Direct naar de inhoud.

Ruim 10 miljoen euro voor omwonenden windparken, maar waar gaat het geld heen?

Windmolens van windpark De Drentse Monden en Oostermoer.
Foto: Rtvdrenthe

REGIO – Het gebiedsfonds stelt de komende vijftien jaar 10,6 miljoen euro beschikbaar voor inwoners van gebieden waar windparken zijn of worden gevestigd. Het geld moet ten goede komen aan het gebied waarin de windparken bij Coevorden, het nog aan te leggen park bij Pottendijk in Emmen en windpark De Drentse Monden en Oostermoer zijn aangelegd. Het gebiedsfonds is bedoeld om de leefbaarheid in het gebied van windmolenparken te verbeteren en de omgeving mee te laten profiteren.

De provincie en het Rijk stoppen samen voor tien jaar 5,6 miljoen euro in de geldpot en de eigenaren van windpark De Drentse Monden en Oostermoer doen hetzelfde met vijf miljoen over vijftien jaar. Van het geld van het Rijk is 2,1 miljoen alleen bedoeld voor het gebied van windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

Lange moeizame geschiedenis

Tijdens georganiseerde bewonersoverleggen in de gemeenten waarin de windparken staan moet worden beslist waar het geld uiteindelijk aan besteed wordt. Daarvoor zijn of worden juridische rechtsvormen – zoals stichtingen – opgericht. Zo’n stichting gaat in januari in Borger-Odoorn van srart. Eerder was er in de gemeente Aa en Hunze veel over de beweegredenen van een opgerichte stichting te doen, omdat initiatiefnemers en omwonenden het niet met elkaar eens werden. Ook wilden de eigenaren van windpark De Drentse Monden en Oostermoer inspraak in de besteding van het geld.

De inspraak die de windparkeigenaren wilden, leidde tot veel boosheid bij omwonenden van het windpark, de Omgevingsadviesraad (OAR), een aantal partijen in Provinciale Staten en energiegedeputeerde Tjisse Stelpstra. “Maak dat geld over. En bemoei je niet met de besteding ervan. Dat kan het gebied prima zelf”m zei Stelpstra destijds. Die discussie is inmiddels voorbij, maar het kwam de toch al verziekte sfeer tussen windboeren en hun omgeving niet ten goede.

Al goede ideeën gehoord

De 5,5 miljoen euro van het Rijk en de provincie zijn in principe bedoeld voor gebiedsgerichte maatregelen, zoals leefbaarheid, duurzaamheid, sociale cohesie en landschapsverbetering. Maar dat is wat PvdA-Statenlid Jos Schomaker betreft vooral aan de dorpen zelf. Hij heeft in Borger-Odoorn al mooie ideeën gehoord. “Van energiecoöperatie tot opknappen van dorpshuizen en ijsbanen. Of de aanleg van een wandelpad dat dorpen gaat verbinden.”

Draagvlak en vertrouwen

VVD’er Jan Smits hoopt dat het geld ook deels aangewend kan worden om het beschadigde vertrouwen van inwoners van windparkgebieden in de overheid te herstellen en meer draagvlak te creëren voor de windmolens. Volgens Stelpstra is het geld niet bedoeld voor het creëren van draagvlak, maar hij hoopt wel dat het helpt om het vertrouwen te herstellen. Voor GroenLinks-Statenlid Edwoud Bos blijft het gebiedsfonds een doekje voor het bloeden. Al nam hij die woorden na commentaar van Smits weer terug.

CDA’er Klaas Neutel is blij dat het gebiedsfonds er nu is, maar hij vindt diep in z’n hart dat het fonds eigenlijk volledig betaald zou moeten worden door de eigenaren van de windparken. “Want die verdienen aan de windmolens die ze in de Veenkoloniën niet wilden hebben”, zegt hij. Ook de gemeenten zelf stoppen geld in het gebiedsfonds. Emmen wil een paar ton aan bijdragen, Borger-Odoorn 550.000 euro en Aa en Hunze drie ton.

Als in de komende vijftien jaar een windpark wordt verkocht, zullen de betalingsverplichtingen voor het gebiedsfonds gewoon overgaan op de nieuwe eigenaar, liet gedeputeerde Stelpstra aan Provinciale Staten weten op de vraag als zich mogelijk een nieuwe eigenaar aandient.

Hoeveel geld stellen Rijk en provincie beschikbaar per gemeente?

Aa en Hunze: 1.670.667 euro
Borger-Odoorn: 2.384.333 euro
Emmen: 1.035.000 euro
Coevorden: 510.000 euro

Dit is een artikel RTV Drenthe. RTV1 en RTV Drenthe werken de komende tijd nauw samen om meer lokaal nieuws te brengen. 

Datum 14 december 2021 Larou de Jong

Veiliger plan bouwverkeer windpark

F: 1e turbine – Windpark Drentse Monden en Oostermoer
AA EN HUNZE – De OmgevingsAdviesraad (OAR) en de initiatiefnemers van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer hebben de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd over een gedetailleerde uitwerking van het verkeersplan in de gemeente Aa en Hunze. Zij hebben daarbij overeenstemming bereikt over de routes voor het bouwverkeer van het windpark in de gemeente.

De OAR heeft een positief advies gegeven over het plan aan de gemeente Aa en Hunze die nu een formeel besluit moet nemen.

Intensieve gesprekken
Nadat in een eerder stadium de gemeente Aa en Hunze had toegezegd transport over de Zwarteweg mogelijk te maken om zodoende de Kopweg te ontzien, zijn in een werkgroep van de OAR intensieve gesprekken gevoerd tussen de OAR en de Initiatiefnemers van het Windpark. Voor beide partijen stond in deze overleggen de verkeersveiligheid en minimale overlast voor omwonenden centraal. De OAR droeg onder meer informatie aan over bestaande verkeersstromen.

Na een constructieve discussie is gezamenlijk het plan opgevat om voor de reguliere transporten van bouwen grondstoffen (zoals zand, menggranulaat en beton) twee aanrijroutes te gebruiken. Een zuidelijke route loopt via de Dideldomsweg van waaruit turbines parallel aan de Tweederdeweg bereikt zullen worden. Via de Zwarteweg en Bosje wordt deze route gebruikt om ook vijf turbines in de meest noordelijke lijn te bereiken.

De andere route gaat via de N33 / afslag De Hilte en een nieuw aan te leggen tijdelijke weg. Via deze route worden de vier meest noordelijke turbines bereikt. Door deze oplossing worden de Streek en Langestraat, twee wegen met intensief verkeer en veel fietsers, aanzienlijk ontlast.

Niet langs sluiproutes
Ook is afgesproken dat geen gebruik wordt gemaakt wordt van zogenaamde sluiproutes langs Nieuwediep, Stadskanaal, Gasselterboerveenschemond en de Kopweg in Gieterveen.

Het uitgewerkte plan ligt momenteel voor bij de gemeente Aa en Hunze ter finale besluitvorming. Nadat deze heeft plaatsgevonden zal vanuit het windpark breed worden gecommuniceerd over de transportroutes.

“Dit is een mooie bevestiging dat men goede resultaten kan behalen wanneer men hetzelfde doel voor ogen heeft; in dit geval maximale verkeersveiligheid en minimale overlast voor de omgeving tijdens de aanleg van het windpark,” aldus Rob Rietveld en Vincent Ratgers, leden van de OAR.

Algemeen directeur Wim Wolters van het windpark is blij met het verkeersplan. “Wij zijn blij met de inbreng van lokale kennis van het gebied door de OAR. Dit heeft zeker bijgedragen aan een nog veiliger plan.”

Datum 23 december 2019 Redactie

Heien op schema voor windmolens Veendam

Foto: Peter Panneman

VEENDAM – Donderdagmorgen 31 oktober is het heien van start gegaan naast de N33 ter hoogte van de Zuiderweg. Het heien zal circa 8 dagen duren. Aannemer Dura Vermeer B.V. realiseert ter hoogte van de Zuiderweg 4 fundaties dit voor 4 windmolens die daar gerealiseerd zullen worden.

Elke fundatie bevat 34 palen met een lengte van 16 meter. Per fundatie zal er ongeveer 2 dagen worden geheid, waarna transport plaatsvindt naar de volgende locatie. Zwaar vrachtverkeer rijd af en aan via de Vosseveld.

Er zal niet op in het weekend worden geheid. Overdag zal het heien in de omgeving hoorbaar zijn. Bij klachten of schade kan men zich wenden tot info@windpark-n33.nl

Foto: Peter Panneman
Datum 1 november 2019 Bert Jan Brinkman

Binnenkort eerste testrondes windturbine

De eerste windmolen staat nabij het monument Gebroken Lijn (F: Drentsemonden en Oostermoer)
1e EXLOERMOND – De rotorbladen van de eerste windturbine bij 1e Exloërmond draaien binnenkort hun eerste testrondes, maar het kan nog enkele weken duren voordat de windturbine definitief elektriciteit gaat produceren.

De rotorbladen (wieken) zullen dus mogelijk de komende weken zo nu en dan draaien, maar ze zullen vaker stil staan gedurende de inbedrijfstelling, vanwege de benodigde checks en testen.

Verlichting definitief
De afgelopen weken brandde op de turbine nog een tijdelijke verlichting. De bekabeling voor de definitieve verlichting is nu afgerond. Sinds donderdag is daardoor de definitieve verlichting in werking.

Bovenop de windmolen is 1 lampenset aangebracht: één lamp knippert overdag (wit licht), na zonsondergang schijnt de lamp permanent (rood licht). Halverwege de toren zijn rondom vier lampen aangebracht. Deze schijnen `s avonds /’s nachts permanent (rood).

Lichtsterkte
De lichtsterkte is mede afhankelijk van het weer. Bij helder weer wordt de verlichting gedimd. Het sterkste is de witte knipperende verlichting boven op de turbine die overdag brandt. De rode verlichting die ’s avond en ’s nachts brandt is 10x minder sterk. De rij van vier (rode) lampen die in het donker halverwege de torenhoogte branden, heeft een lichtintensiteit die nog eens 40x minder is.

Rotondes in oude staat hersteld
In opdracht van de provincie Drenthe zijn alle rotondes die voor de windturbinetransporten waren aangepast, in oude staat hersteld. Ook stalen rijplaten die waren aangebracht om bochten te verbreden, zijn weer verwijderd.

Mocht er bij het herstel toch iets over het hoofd zijn gezien, dan kunt u het laten weten via info@drentsemondenoostermoer.nl

Datum 16 augustus 2019 Redactie

Bouw éérste windturbine afgerond

Bouw 1e turbine windpark afgerond

NIEUW BUINEN – Onder grote belangstelling van het publiek is afgelopen week de bouw van de eerste windturbine van windpark ‘De Drentse Monden en Oostermoer’ afgerond. Het plaatsen van de rotorbladen (wieken) was de spectaculaire afsluiting van een week waarin veel gebeurde. De laatste twee rotorbladen zijn woensdag 17 juli gemonteerd. De eerste wiek werd al op vrijdag 12 juli bevestigd, maar het weer zorgde vervolgens voor enkele dagen vertraging.

De rotorbladen kwamen eind juni op de bouwlocatie aan. Nadien werden alle overige onderdelen in negen transporten naar de bouwlocatie gebracht. Dat verliep probleemloos.
Het transportbedrijf koos voor de vroege nacht: een moment waarop er weinig verkeer is en het transport dus ook weinig overlast veroorzaakte.

Kijken en fotograferen
Met name het monteren van de drie rotordelen (wieken) trok zowel vrijdag 12 juli als woensdag 17 juli veel bekijks. Van amateurfotograaf tot passant met een smartphone. Ook kreeg het windpark diverse foto’s aangeboden.

Herstel rotondes en wegen
In opdracht van de provincie Drenthe is inmiddels het herstel van wegen en rotondes ter hand genomen. Aanpassingen die zijn gedaan ten behoeve van het bijzondere transport (zoals rijplaten in bochten en over rotondes) worden weer hersteld. Aan het eind van het jaar, als de bouw van de overige 44 windturbines start, zijn de aanpassingen opnieuw nodig. Besloten is echter om in de tussenliggende maanden de wegen en rotondes weer in de oude staat terug te brengen.

(ingezonden)

Datum 18 juli 2019 Bert Jan Brinkman

Voorarrest Jan Nieboer en Jan H verlengd

Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTV1)

2E EXLOËRMOND – De anti-windmolenactivisten Jan H en Jan Nieboer moeten langer vastzitten. Het voorarrest van 14 dagen is met 30 dagen verlengd. Dat heeft de rechtbank woensdag besloten. Jan H uit Oude Pekela en Jan Nieboer uit 2e Exloërmond werden 2 weken geleden opgepakt door de politie wegens het versturen van dreigbrieven aan bedrijven die meewerkten aan de bouw van windparken in Drenthe en in Groningen. Het OM verdenkt de beide mannen ook van het deponeren van asbest op het land van een aantal windboeren.

Woordvoerder

Verdachte Jan Nieboer is het gezicht van actiegroep Platform Storm en is in die hoedanigheid regelmatig te horen en te zien geweest in de lokale, regionale en nationale media. Jan H. was woordvoerder van actiegroep Storm Meeden maar is daar al geruime tijd geleden mee gestopt. Verdachten kunnen een celstraf van maximaal twaalf jaar krijgen in verband met het in gevaar brengen van de volksgezondheid door het dumpen van asbest.

Nieuw bewijs

Uit het lopende onderzoek is gebleken dat er nieuw bewijs naar voren is gekomen waardoor er volgens de rechtbank voldoende bewijs bestaat voor betrokkenheid bij o.a. asbestdumpingen. Ook sluit het Openbaar Ministerie meerdere aanhoudingen niet uit.

Lokale betrokkenheid

Er is inmiddels met verbijstering en ongeloof gereageerd op de aanhouding van Jan Nieboer. De inwoner van 2e Exloërmond is zeer betrokken bij lokale initiatieven en velen zien hem dan ook als een voorbeeldburger met grote betrokkenheid voor de eigen regio. Nieboer heeft naast diverse bestuurlijke functies een eigen adviesbureau en is bekend als voorzitter van de Vereniging voor Bedrijven in de Kanaalstreek (VVBK). Inmiddels is hij hier geschorst hangende het onderzoek.

Datum 4 juli 2019 Bert Jan Brinkman

Overeenstemming over transportroute windturbines

.
GIETEN – De gemeente Aa en Hunze en de initiatiefnemers van windpark De Drentse Monden en Oostermoer hebben overeenstemming over de transportroute voor de bouw van de windturbines die in Aa en Hunze geplaatst worden.

Afgesproken is dat de route, die o.a. via de Zwarteweg nabij Gieterveen loopt, verder wordt uitgewerkt in een transportplan. “Ik ben blij dat wij met de initiatiefnemers deze afspraak hebben kunnen maken en deze route ook de voorkeur heeft van de OmgevingsAdviesRaad (OAR). Een mooi gezamenlijk resultaat” aldus wethouder Co Lambert.

De route
Het transport voor de zeven turbines op de zgn. zuidelijke lijn loopt vanaf de N378 over de Dideldomweg en vervolgens links en rechtsaf naar de bouwlocaties. De transportroute voor de negen turbines op de zgn. noordelijke lijn loopt vanaf de Dildeldomweg in noordelijke richting verder via Zwarteweg en Bosje. Vanaf Bosje loopt de route via Langestraat, Streek en Pastoorsakker in noordelijke richting naar De Hilte.

De gekozen route wordt gebruikt voor transport via één richting. Het transport komt vanaf de N378 en verlaat de bouwlocaties weer via De Hilte naar de N33. Algemeen directeur Wim Wolters van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is blij met het resultaat. “Goed overleg tussen partijen heeft geleid tot een route waarmee de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk wordt beperkt en die het windpark op termijn voordelen biedt.”

Transportplan
Om de route daadwerkelijk geschikt te maken als transportroute moeten de nodige aanpassingen plaatsvinden. De initiatiefnemers van het windpark en de gemeente Aa en Hunze werken dit verder uit tot een definitief transportplan. Bij deze uitwerking wordt ook de OAR betrokken.

Veiligheid borgen en overlast beperken
Volgens de planning van de initiatiefnemers wordt eind november 2019 gestart met de bouw van het windpark Oostermoer. De bouw van het windpark gaat gepaard met transportbewegingen. Dit gaat in het gebied een zekere mate van overlast geven voor omwonenden. Het is belangrijk dat deze overlast tot een minimum wordt beperkt en dat de veiligheid geborgd is.

(Ingezonden)

Datum 21 juni 2019 Redactie

Aanhoudingen inzake bedreiging windmolenbouwers

.

NIEUW BUINEN / MEEDEN – De politie heeft drie mannen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het bedreigen van ondernemers die aan de bouw van de windmolens (wilden) meewerken. De mannen worden verdacht van betrokkenheid bij de strafbare feiten die o.a. werden gepleegd rond de aanleg van de windmolenparken langs de N33 en in de Drentse Monden. Dat schrijft De Telegraaf vanmorgen op haar website.

Het zou gaan om een 61- jarige man uit 2e Exloërmond, een 58- jarige man uit Meeden en een 50- jarige man uit Nieuw Buinen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Er zijn (op dit moment) huiszoekingen aan de gang in Drenthe en Groningen.

Datum 19 juni 2019 Bert Jan Brinkman

Windpark blij met 108 inschrijvingen bedrijven

.

EXLOO – Windpark De Drentse Monden en Oostermoer heeft van 108 bedrijven uit Drenthe en Groningen die graag willen werken voor het windpark het verzoek gekregen ze in contact te brengen met de hoofdaannemers. De initiatiefnemers van het windpark zijn blij met dat grote aantal belangstellenden. “Afgaande op ervaringen van andere windparken hoopten we op honderd belangstellenden. Het werden er zelfs iets meer.”

Tot en met zaterdag 15 juni konden de ondernemers zich melden via een formulier op de website van het windpark. Ruim achttienhonderd ondernemers kregen een uitnodiging en dat leidde tot een gevarieerd aanbod van 108 bedrijven uit de wijde regio.

Komende weken worden alle inschrijvingen beoordeeld. De hoofdaannemers kijken per inschrijving naar de beschreven specialismen. Dat kan vervolgens leiden tot een kennismakingsgesprek, of de plaatsing van een bedrijf op de lijst van ‘prefered suppliers’ (voorkeursbedrijven). “Iedereen krijgt bericht.”

Datum 18 juni 2019 Redactie

Opbouw kraan eerste windturbine van start

RTV1
EERSTE EXLOERMOND – Op de bouwplaats aan de Mondenweg bij 1ste Exloërmond arriveert deze week de bouwkraan. Dat is het startpunt voor de bouw van de eerste windturbine van windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

De kraan staat op een eerder aangelegde kraanopstelplaats. Die plaats is zodanig gekozen dat binnenkort de aangevoerde onderdelen van de windmolen, na aankomst op de
bouwplaats, direct op hun plaats gehesen kunnen worden.

De opbouw van de kraan wordt deze week voorbereid. Pas als de onderdelen voor de windturbine aankomen, wordt de kraan volledig op hoogte gebracht.

Datum 11 juni 2019 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal