Direct naar de inhoud.

Samenwerkingsverband ‘De Basis Veendam’ nieuwe uitvoerder Wmo Veendam

Gebruik maken van de Wmo wordt in Veendam een stuk simpeler Foto: ANP via RTV Noord
VEENDAM – Inwoners van de gemeente Veendam die ondersteuning of begeleiding nodig hebben op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen vanaf 1 januari 2022 terecht bij De Basis Veendam.
Deze nieuwe organisatie is een samenwerking tussen Compaen en Cosis, die nu ook al een groot deel van de Wmo-begeleiding verzorgt voor de gemeente.

Zonder rompslomp

Volwassenen die hulp nodig hebben, hoeven zich vanaf volgend jaar niet meer te melden bij de gemeente. Ze kunnen dan gelijk terecht bij De Basis Veendam. Er komen twee inlooppunten, in Veendam-Noord en Veendam-Zuid. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd.
‘Het doel van deze algemene voorziening en van De Basis Veendam is slagvaardigheid zonder onnodige administratieve rompslomp, waarbij de inwoner centraal staat. Veendam krijgt zo een laagdrempelige, breed toegankelijke voorziening dichtbij de inwoners’, aldus wethouder Ans Grimbergen.

Warme overdracht

Inwoners die gebruik maken van een andere zorgaanbieder dan Cosis of Compaen worden volgens wethouder Grimbergen ‘warm overgedragen’. De Basis Veendam gaat met deze mensen in gesprek om te kijken naar een passende oplossing. ‘Dat gaat in alle rust. De deadline van 1 januari is dan ook niet zo hard als het nu lijkt. In een gesprek is heel veel mogelijk’, aldus directeur Rob Kah van Compaen.

Niet alles

De Basis Veendam gaat niet alle taken binnen de Wmo doen. Kleine woningaanpassingen, hulpmiddelen, Wmo-taxi, beschermd wonen en maatschappelijke opvang vallen er niet onder.
Voor de toewijzing van deze voorzieningen moeten inwoners bij de gemeente Veendam zijn. Voor huishoudelijke ondersteuning kunnen inwoners van Veendam zich melden bij uitvoeringsdiensten Buurtdiensten en De Nieuwe Zorg Thuis.
Datum 30 november 2021 Jelmer Wijnstra

Driewielfietsontdekdag in Borger: ‘lekker doortrappen’

Een bezoeker van de driewielfietsontdekdag (foto: Ariënne Dozeman / RTV1)

BORGER – Vorige week werd er door de Fietsersbond en de gemeente Borger-Odoorn een driewielfietsontdekdag georganiseerd in Borger. Mensen die niet meer op een gewone fiets kunnen fietsen, konden hier verschillende drie- en vierwielers uitproberen.

(meer…)

Datum 11 oktober 2021 Arienne Dozeman

Thuiszorg Borger-Odoorn onder druk door personeelstekort in de zomer

Foto: RTV Drenthe
BORGER-ODOORN- Een hoogbejaard stel uit de gemeente Borger-Odoorn ontving twee weken geen huishoudelijke hulp door personeelskrapte bij de thuiszorg. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Borger-Odoorn uit haar zorgen in een brief naar zorgaanbieders binnen de gemeente. 

(meer…)

Datum 17 september 2021 Jelmer Wijnstra

Wmo cliënten in Stadskanaal tevreden over ondersteuning

STADSKANAAL – Inwoners van de gemeente Stadskanaal die gebruik maken van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) zijn tevreden over de ondersteuning die ze krijgen. Dit blijkt uit een cliëntervaringsonderzoek die vorig jaar gehouden is. Ruim 40% van de cliënten vulde de enquête in. 

Vanaf 2016 zijn gemeenten vanuit de Wmo verplicht om een cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren. Zo kunnen ze een beeld krijgen van wat cliënten die gebruik maken van de Wmo van de kwaliteit van de hulp en ondersteuning vinden.

Positief

Van de ondervraagden maakte de meeste mensen gebruik van een scootmobiel of een rolstoel als hulpmiddel. En 93% gaf aan de gevraagde hulpmiddelen ook daadwerkelijk te hebben ontvangen. Het overgrote deel van de deelnemende Wmo-cliënten heeft positieve ervaringen met de ondersteuning in de gemeente Stadskanaal. Ruim 80% ervoer het contact met de gemeente als positief en bijna 90% vond de geboden zorg passend en van goede kwaliteit. Zo’n 85% gaf aan dat men zich door de ondersteuning beter zelf kon redden en door de zorg een betere kwaliteit van leven ervoer.

Taxi-pas

Naast de positiviteit zien de mensen, die deelnamen aan de enquête, ook enkele verbeterpunten. Zo waren er klachten over de taxi-pas, de vele persoonswisselingen bij de huishoudelijke hulp of had men andere verwachtingen wat betreft de huishoudelijke hulp. Enkele deelnemers zouden het dan ook fijn vinden als er een goede klik zou zijn met de huishoudelijke hulp en van tevoren kennis zou kunnen maken. Ook zou men graag één vast aanspreekpunt bij de gemeente willen hebben.

“Daar waar mogelijk worden deze punten door de gemeente aangepakt”, zo laat de gemeente Stadskanaal weten.

 

Datum 1 juni 2021 Hielke Bosch

Toezicht Wmo laat positieve resultaten zien in Veendam en Pekela

Foto: Peter Panneman

VEENDAM/PEKELA – Het toezicht op de kwaliteit en de rechtmatigheid van de geleverde zorg via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) laat positieve resultaten zien. Vanaf de start van het toezicht in de gemeenten Veendam en Pekela zijn er ongeveer 60 zorgaanbieders onderzocht, waarvan ruim 50 in orde werden bevonden. Toezichthouders onderzoeken of de zorgaanbieders handelen volgens de geldende kaders. De gemeenten trekken hierin gezamenlijk op.

Onderzoek

Ieder jaar worden er meerdere onderzoeken uitgevoerd naar zorgaanbieders. Onderzoeken richten zich vooral op (PGB) aanbieders waar de gemeente geen contract mee heeft omdat het risico op minder goede zorg daar het grootst is. Een onderzoek start vaak naar aanleiding van een melding. Dit kan een melding zijn van bijvoorbeeld een cliënt, familielid, andere zorgaanbieder of overheidsinstantie. De toezichthouder onderzoekt de melding en verzamelt informatie over de zorgaanbieder.

Resultaten

Vanaf de start van het toezicht in 2015 zijn er ongeveer 60 zorgaanbieders in beeld geweest en onderzocht. Bij zeven aanbieders werden na het onderzoek geen indicaties (afspraken over zorg) meer afgegeven aan cliënten. Bij een tweetal aanbieders kon worden volstaan met het opleggen van een verbetertraject, gekoppeld aan termijnen. Voldoet de aanbieder niet aan de voorschriften binnen deze termijn, dan volgen andere maatregelen. In één geval is aangifte gedaan van mogelijk strafbare feiten. Dit heeft geleid tot een veroordeling van de betreffende aanbieder voor valsheid in geschrifte.

Ervaring van de cliënt belangrijk

Wethouder Ans Grimbergen van de gemeente Veendam: “Tijdens een onderzoek worden verschillende onderdelen bekeken. Belangrijk hierin is de ervaring van de cliënt over de ontvangen zorg. Ook een inspectie op locatie en het doornemen van de administratie van de aanbieder kan onderdeel uitmaken van het onderzoek”.

Doel van het toezicht is het verbeteren van de kwaliteit van de aangeboden zorg. Bij elk onderzoek wordt er gekeken hoe de zorg verbeterd kan worden. Pas als geen van de maatregelen effect heeft, worden er geen indicaties meer afgegeven.

Gemeenten verantwoordelijk

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit en de rechtmatigheid van de geleverde zorg via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeenten Pekela en Veendam hebben hiervoor gezamenlijk toezichthouders aangesteld.

(ingezonden)

Datum 15 juni 2020 Redactie

Kleine column: ‘Potje Appelmoes?’

COLUMN – Hielke Bosch schrijft wekelijks een column over zijn beperking Achondroplasie (groeistoornis).

Deze column is wekelijks te horen bij het radioprogramma 1 op zaterdag en hier te lezen:

Een paar weken geleden schreef ik al dat er flink gesneden gaat worden in het WMO vervoer in de gemeente Groningen. Ze willen behoorlijk gaan bezuinigen op de zogenoemde ‘gehandicaptentaxi’. Dit kwam de gemeente op flink wat kritiek te staan (o.a. van mij) en er werden honderden handtekeningen opgehaald om de bezuinigingen tegen te houden. Ondanks dit alles zet de gemeente door.

Wethouder Inge Jongman verdedigde afgelopen week het plan door onder andere te zeggen dat ‘’De taxivergoeding niet bedoeld is om even een potje appelmoes te halen.” En ja ik citeer hier. Een mooi inzicht in hoe serieus de gedupeerden hiermee genomen worden met zo’n burgerlijk en nietszeggend voorbeeld.

Het is wel een typisch voorbeeld dat sommige politici werkelijk waar geen enkele notie hebben van wat het betekend als je een beperking hebt en volledig afhankelijk van sociale voorzieningen bent. Wat is het überhaupt voor stupide opmerking ‘een potje appelmoes halen’ want veel mensen die moeten daar inderdaad hun taxi voor gebruiken. Deze wethouder heeft waarschijnlijk een prachtige vier-deur bolide met stoelverwarming om een potje appelmoes te halen maar de mensen die van de gehandicapentaxi gebruik maken moeten af en toe ook even snel naar de supermarkt en als dat niet met hun kilometers te matchen is dan kan dat gewoon niet. 

Misschien is het een idee om de wethouder zelf een paar weken van deze voorziening gebruik te laten maken, zou denk ik wel goed zijn voor het inlevingsvermogen.

En als je denkt dat het niet gekker kan, o jawel; iets wat veel mensen pijnlijk vonden waren de zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’ waarin de o.a. het aantal kilometers besproken moeten worden. “Moeten we dan op keukentafelgesprek om onze privé-reizen te verantwoorden?’’ zei een inspreker in het debat. En dat zou toch ook te zot voor woorden zijn, ik ga toch ook niet naar DUO toe om mijn met de studenten ov kaart gemaakte kilometers te verantwoorden?

Ik heb dan ook als afsluitende tip voor de gemeente Groningen om zich misschien iets minder bezig te houden met een groot blok beton in het midden van het centrum waar miljoenen in gestopt wordt en wat een buurthuis moet vormen en iets meer geld te investeren in de sociale voorzieningen.

En als ze dat doen dan kom ik ze persoonlijk een potje appelmoes brengen.

Datum 8 februari 2020 Hielke Bosch

Kleine column: WMO op de rem!

COLUMN: Hielke Bosch schrijft wekelijks een column over zijn beperking Achondroplasie (groeistoornis) en alles daar omheen.

Deze column is wekelijks te horen bij het radioprogramma 1 op zaterdag en hier te lezen:

Ik vraag me soms af of ik nog wel genoeg onderwerpen voor mijn columns kan verzinnen, maar ik hoef maar 1 keer de krant open te slaan en daar staat weer een bericht wat bij mij het bloed onder de nagels vandaag haalt. 

Deze week meldde Dagblad van het Noorden dat gehandicapten in de gemeente Groningen binnenkort meer moeten betalen voor hun deeltaxi (Wmo-vervoer) maar ze mogen minder kilometers maken, dat krijg je toch niet verzonnen?! En dan krijgen mensen die hier gebruik van maken ook nog te horen; ‘U reist teveel’, het is toch ongeloofelijk. Zeggen ze dat ook tegen mensen die wel gewoon hun auto kunnen gebruiken om van A naar B te rijden?

 

De gemeente Groningen wil de tarieven voor het Wmo-vervoer fors omhoog gooien en tegelijk de kilometers beperken om zo de regelingen voor de oude gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer gelijk te trekken en tegelijk ook maar even 225.000 euro te bezuinigen. 

En ja hoor daar is dat woord ‘bezuinigen’ weer, er moet geld worden bespaart en ja dat maar over de hoofden van deze mensen die afhankelijk zijn van het Wmo vervoer. Misschien beseffen de mensen van de gemeente Groningen dit niet, in hun kantoortjes terwijl hun hybride BMW in de parkeergarage staat op te laden, maar  mensen die van het Wmo-vervoer gebruik maken, kunnen niet anders. Zij hebben de luxe van een auto vaak niet. Het is voor hun de manier om zich te verplaatsen en mee te kunnen blijven doen in de samenleving.

Het is toch een gotspe dat de politiek de mond vol heeft over dat gehandicapten zoveel mogelijk mee moeten doen en niet achter de geraniums moeten zitten maar ondertussen worden er door gemeenten wel deze weerzinwekkende besluiten genomen. Mensen hebben al de grootste moeite om mee te draaien in hun beperkte ruimte en dan lijkt het de gemeente Groningen een goed idee om die laatste mogelijkheid ook nog maar even in te perken. Ja joh is toch makkelijk even een beslissing, handtekening en heerlijk 225.000 euro bespaart. Daar kun je mee aan komen op de nieuwjaarsreceptie. Maar terwijl zij daar heerlijk aan een wijntje zitten en bespreken waar ze dit jaar nog meer op kunnen bezuinigen zitten de gedupeerden van dit idiote plan thuis.

Datum 12 januari 2020 Hielke Bosch

Wmo-cliënten positief over ondersteuning

Gemeentehuis Borger-Odoorn – (F: RTV1)
BORGER ODOORN – Inwoners van de gemeente Borger-Odoorn die gebruikmaken van de Wetmaatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn positief over de hulp die ze krijgen.

Dat blijkt uit een onderzoek onder 250 Wmo-cliënten. Met het onderzoek wil Borger-Odoorn de wensen en behoeften van cliënten in kaart brengen en legt de gemeente
verantwoording af aan de Rijksoverheid.

De meeste ondervraagden zijn positief over zowel het contact met de sociale teams als de kwaliteit van de ondersteuning. Zo vindt 91 procent van de cliënten dat ze serieus zijn genomen bij hun hulpvraag, en beoordeelt 88 procent van de ondervraagden de kwaliteit als goed.

Positief oordeel Wmo cliënt
Wethouder Albert Trip: “Sinds de overgang van de AWBZ naar de Wmo in 2015 vinden we het van belang om elk jaar de ervaringen van cliënten te onderzoeken. De afgelopen jaren waren we al tevreden over de positieve resultaten en hebben we met de sociale teams afgesproken om er alles aan te doen dit zo te houden. Ik ben dan ook blij dat de resultaten van het onderzoek dit jaar nog wat positiever zijn dan vorig jaar. Maar het kan natuurlijk altijd nog beter en daar gaan we dan ook ons best voor doen.”

Publicatie resultaten
Het zogenaamde cliëntervaringsonderzoek is voor 2018 uitgevoerd door Menselijke Maat. Zij hebben een cliëntervaringstool ontwikkeld met de Universiteit Twente. De specifieke resultaten worden later dit jaar gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl, een website met statistieken van Nederlandse gemeenten.

Datum 27 juni 2019 Redactie

Eigen bijdrage WMO vanaf 20 mei

Gemeentehuis Stadskanaal (F: B.J. Brinkman – RTV1)

STADSKANAAL – Eind vorig jaar heeft het ministerie van VWS een maximale eigen bijdrage van € 17,50 per vier weken ingevoerd voor hulp en ondersteuning in de vorm van maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo. Het abonnementstarief is ook ingevoerd voor de Algemene Voorziening Schoonmaak (AVS).

Overgangsfase

Voor de eerste vijf zorgperiodes (31 december 2018 tot en met 19 mei 2019) wordt deze verhoging van de eigen bijdrage door de gemeente betaald. Tot die datum is de eigen bijdrage dus maximaal € 12,00 (€ 1,50 per uur). Na deze overgangsfase brengt de gemeente het maximale bedrag van € 17,50 per zorgperiode in rekening (€ 2,19 per uur, € 0,69 per uur meer) bij afname van 8 uur.

De voorziening is gebaseerd op een maximum in te zetten aantal uren van 105 per jaar. Deze mogen flexibel worden ingezet. Hierdoor kan de eigen bijdrage per periode verschillen; men betaalt naar het aantal verbruikte uren per periode.

Bijzondere omstandigheden

De eigen bijdrage is een door de wetgever vastgesteld bedrag dat in principe iedereen vanuit zijn of haar inkomen moet kunnen betalen. Indien u van mening bent dat u de verhoging van de bijdrage niet kunt betalen, neem dan contact op met de gemeente. U moet dan wel aantonen waarom uw omstandigheden zodanig zijn dat u deze eigen bijdrage niet kunt betalen.

(ingezonden)

Datum 1 mei 2019 Bert Jan Brinkman

Stadskanaal wil compensatie Rijk

Gemeenteraad Stadskanaal bijeen 

STADSKANAAL – De raad van Stadskanaal wil dat burgemeester en wethouders bij het rijk compensatie vragen voor ongeveer drie ton euro die de gemeente dit jaar misloopt. Het Rijk moet dat geld weer bijleggen, vinden alle partijen. Zij steunden maandagavond een door de ChristenUnie ingediende motie met de oproep aan het college om bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan te dringen op compensatie.

Minder inkomsten

Stadskanaal krijgt 289.000 euro minder inkomsten, vanwege het bijstellen van enkele maatschappelijke regelingen. Een ervan is dat de eigen bijdrage van mensen die gebruik maken van maatschappelijke ondersteuning (wmo) niet meer afhankelijk is van inkomen en vermogen. Ook wordt de kortingsregeling voor mensen die ondersteuning krijgen voor het schoonmaken gelijk getrokken met het abonnementstarief.

Goede kans

Volgens wethouder Lian Veenstra (SP) is er goede kans op compensatie van de gemiste inkomsten omdat een meerderheid in de 2e kamer ook de mening is toegedaan dat lagere overheden niet hoeven opdraaien voor de nadelige gevolgen van landelijke wijzigingen.

Datum 16 april 2019 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal