Direct naar de inhoud.

Gemeentelijke monumentenlijst Pekela vastgesteld

  • door:
  • op:
Foto: Wilma Swarts

GEMEENTE PEKELA – Burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela hebben bekend gemaakt, dat zij bij besluit van 10 januari 2017 de Gemeentelijk monumentenlijst Pekela hebben vastgesteld.

Aan diverse woonhuizen, kerken, fabrieken, sluizen en bruggen langs de Pekel A is een rijk cultuurhistorische geschiedenis te zien. Sinds 1973 zijn er 22 panden als Rijksmonument aangewezen. Volgens het college zijn er echter meer karakteristieke gebouwen en objecten die de moeite waard zijn om te beschermen en te behouden voor het nageslacht.

De gemeentelijke monumentenlijst bevat een inventarisatie en beschrijving van 26 panden en objecten binnen de gemeente Pekela. De selectie is gewaardeerd op cultuur/architectuurhistorie, stedenbouwkundig- en ensemblewaarde, authenticiteit en zeldzaamheid. De lijst kunt u inzien tijdens openingsuren van het gemeentehuis op maandag tot en met donderdag: 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur Op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Tijdens de openingstijden werken zij op afspraak. De stukken zijn ook via het internet te raadplegen via www.pekela.nl/monumenten.

Bezwaar
Tot 2 maart 2017 kunnen belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit bezwaar aantekenen gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 20.000, 9665 ZM Oude Pekela. Ook online kan er een bezwaarschrift worden ingediend via www.pekela.nl/bezwaar. Online kan alleen als u beschikt over een elektronische handtekening (DigiD). Tegen de beslissing op het bezwaar, kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 0597 617 555

Bron: Gemeente Pekela-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal