Direct naar de inhoud.

Borger herdenkt bevrijding Nederlands-Indië: ‘Waarom wel op 4 mei en niet op 15 augustus?’

Het herdenkingsmonument aan de Torenlaan in Borger. Foto: Nationaal comité 4 en 5 mei

Op veel plekken in Nederland werd gisteren een herdenking gehouden voor de bevrijding van Nederland-Indië op 15 augustus 1945. Na een initiatief van Teja van Geenen was er ook een herdenking in Borger aan de Torenlaan waarbij ook locoburgemeester Freerk Buijtelaar aanwezig was.  (meer…)

Datum 16 augustus 2021 Jelmer Wijnstra

Herdenking in stilte bij het Oorlogsmonument in Borger

Teja van Geenen

BORGER – Afgelopen zaterdagmiddag vond de officiële herdenking plaats bij het Oorlogsmonument en haar twee Nederlands-Indië stenen. Dit in het kader van de capitulatie van Japan, 75 jaar geleden. Voor de burgers in voormalig Nederlands-Indië betekende dit nog steeds niet het einde van de oorlog. Twee dagen later, op 17 augustus 1945, werd immers Republiek Indonesia uitgeroepen en volgde enige tijd later de Bersiap periode.

In stilte

In stilte heeft burgemeester Jan Seton deze herdenking bij het Oorlogsmonument en haar twee Indie-stenen bijgewoond. Passend, nu deze herdenking was georganiseerd in het kader van het coronakunstproject “Verbonden, in de stilte van afwezigheid”. Nu eens tijd voor een herdenking voor de Nederlands-Indische burgerslachtoffers van blanke, gemengde, Papoease of Molukse afkomst, naast de bestaande militaire herdenking.

Coronakunst subsidie

Autodidact kunstenaar Teja van Geenen en initiatiefnemer voor deze besloten herdenking, heeft van de provincie Drenthe een eenmalige coronakunst subsidie mogen ontvangen. Zij bleek een van de 21 kunstenaars die in aanmerking kwamen voor deze subsidie voor kleinschalige kunstuitingen. Zij nam de situatie te baat om het project van 1 juni t/m 15 augustus 2020 te laten plaatsvinden, met als afsluiting de herdenking bij het Oorlogsmonument aan de Torenlaan in Borger. Ging zij vervolgens aan de slag met het kunstwerk “Land van bloedrode aarde”, naar het gedicht van Wies Blaize.

Burgemeester Jan Seton

“Hoe mooi zou het zijn wanneer de burgemeester hier ook bij zou kunnen zijn”, dacht zij en stuurde een uitnodiging. Vanwege de RIVM-maatregelen in verband met corona, diende deze plechtigheid echter een coronaproof bijeenkomst te zijn. Daardoor was er geen (voor-) aankondiging van deze eerste officiële herdenking in de gemeente Borger-Odoorn om de veiligheid en het handhaven van de maatregelen te kunnen waarborgen.

Speech

Het bleek een bijzonder samenzijn waarbij een deel van het persoonlijk verhaal van haar oma Wies Vogt werd omzoomd door literatuurtekst over die periode uit het boek ‘Bersiap! Opstand in het paradijs” van de heer H. Th. Bussemaker. Daarnaast werd het gedicht “Land van bloedrode aarde” voorgedragen. De burgemeester hield een prachtige speech voor haar als enige toehoorder, terwijl het kunstwerk kortstondig de primeur had tentoongesteld te worden, heel bijzonder.

Knielende man

De officiële herdenking duurde al met al een uur, waarbij uitgebreid ingegaan kon worden op het kunstwerk, het persoonlijk relaas van haar oma en het gedicht. Naast de schrijnende kwestie van de Indische Nederlanders in het voormalig Nederlands overzees gebied in het algemeen. Was het heel bijzonder dat het Oorlogsmonument een knielende man toont, nu dit beeld tevens symbool staat voor de martelmethode die de Japanners veelvuldig gebruikten: mensen maar ook kinderen urenlang in de brandende zon laten knielen…is de sokkel in het kunstwerk verweven.

Verslag tijdens raadsvergadering

Oorlogsmonument

Tijdens de komende raadsvergadering zal burgemeester ambtshalve verslag doen van deze herdenking. “Hoe mooi zou het zijn wanneer deze eerste bijeenkomst de aftrap is van een traditie waarbij ieder jaar deze herdenking kan plaatsvinden”, is hierbij een volgende gedachte. Een week lang Borger-Odoorn in het teken laten staan van de Ind(ones)ische cultuur, door middel van kunst, muziek en/of dans. Wellicht zijn meer inwoners van onze gemeente geïnteresseerd in zo’n beleving!

Vanwege het succes van het project “Verbonden, in de stilte van afwezigheid”, wordt deze verlengd t/m 31 december 2020. Via facebook pagina Stichting Indisch Vallaat zijn (eerdere) activiteiten rond het artistiek proces van dit project te volgen.

#TEJA i.s.m. Stichting Indisch Vallaat (StIV).

Datum 21 augustus 2020 Bert Jan Brinkman

GroenLinks wil saneringskosten Dideldom neerleggen bij Philips

Aanvang van de sanering
Aanvang van de sanering

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal wil 2.6 miljoen euro op tafel leggen voor vernieuwing van het verontreinigde voormalige Philips terrein. De emissies die daar gelekt zijn door Philips hebben een behoorlijke bodemverontreiniging veroorzaakt. Het terrein Dideldom wordt nu door de ondernemingen Hoornstra en Krans gesaneerd. Uiteindelijk wil de gemeente er een energiepark aanleggen. Een solarpark en eventueel een bassin met water voor het fabriceren van waterstof.

GroenLinks

Er wordt ook rekening gehouden met de bouw van een OV knooppunt. Een bus en treinstation voor de regio. Het energiepark zou in de toekomst het nieuwe OV knooppunt van energie kunnen voorzien zodat het geheel duurzaam wordt.  Teja van Geenen (GroenLinks Stadskanaal) had inspreektijd tijdens de raadsvergadering deze week. Geenen wil dat de gemeente de kosten van de sanering bij de vervuiler gaat neerleggen. “De vervuiler is Philips en de vervuiler moet betalen”, aldus Geenen. “De gemeente kan de 2.6 miljoen vast wel beter gebruiken, zoals voor de zorg”.

Raad

Klaas Pals (D66) vond het vreemd dat de gemeente er nu al vanuit gaat dat er überhaupt een treinstation gebouwd gaat worden op het voormalige Philips terrein.  Volgens Pals moet de gemeenteraad daar nog over praten. “Er zijn meer mogelijkheden voor een treinstation”. Pals gaf de optie Stationslaan aan tijdens eerdere vergaderingen. Ook de SP had ooit via RTV Stadskanaal aangegeven te willen kijken naar de optie van meerdere haltes, zoals een halte ter hoogte van het Refaja ziekenhuis.

Datum 25 maart 2015 Bert Jan Brinkman

Emile Roemer deelnemer zorgbijeenkomst in Stadskanaal

markt SPSTADSKANAAL – Zaterdag 7 maart vanaf 15.00 uur organiseert het FNV samen met de SP en GroenLinks een zorgbijeenkomst in het restaurant van het ‘Best Western Hotel Stadskanaal’ aan het Raadhuisplein. Dit jaar zijn de nieuwe WMO, de Wet Langdurige Zorg en de Participatiewet van kracht gegaan. Wetten met veel gevolgen voor kwetsbaren die zorg en werk nodig hebben. Er wordt 3 miljard bezuinigd op de langdurige zorg. Zo’n 600.000 mensen verliezen hierdoor hun recht op zorg in een instelling. Ruim 100.000 ontslagen worden verwacht in de zorgsector. Alle verzorgingshuizen sluiten omdat mensen langer thuis moeten blijven wonen en tegelijkertijd wordt een groot deel van de thuiszorg afgebroken. Dit kan niet. Dit moet worden opgelost. Daarom een oproep van het FNV aan staatssecretaris van Rijn: grijp nu in.

 

Emile Roemer

 

Roemer
E. Roemer – F: SP.nl

Tijdens deze bijeenkomst wil het FNV de gevolgen van de bezuinigingen en de massaontslagen in de zorg duidelijk proberen te krijgen. Hiervoor leggen medewerkers uit de zorg en de sociale werkvoorziening en patiënten en cliënten hun verhalen voor aan een panel bestaande uit:

– Ruud Kuin, vice-voorzitter FNV

– Johan Hamster, wethouder zorg gemeente Stadskanaal, ChristenUnie

– Emile Roemer, fractievoorzitter 2de kamerfractie SP

– Teja van Geenen, voorzitter en lijsttrekker GroenLinks Stadskanaal

 

Zaterdagmorgen staat de lokale afdeling van de SP vanaf 11.00 uur op het Menistenplein (bij de bioscoop). Er worden flyers uitgedeeld en er wordt met mensen gesproken. De bus waarin Emile Roemer zit wordt rond 14.00 uur verwacht gelijktijdig met de ‘soepexpress’. Roemer zal dan eerst zijn opwachting maken op het Menistenplein bij de lokale SP. Hierna loopt het gezelschap richting het Best Western Hotel voor het zorgdebat. – RTV Stadskanaal is aanwezig om e.e.a. vast te leggen op de camera.

Datum 7 maart 2015 Bert Jan Brinkman

GroenLinks Stadskanaal ‘Keukentafelgesprek, wat nu’, succesvolle bijeenkomst

Teja van Geenen (archief foto)
Teja van Geenen (archief foto)

STADSKANAAL – De bijeenkomst van 5 februari heeft een uiterst informatieve bijdrage geleverd over Huishoudelijke Hulp 2015 en Wmo2015 (o.a. langdurige zorg en thuiszorg) in de gemeente zegt woordvoerder Teja van Geenen.  Organisatoren GroenLinks, Gehandicaptenplatform Stadskanaal en patiëntenvereniging ReumActief kunnen terugblikken op een geslaagde avond. Vele cliënten/hulpbehoevenden als ook diverse zorgverleners en (zorg)organisaties waren deze avond aanwezig!

Twee beleidsmedewerkers van Ieder(in) waren vanuit Utrecht gekomen om te vertellen over de gesprekken die de gemeente met hulp- en zorgbehoevenden te houden heeft. Gehandicaptenplatform Stadskanaal kon dit vervolgens mooi vertalen naar de situatie in onze eigen regio. Vanuit de advocatuur werd vervolgens stapsgewijs uitgelegd wat er tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure zou gebeuren.

Aan de oproep van GroenLinks Stadskanaal, tijdens de raadsvergadering van januari 2015 om medewerkers van de gemeente als toehoorders naar de bijeenkomst te sturen, was door de wethouder gehoor gegeven. Op deze manier werd ook de gemeente duidelijk waar een keukentafelgesprek aan moet voldoen en welke vervolgstappen genomen kunnen door cliënten/hulpbehoevenden. Gaf de gemeente op haar beurt aan een aantal maanden te willen uittrekken voor deze keukentafelgesprekken.

Een aantal belangrijke voorwaarden die aandacht behoeven, zijn:

– Het gesprek mag niet telefonisch plaatsvinden (dat een consulent telefonisch een afspraak wil maken voor een persoonlijk tafelgesprek kan natuurlijk wel!).
– Een persoonlijk gesprek waarbij uzelf bijgestaan kunt worden door een zorgverlener, familielid en/of onafhankelijke belangenbehartigers die goed van uw situatie op de hoogte is; maak hiervan gebruik!
– Er dient een schriftelijk verslag opgesteld te worden door de gemeente, welke door beide partijen (gemeente en uzelf) getekend dient te worden.
– Ondertekent u alleen als u met de inhoud van dit verslag eens bent!; lees het verslag samen met een familielid, zorgverlener of belangenbehartiger of alles correct vermeld is.
– Indien u niet akkoord kunt gaan met de inhoud van het verslag, tekent u dan alleen voor gezien en geef aan wat er in het verslag veranderd moet worden; maak hier een kopie van.
– Er kunnen meerdere gesprekken nodig zijn om tot een duidelijk beeld van uw persoonlijke situatie of om tot goede verslaglegging te komen.
– Doe uzelf niet beter voor dan u daadwerkelijk bent, waartoe sommige cliënten/zorgbehoevenden de neiging toe kunnen hebben; neem daarom iemand mee tijdens het gesprek.
– Er dienen bepaalde wettelijke termijnen in acht genomen te worden door de gemeente bij het beslissen op deze herzieningen.
– Bij maatwerk en acute situaties dient er echter eerder beslist te worden, zodat er direct de noodzakelijke hulp geboden kan worden.

Bij twijfel of het allemaal op de juiste wijze gaat, bij vermoedens en/of signalering van misstanden, meld u dit aan meldpunt@iederin.nl, zodat er verzameld kan worden waar er knelpunten en onwenselijke situaties zijn.Op de website van GroenLinks Stadskanaal wordt je verder op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Er zal zeker een vervolg gaan komen op deze bijeenkomst, in welke vorm zal nader bekeken worden, aldus Teja van Geenen.

 

Datum 16 februari 2015 Bert Jan Brinkman

Informatieavond nieuwe huishoudelijke hulp volgeboekt

hhulpSTADSKANAAL – Het animo voor het bijwonen van de bijeenkomst “Keukentafelgesprekken, wat nu?” blijkt enorm te zijn. Dit laat zien dat er behoefte is aan informatie over de huishoudelijk hulp 2015 en WMO 2015 bij cliënten/zorgbehoevenden, zorgverleners, naasten en andere betrokkenen. In de afgelopen week is het dubbele aan aanmeldingen binnengekomen, wat vooraf niet te overzien was.

Volle zaal
“Voor de bijeenkomst op donderdagavond 5 februari in De Stobbe hebben zich zoveel mensen opgegeven dat aanmelden op dit moment niet meer mogelijk is”, meldt Teja van Geenen namens de organisatoren. “De zaal komt anders te vol te zitten en de veiligheid en bereikbaarheid rond De Stobbe moet daarnaast gewaarborgd blijven. Bezoekers die zich vooraf hebben aangemeld, worden hierbij gevraagd om zoveel mogelijk te gaan carpoolen en zo mogelijk per openbaar vervoer, de fiets of te voet te komen.”
De zaal is open vanaf 19.30 uur. Het belooft een mooie, informatieve avond te worden waarin zowel zorgverleners als zorgbehoevenden aanwezig zijn. De bijeenkomst gaat ongetwijfeld op enige wijze een vervolg krijgen

Datum 4 februari 2015 Bert Jan Brinkman

ReumActief en GroenLinks Stadskanaal organiseren informatiebijeenkomst “Afschaffing huishoudelijke hulp”

GroenLinksSTADSKANAAL – Vanwege de door de gemeente verzonden brief van 29 september j.l., waarin aangegeven werd dat de Huishoudelijke Hulp 1 afgeschaft wordt, is veel ophef onder betrokkenen ontstaan. GroenLinks Stadskanaal en ReumActief hebben eerder een bezwaarschrift tegen deze brief ingediend om het signaal af te geven dat de gemeente Stadskanaal nauwlettend gevolgd wordt of zij de procedure op de juiste wijze uitvoert en zijn daarnaast enkele kaders in het bezwaarschrift aangegeven aan welke verplichtingen de gemeente heeft te voldoen.

Om meer duidelijkheid en praktische informatie te geven over de juridische procedure van de afschaffing van deze algemene maatregel, middels individuele besluiten, heeft ReumActief -in samenwerking met GroenLinks Stadskanaal- advocatuur/notariskantoor Klopstra & Volders bereid gevonden tijdens een informatiebijeenkomst hierover uitleg te geven. Daarnaast zijn ook andere (zorg)organisaties uitgenodigd om over de veranderingen rond de huishoudelijke hulp te vertellen. Aan het definitieve programma wordt momenteel gewerkt.

ReumActief1Ongeveer drie weken nadat de nieuwe beschikking door de gemeente Stadskanaal is toegezonden aan alle betrokken hulpbehoevenden zal deze bijeenkomst worden gehouden. De definitieve datum, tijdstip en locatie is daardoor nog niet bekend. Geinteresseerden dienen zich vooraf op te geven bij ReumActief via telnr. 0599-416380 of e-mailadres info@reumactief.info, zodat een goede locatie gezocht kan worden om deze bijeenkomst te houden. Geeft u daarbij aan of u liever in de middag of in de avond deze bijeenkomst bezoekt.

U wordt via de diverse media en de websites van GroenLinks Stadskanaal en ReumActief op de hoogte gehouden.

Datum 4 december 2014 Bert Jan Brinkman

GroenLinks: Gemeente Stadskanaal zaait verwarring met brief over wasservice.

Teja van Geenen
Teja van Geenen

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal heeft, vooruitlopend op een besluit in de raad, in een brief van 29 oktober aan alle cliënten huishoudelijke hulp een folder meegestuurd over de wasservice van een commercieel bedrijf in Stadskanaal. Voor 12,50 per wasbeurt kunnen cliënten huishoudelijke hulp voortaan bij dit bedrijf terecht. Volgens Teja van Geenen (GrLi Stadskanaal) is de verwarring bij de cliënten huishoudelijke hulp compleet. “De brief van 29 september, waarin het stopzetten van de huishoudelijke hulp werd aangekondigd, was al onduidelijk als het ging om de procedure. De raad beslist 3 november over de afschaffing van de huishoudelijke hulp. Door de brief over de wasservice voor het raadsbesluit te versturen is zorgvuldige besluitvorming niet meer mogelijk. Het lijkt er zo op dat het besluit tot afschaffing van de huishoudelijke hulp eigenlijk al is genomen”.

Het bedrijf dat de diensten aanbiedt heet Wijkzorgplaats en is gevestigd op de Tinnegieter 50. Eigenaar is WZP Holding bv. Beide bedrijven zijn tegelijk opgericht op 6 februari 2014 en ingeschreven in het Handelsregister op 7 februari 2014. Op de website van Wijkzorgplaats is te lezen dat het bedrijf op commerciële basis zorgtaken aanbiedt. Het zijn ongeveer dezelfde zorgtaken die de gemeente Stadskanaal wil afstoten. Het bedrijf wordt gerund door vier mensen die allemaal Algemeen Directeur zijn.

In een brief van 30 oktober aan de raadsleden erkent het college dat er een fout is gemaakt: “de timing, de inhoud en de wijze van verzending laten zeer te wensen over”. Het college meldt dat de brief “een vervolg is op en een uitwerking van een eerder besluit”. Er wordt niet vermeld om welk besluit het gaat. Er is daarnaast geen brief met dezelfde strekking gestuurd aan de cliënten huishoudelijke hulp waardoor onzekerheid over de procedure voort blijft modderen.

Logo groen linksDe brief van 29 september over de huishoudelijke hulp 2015 bevestigt dat het afschaffen van de maatregel als definitief besluit gezien moet worden. Bezwaar maken tegen deze brief die betrokkenen hebben ontvangen is verstandig om te doen. Immers in de brief staat: “Deze maatregel staat al vast en gaat in per 1 januari 2015.” GroenLinks is van mening dat er op 3 november a.s. nog geen besluit kan en mag worden genomen tot afschaffing van de huishoudelijke hulp. Het college heeft namelijk geen advies gekregen van de participatieraad en een dertigtal vragen nog niet beantwoord. Aangezien het college van B&W de Participatieraad, conform de verordening, niet tijdig heeft betrokken bij de besluitvorming kan de raad nog geen besluit nemen. Een advies van de Participatieraad moet immers meegenomen worden bij een ontwerp-raadsbesluit. Daarnaast zijn deze vragen van de Participatieraad niet bijgesloten en openbaar gemaakt voor de behandeling van dit agendapunt. Dit is tegen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Van Geenen: “Het lijkt er op dat het voorstel tot afschaffing van de huishoudelijke hulp in de gemeente Stadskanaal leidt tot commercialisering van de zorg. En dan gaat het om tarieven die de cliënten huishoudelijke hulp niet kunnen betalen. Daarbij gaat het om de meest kwetsbare groep in de op één na armste gemeente van Nederland. Daarom roept GroenLinks Stadskanaal de raadsleden op tegen het voorstel tot afschaffing van de huishoudelijke hulp te stemmen. Waarom nu de hele regeling omgooien als vanwege het ontoereikende inkomen alle (commerciële) kosten voor huishoudelijke hulp alsnog op grond van het recht op de maatwerkvoorziening door de gemeente gefinancierd moeten gaan worden”?

Afgelopen vrijdagavond verklaarde wethouder Johan Hamster nog via RTV Stadskanaal dat bovengenoemde brief nooit verzonden had mogen worden. Hamster ” Heel ongelukkig is de brief qua timing compleet op het verkeerde moment verzonden naar onze clienten, dat had niet gemogen. De raad moet er maandag eerst nog over besluiten.”

Datum 2 november 2014 Bert Jan Brinkman

GroenLinks dient bezwaarschrift in tegen de afschaffing Huishoudelijke Hulp in Stadskanaal.

Teja van Geenen (archief foto)
Teja van Geenen (archief foto)

STADSKANAAL – Eind september 2014 hebben hulpbehoevende bewoners van Stadskanaal een brief ontvangen dat per 1 januari 2015 de vergoeding van de Huishoudelijke Hulp 1 komt te vervallen.

Ook het doen van boodschappen en het wassen/vouwen zal niet meer binnen de Huishoudelijke Hulp vallen.

Hulpbehoevenden zullen dit nu zelf moeten regelen en betalen. Er wordt gesproken over een vangnet voor ernstige situaties, onduidelijk is wie van deze regeling gebruik kunnen gaan maken. De brief van de gemeente heeft bij veel zorgvragers voor de nodige onrust gezorgd.

De brief van de gemeente van 29 september j.l. geeft het voornemen aan per 1 januari 2015 te stoppen, terwijl het besluit per 3 november 2014 nog zal worden genomen. De beschikking van de wijziging van de indicatie, het zogenaamde wijzigingsbesluit kunnen betrokkenen echter pas begin december 2014 verwachten, vermeldt deze brief van de gemeente.

Een ongewenste gang van zaken daar de gesprekken met elke betrokkene nog niet hebben plaatsgevonden. De vraag rijst in hoeverre bewoners op dat moment nog met goed resultaat hun inmiddels gewijzigde besluit kunnen betwisten door een bezwaar- en beroepsprocedure. Regels voor een goede procesgang bij de afschaffing van deze maatregel worden bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangevraagd door landelijke belangenverenigingen, terwijl diverse gemeenten al bezig zijn met hun eigen plan van aanpak.

GroenLinks Stadskanaal heeft samen met ReumActief een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente als belangenbehartiger. Naast het bezwaar van een onduidelijke procedure, wordt tevens aangegeven dat betrokkenen het recht hebben op aanwezigheid van een vertegenwoordiger bij de persoonlijke gesprekken (niet telefonisch) en dat goede verslaglegging van de gesprekken van belang is. GroenLinks en ReumActief adviseren iedere bewoner die recht heeft op deze voorziening bij de gemeente een bezwaarschrift in te dienen. Een voorbeeldbrief vindt u op de website van GroenLinks Stadskanaal onder http://www.groenlinks-stadskanaal.nl/nieuws/bezwaar%20huishoudelijke%20hulp.html.

Voor het indienen van een bezwaarschrift heeft u zes weken de tijd. De brief over de huishoudelijke hulp van de gemeente Stadskanaal is gedateerd op maandag 29 september 2014, heeft als uiterste datum voor het indienen zondag 9 november. Per gewone post kunt u beter uiterlijk 7 november 2014 hanteren om uw bezwaarschrift tijdig te hebben ingediend bij deze gemeente.

Bent u in een andere gemeente woonachtig, kunt u uiteraard ook gebruik maken van deze voorbeeldbrief. U kunt de gegevens heel gemakkelijk wijzigen naar uw eigen gemeente en situatie.

Datum 29 oktober 2014 Bert Jan Brinkman

GroenLinks Stadskanaal organiseert bijeenkomst kernafval in zoutkoepels.

Foto - co2ntramine.nl
Foto: co2ntramine.nl

STADSKANAAL – (Vrijdagavond in radioshow de S-Express) – De Europese Unie wil op korte termijn een Nationaal Programma voor de berging van kernafval. Dat is voor GroenLinks reden om inwoners van mogelijke locaties hun mening te laten geven. Onstwedde in de gemeente Stadskanaal is zo’n mogelijke locatie van de eindberging van kernafval. Gedeputeerde Staten van Groningen gaan mogelijk een zienswijze op dit voornemen indienen bij het Rijk. Maar daarmee wordt voorbij gegaan aan het feit dat inspraak van de burgers gewenst is bij het al dan niet bepalen van een plaats voor de opslag van kernafval in zoutkoepels.

Tijdens de eerder gehouden informatiebijeenkomst over zoutkoepels op 10 september j.l. in Amsterdam is aangegeven dat het belangrijk is nu al na te denken over de volgende punten:

* Wat zouden we de komende vijf jaar moeten doen om de besluitvorming voor te bereiden?
* Hoe verkrijg je nu aandacht en betrokkenheid voor besluiten die op zo’n lange termijn spelen?
* Hoe zorg je dat we deze lange periode ook daadwerkelijk benutten voor een gedegen voorbereiding?

GroenLinks Stadskanaal vindt het belangrijk dat ook de burgers uit de provincie Groningen kunnen berging-radioavtief-afval-Nederlandmeedenken en praten over al dan niet opslaan van kernafval in de regio. Zij organiseert een informatiebijeenkomst over de opslag en berging van kernafval in zoutkoepels. Nienke Homan, fractievoorzitter van de Statenfractie GroenLinks, en Herman Damveld, onafhankelijk onderzoeker van de Stichting Landelijk Kernenergie Archief (LAKA), zullen een inleiding houden. Vervolgens wordt een presentatie gegeven over de opslag van kernafval in zoutkoepels, waarna gelegenheid tot het stellen van vragen.

Deze bijeenkomst op dinsdag 14 oktober begint om 19.30 uur en eindigt om ongeveer 22.00 uur. Het wordt gehouden aan de Utrechtselaan 4b te Stadskanaal in het wijklokaal ‘Maarswold Actief’, gelegen achter het gemeentehuis aan het Raadhuisplein. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Aanstaande vrijdagavond schuift GroenLinks woordvoerster Teja van Geenen aan in het radioprogramma ´S-

Teja van Geenen (archief foto)
Teja van Geenen (archief foto)

Express`.  Er wordt o.a. gesproken over kernafval in zoutkoepels maar ook over enkele andere punten die GroenLinks Stadskanaal de afgelopen periode reflecteerde via de media. GroenLinks maakt geen deel uit van de gemeenteraad in de gemeente Stadskanaal maar is wel een erg actieve organisatie in Zuid-Groningen. Teja van Geenen is er tussen 18.30 en 19.00 uur op 10 oktober aanstaande.

Datum 6 oktober 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal