Direct naar de inhoud.

NLDoet in de regio: Van het bijenpark tot het voetbalveld

Wethouder Borgesius helpt met het snoeien op het Bijenpark | Foto: Hielke Bosch/RTV1

REGIO – Vrijdag en zaterdag stonden in het teken van NLDoet. Het moment waarop Nederland massaal vrijwillig de handen uit de mouwen steekt. Ook in deze regio werd er hard gewerkt om de buurt wat mooier te maken.  Bij bepaalde activiteiten kregen de vaste vrijwilligers zelfs hulp van burgemeester en wethouders, die de gemeentepolitiek even aan de kant schoven om in de frisse buitenlucht de handen uit de mouwen te steken.

Bijenpark

Zo was er bijvoorbeeld in het Bijenpark van Stadskanaal genoeg werk aan de winkel. ‘Er moet flink wat gesnoeid worden en ook de omheining moet worden nagelopen’, aldus voorzitter van de bijenvereniging, Gé Hoogerwerf. Dat laatste is dan ook zeker geen overbodige luxe, aangezien het bijenpark soms last heeft van onaangenaam bezoek: ‘Mensen die niet op het park horen gaan dan door de omheining heen. We hebben dan ook al een aantal keren gezien dat er bijenkasten omgetrapt waren.’

Maar ondanks deze vervelende gebeurtenissen ligt het bijenpark er vredig bij. Op de bewuste zonnige vrijdagmiddag zijn vrijwilligers druk in de weer om takken weg te snoeien en alles schoon te maken, terwijl de bijen zoemend om de kasten vliegen.

De vrijwilligers van het park en van Welstad krijgen hulp van Knoalster wethouders Brongers en Borgesius. ‘Ik was wel eens nieuwsgierig hoe alles hier reilt en zeilt’, aldus wethouder Goedhart Borgesius. Hij is net klaar met het snoeien van de overwoekerende takken als hij ons even te woord staat. ‘Als je dit park niet kent kom je hier ook niet vaak’, zo vervolgt Borgesius. ‘Voor mij is het misschien de eerste of tweede keer dat ik hier ben. Maar het is wel echt een heel mooi stukje van onze gemeente.’ (tekst gaat verder onder de video)

Ook de rest van het Knoalster college was afgelopen weekend druk bezig. Zo hielp wethouder Verschuren zaterdagochtend mee bij het gezellig maken van de entree en het terras van Het Hofje in de Parkwijk. En burgemeester Sloots maakte een kennismakingsrondje door Stadskanaal.

Bankje in Nieuw-Buinen

In Nieuw-Buinen waren ze zaterdag al vroeg aan de slag voor NLDoet. Daar werd namelijk bij de voetbalkooi een ‘vandalisme proof’ bankje geplaatst. ‘We hebben de laatste tijd veel bankjes vervangen omdat ze of verrot waren of werden vernield’, aldus Derk Smit, voorzitter van Dorpsbelangen Nieuw-Buinen. ‘Deze bank is gelukkig helemaal vandalisme bestendig.’

Het bankje werd geplaatst onder toeziend oog van burgemeester Jan Seton. ‘Ik ga tijdens het NLDoet weekend langs bij verschillende plekken in de gemeente Borger-Odoorn’, aldus de burgemeester. ‘Ik kijk dan even wat er zoal gebeurd en hier en daar help ik uiteraard een handje.’

Het vandalisme bestendige bankje | Foto: RTV1

Rode Kruis

In Veendam besloot het plaatselijke Rode Kruis, om tijdens de NLDoet het buitenterrein rondom hun pand aan de Schippersstraat in Veendam grondig aan te pakken. Een tiental MT-leden van Stork Groningen staken de handen flink het de mouwen en zorgen voor professioneel gereedschap om deze klus te klaren. Zo werden er onder andere fietsenrekken geplaatst, de groenperken gesnoeid en de parkeerplaatsen en entree grondig geborsteld en gereinigd. Omdat iedereen ze enthousiast was en de smaak te pakken had, werd na kort beraad ook aandacht besteed aan het buitenterrein van muziekvereniging Voorwaarts. Rick Kupers (coördinator Rode Kruis) en Robert van Dijk (voorzitter Voorwaarts) reageerden beiden sprakeloos toen zij zagen hoe het terrein werd aangepakt.

Foto: Rode Kruis Veendam
Datum 30 mei 2021 Hielke Bosch

Succesvolle afronding oplevering oude Philips terrein

STADSKANAAL – Gisteren is samen met wethouder Goedhart Borgesius, burgemeester Klaas Sloots, gedeputeerden Rijzebol en Homan van de provincie en verschillende ondernemers van Makeport Mercurius de succesvolle afronding gevierd van de oplevering van het MBP (Mercurius Business Park) terrein. Het terrein staat met name bekend als het oude Phillips terrein. Het terrein is gesaneerd en gerevitaliseerd waardoor het nu klaar is voor een nieuwe start. Makeport Mercurius is onlosmakelijk verbonden met deze start. Zij zijn de aanjagers van vernieuwing en innovatie met als doel de aantrekkelijkheid van de regio als woon-, studie- en vestigingsplaats te vergroten.

Waarom heeft er een sanering plaats gevonden?

In 1960 vestigde Philips zich in Stadskanaal op het huidige MBP terrein. Het bedrijf breidde zich snel uit tot een groot concern en bood aan circa 3.000 mensen werkgelegenheid. Daarmee was de komst van Philips van groot belang voor Stadskanaal. In latere jaren heeft het bedrijf langzaam afgebouwd en in 2004 heeft Philips voor het grootste deel MBP verlaten. In 2006 zijn de laatste activiteiten door Philips beëindigd. Het terrein is nog even in handen geweest van TCN en bood nog plaats aan een klein aantal ondernemingen. In 2012 is TCN failliet gegaan. Toen sloeg het verval toe. Daarom heeft de gemeente in 2014 het terrein van de curator overgenomen. De locatie was ernstig verontreinigd en verpauperd en een doelwit van vandalisme en andere illegale activiteiten.

Succesvolle afronding sanering

Vanaf 2015 is gewerkt aan de sanering en revitalisering van het terrein. Dit heeft letterlijk wat “voeten in aarde” gehad gezien de sanering van de bodem en het grondwater. Tevens is er veel asbest verwijderd en veilig afgevoerd. Er is zelfs chemisch afval aangetroffen wat uiteraard ook vakkundig is opgeruimd. Vandaag is de succesvolle afronding gevierd. Wethouder Borgesius en gedeputeerde Homan hebben gezamenlijk met een kraan ‘symbolisch’ de laatste betonplaat gelegd. Deze betonplaat staat voor het afronden van de sanering maar maakt ook het pad vanaf het terrein naar de spoorlijn compleet. Het is dus symbolisch ook een verbinding met het spoor die voor Makeport en de gemeente Stadskanaal enorm belangrijk is.

Over Makeport Mercurius

Makeport Mercurius is een coöperatie die het midden- en klein bedrijf helpt met vernieuwing en innovatievraagstukken. Ze willen de aantrekkelijkheid van de regio Zuid- en Oost-Groningen als woon-, studie- en vestigingsplaats vergroten. Jaren na het vertrek van Philips uit Stadskanaal vinden ze het tijd om de ogenschijnlijke krimp te veranderen in groei met behulp van de bestaande krachten in deze regio. De verwachting is Makeport Mercurius na de zomer van 2021 de fysieke locatie laat inrichten én expertise kan inhuren. De bedoeling is om leerlingen en studenten van verschillende opleidingen en niveaus in projectteams aan de slag te laten gaan.

Ook stelt Makeport zich als doel een bijdrage te leveren aan de circulaire economie van Stadskanaal. Ze willen producten en diensten toepassen die hun oorsprong in de gemeente Stadskanaal hebben.

Datum 21 mei 2021 Rutger Breider

Stadskanaal: ‘Blij met trein, maar teleurstellend voor hele regio’

Treinstation Musselkanaal – (F: RTV1)

STADSKANAAL – Voor Stadskanaal is het goed dat de trein niet van de projectkalender is geschrapt, maar voor de hele provincie Groningen zijn de offers ten faveure van de zuidelijke ringweg zwaar. Met dat dubbele gevoel reageert Knoalster wethouder Goedhart Borgesius. ‘Voor het totale plaatje in onze provincie is het teleurstellend’, zegt Borgesius. ‘Wat betreft de infrastructuur in onze provincie waren al deze investeringen goed geweest. Dan is het jammer wanneer er aan dat totale plaatje nu afbreuk wordt gedaan.’

Waarom komt de trein er wel?

Borgesius ziet dat de trein naar ‘zijn’ Stadskanaal nog altijd op de agenda staat, maar dat de verdubbeling van de N33 en de realisatie van de Wunderline op achterstand is gezet. Gedeputeerde Fleur Gräper legt uit waarom Stadskanaal wél in beeld is gebleven. ‘Stadskanaal is een gebied waar op dit moment niet per definitie altijd het geld naartoe gaat’, stelt Gräper. ‘We willen daar de maximale investering overeind houden. Voor de Wunderline konden we het zo organiseren dat het voor de korte termijn niets betekent.’

Ingewikkelde onderhandelingen

Voor Gräper speelt ook mee dat ze in 2018 en aan het begin van 2019 ingewikkelde onderhandelingen moest voeren met ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en museumspoorlijn STAR. De STAR is namelijk eigenaar van de spoorlijn tussen Veendam en Stadskanaal. Door een geldbedrag op tafel te leggen en ProRail te vragen de status van het spoor aan te passen kon in maart 2019 alsnog een realisatiebesluit worden genomen. Gräper is bang dat wanneer dat besluit van tafel zou moeten, het heel lastig zou worden om deze ingewikkelde deal alsnog te realiseren.

Belang voor ontwikkeling regio

Borgesius is er blij mee en ziet dat de trein naar Stadskanaal van belang is voor verdere ontwikkelingen in de regio. ‘In het kader van de Nedersaksenlijn is dit enorm belangrijk. Deze treinverbinding moet absoluut op de agenda blijven staan. En ik kan me voorstellen dat gezien de huidige samenstelling van Gedeputeerde Staten de duurzaamheid van de trein ook een rol speelt. Voor ons is het mooi, maar in groter perspectief gezien lijken er twee projecten te sneuvelen. En dat is toch jammer.’

Bron: RTV Noord

Datum 30 januari 2021 Hielke Bosch

Stadskanaal ondersteunt BedrijfsInvesteringsZone (BIZ)

Wethouder Goedhart Borgesius – F: Gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – De gemeente ondersteunt het initiatief om, net als de voorgaande 10 jaar, voor het winkelgebied Stadskanaal centrum een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) in te voeren. Omdat de Verordening die de BIZ regelt pas in werking treedt als er voldoende draagvlak is voert de gemeente een draagvlakmeting uit onder de betrokken ondernemers. Tot 18 december 2020 kunnen de ondernemers hun stem uitbrengen. De uitslag van de stemming is vanaf 23 december 2020 te vinden op www.stadskanaal.nl.

Wethouder Goedhart Borgesius: “Ondanks de onzekere periode waarin we momenteel verkeren is dit voor de toekomst een kans om samen Stadskanaal nog beter te promoten en de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum van Stadskanaal te vergroten. Dit is goed voor de bezoeker én de ondernemers!”

 Over de draagvlakmeting

Op 23 november 2020 heeft de gemeenteraad de “Verordening Bedrijfsinvesteringszone Centrum Stadskanaal 2021” vastgesteld. Deze Verordening vervangt de Verordening die de huidige BIZ regelt. De nieuwe Verordening treedt pas in werking als er voldoende draagvlak is.

De uitkomst van de meting moet voldoen aan de volgende voorwaarden. Minimaal 50% van de ondernemers reageert door middel van het stemformulier én van de ondernemers die reageren, is minimaal twee derde vóór de invoering van de BIZ. Mocht blijken dat er onvoldoende draagvlak is, dan treedt de verordening niet in werking.

 Over BIZ

De gemeente int de BIZ-bijdrage bij de ondernemers en keert deze uit als een subsidie aan de Stichting BIZ. De Stichting BIZ gebruikt de BIZ-bijdrage voor het treffen van voorzieningen en het organiseren van activiteiten ter verbetering van de sfeer en beleving in het centrum, aantrekken van toeristen, veiligheid in het centrum en het professionaliseren van de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn: het realiseren van extra sfeer door middel van muziek, attracties en feestverlichting, het organiseren van zomermarkten, een jaarmarkt of andere evenementen.

Datum 8 december 2020 Bert Jan Brinkman

Weekmarkt Stadskanaal verrast met ontbijt

F: Harry Cats

STADSKANAAL – Zaterdagochtend om 8 uur werden de marktkooplieden van de weekmarkt verrast met een ontbijt, omdat de weekmarkt in Stadskanaal zeventig jaar bestaat. Onder aanvoering van Wethouder Borgesius en voorzitter van de handelsvereniging Klaas Jan Havinga deelden diverse ondernemers uit Stadskanaal het ontbijt uit aan verbaasde marktkooplieden. ‘De weekmarkt zorgt er met name voor dat Stadskanaal een centrumfunctie blijft houden’, zegt de wethouder.

Klaas Jan Havinga: ‘De markt was eerst in de Stationslaan, aan de andere kant van het kanaal. In de loop der jaren is de markt steeds meer richting de huidige locatie verplaatst.’ De weekmarkt heeft zich verplaatst naar de Navolaan, waar de markt nogsteeds staat. Havinga geeft aan dat de markt binnenkort weer langzaam aan terug verhuisd naar de Europalaan. ‘De combinatie van de markt en het centrum is een hele goede combinatie voor beide partijen.’

De markt aan de Stationslaan

Leonie Van Werkhoven namens de markt: “Ik wist dat er iets speelde omdat ik het aantal medewerkers van de markt door moest geven, maar dat het een ontbijt zou zijn, dat was grandioos!” Onder muziek van de Krinkie Bloazers werd het ontbijt genuttigd. Op de vraag hoe de toekomst er van de markt uit gaat zien zei de voorzitter van de handelsvereniging: ‘Als het aan de marktkooplieden ligt, vieren we over vijf jaar het 75 jarig bestaan.’

 

In 1 op Maandag is er een reportage te zien over de 70-jarige weekmarkt te zien. De uitzending is om 19 uur te bekijken op RTV1.

Datum 19 september 2020 Hielke Bosch

Snikke Dieverdoatsie kiest het ruime sop

Rechten: Hielke Bosch/RTV1

STADSKANAAL – Na een lange tijd in restauratie te zijn geweest en in totaal 4 jaar stil gelegen te hebben vaart Dieverdoatsie weer. Het schip heeft vandaag gevaren door de kanalen van Stadskanaal met een aantal prominente gasten aan boord.

In 2016 voer de, tussen 1987 en 1990 gebouwde, replica van een snikke voor het laatst door voormalig exploitant Max de Jonge. Hij moest ermee stoppen vanwege ziekte. De stichting Jatrie, dat er eerder voor zorgde dat het historische schip Jatrie weer kon varen, nam het op zich om Dieverdoatsie weer te herstellen.

Wethouder

Één van de opvarenden was wethouder Borgesius van Stadskanaal, die was uitgenodigd door de stichting Jatrie om mee te komen varen. “De boot ziet er weer schitterend uit” aldus Borgesius.

Dieverdoatsie voer om klokslag 13.00 uur weg onder de Eurobrug over het Stadskanaal met o.a. wethouder Borgesius en voorzitter van de Jatrie, Jaap Duit, op de voorplecht.

 

Een reportage over Dieverdoatsie is komende maandag vanaf 19:00 uur te zien bij het RTV1 nieuwsprogramma; 1 om Maandag.

 

Datum 12 september 2020 Hielke Bosch

‘Rotte kies’ uit Stadskanaal verdwijnt

F: Gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – Het college van de gemeente Stadskanaal is akkoord gegaan met de aankoop van een deel van het perceel Hoofdstraat 52/53 en Oude Markt 23 in het centrum van Stadskanaal. De locatie wordt ook wel de Vos-locatie genoemd en is momenteel in eigendom van Over Vastgoed. De gemeente koopt het perceel inclusief kostenvergoeding onder de voorwaarde dat de gehele Vos-locatie wordt gesloopt en gesaneerd.

De gemeente richt het gekochte perceel in als openbaar gebied. Wethouder Goedhart Borgesius: “We zijn blij dat we overeenstemming hebben met Over Vastgoed over deze ‘rotte kies’ in het centrum van Stadskanaal! Het slopen van deze panden betekent een kwalitatieve ruimtelijke verbetering voor het winkelgebied.”

Financiële bijdrage

Onderdeel van de aankoop is een financiële bijdrage aan Over Vastgoed om het exploitatietekort voor de eigenaar enigszins te compenseren, zodat Over Vastgoed de locatie kan ontwikkelen. Het aangekochte perceel zal de gemeente inrichten als openbaar gebied. Voor het perceel, dat in eigendom blijft van Over Vastgoed, wordt nog aan een passende invulling gewerkt en hierover zijn de partijen nog in overleg. Wel zal bij de inrichting van het openbaar gebied rekening worden gehouden met deze eventuele ontwikkelingen.

Pijler vastgoed

Voor de pijler vastgoed binnen het project Centrumvernieuwing wijst de gemeente locaties aan die belangrijk zijn voor herontwikkeling om de openbare ruimte en uitstraling van het winkelgebied te verbeteren. De doelstelling binnen deze pijler is om het aantal m2 detailhandelsoppervlak in het centrum van Stadskanaal te reduceren. Door de aankoop van de Vos-locatie onttrekt de gemeente circa 641 m2 uit de markt..

Datum 10 juli 2020 Hielke Bosch

Spoorlijn Stadskanaal misschien ten koste van ringweg

F: RTV1

STADSKANAAL/GRONINGEN – Het is voor Stadskanaal en omstreken ondenkbaar dat de kostenoverschrijding bij de aanleg van de zuidelijke ringweg negatieve gevolgen heeft voor de komst van de spoorlijn Veendam-Stadskanaal. Dat zegt wethouder Goedhart Borgesius.

Lang gekoesterde wens

Ruim een jaar geleden zag zijn gemeente eindelijk een lang gekoesterde wens in vervulling gaan. Toen werd bekend dat spoorwegbeheerder ProRail, Arriva, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en museumspoorlijn STAR het eens waren geworden: over een paar jaar moet de spoorverbinding tussen Veendam en Stadskanaal een feit zijn.

De lijn wordt betaald uit de compensatiegelden voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn (RSP-pakket). Een deel van dat geld is nu nodig om de vertraging van de aanleg van de ringweg te bekostigen. Dat kan gevolgen hebben voor onder meer de spoorlijn. Stadskanaal-wethouder Borgesius: ‘Ik denk dat de gedeputeerde (Gräper, red.) dan een groot probleem heeft met deze regio. En dat gaat veel verder dan alleen Stadskanaal.’

Achter de coulissen wordt druk over de Nedersaksenlijn gesproken, en de spoorlijn Veendam-Stadskanaal is hierin onmisbaar

Goedhart Borgesius – wethouder Stadskanaal

Borgesius wijst op de plannen om de spoorlijn helemaal door te trekken naar Enschede; de zogenoemde Nedersaksenlijn. ‘Daar gaat de gedeputeerde dan wel heel makkelijk aan voorbij. Achter de coulissen wordt hier druk over gesproken en de spoorlijn Veendam-Stadskanaal is hierin onmisbaar.’

‘Dit kan niet’

Borgesius heeft de gedeputeerde nog niet gesproken, maar is duidelijk in zijn mening: ‘In onze beleving kan dit niet.’ Uit de RSP-pot moeten naast de ringweg en de spoorlijn naar Stadskanaal ook de Wunderline en de verdubbeling van de N33 richting Appingedam worden bekostigd. Wat exact de gevolgen zijn voor alle projecten wil gedeputeerde Gräper nog niet zeggen.

 

 

Bron: RTV Noord

Datum 6 juli 2020 Hielke Bosch

Piet Prins school wint E-waste Race Stadskanaal 2019

Smullen voor de winnaars

STADSKANAAL – Vrijdagochtend 11 oktober om 10.30 uur nam de gereformeerde school ‘Piet Prins’ de hoofdprijs in ontvangst voor het winnen van de E-waste Race Stadskanaal. De afgelopen weken streden negen basisscholen in de gemeente Stadskanaal om zoveel mogelijk elektronisch afval bij mensen uit de buurt op te halen. De Piet Prins heeft de meeste punten gehaald met het inzamelen van elektrische apparaten. Extra feestelijk nieuws is dat gisteren bekend werd dat de scholen in de gemeente Stadskanaal een landelijk record hebben behaald met de E-waste race. Dat betekent dat zij de meeste apparaten inzamelden ooit tijdens een E-waste Race in Nederland.

Wethouder Goedhart Borgesius (VVD Stadskanaal): “Ik wil alle kinderen die hebben meegedaan hartelijk danken voor hun inzet: in mijn ogen zijn jullie allemaal winnaars. Het laat zien dat de kinderen in onze gemeente duurzaamheid belangrijk vinden. Ik ben erg trots op deze fantastische prestatie van de deelnemende scholen!”

Prijzen
De hoofdprijs die de gereformeerde school Piet Prins ontvangt is een schoolreis naar Nemo in Amsterdam. Daarnaast heeft de gemeente de Evert Elektra wisselbokaal beschikbaar gesteld. Evert Elektra is bij de gemeente Stadskanaal de mascotte voor E-waste. Voor de andere afvalstromen zijn ook mascottes. De kinderen hebben hier in hun lessen ook kennis meegemaakt om meer te leren over het belang van afval scheiden. Als je afval scheidt kan het gebruikt worden als grondstof voor nieuwe producten. Ook krijgt iedere leerling van de Piet Prins een sleutelhanger die gemaakt is van gerecyclede e-waste. Voor de gemeente zijn alle leerlingen van deelnemende scholen winnaar. Daarom krijgen ze vrijdagochtend allemaal een tompouce uitgereikt met daarop de afbeelding van de e-waste mascotte Evert Elektra.

E-waste Race
Buurtbewoners konden hun rondslingerend elektronisch afval de afgelopen 4 weken aanmelden op een website. De scholieren maakten vervolgens een afspraak om de e-waste thuis op te halen. De scholen scoorden hiermee punten, die op de website werden bijgehouden. Deze E-waste race is een initiatief van Weee Nederland in samenwerking met Virol, de gemeente Stadskanaal en E-waste race (https://www.ewasterace.nl/).

Deelnemende scholen
OBS Hagenhofschool, OBS De Badde, OBS De Oleander, CBS De Höchte, Gereformeerde school Piet Prins, OBS De Musselhorst, CBS De Rank, RK Heilig Hartschool, CBS Oranje Nassauschool.

Datum 12 oktober 2019 Bert Jan Brinkman

Drukte van belang bij heropening Aldi

.
STADSKANAAL – Vanochtend waren de eerste klanten al om half 8 aanwezig voor de feestelijke heropening van de vernieuwde Aldi-vestiging aan de Hemenweg in Stadskanaal. De officiële opening van de winkel werd gedaan door wethouder Borgesius en filiaalleidster M. de Jong.

“Ik heb al even binnengekeken en wat ik zo goed vind is dat er echt is nagedacht over goede toegankelijkheid voor minder valide klanten, zoals ruime paden”, aldus wethouder Borgesius.

Na het drukken op de rode knop stroomden de vele mensen nieuwsgierig naar binnen en werden direct verrast door de geur van versgebakken broodjes.

Klanten waren zichtbaar tevreden met de nieuwe formule van de winkel. Het team werd veelvuldig gefeliciteerd. “Fantastische winkel!” werd door vele klanten gezegd. Binnen twee uur krasten 400 klanten prijzen als multi-scanners, Panasonic accuboor-/schroefmachines tot de hoofdprijs van 250 euro. Deze werd gewonnen door de heer Vorphitius uit Stadskanaal: “Het is een erg mooie winkel geworden”, aldus de blije winnaar.

De hele dag bleef het een drukte van belang. De nieuwe opzet van de winkel was bij velen dan ook onderwerp van gesprek. Vooral de brede paden, de indeling van de winkel en de vele versproducten vielen erg in de smaak.

“Wat een mooie openingsdag! We hebben er met z’n allen heel hard voor gewerkt de afgelopen week. Het is dan ook ontzettend leuk om vele blije klanten te zien en positieve reacties te horen. Daar doe je het tenslotte voor”, aldus de trotse filiaalleidster M. de Jong.

De Foodtruck die op de parkeerplaats stond werd veelvuldig bezocht. Daar werden heerlijke, verse gerechtjes met de producten van Aldi bereid die klanten gratis konden proeven.

Nadruk op verse producten
In dit verbouwde filiaal ligt de nadruk op de presentatie van de vele verse producten zoals groente, fruit, brood, vlees en vis. De goed geteste producten, bekend als de ‘Trots van Aldi’, geven aan dat naast de voordelige prijs ook goede kwaliteit hoog in het vaandel staat.

A-merken
Aldi heeft naast huismerken ook steeds meer bekende merkartikelen in het standaardassortiment. Merken als Heineken, Blue Band, Calvé, Unox, Coca-Cola, Lays en Lipton Ice tea zijn standaard te koop.

Fairtrade en biologisch
Duurzaamheid is belangrijk voor Aldi. Steeds meer duurzaam geproduceerde producten zijn in het assortiment opgenomen. Voor de klanten die geen of minder vlees eten is er de nodige keuze uit vegetarische producten. Op dit moment zijn er meer dan 60 biologische producten verkrijgbaar en ook het aantal Fairtrade-producten groeit.

Ook de filialen worden zo duurzaam mogelijk ingericht. Tijdens de bouw is gebruik gemaakt van duurzame bouwmaterialen. Alle binnen- en buitenverlichting is LED-verlichting. Papier en folie worden 100% gerecycled.

Bij de verbouwing worden regionale leveranciers, installateurs en aannemers betrokken. De vernieuwde winkel aan de Hemenweg 18 in Stadskanaal beschikt over voldoende eigen parkeerplaatsen. De openingstijden zijn op maandag tot en met zaterdag van 08:00-21:00 uur en op zondag van 12:00-18:00 uur.

Datum 5 april 2019 Redactie


-advertenties-