Direct naar de inhoud.

Informatieavond Windpark afgelast ivm veiligheid

Windmolen clusters Drentse Monden

BORGER-ODOORN / AA EN HUNZE – De informatieavond op 13 december over de bouw van de eerste windturbine van Windpark ‘De Drentse Monden en Oostermoer’ is afgelast. Dat hebben de initiatiefnemers van het windpark besloten. Aanleiding hiervoor is een actie van stichting Platform Storm waardoor de initiatiefnemers de veiligheid tijdens de informatieavond niet kunnen waarborgen.

De initiatiefnemers van het windpark willen de omgeving goed informeren en in gesprek komen met de omgeving over het verloop van het bouwproces van de windmolens. Daarom hadden zij een informatieavond gepland op 13 december. Hier zou toelichting worden gegeven op de bouw van deze eerste windturbine en er zou ruimte zijn voor omwonenden om vragen te stellen. Deze informatieavond is op 21 november 2018 aangekondigd middels een grote advertentie in verschillende lokale weekbladen en via de lokale media.

Actie van stichting Platform Storm

De initiatiefnemers van het windpark zagen zich op 5 december 2018 geconfronteerd met een actie van stichting Platform Storm. In een suggestieve advertentie worden mensen opgeroepen een informatieavond van Platform Storm te bezoeken over gezondheid in relatie tot het windpark. Deze zou plaatsvinden op dezelfde locatie en dezelfde tijd als de informatieavond van het windpark. Mede door eerdere uitspraken van Jan Nieboer, woordvoerder van Platform Storm, in de media dat hij tegenstanders kent die zeggen explosieven te zullen gebruiken, vrezen de initiatiefnemers dat door deze oproep van 5 december de informatieavond over het windpark een risicovolle dynamiek krijgt. Dit omdat mensen in de advertentie van 5 december moedwillig verkeerd zijn geïnformeerd over het doel van deze bijeenkomst. Daarnaast willen de initiatiefnemers van het windpark in het licht van bovenstaande ook rekening houden met de recente publicatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid over extremisme bij verzet tegen windmolens.

Afgelast

Afgelast i.v.m. veiligheidsrisico’s

De initiatiefnemers van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van bezoekers, medewerkers en alle andere betrokkenen bij hun informatieavond. Zij willen de veiligheid van deze mensen niet in gevaar brengen. Daarom hebben zij besloten de informatieavond af te gelasten.
De belangen van de inwoners van het gebied zijn geschaad De initiatiefnemers van het windpark betreuren ten zeerste dat zij genoodzaakt zijn tot het afgelasten van de informatieavond. De initiatiefnemers beseffen dat een grote groep inwoners nu het kind van de rekening is, omdat deze mensen nu niet de informatie krijgen waar zij belang bij hebben.

De initiatiefnemers houden Platform Storm ervoor verantwoordelijk dat de belangen van de inwoners nu op deze wijze worden geschaad. Het plan voor het windpark is op volledig correcte wijze tot stand gekomen. Dit is tot in detail getoetst door de Raad van State. Alle beroepen die zijn ingediend, inclusief die van Platform Storm, zijn inhoudelijk gewogen en door de Raad van State ongegrond verklaard. Dit betrof ook de bezwaren die gerelateerd waren aan geluid. De initiatiefnemers betreuren het dat met onjuiste en suggestieve informatie nu weer wordt ingespeeld op emoties rond gezondheidseffecten van geluid. Voor correcte informatie over dit onderwerp verwijzen wij naar https://ponderaconsult.com/windturbinegeluid-en-gezondheid-feit-en-fictie/

Alternatieven voor communicatie

De initiatiefnemers zien nog steeds het belang van goede informatievoorziening over de eerste windturbine. Zij beraden zich op alternatieven hiervoor. Iedereen die vragen heeft over de eerste windturbine, het windpark als geheel of andere onderwerpen, kan contact opnemen via info@drentsemondenoostermoer.nl

De initiatiefnemers van het windpark nodigen in elk geval iedereen uit om zich aan te melden voor de nieuwsbrief. Dat kan via www.drentsemondenoostermoer.nl/contact. De initiatiefnemers willen er ook geen onduidelijkheid over laten bestaan: Het windpark wordt gerealiseerd.

(ingezonden)

Datum 12 december 2018 Bert Jan Brinkman

Windboeren negeren Raad van State uitspraak

Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTV1)

STADSKANAAL/BORGER – Voor de inwoners van de Veenkoloniën is het recente bericht van de initiatiefnemers van de windparken, dat zij niet 150 maar 175 Megawatt aan gezamenlijk vermogen willen plaatsen, het zoveelste voorbeeld van willekeur naar de Groninger en Drentse inwoners.

Rechteloosheid

Dit bericht wrijft nog meer zout in de diepe wonden welke deze windplannen al hebben veroorzaakt, aldus Tegenwind voorzitter Jan Nieboer. Ook is dit voor hem een nieuwe bevestiging van de rechteloosheid waarmee de Veenkoloniale inwoners met deze windplannen keer op keer worden geconfronteerd. Dat de windturbine-initiatiefnemers nu zeggen dat er ongeveer 150 MW aan gezamenlijk vermogen zou worden geplaatst en dat deze extra 25 MW daarom binnen de regels valt, is een volgens Nieboer weer een slag in het gezicht van de bewoners. Dit terwijl de Raad van State in haar uitspraak zelfs opnam dat de Ministers vijf windturbines uit het plan verwijderd hebben, terwijl het totale vermogen op 150 MW blijft.

Tegenwind Veenkoloniën heeft DOKK Advocaten inmiddels ingeschakeld  voor een juridische beoordeling van deze forse overschrijding en het niet volgen van de Raad van State uitspraak.

(ingezonden)

Datum 26 november 2018 Bert Jan Brinkman

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Nordex N100 gamma im Windpark Wiemersdorf. F: Jan Oelker / Nordex

NIEUW-BUINEN – Binnenkort wordt er begonnen met de bouw van de windmolens in het Drentse deel van de Veenkoloniën. Hier alvast wat informatie. De eerste windturbine zal gebouwd worden in januari.

Alle informatie die je moet weten

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is een initiatief van Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V., duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie, Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. en coöperatie De Windvogel.

Het windpark

Het windpark zal bestaan uit 45 windmolens in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Windpark De Drentse Monden en Oostermoer heeft de Nordex N131 windturbine geselecteerd als de meest geschikte turbine. Nordex is daarmee de voorkeursleverancier geworden voor het windpark waarvan de oplevering is beoogd uiterlijk eind 2020.

Energie

Het type N131 van Nordex heeft een as-hoogte van 145 meter. De rotordiameter is 131 meter waarmee een wiek 65,5 meter lang is. Daardoor is de tiphoogte 210,5 meter. Het vermogen van deze Nordex N131 is 3,9 megawatt (MW).  De verwachting is dat één windturbine van dit type circa 15 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar opwekt. Dat is evenveel als gemiddeld 5000 huishoudens per jaar gebruiken.

De 45 windmolens van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer wekken dus samen per jaar naar verwachting 675 miljoen kWh op. Dat is evenveel als gemiddeld 225.000 huishoudens per jaar gebruiken. Ter vergelijking: de provincie Drenthe telt circa 216.000 huishoudens.

Lees/download hier de informatiepagina zoals die ook in de huis aan huis krantjes stond:

Datum 22 november 2018 Bert Jan Brinkman

Windpark heeft teveel windturbines ingepland

De plek waar de windmolens komen

BORGER-ODOORN – De Statenfractie van de PvdA vindt dat er te veel windmolens zijn ingepland in het Windpark Drentse Monden en Oostermoer. Volgens de Statenfractie is met het Rijk afgesproken dat in het gebied maximaal 150 megawatt aan windenergie mag komen.

De initiatiefnemers van het Windpark maakten echter vorige week bekend dat ze 45 windmolens willen plaatsen van ruim 210 meter hoog. Volgens de PvdA-Statenfractie hebben die molens een totaalvermogen van 175,5 megawatt. Dat is dus  25,5 megawatt meer dan is afgesproken.

De Statenfractie van de PvdA vindt dat de initiatiefnemers zich moeten houden aan de eerder vastgelegde 150 megawatt, de partij wil daarom dat er 7 windturbines minder geplaatst gaan worden in het windpark. De PvdA heeft inmiddels via schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten om opheldering gevraagd.

(Bron: RTV Drenthe)

Datum 5 november 2018 Bert Jan Brinkman

Stadskanaal ontstemd na uitspraak windturbines

Gemeentehuis Stadskanaal (F: BJ Brinkman – RTV1)

STADSKANAAL – Woensdagmorgen 21 februari deed de Raad van State uitspraak over de bouw van een windpark met 45 windmolens in de Veenkoloniën. De Raad van State bepaalde dat de bouw definitief door kan gaan. De gemeente Stadskanaal is zeer ontstemd na deze uitspraak.

Bessembinders

Wethouder Bessembinders: “Wij zijn zeer ontstemd en teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over de 45 windmolens”. Jan Bessembinders: “De Gemeente Stadskanaal is niet tegen windenergie, integendeel. Stadskanaal werkt duurzaam is niet voor niets ons motto. Wij zijn vóór het winnen van duurzame energie, zoals windenergie en zonne-energie. Met name voor de laatste vorm, de zon, zien wij zelf een grote toekomst weggelegd. Niet voor niets zijn er twee zonneparken in ontwikkeling.

Bessembinders “Waar wij tegen zijn, zijn de locaties, de hoeveelheid en de letterlijke grootte van de windturbines die de provincie Drenthe hiervoor heeft bedacht. Alle molens pal tegen de Groningse provinciegrens aan en pal bij bebouwing van onze woonwijken”.

Compensatie

Er rest ons weinig anders dan kijken naar compensatie voor omgevings-/gebiedsversterkende maatregelen. Concreet: we proberen revenuen te krijgen om iets te doen voor de woon-, werk- en leefklimaat voor onze inwoners”.

(Bron: Gemeente Stadskanaal)

Datum 21 februari 2018 Bert Jan Brinkman

Windmolenpark Veenkoloniën definitief

De plek waar windmolens komen

DEN HAAG / BORGER – De bouw van een groot windpark met 45 windturbines in de Veenkoloniën gaat definitief door. Dat heeft de Raad van State bepaald. Hier is nu geen hoger beroep meer tegen mogelijk. Er was veel verzet tegen een windpark. De lokale bevolking kwam vooral met het bezwaar dat er geen draagvlak was voor de komst van de turbines. Horizon vervuiling en slecht voor je gezondheid was een veelgehoord argument.

Nationaal Belang

Volgens de Raad van State is onvoldoende draagvlak echter geen vereiste om het windpark niet te bouwen. De Raad heeft daarom een afweging moeten maken tussen het nationaal belang en de belangen van inwoners uit het gebied. Instituut LOFAR heeft antennes in het gebied staan. Door de komst van de windmolens kunnen deze nu minder goed hun wetenschappelijk ruimteonderzoek doen.

Jan Nieboer van Tegenwind Veenkoloniën zegt desondanks door te gaan met zijn strijd tegen de plaatsing van windmolens.

Lees ook: RTV Drenthe

 

Datum 21 februari 2018 Bert Jan Brinkman

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer onvermijdelijk

windmolen_85BB49E17AD25652C1257968003B264B_104BORGER ODOORN – College Borger-Odoorn wil windmolens ‘aan tafel’ bestrijden – Dat het windpark De Drentse Monden en Oostermoer er komt is volgens het college van de gemeente Borger-Odoorn onvermijdelijk. Minister Kamp van Economische Zaken stelt burgemeester en wethouders nu voor de keus: zelf de omgevingsvergunning afgeven of de hele zaak uit handen geven aan het ministerie. Het college blijft zich verzetten tegen de plannen, maar denkt meer invloed uit te kunnen oefenen als ze zelf de vergunning afgeeft. Die voorkeur wordt donderdag besproken met de gemeenteraad. ‘We hebben lang gewikt en gewogen’, zegt wethouder Freek Buijtelaar. Net als de overgrote meerderheid van de betrokken inwoners is de gemeente tegen de windmolenplannen van het Rijk voor de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. ‘We zien hoe de minister de signalen van de bevolking negeert, en hoe bijvoorbeeld Drouwenermond ingeklemd dreigt te raken tussen rijen windmolens. Daarom gaat onze lobby richting Tweede Kamer onverminderd door. Tegelijkertijd zijn we rationeel: uiteindelijk gaan er windmolens komen. En dan biedt het meewerken aan de vergunningverlening voor ons meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen dan wanneer we onze handen ervan af trekken.’

Invloed
Geen windmolens vindt ook de PVVBorger-Odoorn heeft zich samen met Aa en Hunze laten adviseren door een jurist die deskundig is op het gebied van windparktrajecten. Door de vergunningverlening in eigen hand te houden kan de gemeente zelf scherpere criteria hanteren voor de bouw en vorm van de molens. Ook op het gebied van geluidshinder is het mogelijk om in de vorm van maatwerkvoorschriften strengere voorschriften op te stellen. Bovendien wordt de gemeente door de vergunning zelf af te geven verantwoordelijk voor de handhaving. Wethouder Buijtelaar: ‘Als onze inwoners dan toch ergens terecht moeten kunnen met hun klachten en vragen, dan liever bij ons dan in Den Haag. Hoe meer we omwonenden zelf kunnen bijstaan, hoe beter. Als we het aan het ministerie overlaten, kun je op je vingers natellen dat er meer oog zal zijn voor de economie dan voor de leefbaarheid in het gebied.’

Omgevingsraad
De minister heeft de gemeente Borger-Odoorn ook gevraagd om deel te nemen aan een omgevingsraad, waarin mogelijkheden tot participatie van en compensatie voor inwoners worden besproken. De komst van een dergelijke raad hangt af van het draagvlak onder de bevolking, maar onder voorwaarde daarvan wil het college hier aan deelnemen. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 2 juli wil het college graag horen wat het standpunt van de raadsfracties is.

Datum 1 juli 2015 Bert Jan Brinkman

Wethouder Peter Gelling is boos op Economische Zaken

De plek waar de windmolens komen
De plek waar de windmolens komen

STADSKANAAL – Het ministerie van Economische Zaken kan op weinig sympathie rekenen van wethouder Peter Gelling. Gelling (Gemeente Belangen Stadskanaal) is woedend op het ministerie omdat deze in een vorige week gepubliceerde mededeling over het windpark ‘Drentse Monden en Oostermoer’ suggereert hierover overleg te hebben gehad met de gemeente Stadskanaal. [Lees ook dit bericht].

Volgens Gelling is er nog helemaal geen overleg geweest. In de mededeling maakt EZ bekend dat het voorbereidingsbesluit voor het windpark genomen is en dat er begonnen gaat worden met het ontwerp inpassingsplan.

Gelling: “We hebben nooit overleg gehad met het ministerie, behalve dat we een keer mochten aanschuiven bij een bestuurlijk overleg, maar toen waren deze besluiten al genomen”. Volgens Gelling hebben de ‘genomen’ besluiten uitsluitend een voorbereidend karakter. Hij heeft inmiddels zijn beklag over de gang van zaken gedaan bij gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks).

Wethouder Peter Gelling in de S-express
Peter Gelling

De wethouder daagt minister Kamp uit om in Stadskanaal tekst en uitleg te komen geven over de aanwijzing van het Drentse Windpark. Volgens Gelling heeft de minister en zijn ministerie nog nooit geluisterd naar de argumenten van het gemeentebestuur Stadskanaal. Die zijn namelijk fel tegen de komst van de windturbines die vlak voor Stadskanaal, maar nog net in Drenthe, worden gebouwd. Ook verreweg de meeste inwoners uit het Drents/Gronings Veenkoloniale gebied zijn tegen de komst van de windmolens.

Onlangs kwam Geert Wilders nog om zijn sympathie te betuigen bij de tegenstanders van windparken in de Drentse Veenkoloniën.

 

 

 

Datum 18 mei 2015 Bert Jan Brinkman

Initiatiefnemers windpark komen met website en infokrant

windmolensNIEUW BUINEN – Windpark ‘De Drentse Monden en Oostermoer’ is een initiatief van drie partijen: Stichting Duurzame Energieproductie Exloërmond, Raedthuys Windenergie en Vereniging windpark Oostermoer. In totaal zijn hier ruim 100, lokaal gevestigde, agrarische bedrijven bij betrokken. Om de bevolking zo goed mogelijk te informeren hebben de initiatiefnemers een eigen website gemaakt en komt er regelmatig een infokrant uit.

 

Planning

Op dit moment werken de initiatiefnemers aan het voorontwerp-inpassingsplan en is er breed overleg met overheden en organisaties. In de herfst van dit jaar liggen de ontwerpbesluiten en vergunningen ter inzage en zijn er inspraakmomenten. De definitieve besluiten en vergunningen zullen in het voorjaar van 2016 klaar zijn. Deze besluiten zijn onherroepelijk eind 2016. De opbouw van de windmolens start dan in 2018. De uiteindelijke start van de windenergie productie en oplevering van het windpark is in 2019.

Lees hier de 1e infokrant:

infokrant_WP_DeDrentseMondenEnOostermoer (1)

Datum 14 mei 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal