Direct naar de inhoud.

Vrijwilligers moestuin ‘De vergeten hoek’ gaan uitbreiden met flinke subsidie

Vrijwilligers van moestuin ‘De vergeten hoek’ Oude Pekela. F: Wilma Swarts – RTV1

 

OUDE PEKELA – Met heel veel vreugde laat de organisatie van SsvOP (Samen sterk voor Oude Pekela) ons weten dat de provincie Groningen een subsidie toegekend heeft van maar liefst 7000 Euro. Bestemd voor uitbreiding van de al bestaande moestuin ‘De vergeten hoek’,  gelegen aan de Achterweg te Oude Pekela.

Met belangstelling hebben Gedeputeerde Staten de aanvraag gelezen en kwamen tot de conclusie dat binnen het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid het bewonersinitiatief voldoet aan de criteria en derhalve de subsidie eenmalig wordt verstrekt. Samenvattend bestaat het project uit uitbreiding van de moestuin en meer bewoners met een bestaansminimum en vluchtelingen te laten bijdragen aan de sociale cohesie in Oude Pekela. Wel wil men graag op de hoogte gehouden worden van de voortgang. Middels een enquêteformulier welke de SsvOP ter zijner tijd ontvangt zal er een evaluatie plaatsvinden of de subsidie daadwerkelijk besteed is aan de uitvoering van uitbreiding moestuin ‘De vergeten hoek’.

De nieuwe uitbreiding is intussen volledig omgespit en beide voorzitters te weten: Michael Fendker (moestuin) en Theo van Poppel (SsvOP) laten weten door het dolle heen te zijn en het geweldig te vinden dat ze nu helemaal los kunnen gaan.

 

 

Datum 7 april 2017 Redactie

Project uitbreiding moestuin ‘De Vergeten Hoek’ Oude Pekela is gestart

Foto: Wilma Swarts

OUDE PEKELA – Zaterdagmorgen, 11 maart 2017, werd met vereende krachten door vrijwilligers een begin gemaakt met een houten gebouwtje op de uitbreiding van moestuin ‘de vergeten hoek’, aan de achterweg, welke gaat dienen als opslagplaats van AGF en tuingereedschap annex overkapping waar mensen de gelegenheid wordt geboden om te schuilen dan wel elkaar gezellig te ontmoeten.

 

Daarnaast komt later nog een hekwerk waarbinnen ruimte zal zijn voor 2 grote opslagtanks van 1000 liter voor de opvang van regenwater.

Het gebouwtje werd geplaatst op een stuk grond welke de Stichting Samen Sterk voor Oude Pekela recent in bruikleen heeft gekregen van de gemeente Pekela en omvat zo’n 1.500 m2. Inmiddels heeft men ruim 8.000 euro binnen als subsidie, waarmee een begin zal worden gemaakt om deze grond te gaan ontginnen zodat de Stichting nog dit jaar daarop groenten en aardappelen kunnen zaaien en hopelijk oogsten. De opbrengst wordt deels verdeeld onder de verschillende leden van de Stichting en een ander deel zal worden verkocht om voor voldoende inkomsten te zorgen voor volgende jaren.

De bedoeling is dat binnenkort de firma Schippers  een begin gaat maken om de toplaag te verwijderen en zwarte grond op te brengen.

Na de werkzaamheden deze morgen werd heerlijke linzen en groentesoep geserveerd met Hollandse broodjes en Syrische lekkernijen.

Zie ook ons vorig artikel over ‘De Vergeten Hoek’:
https://rtveen.nl/2017/02/11/moestuin-de-vergeten-hoek-oude-pekela-breidt-fors-uit/

Zie voor meer foto’s: HIER

Datum 11 maart 2017 Redactie

Moestuin “De Vergeten Hoek” Oude Pekela breidt fors uit

Foto: Herman Alink RTV1

OUDE PEKELA – Samen Sterk voor Oude Pekela (SSvOP) wordt gevormd door een groep burgers uit Oude Pekela die sinds vorig jaar een braak liggend overwoekerd stuk grond in hun buurt hebben omgetoverd in een moestuin, waarvan 3 gezinnen en een vrijgezel het vruchtgebruik hebben. Deze tuin heet “De Vergeten Hoek”. Naast de tuin bestieren zij de kookgroep “Pekela Kookt”, waar iedere woensdag wordt gekookt voor de oudere mens onder ons in Mfc De Binding.

Direct tegenover de al bestaande tuin ligt ca. 3.000 m2 grond waarvan de helft gebruikt kan worden als moestuin. Men ging met hun uitbreidingsplannen naar de gemeente Pekela die eigenaar is van het gebied. Inmiddels is er bruikleenovereenkomst die de goedkeuring heeft van de gemeente. Omdat de grond sterk is verwaarloosd zal de vereniging 10.000,– nodig hebben om de grond zodanig te cultiveren dat het klaar is om diverse groente, fruit en aardappelen te gaan telen. Er is goede hoop dat 70% van de kosten via de provincie Groningen zal worden gefinancierd. Indien de middelen binnen zijn, zal  direct aan de slag worden gegaan met het opschonen van de grond, mest en compost ondergraven en zaaien en poten, want men wil graag dit jaar nog oogsten.

Andere sponsoren hebben er intussen voor gezorgd dat op dit moment de financiën er zijn om alvast te beginnen met het bouwen van een gebouwtje op het gedeelte wat niet voor de moestuin geschikt is. Op 11 maart 2017 gaan de vrijwilligers daarmee beginnen. Het gebouwtje moet ruimte bieden voor 2 opslagtanks van 1.000 liter opvang regenwater, tuingereedschap en een gesloten ruimte voor opslag aardappelen, groente en fruit. Verder komt er een open afdak waar men kan schuilen bij slecht weer, maar ook om gezellig bij elkaar te kunnen zitten.

Het betekent dat nog meer mensen kunnen meeprofiteren van de opbrengst van het nieuwe gedeelte bestemd voor de moestuin, wat maar liefst 1.500 m2 omvat. Het doel van de vrijwilligers is om de buurt leefbaar te houden. Daarnaast bieden zij mensen die het niet breed hebben een initiatief om de kosten van de directe levensbehoeftes te verlagen. Inmiddels hebben zich al meer vrijwilligers gemeld die graag mee willen doen met dit project. Mensen die dit aanspreekt kunnen nadere informatie verkrijgen bij Theo van Poppel. E-mail: theovanpoppel@hotmail.com

 

Datum 11 februari 2017 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal