Direct naar de inhoud.

Brandweer uitgerukt voor ondergrondse brand zonnepark Buinerveen

De ondergrondse brand was lastig onder controle te krijgen | © Persbureau Drenthe

BUINERVEEN – Bij zonnepark Buinerveen is vanochtend een ondergrondse brand ontstaan. Waarschijnlijk is de brand begonnen in de bekabeling. Brandweerkorpsen uit 2e Exloërmond en Borger rukten uit om het vuur te bestrijden.

De Veiligheidsregio Drenthe (VRD) meldt dat rond het middaguur de brand onder controle was, en er daarmee geen gevaar meer was voor de directe omgeving. De werkzaamheden zijn inmiddels overgedragen naar de beheerder van het park.

De brand werd vanochtend iets na half negen gemeld. Voorbijgangers hadden rook waargenomen waarop zij de brandweer alarmeerden. Met behulp van een warmtebeeldcamera werd duidelijk dat het om een ondergrondse brand gaat over een oppervlakte van een tot twee meters.

Het blussen van de brand was lastig vanwege de stroom en elektrocutiegevaar. Over de mogelijke schade is nog niks bekend.

Twee keer uitgerukt

Gisteren rukte de brandweer ook al twee keer uit naar het zonnepark, toen aan de zijde van de Paardetangendijk. ‘In beide gevallen werd er door passanten rook gemeld’, aldus een woordvoerder van VRD. ‘De brandweer heeft toen na een inspectie op locatie niets waargenomen.’ Wel werd Hooghweg Energy geïnformeerd over de situatie.

Dit is een artikel van RTV Drenthe. RTV1 en RTV Drenthe werken de komende tijd nauw samen om zou meer lokaal nieuws te brengen. 

Datum 11 april 2022 Redactie

Startschot voor bouw Zonnepark Vleddermond in de gemeente Stadskanaal

Jan Bessembinders, Jaap Blaakmeer (gebiedsfonds), grondeigenaar Aike Maarsingh en Mark van Rij van Chint Sola slaan symbolische de eerste paal in de grond. F: Eigen foto
STADSKANAAL – In de gemeente Stadskanaal hebben Chint Solar en het bestuur van Stichting Gebiedsfonds Stadskanaal het officiële startsein gegeven voor de bouw van Zonnepark Vleddermond. Jan Bessembinders, Jaap Blaakmeer (beiden van het gebiedsfonds), grondeigenaar Aike Maarsingh en Mark van Rij van Chint Solar sloegen symbolisch de eerste paal.
Zonnepark Vleddermond wordt gerealiseerd op een 16,9 hectare groot terrein, aangrenzend aan het bedrijvenpark. De meer dan 36.000 zonnepanelen, met een opgesteld vermogen van 20,1 megawattpiek (MWp), kunnen jaarlijks ongeveer 6.400 huishoudens voorzien van duurzame energie. De verwachting is dat de bouw in juli wordt afgerond, waarna het zonnepark zal worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Zonnepark Vleddermond is in eigendom van Blue Elephant Energy.
Bij de landschappelijk inpassing is rekening gehouden met het zicht vanaf de Gedempte Vleddermond. De bestaande watergang wordt verbreed en een natuurvriendelijke oever met rietkraag wordt aangelegd om het zonnepark aan het zicht te onttrekken.

Maatschappelijke inpassing

Voor de maatschappelijke inpassing stort Chint Solar een bijdrage in het Gebiedsfonds Stadskanaal op Zon. De stichting die het Gebiedsfonds beheert, opereert volledig onafhankelijk van zowel de gemeente als de ontwikkelaars. Het bestuur van de stichting heeft dankzij de bijdragen van ontwikkelaars van zonneparken al meerdere projecten financieel kunnen helpen realiseren.
Jan Bessembinders, voorzitter van de stichting: “We zijn verheugd met de bijdrage van Chint Solar, omdat we daarmee opnieuw verschillende duurzaamheidsprojecten kunnen ondersteunen. We besteden de bijdrage bijvoorbeeld aan het verduurzamen van sociale huurwoningen van wooncorporaties, en het plaatsen van zonnepanelen en aanbrengen van led-verlichting, veelal bij maatschappelijke organisaties, zoals sportverenigingen, een hospice of een museum.”

Tweede project in Stadskanaal

Mark van Rij, Head of Business Nederland bij Chint Solar: “Nadat we eerder al een ander project in Stadskanaal hebben gerealiseerd, zien we ernaar uit om nu weer in de gemeente aan de slag te gaan. De start van Zonnepark Vleddermond is een eerste stap om een belangrijke bijdrage te leveren aan de energietransitie en de duurzaamheidsambities van de gemeente Stadskanaal.”
Datum 22 maart 2022 Rutger Breider

Brand bij zonnepark Nieuw-Buinen

Foto: Persbureau Drenthe

NIEUW-BUINEN – Aan de Zuidelijke Tweederdeweg in Nieuw-Buinen is dinsdag halverwege de middag brand ontstaan bij het zonnepark. 

De brand is ontstaan bij een omvormer zo meldt de veiligheidsregio Drenthe. Meerdere brandweerkorpsen zijn aanwezig om de brand te bestrijden.

Later meer.

Datum 15 maart 2022 Jelmer Wijnstra

Plannen voor zonnepark in Wildervank

Schets van het beoogde zonnepark (bron: Pure Energie)

WILDERVANK – Energiebedrijf Pure Energie heeft in een brief aan de gemeente Veendam haar plannen gepresenteerd voor een 43 hectare groot zonnepark nabij Wildervank. Het plan bevindt zich nog in de idee-fase, er is nog geen vergunning aangevraagd.

Het zonnepark is gepland in de driehoek tussen de N33 tot aan de afrit 37 Veendam-West en de Wildervanksterdallen. Met de grondeigenaar is een tijdelijke overeenkomst aangegaan voor de duur van het zonnepark, zo’n 25 tot 30 jaar.

Samenwerking met omwonenden

Pure Energie hecht naar eigen zeggen veel waarde aan de samenwerking met de omgeving. Omgevingsmanager Ira Hesp: ‘We kijken hoe we het plan zoveel mogelijk in overleg met de omgeving kunnen vormgeven.’ In november 2020 is er een informatieavond georganiseerd voor de omwonenden en een werkgroep gestart.

Aan omwonenden is gevraagd eigen ideeën aan te dragen als het gaat om de inrichting van het zonnepark. Op basis daarvan zijn aanpassingen gedaan aan het eerste plan. Bijvoorbeeld als het gaat om de afstand van het zonnepark tot de woningen en ruimtelijke inpassing.

Volgens de door het bedrijf gehanteerde normen moet minimaal 25% van de beoogde grond gebruikt worden voor landschappelijke inpassing en ecologische versterking. Bijvoorbeeld bloem- en kruidenrijk grasland, struweel en akkerranden. Op dit kwart komend dus geen zonnepanelen te liggen.

Gebiedsfonds en eigenaarschap

Volgens Hesp streeft Pure Energie altijd naar vijftig procent lokaal eigenaarschap. ‘Maar dan moet er wel een lokale energiecoöperatie zijn die mee wil doen.’ Die is tot op heden nog niet gevonden. Wel zijn er gesprekken met de Groninger Energiekoepel.

Daarnaast zet Pure Energie altijd een omgevingsfonds op. Vijftien jaar lang zal 50 cent per opgewekte megawattuur (Mwh) per jaar naar een gebiedsfonds gaan. Bij de geschatte opwekking van 43,5 miljoen kWh, gaat het om 21.750 euro per jaar. De omgeving bepaald hoe dit geld wordt gebruikt.

Het zonnepark zal naar verwachting jaarlijks 43,5 miljoen kilowattuur (kWh) opwekken. Een gemiddeld huishouden gebruikt 3.500 kWh per jaar.

Gemeentelijke zonnevisie

Veel is afhankelijk van de zonnevisie van Veendam. Aanstaande maandag vergadert de gemeenteraad hierover. Afhankelijk van welk beleid er in deze visie wordt vastgesteld gaat Pure Energie kijken in hoeverre hun plan daarbinnen past en of een vergunningsaanvraag zinvol is. Hesp: ‘Ik hoop maandag op meer duidelijk. Als ons idee binnen het beleid past gaan we het verder oppakken met de werkgroep.’

 

Datum 11 februari 2022 Arienne Dozeman

Zonneparkbouwer maakt nieuwe afspraken over sluiten mestvergister Borgercompagnie

De mestvergister in Borgercompagnie (foto: Martijn Folkers / RTVNoord)

BORGERCOMPAGNIE – Als het Groningse bedrijf Powerfield een vergunning krijgt om een zonnepark te bouwen tussen Borgercompagnie en Tripscompagnie, wordt niet alleen de biovergistingsinstallatie gesloten en opgeruimd, maar ook worden de aanwezige mestsilo’s en het mestbassin van Dankers Bio Energy verwijderd.

Powerfield komt met deze aanvullende afspraken na gesprekken met omwonenden van de firma Dankers. Powerfield presenteerde eerder dit jaar een plan voor een zonnepark van 139 hectare groot op een deel van het land van Dankers. Als het plan door zou gaan zou Dankers zijn mestvergister stil zetten.

Eén silo blijft staan

Buurtbewoners reageerden kritisch op het plan. Ook werd er getwijfeld aan het feit of de vergister wel echt helemaal zou stoppen. Powerfield probeert met deze aanvullende afspraken die twijfels weg te nemen. Volgens de zonneparkbouwer blijft er uiteindelijk één silo staan zodat Dankers een regulier akkerbouwbedrijf kan voeren.
‘Met de nieuwe afspraken is zeker gesteld dat de geuroverlast en verkeershinder voor omwonenden verdwijnt. De biovergister, de mestopslag en de verkeershinder zal verdwijnen’, aldus CEO Jean-Louis Bertholet van Powerfield.

Unieke kans

Powerfield hoopt met de nieuwe afspraken de omgeving en het gemeentebestuur warm te maken voor het zonnepark. ‘Ons initiatief past in de conceptvisie van de gemeente Veendam die nu voor ligt, dat het langslepende conflict tussen de buurt met de firma Dankers wordt opgelost en dat er invulling wordt gegeven aan de groeiende vraag naar duurzame energie. Dit is een unieke kans voor het college en de gemeenteraad’, zegt Bertholet.
Datum 29 december 2021 Rutger Breider

Industrie Oost-Groningen vreest voor banen als mega-zonnepark OZG er komt

Bert-Jan Bruning (foto: Martijn Folkers)

REGIO – De Oost-Groninger industrie vreest het kind van de rekening te worden als het OZG in Scheemda met Powerfield een mega-zonnepark aanlegt.

(meer…)

Datum 30 augustus 2021 Arienne Dozeman

Zonnepark ‘Exloosche Landen’ krijgt omgevingsfonds

Overhandiging cheque zonnepark Exloo

EXLOO – GroenLeven is gestart met de voorbereiding voor de aanleg van een zonnepark, Exloosche Landen, bij Exloo. De lokale bevolking is intensief betrokken bij de komst van het zonnepark. Zowel GroenLeven als de gemeente Borger-Odoorn vinden het belangrijk dat mens, natuur en maatschappij mee kunnen groeien en profiteren van de duurzame ontwikkelingen van de regio. Daarom is een omgevingsfonds opgericht voor Exloosche Landen. Het geld uit dit fonds wordt ingezet voor initiatieven die bijdragen aan sociaal-maatschappelijke projecten of verduurzaming van Exloo.

Overeenkomst en symbolische cheque omgevingsfonds
Op 16 april nam een werkgroep van de Stichting Dorpsraad Exloo de overeenkomst en de symbolische cheque van GroenLeven in ontvangst. Wethouder Freek Buijtelaar van de gemeente Borger-Odoorn ontving een afschrift van de overeenkomst. “De omgeving is goed meegenomen en betrokken bij de planvorming. Daardoor kwamen er ook geen bezwaren op de plannen in de formele fase. Dit proces kan zeker als voorbeeld dienen voor soortgelijke initiatieven”, aldus Buijtelaar. Secretaris van de Dorpsraad en deelnemer van de werkgroep, Christiaan van Apeldoorn sluit zich daar bij aan: “De bewoners van Exloo en de Boermastreek zijn vroegtijdig bij de plannen betrokken. Er is een goed inpassingsplan gemaakt en er is een aanbod gedaan om te participeren in de exploitatie van het zonnepark met een omgevingsfonds. Eind september wordt gestart met een informatiebijeenkomst.”

Goed doen voor de omgeving
De gemeente Borger-Odoorn en GroenLeven vinden het belangrijk om de lokale omgeving te betrekken bij de komst van een zonnepark en ze hierin voordelen te bieden, met bijvoorbeeld dit omgevingsfonds. Gedurende zeven jaar wordt jaarlijks een bedrag van € 50.000 beschikbaar

Wethouder Freek Buijtelaar – (F: gemeente BO)

gesteld. Stichting Dorpsraad Exloo heeft een werkgroep gevraagd om het fonds te beheren en om te zorgen voor de verdeling van het geld over verschillende initiatieven de komende jaren. Roland Pechtold, Algemeen Directeur GroenLeven: “Bij ons staat lokaal centraal. Dat is, onder andere naast het verkorten van vergunningstermijnen, de enige manier om de energietransitie te versnellen. Samen met de omgeving en de lokale ondernemers dragen we zo gezamenlijk bij aan de realisatie van een duurzame, verantwoorde bron van energie in en voor Exloo. Geweldig om te zien hoe we zo samen invulling geven aan het Klimaatakkoord!”

Uniek zonnepark Exloo
Het zonnepark in Exloo wordt gebouwd op ‘natte’ landbouwgrond waar oogsten vaak slecht uitvallen. Door op dit land zonne-energie op te wekken, krijgt het toch een goede functie. De plannen kwamen tot stand met de oprichting van een unieke groep van lokale boeren. De groep heeft mogelijke stukken grond voor een zonnepark in kaart gebracht. Vanuit de groep konden percelen van verschillende grondeigenaren geclusterd worden, waardoor de gemeente de meest geschikte locatie kon kiezen. De deelnemers van de groep krijgen een optievergoeding, ook al wordt het park niet op hun grond gerealiseerd. Zo komt het zonnepark op verschillende vlakken ten goede van de lokale omgeving.

Datum 18 april 2021 Bert Jan Brinkman

Financiële ondersteuning gebiedsfonds zonnepark van start

Jan Bessembinders

STADSKANAAL – Bewonersorganisaties, bedrijven en instellingen kunnen vanaf 1 september 2020 in aanmerking komen voor financiële ondersteuning van maatregelen en projecten en daarvoor een aanvraag indienen bij het Gebiedsfonds. Het Gebiedsfonds verkrijgt haar middelen door de inleg van bedrijven die zonneparken in de gemeente Stadskanaal aanleggen. Voorzitter Jan Bessembinders zegt namens de stichting ‘Gebiedsfonds Stadskanaal op zon’ dat er ondertussen 750.000 euro in de pot zit.

Het moet gaan om maatregelen/projecten die ten doel hebben om iets 

  • bij te dragen aan gebiedsversterkende maatregelen;
  • bij te dragen aan maatregelen op het gebied van leefbaarheid in de directe omgeving van een zonnepark;
  • bij te dragen aan het verduurzamen van de bestaande bebouwing;
  • het stimuleren van innovaties op het gebied van duurzaamheid en daarmee samenhangende werkgelegenheid.

Alle maatregelen/projecten dienen te worden gerealiseerd op het grondgebied van de gemeente Stadskanaal.

Alleen rechtspersonen

Alleen rechtspersonen kunnen financiële bijdragen aanvragen. In het Fondsreglement van de Stichting Gebiedsfonds Stadskanaal op Zon staan alle voorwaarden die op het verlenen van financiële bijdragen van toepassing zijn. De stichting functioneert volledig onafhankelijk van zowel de gemeente Stadskanaal als de ontwikkelaars van zonneparken.

Meer informatie, het fondsreglement en het aanvraagformulier vindt u op de website www.gebiedsfondsstadskanaal.nl.

Datum 31 augustus 2020 Bert Jan Brinkman

Zonneparken in Stadskanaal vullen gebiedsfonds met twee miljoen euro

(Foto: Nadja Siersema-Orsel)

STADSKANAAL – De bouw van verschillende zonneparken in de gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat het nieuwe gebiedsfonds op termijn een pot van 2 miljoen euro bevat. Doordat het zonnepark aan de Van Boekerenweg in Stadskanaal al is gebouwd, heeft exploitant Powerfield zo’n 750.000 euro in het fonds gestopt.

Meer zonneparken

In de gemeente Stadskanaal volgt nog de bouw van de zonneparken aan het Tweede Boerendiep (Musselkanaal), Alteveer en de Gedempte Vleddermond in Stadskanaal. De exploitanten van deze parken leveren ook een bijdrage aan het gebiedsfonds. Daardoor beschikt het fonds over ruim 2 miljoen euro. Het geld uit het fonds is bedoeld voor duurzaamheids- en leefbaarheidsprojecten in de gemeente Stadskanaal of de omgeving van de parken.

Geld voor buurthuis of zwembad

‘De directe omgeving van de zonneparken kan een aanvraag doen voor geld voor leefbaarheidsprojecten’, zegt voorzitter Jan Bessembinders van het gebiedsfonds. ‘Dat betekent dat verenigingen of stichtingen uit bijvoorbeeld Stadskanaal-Noord een aanvraag op het gebied van leefbaarheid kunnen doen, aangezien zij in de omgeving van het zonnepark aan de Van Boekerenweg gevestigd zijn. Dat kan bijvoorbeeld gaan om op het opknappen van het buurthuis of een eenmalige bijdrage aan het zwembad. Verenigingen uit bijvoorbeeld Onstwedde, kunnen geen aanspraak maken op de leefbaarheidsbijdrage, aangezien zij geen directe omgeving van het zonnepark zijn.’

Hulp bij verduurzamen

De verenigingen of stichtingen uit de hele gemeente Stadskanaal kunnen wél een aanvraag indienen als zij bijvoorbeeld hun gebouw willen verduurzamen. In dat geval gaat de omgevingsgrens niet op, zegt de oud-wethouder van Stadskanaal.

‘Als een sportvereniging, buurtvereniging of stichting zonnepanelen op haar gebouw wil leggen of op een andere manier de locatie wil verduurzamen, kan het een aanvraag doen bij het gebiedsfonds. Verenigingen uit de hele gemeente Stadskanaal kunnen op het gebied van duurzaamheid een aanvraag indienen.’ Het gebiedsfonds in Stadskanaal gaat op 1 september van start. Het bestuur van het gebiedsfonds bestaat naast Bessembinders uit Albert Dijkstra, Jaap Blaakmeer, Yung Li en Sylvain Gaastra.

 

 

Bron: RTV Noord

Datum 28 augustus 2020 Hielke Bosch

Bouw Zonnepark Ommelanderwijk van start

Foto: Peter Panneman

OMMELANDERWIJK – De bouw van Zonnepark Ommelanderwijk bij Veendam is van start gegaan. Chint Solar gaat in totaal 14.229 zonnepanelen plaatsen op het voormalige industrieterrein. Behalve energie opwekken met reguliere zonnepanelen, gaat het Chinese bedrijf ook een nieuw soort panelen testen: de bifaciale (dubbelzijdige) zonnepanelen. Op deze panelen nemen de zonnecellen met behulp van een glasplaat of transparante folie zowel licht op aan de voor- als achterzijde van het paneel.

Grond saneren

Het Nederlandse bedrijf Powerfield heeft de voorbereidende werkzaamheden op locatie uitgevoerd. Op de plek waar nu het zonnepark komt, vond voorheen industrie plaats. De grond bleek vervuild en is inmiddels gesaneerd. Daarvoor heeft het bedrijf onder meer een aarden wal aangelegd, zodat daarbinnen de verontreinigde grond kon worden opgeslagen.

Chint Solar is sinds eind 2017 bij het project betrokken en heeft het project in het tweede kwartaal van 2020 overgenomen.

In oktober klaar

Het zonnepark wordt naar verwachting in oktober 2020 opgeleverd en aangesloten op het Enexis 20 kV-netwerk.

Datum 20 juli 2020 Hielke Bosch


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal