Direct naar de inhoud.

Voorarrest Jan Nieboer en Jan H verlengd

Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTV1)

2E EXLOËRMOND – De anti-windmolenactivisten Jan H en Jan Nieboer moeten langer vastzitten. Het voorarrest van 14 dagen is met 30 dagen verlengd. Dat heeft de rechtbank woensdag besloten. Jan H uit Oude Pekela en Jan Nieboer uit 2e Exloërmond werden 2 weken geleden opgepakt door de politie wegens het versturen van dreigbrieven aan bedrijven die meewerkten aan de bouw van windparken in Drenthe en in Groningen. Het OM verdenkt de beide mannen ook van het deponeren van asbest op het land van een aantal windboeren.

Woordvoerder

Verdachte Jan Nieboer is het gezicht van actiegroep Platform Storm en is in die hoedanigheid regelmatig te horen en te zien geweest in de lokale, regionale en nationale media. Jan H. was woordvoerder van actiegroep Storm Meeden maar is daar al geruime tijd geleden mee gestopt. Verdachten kunnen een celstraf van maximaal twaalf jaar krijgen in verband met het in gevaar brengen van de volksgezondheid door het dumpen van asbest.

Nieuw bewijs

Uit het lopende onderzoek is gebleken dat er nieuw bewijs naar voren is gekomen waardoor er volgens de rechtbank voldoende bewijs bestaat voor betrokkenheid bij o.a. asbestdumpingen. Ook sluit het Openbaar Ministerie meerdere aanhoudingen niet uit.

Lokale betrokkenheid

Er is inmiddels met verbijstering en ongeloof gereageerd op de aanhouding van Jan Nieboer. De inwoner van 2e Exloërmond is zeer betrokken bij lokale initiatieven en velen zien hem dan ook als een voorbeeldburger met grote betrokkenheid voor de eigen regio. Nieboer heeft naast diverse bestuurlijke functies een eigen adviesbureau en is bekend als voorzitter van de Vereniging voor Bedrijven in de Kanaalstreek (VVBK). Inmiddels is hij hier geschorst hangende het onderzoek.

Datum 4 juli 2019 Bert Jan Brinkman

Windpark N33 gaat definitief door

.

VEENDAM – Het windmolenpark langs de N33 bij Meeden en Veendam  mag aangelegd worden. Dat heeft de Raad van State woensdagmorgen 29 mei bepaald. Tegenstanders van het park deden eind januari hun beklag bij de hoogste bestuursrechter van Nederland.

Draagvlak
Volgens verschillende bezwaarmakers is er geen draagvlak in de omgeving, maar de Raad van State ziet dat niet als reden het windpark tegen te houden. Er bestaat namelijk geen wet die draagvlak vereist. Volgens de uitspraak van de Raad van State weegt het landelijke belang van duurzame energie zwaarder dan lokale bezwaren.

Waar komen de windmolens 
27 van de 35 van de windmolens komen bij het knooppunt van de N33 en de A7 bij Zuidbroek. De acht andere molens komen in twee stroken van vier molens een stuk zuidelijker bij Veendam en Ommelanderwijk.

(Meer lezen bij RTV Noord)

 

Datum 29 mei 2019 Bert Jan Brinkman

Windboeren negeren Raad van State uitspraak

Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTV1)

STADSKANAAL/BORGER – Voor de inwoners van de Veenkoloniën is het recente bericht van de initiatiefnemers van de windparken, dat zij niet 150 maar 175 Megawatt aan gezamenlijk vermogen willen plaatsen, het zoveelste voorbeeld van willekeur naar de Groninger en Drentse inwoners.

Rechteloosheid

Dit bericht wrijft nog meer zout in de diepe wonden welke deze windplannen al hebben veroorzaakt, aldus Tegenwind voorzitter Jan Nieboer. Ook is dit voor hem een nieuwe bevestiging van de rechteloosheid waarmee de Veenkoloniale inwoners met deze windplannen keer op keer worden geconfronteerd. Dat de windturbine-initiatiefnemers nu zeggen dat er ongeveer 150 MW aan gezamenlijk vermogen zou worden geplaatst en dat deze extra 25 MW daarom binnen de regels valt, is een volgens Nieboer weer een slag in het gezicht van de bewoners. Dit terwijl de Raad van State in haar uitspraak zelfs opnam dat de Ministers vijf windturbines uit het plan verwijderd hebben, terwijl het totale vermogen op 150 MW blijft.

Tegenwind Veenkoloniën heeft DOKK Advocaten inmiddels ingeschakeld  voor een juridische beoordeling van deze forse overschrijding en het niet volgen van de Raad van State uitspraak.

(ingezonden)

Datum 26 november 2018 Bert Jan Brinkman

Windpark heeft teveel windturbines ingepland

De plek waar de windmolens komen

BORGER-ODOORN – De Statenfractie van de PvdA vindt dat er te veel windmolens zijn ingepland in het Windpark Drentse Monden en Oostermoer. Volgens de Statenfractie is met het Rijk afgesproken dat in het gebied maximaal 150 megawatt aan windenergie mag komen.

De initiatiefnemers van het Windpark maakten echter vorige week bekend dat ze 45 windmolens willen plaatsen van ruim 210 meter hoog. Volgens de PvdA-Statenfractie hebben die molens een totaalvermogen van 175,5 megawatt. Dat is dus  25,5 megawatt meer dan is afgesproken.

De Statenfractie van de PvdA vindt dat de initiatiefnemers zich moeten houden aan de eerder vastgelegde 150 megawatt, de partij wil daarom dat er 7 windturbines minder geplaatst gaan worden in het windpark. De PvdA heeft inmiddels via schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten om opheldering gevraagd.

(Bron: RTV Drenthe)

Datum 5 november 2018 Bert Jan Brinkman

De PvdA wil windboeren uitkopen

De plek waar de windmolens komen in de Veenkoloniën 

DROUWENERMOND – De PvdA van Borger-Odoorn onderzoekt de mogelijkheden om de windboeren in het Veenkoloniaal gebied uit te kopen. Daarmee wil de PvdA in Borger-Odoorn voorkomen dat het gebied wordt vol gezet met windturbines. Ook al heeft de Raad van State groen licht gegeven voor het bouwen van windturbines, de PvdA ziet nog steeds kansen om tot een oplossing te komen die mag rekenen op draagvlak onder de bewoners.

Fractievoorzitter Henk Zwiep van de PvdA Borger-Odoorn wil de windboeren uitkopen met de besparing die wordt behaald door de windturbines op zee te plaatsen. Het bouwen van windturbines op zee is aanzienlijk goedkoper dan windturbines op land. Uit onderzoek van Kees Pieters blijkt dat Wind op Zee een miljard euro (€1.000.000.000) goedkoper is dan Wind op Land, indien alle huidige bouwplannen voor windmolens op land worden vervangen door windenergie op zee.

Verder laat de studie zien dat er voldoende ruimte op de Noordzee is om alle ambities van het Energieakkoord uit 2013 en het Regeerakkoord van 2017 te realiseren. Met een deel van het miljard dat kan worden bespaard met de keuze voor Wind op Zee, kunnen de initiatiefnemers voor het bouwen van windmolens op het land worden gecompenseerd in hun kosten en inkomen. Daarmee hebben alle partijen een voordeel. De bewoners van de Veenkoloniën hebben geen last van windturbines in het gebied, de landelijke overheid realiseert duurzame energie en bespaart vele miljoenen euro’s en de windboeren kunnen hun landbouwgrond gebruiken voor het verbouwen van gewassen.

De PvdA Borger-Odoorn is in overleg met de landelijke politiek om een motie voor de Tweede Kamer voor te bereiden waarin wordt opgeroepen om te kiezen voor windturbines op zee in plaats van windturbines op land, waarbij de initiatiefnemers voor windturbines op het land worden uitgekocht.

Datum 12 maart 2018 Bert Jan Brinkman

Aa en Hunze berust zich in de windmolens

ANLOO – Nagenoeg alle politieke partijen in de gemeente Aa en Hunze leggen zich neer bij de komst van windmolens in de Veenkoloniën. Dat bleek bij het grote verkiezingsdebat op regionale omroep RTV Drenthe.

In het RTV Drenthe verkiezingsdebat bood alleen de lokale D66 partij nog verzet. D66-lijsttrekker Arie Vonk is van mening dat de plannen best aangepast kunnen worden, al ligt er een uitspraak van de Raad. “Je bent volksvertegenwoordiger, je staat voor je mensen. Ik heb een bedrag gehoord van twee miljoen euro, dan kun je de boeren uitkopen als we dat bedrag met elkaar op tafel leggen.” De overige lijsttrekkers reageren direct en willen dan wel even weten waar D66 dat geld vandaan wil gaan halen.

Zowel Lambert van GroenLinks als Bas Luinge van de VVD willen dat D66 geen valse verwachtingen wekt. Ook Henk Heijerman van Combinatie Gemeentebelangen legt zich neer bij de uitspraak. “Wij moeten respecteren dat de Raad van State uitspraak heeft gedaan”.

Verkiezingsdebatten Drenthe

RTV Drenthe zendt vanaf begin maart iedere dag om 17.15 uur een verkiezingsdebat uit, waarin een van de twaalf Drentse gemeenten centraal staat. Vandaag is het de beurt aan de gemeente Borger-Odoorn.

Datum 8 maart 2018 Bert Jan Brinkman

Stadskanaal ontstemd na uitspraak windturbines

Gemeentehuis Stadskanaal (F: BJ Brinkman – RTV1)

STADSKANAAL – Woensdagmorgen 21 februari deed de Raad van State uitspraak over de bouw van een windpark met 45 windmolens in de Veenkoloniën. De Raad van State bepaalde dat de bouw definitief door kan gaan. De gemeente Stadskanaal is zeer ontstemd na deze uitspraak.

Bessembinders

Wethouder Bessembinders: “Wij zijn zeer ontstemd en teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over de 45 windmolens”. Jan Bessembinders: “De Gemeente Stadskanaal is niet tegen windenergie, integendeel. Stadskanaal werkt duurzaam is niet voor niets ons motto. Wij zijn vóór het winnen van duurzame energie, zoals windenergie en zonne-energie. Met name voor de laatste vorm, de zon, zien wij zelf een grote toekomst weggelegd. Niet voor niets zijn er twee zonneparken in ontwikkeling.

Bessembinders “Waar wij tegen zijn, zijn de locaties, de hoeveelheid en de letterlijke grootte van de windturbines die de provincie Drenthe hiervoor heeft bedacht. Alle molens pal tegen de Groningse provinciegrens aan en pal bij bebouwing van onze woonwijken”.

Compensatie

Er rest ons weinig anders dan kijken naar compensatie voor omgevings-/gebiedsversterkende maatregelen. Concreet: we proberen revenuen te krijgen om iets te doen voor de woon-, werk- en leefklimaat voor onze inwoners”.

(Bron: Gemeente Stadskanaal)

Datum 21 februari 2018 Bert Jan Brinkman

Windmolenpark Veenkoloniën definitief

De plek waar windmolens komen

DEN HAAG / BORGER – De bouw van een groot windpark met 45 windturbines in de Veenkoloniën gaat definitief door. Dat heeft de Raad van State bepaald. Hier is nu geen hoger beroep meer tegen mogelijk. Er was veel verzet tegen een windpark. De lokale bevolking kwam vooral met het bezwaar dat er geen draagvlak was voor de komst van de turbines. Horizon vervuiling en slecht voor je gezondheid was een veelgehoord argument.

Nationaal Belang

Volgens de Raad van State is onvoldoende draagvlak echter geen vereiste om het windpark niet te bouwen. De Raad heeft daarom een afweging moeten maken tussen het nationaal belang en de belangen van inwoners uit het gebied. Instituut LOFAR heeft antennes in het gebied staan. Door de komst van de windmolens kunnen deze nu minder goed hun wetenschappelijk ruimteonderzoek doen.

Jan Nieboer van Tegenwind Veenkoloniën zegt desondanks door te gaan met zijn strijd tegen de plaatsing van windmolens.

Lees ook: RTV Drenthe

 

Datum 21 februari 2018 Bert Jan Brinkman

Bom staat op barsten bij komst windmolens

Archieffoto: Een toekomstig schrikbeeld voor bewoners Stadskanaal

VEENKOLONIËN – Woordvoerders van platforms tegen grootschalige windenergie via hoge windturbines op land waarschuwen: Inwoners van de Veenkoloniën die het gevoel hebben dat ze niets meer te verliezen hebben, kunnen radicaliseren. Dat schrijft het DvhN vandaag in de krant. De woordvoerders vinden de omvang van de geplande windparken in de Drentse Monden en de omgeving van Meeden buiten alle proporties. Ze hebben het gevoel dat de overheid hen willens wetens opzadelt met een energielandschap waarin ze zich ontheemd voelen.

Hoge windmolens

Ook op andere plaatsen in Groningen en Drenthe neemt de aversie toe. Bij Emmen en Delfzijl vrezen inwoners voor de impact van omvangrijke windparken. Zeker nu duidelijk wordt dat de initiatiefnemers de mogelijkheid hebben gekregen om hogere windturbines te plaatsen.

Wind op zee

Nu echter blijkt dat de kosten van windparken op zee sterk gedaald zijn, vinden tegenstanders van grotschalige windmolenparken op land dat het Rijk de plannen moet wijzigen. Koop de projectontwikkelaars uit en ga verder met wind op zee. Het Rijk lijkt daar niet toe bereid. Om de landelijke klimaatdoelstellingen te bereiken zijn, volgens het rijk, alle windmolens nodig. Ook windmolens op het land zoals in de Veenkoloniën.

Raad van State

Bij de Raad van State hebben Drentse tegenstanders betoogd dat de crisis- en herstelwet is misbruikt om windplannen er door te drukken. De economische crisis was al grotendeels voorbij toen politieke besluiten over de windparken werden genomen. De Raad van State doet binnenkort uitspraak in de zaak van het windpark Drentse Monden en Oostermoer.

Lees alles via: DvhN

Datum 21 november 2017 Bert Jan Brinkman

Jan Nieboer vol vertrouwen over uitspraak windmolens

Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTV1)

STADSKANAAL / EXLOO – Weg bij de toekomstige windmolens in de Veenkoloniën. Jan Nieboer van Tegenwind Veenkoloniën heeft afgelopen donderdagmiddag namens duizenden inwoners van het gebied asiel aangevraagd bij de Drentse ambassade in Den Haag. “Ja, het is een ludieke actie”, zegt Nieboer bij RTV Drenthe.  “Maar wel een ludieke actie met een zeer serieuze ondertoon.”

Nieboer was in Den Haag bij de Raad van State, waar tegenstanders een allerlaatste poging deden om te voorkomen dat er windmolens worden geplaatst in de Veenkoloniën. Tussendoor maakte hij gebruik van de opening van de Drentse ambassade, om nogmaals aandacht voor zijn strijd te vragen.

Positief 
Na een dag Raad van State en een bezoek aan de Drentse ambassade heeft Nieboer een goed gevoel over zijn bezoek aan Den Haag. ” Het valt me op dat de rechters van de Raad van State goed voorbereid zijn. Ik ben onder de indruk van hun detailkennis. Er worden kritische vragen gesteld aan vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken. Dat sterkt mij. Maar we moeten de uitspraak maar afwachten.” Deskundigen buigen zich twee dagen (donderdag en vrijdag) over de bezwaren tegen windmolens in de Veenkoloniën.

Uitspraak
De voorzitter van Tegenwind ziet de uiteindelijke uitspraak over een paar weken met vertrouwen tegemoet. ” Het ministerie zat donderdag te stuntelen in in de rechtszaal. Ik denk dat wij in punten voor staan. Windenergie is een oude techniek en allang achterhaald.”

(Bron: RTV Drenthe)

Datum 15 september 2017 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal