedoeling dat het zonnepark eind 2020 volledig operationeel is.

Datum 25 mei 2020 Bert Jan Brinkman

Zonneparken storen Lofar telescoop

Foto: netwerk LOFAR

NIEUW BUINEN – Initiatiefnemers van het grootste zonnepark van Noord Nederland, wat bij Nieuw Buinen wordt gebouwd, zoeken samen met Lofar oplossingen om storingen te voorkomen. Lofar heeft een supergevoelig telescoopnetwerk wat zich over heel Europa uitstrekt. Hiermee wordt het heelal (deepspace) bekeken. Het hart van het netwerk staat in de gemeente Borger-Odoorn. En juist daar wordt nu het grootste zonnepark van het Noorden door het bedrijf Powerfield gebouwd.

Wisselstroom

In de gemeente Borger-Odoorn komen niet alleen veel zonnepanelen te staan, ook 45 windmolens zijn er gepland. De combinatie van 500 megawatt aan stroom via de zonnepanelen en 150 megawatt kunnen tot grote ontvangst-storingen leiden. Het probleem wordt vooral veroorzaakt door de omvormer, die de gelijkstroom van het super zonnepark moet omzetten naar wisselstroom. Lofar vreest dat de elektromagnetische straling hiervan, via reflecties tegen de torenhoge windturbines, het hypergevoelige telescoopnetwerk kan beïnvloeden in het maaiveld. Dit zijn allemaal kleine ontvangstantennetjes die aan elkaar geschakeld zijn.

PLC storing

Het is algemeen bekend dat zonnepaneel stroomomvormers op de daken van huizen veel (radio)storing teweegbrengen. Net als internetkastjes (PLC) die via het stroomnetwerk werken. Met name op de Middengolf en Kortegolf storen die dingen vreselijk. Allemaal elektrosmog. Dat kan voorkomen worden door de omvormers te voorzien van goede ontstoringsfilters of door deze in te bouwen in kastjes zoals de Kooi van Faraday.

 

Datum 2 juli 2018 Bert Jan Brinkman

Vlagtwedde krijgt zonnepark

Foto: Peter Panneman

VLAGTWEDDE – Het bezwaar dat twee omwonenden hadden ingediend tegen de komst van een zonnepark is door de rechtbank van tafel geveegd omdat de bezwaarmaker geen belanghebbende bleek.

‘We zijn blij dat er nog dit jaar gestart kan worden met de bouw van het park’, zegt directeur Symen Jellema van Powerfield bij regionale omroep RTV Noord. ‘Nederland heeft een enorme opgave om duurzamere energiebronnen te vinden en te benutten. Gas en fossiele brandstoffen zijn echt verleden tijd.’

Powerfield is van plan om in het voorjaar te beginnen met de aanleg van het park goed voor 30.000 huishoudens. Eind 2019 moet het klaar zijn.

Datum 9 februari 2018 Bert Jan Brinkman

Zonnepark Veendam in aanleg

Tekst en foto: Peter Panneman

VEENDAM – Aan de Industrieweg in Veendam wordt momenteel druk gewerkt aan de realisering van een zonnepark. Op het terrein van maar liefst 16 hectare worden 53.812 zonnepanelen geïnstalleerd met een totaal capaciteit van 13.5 megawatt en goed voor 4000 huishoudens. Als alles volgens planning verloopt dan moeten de werkzaamheden eind dit jaar afgerond zijn, en kan het in gebruik worden genomen, zo laat een woordvoerder namens Powerfield weten. Er is een bedrag van 13 miljoen euro geïnvesteerd.

PowerField is gevestigd in Dokkum en in Zaandam en realiseert grondgebonden zonneparken, dit voor eigen rekening en risico. Momenteel werkt PowerField aan tientallen projecten waarbij draagkracht uit de omgeving, betrokkenheid en duurzaamheid een belangrijke rol spelen.

Datum 27 oktober 2017 Bert Jan Brinkman


-advertenties-