Direct naar de inhoud.

Winkler Prins zoekt technische vrijwilligers voor lessen

F: Winkler Prins

VEENDAM – Samen met de basisscholen is Winkler Prins op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen bij technieklessen aan basisschoolleerlingen. Geïnteresseerden zijn van harte welkom op de vrijblijvende informatieavond op 4 oktober om 19.30 op Raadsgildenlaan 1 in Veendam.

In 2013 is op initiatief van Winkler Prins en het basisonderwijs het project Whimzees Techforfun van start gegaan. Hiervoor is een technieklokaal ingericht op Raadsgildenlaan 1, de hoofdlocatie van Winkler Prins. In dit lokaal werken jaarlijks ruim 1.250 leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 aan een technische opdracht. Zij worden hierbij begeleid door 35 vrijwilligers. Een coördinator beheert het technieklokaal en zorgt samen met vrijwilligers voor de praktische uitvoering van de leerlijn. De groepsleerkracht draagt de verantwoordelijkheid voor de leerlingen en bereidt de lessen in de eigen klas voor.

Iedereen enthousiast

Whimzees Techforfun is een succesvol project, waar alle partijen enthousiast aan meedoen. Het wordt mede gesteund door de gemeente en het bedrijfsleven. Daarnaast is Techforfun al beloond met de Provinciale onderwijsprijs en een Compliment voor lokale helden. “Als gevolg van het succes doen er steeds meer basisschoolleerlingen mee,” vertelt coördinator Marianne Walma. “Daarom zijn wij nu op zoek naar extra vrijwilligers, die één of meerdere dagen per week willen helpen bij de begeleiding. We roepen mensen die in de VUT of met pensioen zijn, of die tijd over hebben en hun vakkennis willen overdragen op om langs te komen op de informatieavond.”

Informatieavond

De informatieavond wordt gehouden op maandag 4 oktober, vanaf 19.30 uur, op Raadsgildenlaan 1 in Veendam. Belangtellenden krijgen dan algemene informatie over het project en kunnen in gesprek gaan met vrijwilligers die al betrokken zijn bij Whimzees Techforfun..

 

Datum 30 september 2021 Rutger Breider

Samenwerking GAP Academy en Stadskanaal levert goede resultaten op

De samenwerking tussen de Stadskanaal en de GAP Academy heeft de afgelopen twee jaar tot goede resultaten geleid. Liefst 41 procent van de deelnemers heeft nu een betaalde baan in de technieksector gevonden.  (meer…)

Datum 19 juli 2021 Jelmer Wijnstra

Stadskanaalster techniekproject gekozen als landelijk voorbeeld

STADSKANAAL – Een project om basisschoolleerlingen te enthousiasmeren om voor techniek te kiezen, is uitgekozen als landelijk voorbeeld. PABO-studenten van NHL Stenden in Emmen gaan bij technische bedrijven aan de slag om hen te helpen hoe ze leerlingen op een leuke manier kunnen ontvangen in hun bedrijf. De studenten, die binnenkort zelf afgestudeerd leerkracht zijn, leren op deze manier wat technische bedrijven doen. Zo heeft iedereen profijt van dit project.

Projectleider Sterk Techniekonderwijs Peter Zwiers van Ubbo Emmius en Noorderpoort Stadskanaal is de initiatiefnemer van het project. Het past binnen de doelstelling om kinderen op jonge leeftijd kennis te laten maken en enthousiast te maken voor een toekomst in de techniek. Net als veel andere projecten gebeurt dat in nauwe samenwerking met lokale bedrijven. Dit jaar doen Avitec in Nieuw Buinen en SealteQ, DOK 4 en Groenewold Bouw in Stadskanaal mee.

Platform Talent voor Technologie heeft samen met werkgevers- en werknemersorganisaties een keuze gemaakt uit de vele aangemelde initiatieven. Het initiatief in Stadskanaal is daarbij samen met een aantal anderen geselecteerd om als landelijk voorbeeld te dienen.

Het is de bedoeling dat het project in andere delen van het land navolging krijgt. In overleg met Platform Talent voor Technologie zal worden gekeken hoe Stadskanaal als voorbeeld kan dienen. Ondertussen zijn de PABO-studenten hard aan het werk in Stadskanaal. In november hopen ze een aantal basisscholen te kunnen ontvangen bij de deelnemende bedrijven.

.
Datum 19 oktober 2020 Bert Jan Brinkman

Onstwedder boer is zijn tijd ver vooruit

F: Pixabay

ONSTWEDDE – Al jaren geleden verdiepten de ouders van Akkerbouwer Gert Sterenborg uit Onstwedde zich in de mogelijkheden van precisielandbouw op het akkerbouwbedrijf. Ze besloten bijvoorbeeld in 2006 om een GPS systeem in vier trekkers te installeren. Daarna maakten ze foto’s met een drone van hun percelen en schaften ze near infra red sensoren aan. Dat laatste deden ze, zodat ze hun 300 hectare landbouwgrond nauwkeuriger te bemesten.

Gert Sterenborg geeft in een vakblad aan dat zij zonder enige twijfel hebben geprofiteerd van de moderne wijze van het telen van gewassen. ‘We zaaien onze suikerbieten met hulp van GPS variabel in, omdat we schralere zandgronden hebben.’

Na rondvraag bij Nederlandse akkerbouwers komt uit dat een grote groep verwacht dat er binnen vijf jaar 1 of meer precisielandbouwtechnieken toe te passen.

Datum 29 augustus 2020 Hielke Bosch

Oud-leerling traint vakdocenten van zijn oude school

V.l.n.r.: Ger Eling (Ubbo Emmius), Michiel Querner (Ubbo Emmius) en Ben van Oeveren (AttateQ)
STADSKANAAL – De cirkel is rond bij de Sportparklaan in Stadskanaal. Ben van Oeveren, oud-leerling van Ubbo Emmius en Noorderpoort, traint sinds kort vakdocenten van zijn oude school. Bij Noorderpoort Stadskanaal heeft Ben de opleiding Fijnmechanische Techniek gevolgd.

Ben traint de docenten op het gebied van CNC-technologie in de Fijnmechanische techniek en in de Metaaltechniek. De samenwerking is tot stand gekomen met DOK4 en Witec, met wie Noorderpoort en Ubbo Emmius al jaren samenwerken. Ben heeft zich gespecialiseerd in CNC techniek en programmeren. Daarnaast heeft hij zijn eigen bedrijf AttateQ opgericht, gevestigd in Nieuw Buinen.

Ubbo Emmius en Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal hebben vanuit Sterk Techniekonderwijs een aantal investeringen kunnen doen in moderne technologie. In samenwerking met het lokale bedrijfsleven zijn er machines aangeschaft om nog beter aan te sluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt. Simulatieonderwijs met CNC draai- en freesmachines is hier een onderdeel van. Leerlingen en studenten leren de machines te programmeren om daarmee hoogstaande producten te maken, bijvoorbeeld voor de zorg en industrie. Voordat het zover is, worden de vakdocenten getraind in de vele mogelijkheden die CNC-simulatieonderwijs biedt.

Het werken met lokale partners, zoals Witec, DOK4 en AttateQ, wordt zoveel mogelijk gestimuleerd vanuit Sterk Techniekonderwijs. Door lokaal samen te werken wordt de regio versterkt.

Datum 28 juni 2020 Redactie

Meer risico op legionella na terugkeer vakantie

Techniek Nederland

INFORMATIE – Terugkerende vakantiegangers lopen een verhoogde kans op een legionella-infectie in eigen huis. Veel mensen miskennen de gevaren van kranen die langer dan een week niet worden gebruikt. Volgens Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, komen daardoor na de vakantie onnodig veel legionellabesmettingen voor. De installateursvereniging heeft een aantal tips op een rij gezet om besmetting te voorkomen.

Dodelijk
Volgens de vereniging is de kans op legionellabesmetting het grootst na de vakantieperiode. Tijdens vakanties worden kranen niet gebruikt, waardoor het water in de leidingen stil staat en de watertemperatuur al snel boven de 25 graden uitkomt. Deze twee factoren hebben een negatief effect op de kwaliteit van leidingwater wat de kans op vermeerdering van de legionellabacterie vergroot. De legionellabacterie kan vermoeidheid, verlies van kortetermijngeheugen, longontsteking en forse griep veroorzaken. In een aantal gevallen kan een legionella-infectie zelfs een dodelijke afloop hebben. Jaarlijks zijn er enkele honderden meldingen, maar waarschijnlijk komen er in werkelijkheid veel meer legionellabesmettingen voor.

Thuis éérst de douche aan
Techniek Nederland raadt terugkerende vakantiegangers aan om bij thuiskomst de douche vier à vijf minuten rustig te laten stromen, om te voorkomen dat het water vernevelt. Besmetting vindt namelijk vooral plaats door het inademen van de waternevel, waardoor de bacterie zich in de longen nestelt. Eric van der Blom, specialist legionellapreventie bij Techniek Nederland: ‘Verneveling ontstaat voornamelijk onder de douche. Je kunt dit voorkomen door de sproeikop onder water in een emmer te houden of de douchekop in een washandje te verbergen.’

Water is als een pak melk
Doorspoelen na de vakantie is belangrijk om de kwaliteit van het water te kunnen waarborgen. Het doorspoelen zorgt er ook voor dat stoffen die in het water zijn opgelost, zoals metalen uit de drinkwaterleiding, weggespoeld worden. Van der Blom: ‘Veel bewoners realiseren zich niet dat water in leidingen beperkt houdbaar is, net als een pak melk.’

Vakantiebestemming
Aandacht voor legionella is niet alleen thuis belangrijk. Ook op vakantiebestemmingen lopen waarschijnlijk ieder jaar tientallen reizigers een besmetting op. Het risico is vooral groot wanneer het appartement of vakantiehuisje langere tijd niet bezet is geweest. Uit voorzorg is ook in dit geval aan te raden alle kranen enkele minuten te laten doorspoelen.

Tips om legionellabesmetting te voorkomen
–  Spoel na de vakantie alle koud- en warmwaterkranen een minuut lang.
–  Laat het water rustig stromen en voorkom dat u daarbij het water vernevelt. Dat doet u door de sproeikop onder water in een emmer te houden, in een washandje of het sproeistuk van de kraan af te halen.
–  Ook een tuinslang die in de volle zon hangt kan flink opwarmen, waardoor zich legionella kan ontwikkelen. Spoel daarom eerst een tuinslang die niet dagelijks wordt gebruikt. Voorkom ook hier verneveling.
–  Vaak kunt u zelf de temperatuur van het warm water instellen. Zorg ervoor dat het warme water uit alle kranen ten minste een temperatuur van 55 graden heeft.
–  Pas de drinkwaterinstallatie nooit zelf aan, maar laat dat doen door een erkend installatiebedrijf. Het is vooral belangrijk om ‘dode leidingen’ en opwarming van koud water door naastgelegen warme leidingen (hotspots) bij de aanleg en aanpassing van de drinkwaterinstallatie te voorkomen.
–  Bubbelbad (spa, whirlpool, jacuzzi, hot tub) regelmatig reinigen en ontsmetten volgens de gebruiksaanwijzing.
–  Techniek Nederland adviseert om ook op de vakantiebesmetting alle kranen enkele minuten te laten doorspoelen.

Bron: www.TechniekNederland.nl

Datum 19 juli 2019 Bert Jan Brinkman

Grote finale Lego Future League op 29 mei

.

STADSKANAAL – Op woensdag 29 mei is de grote finale van Future League. Deze vindt plaats in sporthal De Spont in Stadskanaal. De wedstrijd wordt om 9.30 uur geopend door wethouder Borgesius.

Leerlingen van basisscholen in de regio Stadskanaal laten die dag zien hoe goed ze hun legorobot hebben geprogrammeerd. Daarnaast laten ze zien hoe goed ze kunnen samenwerken en welke duurzame oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk ze hebben bedacht.

De basisscholen van Perspectief, Primenius en OPRON zijn al vanaf februari met de voorbereidingen bezig met een flinke dosis energie en doorzettingsvermogen. Iedere school heeft de beschikking over een zogeheten wedstrijdtafel en de noodzakelijke legosets met robot.

Vanuit het voortgezet onderwijs, waar deze activiteit al langer een fenomeen is, zijn de leerkrachten getraind in het opzetten van deze activiteiten in hun klas. Een leerkracht van groep 8 zei, na een trainingsbijeenkomst: “Ik ontdek kwaliteiten bij leerlingen, die ik eerder niet bij hen had gezien”.

Plezier in techniek
Future League is een initiatief van de stichting Future4kids. In deze stichting zijn de besturen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs vertegenwoordigd. Daarnaast nemen ook de gemeente en het bedrijfsleven deel aan deze stichting. Het doel is eenvoudig: Leerlingen in de regio Stadskanaal in aanraking brengen met techniek en technologie.

Winnaars First Lego League (Archief RTVeen)

De Future League komt voort uit de Lego league, dat al langer een groot onderdeel is van de techniek activiteiten van Ubbo Emmius (Voortgezet onderwijs in Stadskanaal).
Lego league is weer een onderdeel van de stichting techniek promotie. De directeur van deze stichting is onder de indruk van hetgeen gebeurt in Stadskanaal. Volgens haar kan dit initiatief een voorbeeld zijn voor andere regio’s.

De finale in de Spont is voor het publiek toegankelijk. In het gemeentehuis worden er pitches gehouden voor een jury. Deze zijn niet toegankelijk voor het publiek.

Datum 25 mei 2019 Redactie

Techniekweek BOTTS van start in Stadskanaal

.
STADSKANAAL – `Hoe kan het dat de toren van Pisa niet omvalt?` Met die vraag opende wethouder Johan Hamster maandagochtend de BOTTS techniekweek in het UBBO Emmius aan de Sportparklaan in Stadskanaal.

Ongeveer 65 basisschoolleerlingen van de Maarsborg, de Höchte, de Linde en het Heilig Hart zullen tijdens een techniekcarrousel een werkstuk maken.

Groep 8 gaat naar technische bedrijven toe. Dit jaar zetten weer 20 bedrijven hun deuren open om de kinderen te laten zien wat techniek allemaal in hun bedrijf te bieden heeft. In de gemeente Stadskanaal zijn veel innovatieve en bruisende bedrijven die om personeel staan te springen. Zij laten zien hoe leuk een baan in de techniek wel niet is.

Klas 1 van het voortgezet onderwijs heeft een programma midden in het centrum van Stadskanaal. Op het Raadhuisplein staan grote trucks van de OTIB en Rijksuniversiteit waarin leuke technische proefjes en opdrachten gedaan kunnen worden, Daarnaast staat er een techniekstand in de bibliotheek samen met leerlingen van het Ubbo Emmius met allerlei leuke techniekopdrachten klaar.

In totaal doen er meer dan 1200 kinderen mee met de BOTTS week. Zo krijgen ze een leuke ervaring mee die hen mogelijk kan enthousiasmeren om later een baan in de technische sector te kiezen.

Datum 13 mei 2019 Redactie

Techforfun viert 5 jarig bestaan

(F: Peter Panneman)

VEENDAM – Vijf jaar geleden ging in Veendam Techforfun van start, een onderwijsproject waarin de gemeente Veendam, Winkler Prins en basisscholen en bedrijven uit de regio samenwerken om jongeren enthousiast te maken voor techniek. Techforfun was vanaf dag 1 een succes en daarom wordt op donderdag 24 januari het eerste lustrum gevierd.

Aanleiding voor de start van Techforfun in 2013 was de grote behoefte aan technische vakmensen. Door kinderen al vroeg te interesseren voor techniek, hoopten de initiatiefnemers dat zij op de middelbare school een technisch profiel en daarna een technische vervolgopleiding zouden kiezen. Het project was meteen een succes, dankzij de bijzondere samenwerking tussen basis- en voortgezet onderwijs en de betrokkenheid van vele vrijwilligers. In 2014 won Techforfun de Onderwijsprijs voor de provincie Groningen. In de landelijke finale sleepte het project in 2015 een tweede prijs in de wacht.

Ook nam het aantal leerlingen dat op de middelbare school een technisch profiel koos toe. Ondanks het enthousiasme van alle betrokkenen zag het er even naar uit dat het project om financiële redenen niet kon worden voortgezet. Gelukkig zegde Paragon Pet Products uit Veendam in 2017 toe de lessen voor een aantal jaren te sponsoren.

De naam van het project werd als dank veranderd in Paragon Techforfun. Paragon Techforfun drijft voor een belangrijk deel op vrijwilligers, die de lessen op Winkler Prins begeleiden. Bijna allemaal hebben ze een technische of onderwijskundige achtergrond. Zij zijn dan ook allemaal uitgenodigd voor de lustrummiddag.

(Door: Peter Panneman)

Datum 22 januari 2019 Redactie

UWV: Veel werk in de techniek

VEENDAM/GRONINGEN – De technische branche schreeuwt om mankracht! Werkzoekenden die nu elektromonteur of installatietechnicus willen worden, hebben 100% slagingskans. En daarvoor is het niet noodzakelijk dat ze een ellenlang cv hebben vol diploma’s of ervaring. Talent voor en affiniteit met techniek zijn belangrijker dan ooit! Omscholing tot monteur of technicus leidt dan ook per definitie tot een zeer grote kans op werk in de technieksector.

Werkplein

Werk in Zicht organiseert op woensdag 5 september vanuit Kansrijk Beroep een voorlichtingsbijeenkomst op het Werkplein in Groningen voor iedereen die geen werk heeft en een baan zoekt in de installatie- of elektrotechniek. We zijn op zoek naar potentiële monteurs in de breedste zin van het woord: Hulpmonteurs, bliksembeveiligingsmonteurs, gas- water en lichtmonteurs, enzovoorts.

Omscholing

In vervolg op de bijeenkomst start Werk in Zicht een omscholingstraject tot elektro- en installatiemonteurs. Kandidaten kunnen tijdens dit traject een twee- of driemaandelijkse opleiding volgen. Ook behoort een BBL-opleiding van twee jaar tot de mogelijkheden. En het allermooiste: Kandidaten die hun opleiding succesvol afronden, zijn verzekerd van een contract! Het vooruitzicht van een baan maakt dit initiatief extra aantrekkelijk, zowel voor werknemers die op zoek zijn naar werk in de techniek als werkgevers die hard op zoek zijn naar technisch vakbekwaam personeel.

Cv doet er niet toe. Werkzoekenden die gemotiveerd zijn, talent hebben voor techniek en bereid zijn een opleidingstraject te volgen zijn van harte welkom op de bijeenkomst. Ze kunnen zich opgeven via www.kansrijkberoep.nl.

Datum 30 augustus 2018 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal