Direct naar de inhoud.

Banen genoeg, maar de juiste kandidaat vinden blijkt lastig.

Vacatures bij een uitzendbureau

REGIO – Voor het eerst in vijftig jaar zijn er meer vacatures dan werklozen. Zo blijkt uit cijfers van het CBS. Tegenover 100 werklozen stonden 106 openstaande vacatures in het tweede kwartaal van 2021.

(meer…)

Datum 17 augustus 2021 Arienne Dozeman

Biblionet Groningen helpt werkzoekenden

GRONINGEN – Ben je toe aan een andere baan of zit je tussen twee banen in? Lukt het maar niet om die leuke functie te bemachtigen? Biblionet Groningen organiseert samen met sollicitatiecoach Gerjan Apeldoorn een 3-daagse webinar ‘Baanbrekend naar (ander) werk.’

In drie online sessies naar een droombaan
Tijdens drie online sessies, verdeeld over drie weken, leren werkzoekenden wat ze kunnen doen om hun droombaan te vinden, want wie gevonden wil worden, moet zichtbaar zijn. Vastgeroeste sollicitatieprocedures worden overhoop gegooid. Werkzoekenden leren zichzelf op een positieve manier te laten zien, met tips en handvatten waar deelnemers meteen mee aan de slag kunnen.

Aanmelden
De online sessies vinden plaats op dinsdag 2, 9 en 16 maart, van 19.30 tot 21.00 uur. Het is gratis toegankelijk voor iedereen die een baan zoekt. Aanmelden kan via de agenda op de website van Biblionet Groningen.

Datum 25 februari 2021 Redactie

Leer-werktraject met baangarantie voor statushouders

Ondertekening Project Seiso
BORGER – Donderdag 16 mei tekenden, schoonmaakbedrijf CSU Apeldoorn, leer-werkbedrijf Menso, Seiso Opleidingen en stichting Sociale teams Borger-Odoorn het convenant ‘Statushouders inclusief’. Met deze samenwerking start een 6 maanden durend opleidingstraject voor statushouders in de schoonmaakbranche.

Een eerste groep van twaalf enthousiaste statushouders is gestart met het leer-werktraject. Het traject legt de focus op een viertal onderdelen: het aanleren van werknemersvaardigheden en de Nederlandse werkcultuur, functiegerichte Nederlandse taallessen, vaktechnische kennis, zowel in theorie als praktijk en een werkstage op de opleidingslocatie.

De opleiding wordt afgesloten met een landelijk erkend examen. Met het te behalen branche-erkende RAS-certificaat zijn de kandidaten duurzaam inzetbaar binnen de schoonmaakdienstverlening. Ook biedt het traject doorstroommogelijkheden naar een MBO-vervolgopleiding.

Datum 21 mei 2019 Redactie

Nieuwe banen via De Kansrijke Leerweg


V.l.n.r.: Eric Vos (Witec/CW Techniek), Patrick Brouns (gedeputeerde provincie Groningen), Brenda Warmels (directeur Droginet) en Barbara van Zuidam (HRM Droginet)

STADSKANAAL – Bij Droginet uit Winschoten en CW Techniek met vestigingen in Stadskanaal en Marum starten de komende tijd 20 mensen met een leerwerktraject via het project De Kansrijke Leerweg. Beide bedrijven presenteerden zich woensdagochtend in het provinciehuis in Groningen.

Verschillende bedrijven in onze provincie worden in hun groei beperkt doordat er niet voldoende vakmensen op de arbeidsmarkt zijn. Met De Kansrijke Leerweg wil de provincie deze bedrijven aan vakmensen helpen en tegelijkertijd mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans te bieden zich in de praktijk technisch te scholen.

In 2018 zijn er 85 vacatures gevuld bij de deelnemende bedrijven van de Kansrijke Leerweg. De verwachting is dat het eerste kwartaal van dit jaar 75 banen zal opleveren. Gedeputeerde Patrick Brouns is verheugd met de resultaten tot nog toe: “Halverwege het project is er al sprake van 160 nieuwe banen. Hiermee is de doelstelling van 100 banen bij de start van het project al ruimschoots gehaald.”

Droginet is het verzendhuis voor online drogisterijen. Het bedrijf, dat in 2009 is opgericht, heeft inmiddels 150 medewerkers. De komende maanden gaan in eerste instantie 10 medewerkers bij Droginet aan de slag op logistieke functies.

Techniek
Via CW Techniek gaan ook 10 mensen aan de slag met de opleidingen schilderen, dak- en wandbeplating en installatietechniek. Het bedrijf is gelieerd aan Witec en JC Electronics. Deze bedrijven willen hun oude bedrijfslocatie inrichten voor een bedrijfsschool die verschillende branches kan bedienen zoals metaal, elektronica, mechatronica, en bouw. De medewerkers worden gedurende 1,5 jaar opgeleid met als doel een vaste baan bij het bedrijf.

Samen investeren
De andere bedrijven die mee doen aan De Kansrijke Leerweg zijn : Witec (Stadskanaal), JC Electronics (Leek), Pezy (Groningen), De Verbinding (Groningen) en Virol (Scheemda).

In De Kansrijke Leerweg werken de provincie en bedrijven samen met gemeenten, UWV en de opleidingsinstellingen. Het project loopt van 2017 tot en met 2020. De totale kosten zijn 4 miljoen euro, waarvan de helft afkomstig is van de provincie en de andere helft van de deelnemende bedrijven.

Datum 28 februari 2019 Redactie

Pilot Naobers succesvol en feestelijk afgesloten

Wethouder Albert Trip – ( Foto: gemeente Borger-Odoorn/Peter Timmer)

BORGER – Negen Naobers werden donderdag 29 november in het zonnetje gezet tijdens een feestelijke bijeenkomst bij Lucy’s Inn in Eesergroen.

Een jaar geleden begonnen ze als Naober bij Andes, Cosis of de Sociale teams Borger-Odoorn. De kandidaten met een bijstandsuitkering kregen de kans werkervaring op te doen en een opleiding te volgen. Doel was om uiteindelijk een contract in de wacht te slepen bij een van de samenwerkende organisaties.

De pilot blijkt een succes! Inmiddels hebben zes Naobers al een contract te pakken. Twee zijn bezig in een traject met baangarantie en twee zitten in een verlengd traject. De verwachting is dat deze kandidaten hun voorgangers snel volgen. Als blijk van waardering voor hun grote inzet, namen de negen Naobers zelfverzekerd en trots een mooi boeket en een cadeaubon in ontvangst.

Wethouder Albert Trip greep dit moment aan om zijn trots uit te spreken over de stappen die de kandidaten hebben gezet: “Deze Naobers zetten een prachtig voorbeeld neer. Als ervaringsdeskundigen helpen zij als buddy en begeleiders nu anderen om ook weer mee te doen in de maatschappij. Ze hebben zich ontwikkeld tot volwaardige medewerkers die niet meer gemist kunnen worden. Hoe mooi zou het zijn als ook andere gemeenten en het bedrijfsleven dit succes als inspiratiebron benutten om mensen uit deze doelgroep een kans te gunnen.”

Het gezamenlijke project heeft ook de deelnemende partijen dichter bij elkaar gebracht: “Door de intensieve samenwerking zijn de lijntjes korter geworden en weten we elkaar steeds beter te vinden. De pilot is afgerond, maar dat betekent niet dat er een eind komt aan deze manier van werken.” Daar zijn Cosis, Andes en de sociale teams het unaniem over eens.

Datum 2 december 2018 Bert Jan Brinkman

Eerste naober krijgt contract bij sociaal team

Monique Starke met wethouder Frits Alberts en Lammie Polling van sociaal team de Hondsrug in Borger.

BORGER ODOORN – Monique Starke sleept als eerste naober een jaarcontract in de wacht. Zij startte samen met nog zeven andere naobers in oktober 2017 in de gezamenlijke pilot van stichting sociale teams Borger-Odoorn, Andes en Cosis.

Het traject heeft tot doel deelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt weer deel te laten nemen aan het arbeidsproces. In een half jaar tijd maakte
Monique zichzelf onmisbaar bij het sociaal team. Medio september vorig jaar ging zij als naober enthousiast van start bij sociaal team de Hondsrug met telefonische en administratieve werkzaamheden. Inmiddels zijn haar taken verder uitgebreid en is Monique met haar contract als teamondersteuner voor 28 uur per week, een echte aanwinst voor het sociaal team.

Proeftuin
Wethouder Frits Alberts feliciteerde Monique vanmorgen met haar jaarcontract. Frits Alberts: “Vorig jaar begonnen we met het project in een soort proeftuin. We zien dat dit heel positief uitpakt en daarom hopen we ook dat we dit traject nog zeker een aantal jaren kunnen voortzetten. Natuurlijk hopen we dat ook andere bedrijven de kracht van deze werkwijze zien en aanhaken. Voor kandidaten als Monique maakt zo’n kans echt het verschil om weer volwaardig mee te kunnen draaien in de maatschappij en daar doen we het voor!”

Werkervaring opdoen
Monique voelt zich trots en gelukkig met haar arbeidscontract: “Ik hoop echt dat ik een voorbeeld ben voor andere mensen. En dat ze net als ik deze kans grijpen en er wat van gaan maken!” Lammie Polling, als een van de begeleiders werkzaam in het traject, voegt nog toe dat de insteek van het traject is om kandidaten een jaar lang werkervaring op te laten doen. “De naobers kunnen zelf ontdekken of het werk bij hen past of toch een andere richting kiezen. Ook training en opleiding behoort tot de mogelijkheden. En elke zes weken komt de groep bij elkaar om hun ervaringen te delen. En dat is heel waardevol”, aldus Lammie.

Alle naobers die september/oktober 2017 van start gingen, zijn nog in beeld. Vier van hen zijn werkzaam bij de sociale teams, een bij Andes en twee bij Cosis. De intentie is om deze naobers straks ook een contract aan te bieden.

Datum 13 april 2018 Redactie

1600 noordelingen een baan dankzij subsidie Europa

GRONINGEN – De afgelopen twee jaar hebben 6500 mensen in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe kunnen profiteren van een subsidie van het Europees Sociaal Fonds van in totaal € 5,1 miljoen. Hiervan zijn 1600 mensen aan het werk gekomen en 150 mensen zijn gestart met vrijwilligerswerk of werkervaring. Ruim 4500 werkzoekenden zijn een traject gestart om dichter bij de arbeidsmarkt te komen. Zij zijn bijvoorbeeld een training of scholing gaan volgen. Het geld is onder andere besteed aan jongeren, langdurig werkzoekenden en vijftig-plussers.

Eerst laten zien, dan pas geld
De € 5,1 miljoen is geld dat Europa ter beschikking stelt aan de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. In deze regio werken 24 gemeenten, UWV en SW-bedrijven samen onder de vlag van Werk in Zicht. Om het geld te ontvangen werd door Europa veel bewijsmateriaal vereist. Werk in Zicht moest bijvoorbeeld zeer gedetailleerd per werkzoekende inzichtelijk maken welke ondersteuning er is geboden richting werk. “Een enorme administratieve klus, die ons vooral gelukt is door de intensieve samenwerking in de regio”, aldus projectleider Jan Breider. “De eisen van Europa zijn erg hoog om het geld te ontvangen, maar wij hebben ons hierdoor niet laten weerhouden. Het geld was ook hard nodig, door de grote bezuinigingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd op het Sociale Domein. Met dit geld vanuit Europa hebben we die pijn iets kunnen verlichten, waardoor we als samenwerkende gemeenten toch van betekenis kunnen blijven voor jongeren en mensen die al lang werk zoeken.”

Opnieuw 7,7 miljoen toegekend
Voor de komende twee jaar is er opnieuw een subsidieaanvraag toegekend voor €7,7 miljoen. Dit geld zal ook weer volop ingezet worden om mensen die langdurig aan de zijlijn staan de ondersteunen richting werk. Roeland van der Schaaf, bestuursvoorzitter van Werk in Zicht: “Ondanks dat de economie aantrekt, blijft het voor een grote groep mensen niet vanzelfsprekend om werk te vinden. Het aanbod van het werk komt vaak niet overeen met de kwalificaties van werkzoekenden. Het ontwikkelen van bijvoorbeeld maatwerkscholing is daarom de grote uitdaging waar we nu samen met werkgevers en opleiders voor staan. Het geld uit Europa kan ons hier zeker bij helpen. De samenwerking binnen onze arbeidsmarktregio is hiervoor enorm waardevol. Hierdoor zijn we in staat om optimaal gebruik te maken van de subsidiemogelijkheden die Europa ons biedt en dit tot mooie resultaten leidt.”

Datum 3 april 2018 Bert Jan Brinkman

“Work Out” Musselkanaal moet kans op werk vergroten

Gemeentehuis Stadskanaal (F: J. Westerhof, RTV1)
MUSSELKANAAL – Nog meer inwoners van Musselkanaal worden betrokken bij hun woon- en leefomgeving. Er komt een groter en meer gevarieerd aanbod aan werkzaamheden in trajecten voor uitkeringsgerechtigden, zodat hun kans toeneemt op toeleiding naar de arbeidsmarkt. En de deelnemers krijgen een breder sociaal netwerk in de buurt.

Dat zijn de beoogde effecten van de pilot Work Out, die het college wil starten in Musselkanaal. Het maakt onderdeel uit van de integrale gebiedsontwikkeling van Musselkanaal. Deze heeft als ambitie om in tien jaar tijd met diverse partners heel Musselkanaal te versterken. Dit gebeurt door bewoners te ondersteunen bij de organisatie van activiteiten, participatie en beheer van voorzieningen en openbare ruimten.

Op grond van ervaringen met andere Work Out-trajecten, verwacht het college dat 20% van de deelnemers door kan stromen naar een reguliere baan, of naar een vervolgtraject ter voorbereiding op een reguliere baan. Work Out richt zich op een doelgroep met enige afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat om een type werkzaamheden waarbij geen verdringing op de arbeidsmarkt optreedt.

Musselkanaal kent al een succesvol Work Out-traject waarbij uitkeringsgerechtigden en vergunninghouders, die nog in het AZC wonen, worden ingezet voor het onderhoud van groen. De pilot die nu start verbreedt het activiteitenaanbod voor uitkeringsgerechtigden. Daarmee draagt Work Out maximaal bij aan de sociale samenhang in het dorp en de betrokkenheid van bewoners bij hun woonomgeving.

Het betekent dat de werkzaamheden ‘verder gaan’ dan het beheer en onderhoud van openbare ruimten. Daarom wordt verbinding gezocht met werkgevers, die mogelijk vacatures of werkervaringsplaatsen beschikbaar hebben. Ook middenstanders, verenigingen en Dorpsbelangen worden betrokken bij de twee jaar durende pilot.

Datum 22 mei 2017 Redactie

Eerste scholier met betaalde afspraakbaan

(F: gemeente Veendam)
VEENDAM – Woensdag 1 maart 2017 kreeg een scholier van de Margaretha Hardenbergschool in Veendam als eerste een betaalde afspraakbaan in het kader van de Participatiewet.

In het bijzijn van wethouder Bert Wierenga ontving de scholier zijn arbeidscontract bij supermarkt Jumbo De Reede in Veendam.

Participatie Wet
In de Participatiewet staat dat mensen met een arbeidsbeperking hulp of begeleiding kunnen krijgen bij het vinden van een baan of in aanmerking kunnen komen voor een afspraakbaan. In samenwerking met de Margaretha Hardenbergschool, supermarkt Jumbo De Reede en de gemeente Veendam is dit de eerste scholier die een betaalde afspraakbaan krijgt in het kader van de Participatiewet.

Datum 1 maart 2017 Redactie

ChristenUnie: ‘verbeter openbaar vervoer grensregio’

Openbaar vervoer (F: BJ Brinkman/RTVeen.nl
Openbaar vervoer (F: BJ Brinkman/RTV1

GRONINGEN – De ChristenUnie Statenfractie van Groningen wil dat het makkelijker wordt om vanuit de grensregio met het openbaar vervoer naar Duitsland te reizen. De partij stelde dit punt vandaag in Provinciale Staten aan de orde.

Volgens de ChristenUnie zijn er nu maar weinig mogelijkheden om met de trein of bus naar Duitsland te reizen terwijl in Duitsland veel kansen liggen op het gebied van werk of stage. Het verbeteren van deze verbindingen zou werkgelegenheid over de grens beter bereikbaar kunnen maken.

‘Het is belangrijk dat werk goed bereikbaar is’, aldus ChristenUnie-Statenlid Gerrit Jan Steenbergen. ‘Daar hebben niet alleen de Groningers die al werk in Duitsland hebben, maar ook de inwoners van de grensregio die op zoek zijn naar werk baat bij.’

De provincie Groningen doet momenteel samen met de Duitse deelstaat Niedersachsen onderzoek naar de economische kansen aan beide zijden van de grens. Het provinciebestuur wil de wens van de ChristenUnie een plaats geven in het verbeteren van de treinverbinding naar Duitsland en de voorbereidingen voor een nieuwe busconcessie per 2019.

Datum 9 november 2016 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal