Direct naar de inhoud.

Banen genoeg, maar de juiste kandidaat vinden blijkt lastig.

Vacatures bij een uitzendbureau

REGIO – Voor het eerst in vijftig jaar zijn er meer vacatures dan werklozen. Zo blijkt uit cijfers van het CBS. Tegenover 100 werklozen stonden 106 openstaande vacatures in het tweede kwartaal van 2021.

(meer…)

Datum 17 augustus 2021 Arienne Dozeman

Geen gedwongen ontslagen bij Treant

Refaja ziekenhuis in Stadskanaal

STADSKANAAL – Bij de Treant Zorggroep, waar ziekenhuis Refaja in Stadskanaal onder valt, gaan geen gedwongen ontslagen vallen. Dat hebben de vakbonden en de raad van bestuur van Treant afgesproken. De partijen hebben vrijdag urenlang overleg gevoerd. ‘Ik ben tevreden over de uitkomst’, zegt Harma Schrage van vakbond FNV tegen RTV Drenthe.

Onrust

Treant gaf eerder aan dat gedwongen ontslagen niet konden worden uitgesloten. “Het heeft voor angst en onrust gezorgd en dat is niet nodig”, aldus Rolf de Folter van Treant na het gesprek van vandaag in Hoogeveen.

Vrijwillig vertrek
Treant en de bonden hebben afgesproken dat er meer wordt ingezet op vrijwillig vertrek van werknemers waar straks geen plek meer voor is. “We gaan daar maximaal op inzetten en zullen mensen ook van werk naar werk begeleiden. Er is werk genoeg in de sector, alleen niet langer bij Treant.”

De verwachting is dat een aanzienlijk deel van de Treant-werknemers aan de slag kan bij het Wilhelmina ziekenhuis in Assen en het ziekenhuis in Scheemda. “We zitten wekelijks met elkaar om tafel om dat proces goed te laten verlopen. Probleem is wel dat we op dit moment nog niet te veel mensen kunnen laten gaan, we hebben ze nu gewoon nog nodig”, aldus De Folter.

In het voorjaar gaan Treant en de vakbonden opnieuw om tafel om dan de stand van zaken te bespreken.

[Bron: RTV Drenthe]

Datum 1 november 2019 Bert Jan Brinkman

RTV1 in gesprek met CvK René Paas

Foto: Wilma Swarts – RTV1

STADSKANAAL / RTV1 – Maandagmiddag 27 mei waren Herman Alink en Wilma Swarts van RTV1 in het provinciehuis Groningen voor een gesprek/interview met de Commissaris van de Koning René Paas.

Voorstellen

Herman: “Eerst even handjes geschud om ons daarna gezamenlijk te installeren met een dampend kopje koffie. We spraken onder ander over de gaswinning, de aardbevingen, de schadeafhandelingen en de versterkingsoperaties. Over de 1,15 miljard via het Nationaal Programma Groningen, waar ook Oost-Groningen en de Veenkoloniën van mee kunnen profiteren. En over kansen grijpen in de krimpgebieden. Op het eind van het gesprek kwam nog kort aan bod de gemeentelijke herindelingen”.

Het gesprek

Gaswinning is met stip het meest prominente onderwerp. Zeker na de aardbeving in Westerwijtwerd waar de commissaris zich betrokken bij voelt. ‘Het is glashelder dat er snel iets moet gebeuren. Er is een gasbesluit genomen door het kabinet om de gaswinning in 2030 naar 0 terug te brengen. Noordelijke overheden vinden dat dit sneller kan en moet. Daarmee neemt de dreiging af maar dat is niet meteen zo, de bodem zal zich moeten zetten.  Het Rijk is volop bezig met de vergunningverlening voor een stikstoffabriek in Zuidbroek. Ondanks de hoge kosten heeft minister Wiebes besloten hier uitvoering aan te geven, oud-minister Kamp vond juist in de hoge kosten het argument om dit af te wijzen. Deze fabriek zorgt dat gas uit Noorwegen en/of Rusland geschikt wordt gemaakt voor Nederlandse huishoudens. Wat ook sneller moet is het afhandelen van de schade’.

Vanaf 31 maart 2018 kunnen inwoners met schade terecht bij de tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. De overheden in de aardbevingsregio willen dat deze commissie sneller gaat werken. Daarnaast baart de versterkingsoperatie ernstige zorgen. Paas: ‘Dat moet anders, er is een gapende kloof tussen vergader- en keukentafels. Er zijn goede afspraken gemaakt met het Rijk maar de inwoners merken er zo weinig van’.

Woensdag 5 juni aanstaande is er bestuurlijk overleg. Dan moeten er afspraken worden gemaakt of de gaswinning sneller terug gaat, hoe schadeafhandelingen sneller gaan en de versterkingsoperatie beter op gang komt. Paas: ‘De meeste schades zijn minder dan 10.000 euro, dus zou je een groot gebaar kunnen maken door inwoners de mogelijkheid te bieden, om de schade zelf in de hand te nemen en te laten herstellen.

Zoals de CvK zegt is dat een soort ‘Interpolis-model’. Je krijgt dan het bedrag en al die ellenlange martelende vragenlijsten kun je later invullen. Hoewel hij ook toegeeft dat aan een dergelijk ‘Interpolis-model’ wel het risico verbonden is dat mensen zelf soms moeite hebben om te zien hoeveel schade ze werkelijk hebben.

Paas wil dat de versterking direct ter hand wordt genomen door betrouwbare aannemers, die samen met de bewoners, tot een akkoord komen en dat nadien de rekening doorgestuurd wordt aan de Staat. Hij hoopt dat de laatste aardbeving in Westerwijtwerd helpt om dit voor elkaar te krijgen. ‘In het verleden kwam er na de aardbeving in Zeerijp snel een schadeprotocol tot stand. Maar dit 20 kantjes juridische proza heeft de wereld niet beter gemaakt en leidde niet tot snellere afhandeling van schades. Inwoners moeten van de nieuwe afspraken echt het verschil kunnen merken’.

Paas kan zich voorstellen dat mensen helemaal gek worden van het wachten en dat de grens nu wel bereikt is. Kortom, hij zegt dat het provinciebestuur spijkerharde garanties wil om uit deze ellende te komen en dat schade snel en royaal afgehandeld wordt.

‘Groningers moeten zich net zo veilig voelen als andere Nederlanders. En de regio moet iets terugkrijgen om klaar te zijn voor een toekomst in Groningen zonder gaswinning’. Wat dit laatste betreft is er 1,15 miljard te verdelen wat de komende 10 jaar wordt uitgegeven via het Nationaal Programma Groningen. Natuurlijk zullen gemeenten waar de concrete last wordt gevoeld van aardbevingen vooraan staan, maar er is nergens bepaald waar de grenzen liggen van het gebied wat kan meeprofiteren van deze zak met geld, aldus de Commissaris. Hij raadt burgemeesters of andere bestuurders, die niet in een gaswinningsgemeente zitten, met klem af om te denken dat het niet over hun gemeenten gaat. ‘Dit is dus niet waar, we dagen iedere gemeente uit om met goede plannen te komen die perspectief bieden in het Nationaal Programma. Daarbij worden zelfs aangrenzende gemeenten uit Drenthe niet uitgesloten’. Met andere woorden, de grenzen bestaan uit waterverf.

Werkgelegenheid in Oost-Groningen is belangrijk. Met werk verdien je geld, werk geeft structuur en het gevoel dat je er toe doet. We moeten zorgen dat in de krimpgebieden bedrijven juist daar zich eerder willen vestigen dan elders, aldus Paas. Hij heeft ook wel ideeën hoe dat aangepakt moet worden. ‘Zorg dat de bedrijven in de Randstad, via het profijtbeginsel, mee betalen aan bijvoorbeeld de extra wegen die nodig zijn om de Randstad nog een beetje bereikbaar te houden, waardoor het daarbuiten opeens financieel aantrekkelijker wordt. Daar bovenop zou de Staat in krimpgebieden actief moeten bevorderen dat daar fiscaal en ruimtelijk meer mag. Stap dus af van ‘pieken in de delta’, door het allersterkste nog sterker te maken. Maar benut vooral de gebieden die een impuls kunnen gebruiken’

Paas omarmt initiatieven zoals het oprichten van de gebiedscoöperatie Oost-Groningen, omdat dit gebeurt door inwoners en bedrijven die elkaar vinden om hun gebied duurzaam te ontwikkelen op het gebied van werkgelegenheid en bedrijvigheid. ‘Wat in het Westerkwartier kan, kan ook in Oost-Groningen. Hij hoopt dat het drama van de werkloosheid in de komende 4 jaar een positieve draai krijgt. ‘Het Nationaal Programma Groningen biedt ons daartoe de mogelijkheden om net iets beter te zijn als de rest van het land, en vergeet niet dat we hier de ruimte hebben en een perfecte infrastructuur’.

Voor wat betreft de gemeentelijke herindeling van Stadskanaal, Veendam en Pekela, vindt de CdK dat deze gemeenten zelf gaan over hun bestuurskracht. Maar wel geeft hij het advies dat ze moeten gaan nadenken. ‘Hoe willen wij in een wereld die toenemend complex is, waar enorme uitdagingen zijn, met onder andere flinke tekorten op jeugdzorg is, en hoe willen we krachtig besturen op alle andere taken die in het gemeentelijk domein terecht zijn gekomen’. Verder wil Paas niet op de zaken vooruit lopen. ‘Dat zou ongepast zijn, deze gemeenten zijn immers zelf bezig om hun bestuurskracht voor de komende 10 jaar in kaart te brengen’.

Herman Alink/Wilma Swarts voor nieuwsredactie RTV1

 

Datum 1 juni 2019 Redactie

Leerlingen Ubbo betrokken bij zonnepark Vlagtwedde

F: Facebook Ubbo Emmius Engelandlaan

STADSKANAAL – In juni wordt er in Vlagtwedde gestart met de bouw van het grootste zonnepanelenpark van Nederland.

Televisie

Woensdagmorgen 17 april zijn leerlingen van Technologie en Toepassing van de Engelandlaan, leerlingen van het Technasium van de Stationslaan en leerlingen van PIE (produceren, installeren en energie) van de Sportparklaan in een uitzending geweest van het WNL actualiteiten programma “Goedemorgen Nederland” om uitleg te geven over dit zonnepark.

Werkgelegenheid

Op NPO1 was rechtstreeks te zien hoe docent Anne de Vries uitlegt wat het zonnepark betekent voor de werkgelegenheid. Niet alleen op technisch vlak maar ook in het groenonderhoud. Het park moet uiteindelijk zo groot worden als 200 voetbalvelden. Om het ‘onzichtbaar’ te maken voor de buitenwereld komt er veel begroeiing omheen. Het filmpje kun je hier terugkijken.

Datum 17 april 2019 Bert Jan Brinkman

Nieuwe banen via De Kansrijke Leerweg


V.l.n.r.: Eric Vos (Witec/CW Techniek), Patrick Brouns (gedeputeerde provincie Groningen), Brenda Warmels (directeur Droginet) en Barbara van Zuidam (HRM Droginet)

STADSKANAAL – Bij Droginet uit Winschoten en CW Techniek met vestigingen in Stadskanaal en Marum starten de komende tijd 20 mensen met een leerwerktraject via het project De Kansrijke Leerweg. Beide bedrijven presenteerden zich woensdagochtend in het provinciehuis in Groningen.

Verschillende bedrijven in onze provincie worden in hun groei beperkt doordat er niet voldoende vakmensen op de arbeidsmarkt zijn. Met De Kansrijke Leerweg wil de provincie deze bedrijven aan vakmensen helpen en tegelijkertijd mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans te bieden zich in de praktijk technisch te scholen.

In 2018 zijn er 85 vacatures gevuld bij de deelnemende bedrijven van de Kansrijke Leerweg. De verwachting is dat het eerste kwartaal van dit jaar 75 banen zal opleveren. Gedeputeerde Patrick Brouns is verheugd met de resultaten tot nog toe: “Halverwege het project is er al sprake van 160 nieuwe banen. Hiermee is de doelstelling van 100 banen bij de start van het project al ruimschoots gehaald.”

Droginet is het verzendhuis voor online drogisterijen. Het bedrijf, dat in 2009 is opgericht, heeft inmiddels 150 medewerkers. De komende maanden gaan in eerste instantie 10 medewerkers bij Droginet aan de slag op logistieke functies.

Techniek
Via CW Techniek gaan ook 10 mensen aan de slag met de opleidingen schilderen, dak- en wandbeplating en installatietechniek. Het bedrijf is gelieerd aan Witec en JC Electronics. Deze bedrijven willen hun oude bedrijfslocatie inrichten voor een bedrijfsschool die verschillende branches kan bedienen zoals metaal, elektronica, mechatronica, en bouw. De medewerkers worden gedurende 1,5 jaar opgeleid met als doel een vaste baan bij het bedrijf.

Samen investeren
De andere bedrijven die mee doen aan De Kansrijke Leerweg zijn : Witec (Stadskanaal), JC Electronics (Leek), Pezy (Groningen), De Verbinding (Groningen) en Virol (Scheemda).

In De Kansrijke Leerweg werken de provincie en bedrijven samen met gemeenten, UWV en de opleidingsinstellingen. Het project loopt van 2017 tot en met 2020. De totale kosten zijn 4 miljoen euro, waarvan de helft afkomstig is van de provincie en de andere helft van de deelnemende bedrijven.

Datum 28 februari 2019 Redactie

Week van de Loopbaan: gratis loopbaancheck

Anneke Hemmen

WILDERVANK – Tijdens de Week van de Loopbaan kunnen werknemers een gratis loopbaancheck krijgen. Handig voor wie toe is aan een nieuwe stap in zijn of haar carrière of voor wie dat nog niet weet. Loopbaanprofessional Anneke Hemmen doet de gratis check -een kort gesprek aan de hand van een vragenlijst, met koffie of thee- op vrijdag 21 september van 9 tot 11 ’s ochtends, in de Loopbaanwinkel aan de Poststraat 31 in Wildervank.

Regie voeren

Of je nu tevreden bent met je huidige baan (salaris) of niet: iedereen heeft wel eens een moment van bezinning: wil ik dit mijn hele leven doen of wil ik nog eens een stapje hogerop of juist iets heel anders binnen of buiten het bedrijf? De eerste stap is dat je leert de regie te voeren over je eigen loopbaan. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Wat voor werk je ook hebt. Het gaat erom dat je voor jouw loopbaan opkomt en in je werk het beste uit jezelf haalt. Daarmee maak je niet alleen je baas blij: het is ook en vooral in je eigen belang.

Kwaliteiten ontdekken

Loopbaanprofessionals kunnen je daarbij helpen. Zij vertellen hoe jij je kwaliteiten leert ontdekken en hoe je die kunt inzetten om meer te bereiken. Ze doen dat op verschillende manieren: coaching, workshops, maar ook met online testen. Ook wijzen ze je op de mogelijkheden die jouw werkgever je biedt. Zoals het loopbaanbudget in de zorgsector. Anneke Hemmen een interessant programma ontwikkeld met 6 G-experts: goed, gaaf, geluk, gezond, groei en geld.

Om deze dienstverlening en de mogelijkheden onder de aandacht te brengen; is het van 17 tot en met 22 september de Week van de Loopbaan. Met onder meer de gratis loopbaancheck in Wildervank.

Loopbaan Bootcamp

Voor wie de 21e niet kan is er een week later -zaterdag 29 september- op dezelfde locatie een nieuwe gelegenheid: de Loopbaan Bootcamp. Je gaat dan in groepsverband concreet aan de slag met jouw loopbaan. Er zijn workshops, coachinggesprekken en iedere deelnemer krijgt na afloop een goodiebag mee. Ook is er gedurende het dagprogramma (van 10:00 tot 16:30 uur) de mogelijkheid om individuele gesprekken te voeren èn gezellig bij te kletsen met andere deelnemers, onder het genot van een hapje en een drankje. Dit alles voor slechts 39,95 euro.

Info en aanmelden: www.mobiliteitsstylist.nl. Of kijk op de Facebookpagina van de Loopbaanwinkel (zoek op loopbaanwinkel).

Datum 12 september 2018 Bert Jan Brinkman

Forse uitbreiding bij Mark Climate Technology

F: Mark Climate Technology

VEENDAM – Mark Climate Technology heeft onlangs de naastgelegen panden van het industrieterrein aan de Beneden Verlaat in Veendam gekocht. Hiermee is het gehele industrieterrein van 8 hectare in het bezit van de fabrikant van klimaatapparatuur. Het bedrijf was reeds in het bezit van een deel van het terrein, maar kwam ruimte tekort.

Jan Koop de Boer

“We zijn uit ons jasje gegroeid”, zegt algemeen directeur Jan Koop de Boer. “De afgelopen jaren is onze productie sterk gegroeid. We hebben fors geïnvesteerd in het machinepark en extra personeel ingezet om dit op te kunnen vangen, maar dit neemt uiteraard ruimte in beslag.” Mark wil o.a. meer ruimte creëren voor de steeds groeiende productie van luchtbehandelingskasten en warmteterugwin-units. Ook de productie van de fijnstof filters van StatiqAir zal plaatsvinden in Veendam. StatiqAir, zusterbedrijf van Mark Climate Technology, is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van fijnstof reduceersystemen. De ideologie van StatiqAir, een wereld zonder fijnstof, is een logische aanvulling op de ambitie van Mark om zorgvuldig en uiterst efficiënt om te gaan met de fossiele brandstoffen die er zijn.

Jaren zestig

In 1945 begon het bedrijf aan de Beneden Verlaat onder de naam Ingenieursbureau Gebroeders van der Mark NV. Men begon destijds met de productie en verkoop van buigpompen en kolengestookte lucht-verwarmers. In de jaren 60 waren op het gehele industrieterrein aan de Beneden Verlaat ongeveer 1000 mensen aan het werk voor Marko-Mark BV: een combinatie van het huidige Mark Climate Technology en de toenmalige fabrikant van school- en kantoormeubilair. In 1983 zijn beide bedrijven uit elkaar gegaan, waarna Marko BV in 2013 failliet ging. Momenteel zijn er circa 150 mensen werkzaam bij Mark Climate Technology.

De marktleider in klimaattechniek scoort nog steeds goed op alle fronten en blijft zich ontwikkelen. Mark richt zich steeds meer op duurzaamheid, ook met het oog op het terugbrengen van de gaswinning. Getuige daarvan is de Mark Airstream Hybrid. Deze Eurovent gecertificeerde plug & play warmteterugwin-unit is voorzien van tegenstroomwisselaar, indirecte adiabatische koeling én een warmtepomp voor naverwarming/koeling. Het toestel met een warmteterugwin-rendement van 90% zorgt inmiddels bij veel gebouwen voor een optimale luchtkwaliteit. Met behulp van een warmtepomp kan het toestel zonder gebruik van aardgas verwarmen en koelen.

Toekomst

Met de aankoop van het industrieterrein aan de Beneden Verlaat is Mark Climate Technology klaar voor de toekomst. Er is al gestart met het opknappen van de panden, waarvan een deel nog voor de bouwvak in gebruik zal worden genomen. De overige panden worden verhuurd. De Gemeente Veendam zal zich ook inspannen om de infrastructuur van het industrieterrein te optimaliseren.

(Ingezonden)

Datum 24 april 2018 Bert Jan Brinkman

Eerste naober krijgt contract bij sociaal team

Monique Starke met wethouder Frits Alberts en Lammie Polling van sociaal team de Hondsrug in Borger.

BORGER ODOORN – Monique Starke sleept als eerste naober een jaarcontract in de wacht. Zij startte samen met nog zeven andere naobers in oktober 2017 in de gezamenlijke pilot van stichting sociale teams Borger-Odoorn, Andes en Cosis.

Het traject heeft tot doel deelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt weer deel te laten nemen aan het arbeidsproces. In een half jaar tijd maakte
Monique zichzelf onmisbaar bij het sociaal team. Medio september vorig jaar ging zij als naober enthousiast van start bij sociaal team de Hondsrug met telefonische en administratieve werkzaamheden. Inmiddels zijn haar taken verder uitgebreid en is Monique met haar contract als teamondersteuner voor 28 uur per week, een echte aanwinst voor het sociaal team.

Proeftuin
Wethouder Frits Alberts feliciteerde Monique vanmorgen met haar jaarcontract. Frits Alberts: “Vorig jaar begonnen we met het project in een soort proeftuin. We zien dat dit heel positief uitpakt en daarom hopen we ook dat we dit traject nog zeker een aantal jaren kunnen voortzetten. Natuurlijk hopen we dat ook andere bedrijven de kracht van deze werkwijze zien en aanhaken. Voor kandidaten als Monique maakt zo’n kans echt het verschil om weer volwaardig mee te kunnen draaien in de maatschappij en daar doen we het voor!”

Werkervaring opdoen
Monique voelt zich trots en gelukkig met haar arbeidscontract: “Ik hoop echt dat ik een voorbeeld ben voor andere mensen. En dat ze net als ik deze kans grijpen en er wat van gaan maken!” Lammie Polling, als een van de begeleiders werkzaam in het traject, voegt nog toe dat de insteek van het traject is om kandidaten een jaar lang werkervaring op te laten doen. “De naobers kunnen zelf ontdekken of het werk bij hen past of toch een andere richting kiezen. Ook training en opleiding behoort tot de mogelijkheden. En elke zes weken komt de groep bij elkaar om hun ervaringen te delen. En dat is heel waardevol”, aldus Lammie.

Alle naobers die september/oktober 2017 van start gingen, zijn nog in beeld. Vier van hen zijn werkzaam bij de sociale teams, een bij Andes en twee bij Cosis. De intentie is om deze naobers straks ook een contract aan te bieden.

Datum 13 april 2018 Redactie

Mosterd van Groninger biologisch zwart mosterdzaad

Staghouwer (links) en de Groninger biologisch mosterdfabrikanten bij elkaar 

GRONINGEN – Woensdag 28 maart heeft gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen het eerste potje mosterd in ontvangst genomen van op Groninger bodem geteeld biologisch zwart mosterdzaad.

Twee mosterdfabrikanten (Abrahams Mosterdmakerij en Marne Mosterd) en twee akkerbouwers (Edens en Havenga/Landgoud) werken samen in het project ‘Proeftuin zwarte mosterd van Groninger bodem’ om de teelt van Groninger mosterdzaad en productie van Groninger mosterd weer bij elkaar te brengen. Hero Havenga de Poel van biologisch akkerbouwbedrijf Landgoud: “Het klinkt zo simpel, maar al decennialang was het niet meer zo logisch. De teelt van mosterdzaad is in Nederland bijna verdrongen door granen, maïs, suikerbieten en aardappelen. Ook is het voor boeren een ‘risicovol’ gewas omdat het lastig is te oogsten door de fragiele kafjes. ”

Proef

Voorjaar 2017 is de proef gestart om mosterd van Groninger bodem te ontwikkelen. Dat gebeurde met het inzaaien van de eerste percelen met zwart mosterdzaad. In het najaar is het mosterdzaad geoogst. Wendy Boonstra van Abrahams Mosterdmakerij: “Door de korte lijn tussen boer en mosterdmakerij is er veel aandacht voor de teelt van het product, waardoor de mosterdmaker een uitstekende grondstof krijgt voor de mosterd. Het biologische zwarte mosterdzaad geeft de mosterd een intens pittige smaak.”

De provincie Groningen zet in om de landbouwsector verder te verduurzamen, met oog voor, natuur, landschap, het vergroten van de biodiversiteit en dierenwelzijn. Biologische landbouw is voor gedeputeerde Henk Staghouwer hierin een belangrijke pijler. “Door de samenwerking tussen boer en producent wordt in deze proeftuin van elkaar geleerd, met als doel om kennis over de teelt en de verwerking van zwarte mosterd te vergroten. De provincie Groningen kent een rijke mosterdhistorie en is ook nu nog groot mosterdproducent met twee mosterdfabrieken. Dit project laat deze historie weer bloeien.

De lokale verwerking van mosterd terughalen naar onze provincie biedt bovendien kansen voor de Groningse arbeidsmarkt. En daarnaast is het geel bloeiende gewas ook erg mooi om te zien, dus geeft het een positieve impuls aan het landschap!”

Datum 29 maart 2018 Bert Jan Brinkman

Visie zonneparken ‘Stadskanaal op Zon’ ter inzage

zonne- energie – (F: RTV1/BJB)

STADSKANAAL – Visie op zonneparken ‘Stadskanaal op Zon’ besproken met inwoners en initiatiefnemers. De komst van zonneparken biedt kansen voor het regionale bedrijfsleven en het stimuleren van andere duurzaamheids-maatregelen, aldus het college. Met een zekere omvang van zonneparken wordt bovendien een substantiële bijdrage geleverd aan de energietransitie.

Niet voor niets is ‘Stadskanaal werkt Duurzaam’ één van de drie pijlers in het onlangs gepresenteerde koersdocument. De komst van zonneparken naar de gemeente en de voorwaarden waarop is gevat in de integrale gebiedsvisie ‘Stadskanaal op Zon’.

Uit deze visie blijkt onder meer dat op voorhand geen locaties worden aangewezen of uitgesloten. Omdat de realisatie van zonneparken maatwerk is, worden in overleg tussen bewoners, initiatiefnemer(s) en gemeente de voorwaarden besproken voor de mogelijke maatschappelijke en landschappelijke inpassing van een plan. Initiatieven voor zonneparken moeten op voldoende draagvlak kunnen rekenen, vandaar dat dit overleg is vereist.

Juist in dit overleg wordt stevig ingezet op de voorwaarden die aan ontwikkelaars worden gesteld en die betrekking kunnen hebben op inwoners. Op locatieniveau gaat het er dan om hoe inwoners rondom een zonnepark hiervan kunnen profiteren. En op gemeentelijk niveau zou het alle inwoners van de gemeente ten goede moeten komen, bijvoorbeeld in de vorm van een Gebiedsfonds, verduurzaming van de woningvoorraad en de kans op werkgelegenheid.

Wat betreft de landschappelijke inpassing onderscheidt de gemeente twee zones: de landschappelijke zone met het karakter van het Westerwoldse landschap en de Oplaadzone met een Veenkoloniaal karakter. Vanwege het grootschalige open karakter van de Oplaadzone en de aanwezigheid van aansluitpunten is deze geschikt voor grootschalige zonneparken. Omdat de landschappelijke zone kwetsbaar is, wordt hierin uitgegaan van kleinschalige zonneparken.

De visie op de mogelijke komst van zonneparken is door het college vastgesteld en ligt zes weken ter inzage. Op donderdagavond 7 december is in Theater Geert Teis een drukbezochte bijeenkomst gehouden waarbij zowel inwoners als initiatiefnemers en andere betrokkenen hun zegje hebben gedaan over dit onderwerp. Met name als het gaat om de locatiekeuze, participatiemogelijkheden en landschappelijke inpassing.

Na de terinzagelegging van de visie (begin januari) wordt de gebiedsvisie eerst opiniërend besproken door de gemeenteraad. Uiteindelijk stelt de raad, nog in de huidige samenstelling, de definitieve gebiedsvisie vast in de vergadering op 26 maart.

Datum 11 december 2017 Bert Jan Brinkman


-advertenties-