Direct naar de inhoud.

Wachttijd van vier jaar voor sociale huurwoning, Borger-Odoorn zoekt naar oplossingen

Het gemeentehuis van Borger-Odoorn. Foto: Steven Stegen/RTV Drenthe

BORGER-ODOORN – In de gemeente Borger-Odoorn is er op dit moment een gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning van 3 jaar en 11 maanden. In totaal wachten op dit moment 367 mensen in de gemeente op een beschikbare woning. Ook de gemeente ziet dit als problematisch en zoekt naar oplossingen. De gemeente laat dit weten na aanleiding van schriftelijke vragen van de CDA fractie. (meer…)

Datum 29 september 2021 Jelmer Wijnstra

Noordwest op z’n best van start

Foto: Peter Panneman

VEENDAM – In augustus 2020 worden alle bewoners in de buurt Veendam Noordwest benaderd om een vragenlijst in te vullen over het wonen in Noordwest. Dinsdagmiddag 18 augustus werd om 16.00 uur het startsein gegeven. Linda Stol, manager Wonen van Acantus, en wethouder Ans Grimbergen van de gemeente Veendam waren daarbij aanwezig. Onder muzikale begeleiding van draaiorgel Zwarte Dorus gingen ze de buurt in.

De gemeente Veendam, woningcorporatie Acantus, de Commissie Huurzaken en welzijnsorganisatie Compaen gebruiken de bewonerswensen, die uit de vragenlijst naar voren komen, voor het maken van een toekomstplan. Op die manier gaan ze, samen met de bewoners gericht aan de slag in Veendam Noordwest.

Noordwest op z’n best!

De partijen gaan aan de slag in Noordwest, zodat de bewoners nu en in de toekomst met veel plezier en comfort kunnen blijven wonen. Onder het motto: Noordwest op z’n best! Het uiteindelijke resultaat na de uitvoering van het toekomstplan is een buurt waar men zich thuis voelt, waar men rekening houdt met elkaar en waar men voor elkaar en de buurt zorgt. Zodat het er met elkaar ook fijn wonen blijft.

Samen aan de slag

Wat er precies in de buurt nodig is, wordt samen met de bewoners in kaart gebracht. Dit moet onder meer blijken uit het onderzoek onder de bewoners. De verwachting is dat het toekomstplan voor de zomer 2021 klaar is. De betrokken partijen hebben het RWLP (Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan) gevraagd de projectleiding te verzorgen om tot een toekomstplan te komen.

Veendam Noordwest – Bron: Gemeente Veendam

Over Veendam Noordwest

Veendam Noordwest is een buurt waarbij de meeste huizen in de jaren ’50 zijn gebouwd. Er zijn 325 huizen die worden verhuurd door Acantus, 177 huizen zijn van particuliere eigenaren. Relatief veel huizen zijn portiekwoningen.

Toekomstplan onderdeel van regiodeal

Het toekomstplan voor Veendam Noordwest is onderdeel van de Regiodeal Oost-Groningen. Binnen de Regiodeal wordt in iedere gemeente één gebiedsgerichte aanpak opgezet, in de gemeente Veendam is dat Noordwest op z’n best. Met de gebiedsgerichte aanpak is er aandacht voor zowel de woningen en het openbaar gebied als ook sociale opgaves zoals het vinden van werk, opleiding, hulp bij opvoeding en gezondheid. Extra informatie over de regiodeal: www.regiodealoostgroningen.nl.

Meer informatie

Meer informatie over het toekomstplan voor Veendam Noordwest? Volg de ontwikkelingen via: www.veendam.nl/noordwest

Foto’s: Peter Panneman

Datum 19 augustus 2020 Redactie

Acantus gaat woningen op een andere manier toewijzen

Acantus – Foto: Peter Panneman

REGIO – Vanaf 30 juni 2020 gaat Acantus haar woningen op een andere manier toewijzen. De meeste woningen worden dan niet meer via loting toegewezen, maar op basis van inschrijfduur. Door op deze manier te gaan werken, is de verwachting dat woningzoekenden sneller een woning hebben op de gewenste plek in Noord- en Oost-Groningen.

90% op basis van inschrijfduur, 10% loting

Woningzoekenden kunnen net als nu reageren op een woning. De woningzoekende die het langst staat ingeschreven, krijgt de woning toegewezen. Een klein deel van de woningen blijft Acantus aanbieden via loting, zodat ook de woningzoekenden die snel een woning nodig hebben kans maken. Het aanbod waarop via inschrijfduur of loting geen reacties komen, is direct beschikbaar.

Wonen op de gewenste plek

Linda Stol, manager Wonen bij Acantus:
“Iedere dag werken wij samen met onze partners aan woonplezier voor onze huurders. Woonplezier begint natuurlijk bij het hebben van een fijne woning op de juiste plek. Het zorgen van de juiste match tussen een vrijgekomen woning en de woningzoekende is dan van belang. We zijn daarom gestart met gesprekken met onze huurders, huurdersorganisaties en partners in de regio. Ook hebben we onderzoek gedaan onder woningzoekenden en nieuwe huurders. Wat heel sterk naar voren kwam, was dat de meeste mensen heel goed weten waar ze willen wonen en ook bereid zijn daarop te wachten.

Dat kan beter met het toewijzen op basis van inschrijfduur in plaats van het huidige systeem van loting. Om mensen die door omstandigheden met spoed een woning nodig hebben ook goed te kunnen bedienen, verloten we nog steeds ongeveer 10% van het aanbod. We zijn er als Acantus trots op dat we dit nieuwe model, samen met onze huurders en woningzoekenden, hebben gekozen en uitgewerkt.”

Nieuwe website

Op 30 juni 2020 lanceert Acantus een compleet nieuwe website: woningzoeken.acantus.nl. Op deze site wordt iedere werkdag nieuw woningaanbod gepubliceerd. Woningzoekenden hebben een week de tijd om daarop te reageren. De woningzoekenden krijgen automatisch bericht om hun account op 30 juni te activeren. De inschrijfduur wordt meegenomen tot een maximum van 5 jaar. Na activatie kan iedere woningzoekende weer reageren op het woningaanbod. De website toont direct het passende aanbod op basis van woonwensen en inkomen.

Theo van Poppel, huurder van Acantus en lid van huurdersorganisatie HIP (Huurders in Pekela) heeft namens de Huurderskoepel Acantus meegewerkt aan het testen van de nieuwe website. “Ik heb vooral goed gekeken of het voor iedereen duidelijk is wat te doen op de site. Ook voor bijvoorbeeld een ouder iemand. Het ziet er allemaal mooi uit, heel overzichtelijk!”

Datum 27 juni 2020 Redactie

Feestelijke start bouw huurwoningen Hunzedal

BORGER – In opdracht van Lefier worden er 18 sociale huurwoningen (nul-op-de-meter) aan de Kerspel in Borger gebouwd door bouwbedrijf Benus. Op 8 november vond de officiële starthandeling voor de bouw van deze woningen plaats.

Feestelijke starthandeling
Op donderdagmiddag 8 november vond de feestelijke starthandeling plaats op de bouwplaats aan de Kerspel in Borger. Na een korte toespraak van de heer Witzenburg (directeur vastgoed Lefier) en mevrouw Houwing (wethouder gemeente Borger-Odoorn) werd in samenwerking met enkele bewoners uit de wijk een confettikanon afgestoken. Hiermee is de officiële start van de bouw een feit.

Woningen
De 18 sociale huurwoningen worden gasloze nul-op-de-meter (NOM) woningen. De woningen worden levensloopgeschikt gebouwd, wat betekent dat er een slaapkamer en badkamer op de begane grond aanwezig zijn. Ze zijn bedoeld voor ouderen en kleine gezinnen. We verwachten dat de woningen in de zomer van 2019 gereed zijn.
Pieter Witzenburg: “We zijn blij dat we nu gaan starten met de bouw van deze 18 levensloopbestendige en duurzame woningen vlak bij het centrum van Borger, geschikt voor diverse doelgroepen.”

Nul-op-de-meter
Een NOM woning wekt met zonnepanelen zelf energie op. Een lucht warmtepomp zorgt vervolgens voor verwarming en warm water. De installaties in de woning leveren net zoveel energie op als er in de woning wordt verbruikt (bij ‘normaal’ verbruik).

Wijkplan Hunzedal
Dit nieuwbouwplan is onderdeel van het ‘Wijkplan Hunzedal’ (2005) dat bestaat uit sloop en vervangende nieuwbouw van ongeveer 130 woningen. Fase 1 en 2 zijn al enkele jaren geleden afgerond. Nu wordt fase 3 uitgevoerd. Fase 3 is de laatste fase van het wijkplan en bestaat naast de realisatie van deze 18 sociale huurwoningen ook uit de bouw van 10 koopwoningen. Deze koopwoningen worden verkocht door WVG Ontwikkeling. De bouw van de koopwoningen start wanneer er 70% verkocht is, geïnteresseerden voor de koopwoningen kunnen contact opnemen met WVG.

Samenwerking
Dit plan is tot stand gekomen door een intensieve en goede samenwerking tussen de gemeente Borger-Odoorn, de klankbordgroep (bewonersvertegenwoordiging) en Lefier.

Datum 8 november 2018 Bert Jan Brinkman

Lefier: huurverlaging afhankelijk van kwaliteit woning

Lefier – (Archief foto: J. Westerhof, RTV1)

STADSKANAAL – 9.500 huurders van sociale huurwoningen van Lefier krijgen per 1 september een huurverlaging. Dit is het resultaat van het nieuwe huurbeleid van Lefier, waarbij de verhouding tussen prijs en kwaliteit beter met elkaar in evenwicht zijn. De huurprijzen van de overige sociale huurwoningen gaan omhoog met maximaal het toegestane percentage van 3,9%. Met dit huurbeleid wil Lefier haar woningen betaalbaar houden. Ook blijft Lefier duurzaam investeren om de energielasten naar beneden te krijgen.

 Prijs en kwaliteit in evenwicht
Het uitgangspunt is dat de huurprijs bepaald wordt door de kwaliteit van de woning. “Woon je in een kleine, slecht geïsoleerde woning op een minder gewilde locatie, dan betaal je minder huur. Een huurder van een ruime nieuwbouwwoning, die op een gewilde locatie staat met een goed energielabel krijgt wél een huurverhoging”, legt Lex de Boer uit, bestuurder van Lefier. Daarnaast wil Lefier een einde maken aan de huidige verschillen tussen dezelfde huurwoningen in een complex of straat. Vaak zijn die verschillen ontstaan doordat bij mutatie de huur van de woning omhoog is gegaan. Huurders die lang ergens wonen, betalen dus vaak een lagere huur. “Deze verschillen zijn niet uit te leggen aan onze huurders”, aldus Lex de Boer. “Met ons nieuwe beleid krijgen gelijkwaardige woningen eenzelfde huurprijs”.

 Betaalbaar wonen
Lefier zet zich in om haar woningen betaalbaar te houden voor haar huurders. Zo heeft Lefier de laatste twee jaar de huren niet verhoogd. Het nieuwe huurbeleid gaat een stap verder. De Boer: “Onze visie op betaalbaar wonen gaat verder dan alleen de huurprijzen. We streven ernaar dat huurders maximaal 30% van hun inkomen besteden aan huur en energielasten. Zo kunnen we sturen op stabiele woonlasten, waardoor onze huurders voldoende ruimte krijgen om hun leven zelf in te richten”.

Huurverlaging ineens, huurverhoging gefaseerd

Het nieuwe huurbeleid voor zelfstandige, sociale huurwoningen gaat in per 1 september. Een huurverlaging voert Lefier dit jaar in één keer per die datum door. Bij huurders die een huurverhoging krijgen, wordt deze over een aantal jaren geleidelijk doorgevoerd. Huurders die een huurverhoging krijgen, betalen dit jaar gemiddeld ca 3,4% meer. Dit komt neer op ongeveer € 16 per maand. Ongeveer 9.500 huurders krijgen een gemiddelde huurverlaging van ca 9,8%, wat neerkomt op een korting van ongeveer € 47,- per maand.

Huurtoeslag
Een groot deel van de huurders van Lefier komt in aanmerking voor huurtoeslag. Bij een huuraanpassing moet de kale huur door de huurder worden doorgegeven aan de Belastingdienst. Omdat alle huurders Lefier een huuraanpassing krijgen, heeft Lefier dit jaar met de Belastingdienst afgesproken dat zij met ingang van 1 september de huurtoeslag aanpassen van huurders van Lefier waar dat relevant is. Lefier wil hiermee voorkomen dat huurders volgend jaar eventueel een bedrag aan de Belastingdienst moeten terugbetalen als ze teveel huurtoeslag hebben ontvangen. Huurders blijven overigens wel zelf verantwoordelijk voor hun huurtoeslag.

Objectief en toetsbaar door huurders
De kwaliteit van de woning – en daarmee dus de huurprijs -, wordt vastgesteld op basis van de punten van het Woningwaarderingsstelsel (WWS), de WOZ-waarde en het energielabel. Dit zijn objectieve gegevens, die door de huurder getoetst kunnen worden. Dit maakt de opbouw van de huurprijs transparant. Om de huurprijs zo inzichtelijk mogelijk te maken, ontvangt elke huurder per brief uitleg over het nieuwe huurbeleid én de berekening van de huurprijs voor zijn of haar woning. Elke huurder kan dus precies zien hoe de huurprijs is opgebouwd en dit ook toetsen.

Datum 26 juni 2018 Bert Jan Brinkman

Gemeente Stadskanaal start pilot opkopen woningen

Gemeentehuis Stadskanaal (F: J. Westerhof, RTV1)

STADSKANAAL – De regio Oost-Groningen werkt samen aan een kwalitatief goede woningvoorraad. Om grip te krijgen op de woningmarkt wil de stuurgroep RWLP (Regionaal Woon- en Leefbaarheids Plan) Oost Groningen (gemeenten en provincie) particuliere woningen aankopen en deze (tijdelijk) toevoegen aan de huurwoningvoorraad. Op deze wijze wordt in de toekomst herstructurering beter mogelijk gemaakt. Om met deze aanpak ervaring op te doen start de gemeente Stadskanaal namens de regio een pilot. Dat gebeurt door vier tot vijf particuliere woningen aan te kopen en hier sociale huurwoningen van te maken.

De pilot vormt één van de projecten uit de zogeheten Menukaart Oost-Groningen van het Regionaal Woon- en Leefbaarheids Plan (RWLP). Met de projecten uit de Menukaart wil de Stuurgroep RWLP een belangrijke bijdrage leveren aan het toekomstbestendig maken en houden van de woningvoorraad in Oost-Groningen. Met de pilot wil de gemeente Stadskanaal een protocol ontwikkelen dat voor de gehele regio Oost-Groningen toepasbaar is. De pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met de woningcorporaties Lefier en Woonservice. Deze organisaties hebben veel expertise en zijn ingericht voor de verhuur van woningen.

Met het veranderen van koopwoningen in sociale huurwoningen verwachten de betrokken partijen een betere balans op de woningmarkt te realiseren. Bovendien biedt de eigendomsverandering de mogelijkheid om de woningen, wanneer dat op termijn nodig is, aan de markt te onttrekken. Met de pilot is een bedrag gemoeid van € 266.750,00. De regio betaalt hiervan € 200.000,00 uit de regiopot die bestaat uit provinciale en gemeentelijke middelen. De resterende € 66.750,00 wordt betaald met cofinanciering van de gemeente Stadskanaal.

Het college van de gemeente Stadskanaal stelt de gemeenteraad voor, voor de periode 2017 tot en met 2020, een budget van in totaal € 640.000 beschikbaar te stellen voor de cofinanciering van projecten uit de Menukaart, waaronder nu dus de voorliggende pilot. De pilot kan definitief van start gaan als de gemeenteraad het goedkeurt via de Najaarsnota. De raad vergadert hierover op maandag 20 november.

Datum 31 oktober 2017 Bert Jan Brinkman

Acantus doet preventief onderhoud

Foto: Acantus.nl
Foto: Acantus.nl

VEENDAM – Bewoners van ruim honderd sociale huurwoningen worden de komende tijd bezocht door medewerkers van woning-corporatie Acantus. Die gaan op zoek naar kleine gebreken. De woningcorporatie heeft volgens haar de ervaring dat kleine gebreken, zoals kapot kit-werk in douches of op andere plekken in woningen, vaak niet door de huurders worden gemeld.

Preventief

“Dat kapotte kit-werk kan wel leiden tot bijvoorbeeld lekkage. Als dat gebeurt, kloppen de huurders wel bij ons aan. We zorgen dan dat de lekkage stopt, maar dergelijk onderhoud is duurder dan eerder ingrijpen. Daarom beginnen we nu een proef met preventief repareren”, zegt woordvoerster Leonie Wedda van Acantus vandaag in het DvhN. Voor de proef zijn 106 woningen in het centrum van Veendam en de Ranonkelstraat in Winschoten uitgekozen. De bewoners zijn van de komst op de hoogte gebracht. Vandaag worden reeds de eerste huizen onderzocht.

Datum 22 november 2016 Bert Jan Brinkman

Lefier: geen huurverhoging voor sociale huurwoningen in 2016

LefierGRONINGEN/STADSKANAAL – Lefier heeft besloten om de huren van sociale huurwoningen dit jaar niet te verhogen. “We blijven investeren in de duurzame kwaliteit van onze woningen, in leefbaarheid en in nieuwbouw. Dat kan omdat er onder andere gesneden is in de vaste lasten”, aldus de woningcorporatie.

Lefier in 2016: duurzaam betaalbaar
In 2016 stijgen de huren van sociale huurwoningen niet. Volgens de woningcorporatie investeren ze fors, onder meer in duurzaamheid om energielasten naar beneden te krijgen.

Vrije sector huur en BOG
De huren van woningen in de vrije sector en de huren van het bedrijfs onroerend goed (BOG), zoals maatschappelijk en woon-zorg vastgoed, kunnen wel verhoogd worden. Deze huurders ontvangen hier later dit jaar bericht over.

Investeren in de toekomst
Lefier zegt, dat ze in 2016 fors investeren in haar woningbezit en nieuwe woningen gaat bouwen, oudere woningen verbeteren (‘nul-op-de-meter’) en levensloopbestendig gaat maken. In het aardbevingsgebied gaat Lefier woningen versterken en verduurzamen.

Datum 10 februari 2016 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal