Direct naar de inhoud.

Borger-Odoorn schiet overvol Ter Apel te hulp met 100 bedden in 2e Exloërmond

De Hunsowhal | Foto: Google

2E EXLOËRMOND – De komende twee nachten biedt de gemeente Borger-Odoorn noodhulp aan het aanmeldcentrum in Ter Apel. Honderd vluchtelingen die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum krijgen onderdak in de Hunsowhal in 2e Exloërmond.

De laatste tijd is de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel ontzettend groot. Vorige week dinsdag kwam dat tot een absoluut dieptepunt toen tientallen asielzoekers aanvankelijk de nacht in de buitenlucht moesten doorbrengen, omdat er geen plaats meer voor hen was in het aanmeldcentrum. Na persoonlijk ingrijpen van staatssecretaris Van der Burg (VVD) van Justitie en Veiligheid werden de asielzoekers alsnog binnengelaten, zodat ze de rest van de nacht konden doorbrengen in kantoorruimtes.

Burgemeester Jan Seton vindt het dan ook logisch om buurgemeente Westerwolde met dit probleem te helpen. ‘De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel is enorm. Met deze noodopvang willen we de vluchtelingen helpen door ze tijdelijk onderdak te bieden, en hiermee de druk op onze buurgemeente Westerwolde verminderen.’

De gemeente maakt de sporthal samen met het Rode Kruis klaar voor de noodopvang. Het Rode
Kruis en het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) zorgen voor de begeleiding van de
vluchtelingen.

Datum 19 mei 2022 Jelmer Wijnstra

COA vraagt om tweede AZC locatie in gemeente Stadskanaal

Achterkant van het AZC in Musselkanaal
© RTV Noord

STADSKANAAL – Na de heropening van het AZC in Musselkanaal in 2020 zou deze drie jaar open blijven en dus in 2023 weer sluiten. Echter heeft het Centraal Opvang Asielzoekers de gemeente gevraagd om de overeenkomst voor tien jaar te verlengen. Volgens de gemeente Stadskanaal zal er daarnaast een tweede locatie nodig zijn. Hoe moet dat gerealiseerd gaan worden?

In deze tien jaar moet het verouderde AZC aan de Brink in Musselkanaal gesloopt gaan worden en vervangen worden voor een nieuwe opvanglocatie met een capaciteit van 200 mensen. Daarnaast vraagt het COA de gemeente mee te denken met een tweede opvanglocatie. Deze zou in de kern van Stadskanaal moeten komen en net als in Musselkanaal ruimte bieden aan 200 asielzoekers. 

Spreiding in de gemeente

Wethouder Marc Verschuren staat open voor het verzoek van het COA. Volgens Verschuren is de vraag naar opvangcapaciteit groot in Nederland en wil Stadskanaal haar steentje bijdragen. ‘We hebben goede ervaringen met het azc in Musselkanaal’, aldus Verschuren. ‘Wel is de druk op het dorp groot en daarom bekijken we of het mogelijk is hetzelfde aantal asielzoekers als nu op te vangen in straks twee locaties in de gemeente Stadskanaal.’ Zo wil de gemeente de asielzoekers spreiden om de druk in de gemeente te verminderen.

‘Situatie is veranderd’

Hoewel de gemeente de overeenkomst expliciet voor drie jaar had getekend, worden daar dus toch nog tien jaar aan vast geplakt. Volgens Machteld Luijken (SP) is deze keuze wel te begrijpen: ‘Drie jaar is drie jaar zou je zeggen. Ware het niet dat de situatie dusdanig veranderd is door wat er allemaal in de wereld gebeurd op dit moment dat dit te begrijpen is.’ 

Toch plaatst Luijken een kanttekening. Volgens haar was het eerdere besluit van de gemeente, om het AZC slechts drie jaar te heropenen geen goede: ‘Dat is niet slim geweest. Deze omstandigheden hadden we drie jaar geleden ook kunnen verwachten.’

‘Knipperlicht gedoe’

Ook Jur Mellies, fractievoorzitter van Lokaal Betrokken, is blij met het voorgenomen plan van het COA en de gemeente. ‘Dit is goed voor de rust onder de bevolking’, aldus Mellies. ‘Je moet een eenduidig besluit maken, dus open of dicht. En niet dat knipperlicht gedoe zoals de afgelopen jaren.’ 

Lege plekken

Die tweede locatie zou dus in de kern van het dorp Stadskanaal moeten komen. Maar waar precies? Met de huidige woningkrapte en problemen in de bouwsector ligt daar nog een flinke taak voor de gemeente. Jur Mellies: ‘We hebben natuurlijk een aantal lege plekken in Stadskanaal. Denk bijvoorbeeld aan de Gelderselaan of de locatie van de voormalige Philipsflatten. Maar deze terreinen zijn eigendom Lefier, het lijkt mij met de huidige woningkrapte niet wenselijk om daar iets te realiseren.’

Toekomstperspectief

Klaas Pals (D66) zegt vertrouwen te hebben in de aanpak en een tweede asielzoekerscentrum. ‘Je moet die mensen gewoon een plek bieden’ aldus Pals. Daarnaast ziet Pals nu al een goed toekomstperspectief voor de geplande nieuwe plek in Musselkanaal. ‘Over tien jaar kan dat gebouw een andere bestemming krijgen. Dus willen we over tien jaar bijvoorbeeld jongeren huisvesten. Dan is dat een mooie nieuwe bestemming voor dat gebouw in 2033.’

Sloop AZC

Wanneer het huidige AZC in Musselkanaal dan tegen de grond zou gaan is nog niet bekend. De huidige overeenkomst loopt nog tot september 2023’, aldus Jacqueline Engbers van het COA. ‘Het hangt ook af wanneer een tweede locatie in Stadskanaal is gevonden en hoe snel we daar in kunnen. Hoe dat zal verlopen en waar het gerealiseerd moet worden, daar zijn we nog niet uit.’

Binnenkort wordt het voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd en als deze akkoord gaat wordt de overeenkomst tussen Stadskanaal en het COA tot in ieder geval 2033 verlengd. 

 

Datum 11 april 2022 Hielke Bosch

Borger-Odoorn zet volgende stap om statushouders op te vangen in Valthermond

Het pand waar Borger-Odoorn de statushouders wil plaatsen in de Vrijheidslaan in Valthermond. Foto: Google Streetview

VALTHERMOND – Borger-Odoorn heeft bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een aanvraag gedaan voor de opvang van veertien statushouders aan de Vrijheidslaan in Valthermond. De statushouders kunnen tot het einde van dit jaar in het pand blijven wonen mocht het COA de tijdelijke huisvesting goedkeuren.

Vorige maand bracht RTV1 al naar buiten dat de gemeente plannen heeft om vluchtelingen op te vangen in het voormalige kantoorpand. Omwonenden reageerden destijds verdeeld op het nieuws. Tijdens een informatieavond op 14 februari konden zij vragen stellen en hun zorgen uitspreken over de plannen.

Aandacht voor zorgen omwonenden

Burgemeester Jan Seton, wethouder Nynke Houwing en een vertegenwoordiger van Vluchtelingenwerk Nederland deden tijdens de informatieavond voor omwonenden de toezegging om ook in het verdere proces aandacht te blijven houden voor de zorgen die zijn uitgesproken. Ook sprak Houwing uit dat er geen minderjarigen in aanmerking komen voor de opvang.

Als het COA de aanvraag van het college goedkeurt, verwacht het college dat de veertien statushouders rond mei hun intrek in het pand kunnen nemen.

Datum 2 maart 2022 Jelmer Wijnstra

Borger-Odoorn wil 14 statushouders plaatsen in Valthermond

Het pand waar Borger-Odoorn de statushouders wil plaatsen in de Vrijheidslaan in Valthermond. Foto: Google Streetview

VALTHERMOND – De gemeente Borger-Odoorn is van plan 14 statushouders in de Vrijheidslaan in Valthermond te plaatsen. De gemeente geeft daarmee gehoor aan de oproep van het COA om sneller statushouders op te nemen.

Die oproep deed het COA eind vorig jaar nadat de opvang in Ter Apel overstroomde met nieuwe vluchtelingen. Maandagavond spreken burgemeester Jan Seton en wethouder Nynke Houding met omwonenden in ‘t Brughuus. ‘We willen hun gevoelens hierover aanhoren. Pas daarna gaan we een vervolgstap zetten,’ aldus Houwing.

Wat zijn statushouders?

Asielzoekers worden statushouders zodra ze een verblijfsvergunning krijgen. Ze gaan dan deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) koppelt deze vergunninghouders aan gemeenten. Gemeenten moeten statushouders passende woonruimte aanbieden.

Het zou gaan om een tijdelijke oplossing. Het pand staat al een tijd leeg. Bouwbedrijf Brands is bezig met een plan voor het pand, maar stelt het tot het einde van het jaar beschikbaar. ‘Hierdoor kunnen wij er nu gebruik van maken.’ In het komende jaar gaat de gemeente samen met Lefier en Woonservice op zoek naar een sociale huurwoning voor deze 14 statushouders. ‘Ze zullen dan verspreid worden over de hele gemeente,’ legt Houwing uit.

De wethouder ziet wel dat het schuurt. Mede door de lange wachtlijst die Borger-Odoorn heeft in de sociale huursector. ‘Er is wel een spanningsveld, maar statushouders hebben evenveel recht op een woning als andere mensen. Het systeem zit verstopt door het woningtekort. Daarom deze tijdelijke en creatieve oplossing.’

In Valthermond zullen geen statushouders worden geplaatst met minderjarige kinderen. ‘Het gaat om echtparen en alleenstaanden. Wel zou het kunnen zijn dat die echtparen meerderjarige kinderen hebben.’ De woningen zullen eerst geschikt gemaakt moeten worden. Medio mei zullen de statushouders er moeten wonen.

 

Datum 10 februari 2022 Jelmer Wijnstra

Waar komen de problemen in Ter Apel vandaan? ‘Er is te weinig daadkracht’

De poort van het COA in Ter Apel | Foto: RTV Noord

Het aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel loopt de laatste weken over. Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde luidt de noodklok, maar tot nog toe lijkt er weinig reactie vanuit de landelijke politiek te komen. Waar zijn de problemen nou eigenlijk ontstaan? 

Na stagnatie door de coronacrisis neemt het aantal asielaanvragen in Nederland weer toe. Het zijn met name Syriërs en Turken die aanvragen doen, maar sinds de machtsovername door de Taliban in Afghanistan, komen daar ook Afghanen bij. Daardoor liep ook afgelopen nacht de nachtopvang van het aanmeldcentrum weer over. Er is daar plek voor 275 mensen. Vannacht sliepen er 750 vluchtelingen.

Gevaar van infectieziektes

De asielzoekers sliepen in het aanmeldcentrum op veldbedden die het Rode Kruis er had geplaatst. “Zo veel mensen in een ruimte die daar niet voor bedoeld is, is niet fris,” zo vertelt Jaap Velema vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.  Hij waarschuwt voor het ontstaan van infectieziektes. “Dat zijn geen zaken die je in Nederland verwacht.”

“Zo veel mensen in een ruimte die daar niet voor bedoeld is, is niet fris.” – Jaap Velema, burgemeester Westerwolde

Het COA had gisteren zes bussen klaar staan om de vluchtelingen te spreiden over de andere locaties. “Rond 20.00 uur kwam men tot de conclusie dat het niet was gelukt en toen is alles op alles gezet om de mensen toch zo netjes mogelijk een plek te geven in de noodopvang.”

Jaarbeurs als oplossing

Zelf had de burgemeester wel een oplossing voor handen. Iets waar hij ook eerder al voor pleitte. “Iedereen die wel eens is vastgelopen in het OV, weet dat er binnen een paar uur bedden geregeld kunnen worden in de Jaarbeurshallen.” Velema stelt dat de minister ‘een crisismaatregel had moeten regelen’. “Dan waren we naar Utrecht gegaan en hadden we de mensen in ieder geval ruimer en hygiënischer kunnen opvangen.”

“Ik kan alleen maar concluderen dat er te weinig daadkracht is geweest” – Jaap Velema, burgemeester Westerwolde

Maandag was de conclusie van het veiligheidsberaad dat er tussen de 800 en 1500 slaapplekken op korte termijn bij moeten komen. Hierbij waren alle voorzitters van 25 veiligheidsregio’s aanwezig inclusief de minister.  Waarom de plekken nog niet gerealiseerd zijn, weet Velema niet. “Ik kan alleen maar concluderen dat er te weinig daadkracht is geweest.”

Politiek begint zich te roeren

Inmiddels mengen verschillende Tweede Kamerleden zich in de discussie rond Ter Apel. ‘Schandalig hoeveel druk er op één gemeente ligt. (…) Dit kan zo niet langer. Nu directe hulp, en daarna werk maken van standaard flexibele opvang bij pieken’, twittert CDA-Kamerlid Anne Kuik.

Haar PvdA-collega Attje Kuiken laat op Twitter ook van zich horen. ‘Al wekenlang weten we dat deze situatie zich weer gaat voordoen en kabinet lijkt nog nauwelijks actie ondernomen te hebben’, zegt zij. ‘Onmenselijk en onveilig. Dit is een landelijk probleem en kunnen we niet afschuiven op Noord-Nederland. Nu handelen!’

Datum 20 oktober 2021 Jelmer Wijnstra

Na gemeente zet ook COA streep door opvang asielzoekers Pagedal

F: Pagedal

STADSKANAAL – Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) maakt een pas op de plaats als het gaat om de opvang van asielzoekers op het Pagedal. Dat laat het COA woensdagmiddag weten in een reactie op het communicatie debacle van vorige week.

‘Op dit moment is er geen sprake van opvang op Pagedal’, zo laat regiomanager Corina Deekens weten. ‘Wij willen hierin goed en zorgvuldig samen optrekken met gemeenten en betreuren dat we in dit geval terug moesten komen op een eerder verzoek aan de gemeente.’

Opnieuw om tafel

Wij gaan opnieuw om tafel met de gemeente en omwonenden zodra noodopvang op Pagedal of op een andere locatie in Stadskanaal weer mogelijk wordt’, zo voegt Deekens eraan toe.

Gemeente hakte knoop door

Na een lange stilte vanuit de kant van Pagedal B.V. op de communicatieve fout met verhuurder Roompot, besloot de gemeente Stadskanaal zelf al de knoop maar door te hakken. Ze lieten weten dat er voorlopig geen vluchtelingen zullen worden opgevangen in het Pagedal. Met deze reactie zet dus ook het COA een streep door het plan.

Raad wil COA en Pagedal op het matje

Gisteravond tijdens het spoeddebat van de Knoalster gemeenteraad over de problemen van vorige week, gaf de raad unaniem aan ook het COA en Pagedal op het matje te willen roepen. ‘Ze zijn van harte uitgenodigd om hier in de gemeenteraad te komen praten’, zo liet de raad weten. Zowel Pagedal als COA hebben hier nog niet inhoudelijk op gereageerd.

 

Datum 6 oktober 2021 Hielke Bosch

Gemeente hakt knoop door: voorlopig geen vluchtelingen in Pagedal

Foto: Nico Swart/RTV Noord

STADSKANAAL – Er komen voorlopig geen vluchtelingen in het Pagedal, dat heeft de gemeente Stadskanaal dinsdagmiddag besloten. Dit na het communicatie debacle van vorige week tussen het COA, Pagedal en de gemeente. Hierna heeft het COA geen overeenstemming met het Pagedal kunnen bereiken voor de opvang van de vluchtelingen.

Teleurgesteld, maar vertrouwen blijft

‘We zijn teleurgesteld over de gehele gang van zaken’, zo laat de gemeente Stadskanaal weten. ‘Wij hebben een andere beleving bij partnerschap en een dergelijk proces. Toch houdt de gemeente vertrouwen in de toekomst en staan wij open om een nieuw verzoek in overweging te nemen.’

Brief aan omwonenden

Vorige week kregen omwonenden van het Pagedal een brief in de bus met daarin de boodschap dat het COA voornemens was om tijdelijk 200 asielzoekers op te vangen. Er zou gesproken zijn met de verhuurder van de huisjes Roompot. Dit bleek echter niet het geval, het COA had enkel gesproken met Pagedal B.V.

Roompot gaf te kennen geen asielzoekers in hun huisjes op te willen vangen. Daarmee stond de plaatsing op losse schroeven.

Alle ogen waren daarna gericht op Pagedal B.V. Zowel de gemeente, als het COA, als Roompot wachtten op hun reactie; wat nu te doen. Deze reactie kwam echter niet. Daarom heeft de gemeente besloten zelf de knoop door te hakken.

Spoeddebat

Vanavond is er een spoeddebat in de Knoalster gemeenteraad. De burgemeester zal zich hier in moeten verantwoorden voor de hele gang van zaken. Dit debat is live te volgen via het tv kanaal van RTV1 en een speciaal liveblog op deze website.

De geplande inloopavond in het Pagedal van komende vrijdag gaat logischerwijs niet door.

 

Datum 5 oktober 2021 Hielke Bosch

Gemeente wil zelf knoop doorhakken over komst asielzoekers Pagedal

F: Pagedal

STADSKANAAL – Het college Van Stadskanaal overweegt dinsdag zelf een streep te zetten door de komst van 200 asielzoekers naar Pagedal. Eigenaar Pagedal BV heeft namelijk nog altijd niet gereageerd op vragen van het COA en de gemeente Stadskanaal over de tijdelijke opvang van deze groep. 

De beide overheidsinstanties wilden opheldering van Pagedal, aangezien een akkoord over opvang in de maak was, totdat verhuurder Roompot van de 186 vakantiehuisjes op Pagedal de zaak blokkeerde. Pagedal BV had het COA zelf benaderd met het aanbod, verhuurder Roompot Vakantieparken zei van niks te weten en voelde zich door Pagedal gepasseerd.

Reactie per mail

De gemeente Stadskanaal en het COA wachten nu sinds vrijdag op reactie van Pagedal, dat overigens met verhuurder Roompot ook louter per mail communiceert, zo liet Roompot-woordvoerder Baptiste van Ostryve afgelopen vrijdag weten.

‘Wij wachten as we speak nog steeds op bericht van Pagedal’, stelt COA-woordvoerder Alet Bouwmeester. ‘Dit is voor ons ook een vervelende situatie.’

Spoeddebat

Voor Stadskanaal lijkt de maat nu vol. Het inhoudelijke agendapunt is geschrapt; dinsdagavond vindt er op initiatief van alle oppositiepartijen alleen een spoeddebat plaats waarin burgemeester Klaas Sloots zich moet verantwoorden over de gang van zaken.

‘En dinsdag vergadert het college over de kwestie’, zegt gemeentewoordvoerder Bert Viel. Hij sluit niet uit dat het college morgen eigenhandig een streep zet door het mislukte plan. Daarmee komt er na dagenlange verwarring mogelijk een einde aan het azc-plan in Stadskanaal.

Dit is een verhaal van RTV Noord en Martijn Folkers. RTV1 en RTV Noord werken dit jaar nauw samen om meer lokaal nieuws te brengen.

Datum 5 oktober 2021 Jelmer Wijnstra

Burgemeester Sloots voelt zich misleid door COA (Update: reactie COA)

Gemeentehuis Stadskanaal (F: J. Westerhof, RTV1)

STADSKANAAL – Burgemeester van Stadskanaal, Klaas Sloots, voelt zich misleid door het COA. Dat laat de burgemeester aan RTV Noord weten. In een brief van de gemeente aan omwonenden, over de opvang van asielzoekers op het Pagedal, stond namelijk de naam van Roompot vermeld. Echter is er nooit met het bedrijf hierover gesproken. 

Sloots heeft het COA gevraagd om alle afspraken en contracten op tafel neer te leggen. Volgens Sloots deed het COA voorkomen alsof er een akkoord met Roompot zou zijn, waarna de firma in de brief richting de omwonenden is genoemd.

Groot aantal vragen

‘Ik zit met een groot aantal vragen en wil weten hoe dit gegaan is’, zegt Sloots tegen RTV Noord. ‘Ik wil nu van het COA weten wat er wél in de contracten staat en ik wil het ook zien. Er gaat namens ons een brief uit naar de omwonenden met informatie uit meerdere overleggen. Het is zo’n precaire zaak en je wilt dit zorgvuldig doen. Ik baal als een stekker.’

Reactie COA

‘Dit had gewoon niet goed moeten gebeuren’, zo laat het COA weten aan RTV1. Wij hebben gesprekken met pagedal BV. gevoerd en niet met Roompot. Per ongeluk is wel deze naam op de brief terecht gekomen. Wij bieden hiervoor ook onze excuses aan.’

Datum 30 september 2021 Hielke Bosch

Roompot: ‘Wij werken niet mee aan de opvang van asielzoekers op het Pagedal’

Foto: Martijn Folkers/RTV Noord

STADSKANAAL – Na onze publicatie van vanochtend over de eventuele noodopvang voor asielzoekers op het park Pagedal, gaf een woordvoerder van verhuurder Roompot aan dat, in tegenstelling tot wat de gemeente beweert, er nooit gesprekken tussen hun en het COA en/of gemeente zijn geweest over de eventuele opvang. In een brief aan omwonenden stond dat Roompot zelf aan het COA had aangeboden om asielzoekers op te vangen.

‘Roompot heeft nog nooit enige gesprekken gevoerd met het COA en/of de gemeente. Van beide kanten is nooit contact geweest’, zo laat de woordvoerder aan RTV1 weten. ‘Wij zouden er überhaupt nooit op zijn ingegaan’, zo voegt hij eraan toe. ‘Wij verhuren vakantiewoningen aan particulieren. Het opvangen van asielzoekers laten we graag aan anderen over.’

Beheer door derden

Pagedal zelf wordt niet beheert door Roompot, het bedrijf heeft alleen een samenwerking met de eigenaar Pagedal Conference Center (PCC). In dat kader verhuurt Roompot enkele huisjes . ‘De eigenaar van het park is er van op de hoogte dat wij het niet zouden toelaten om deze huisjes te gebruiken als noodopvang voor asielzoekers. Dat is ook contractueel vastgelegd.’ Roompot betreurt dan ook dat hun naam in de brief gebruikt is.

De brief de omwonenden hebben ontvangen

Tegenstrijdige berichten

Inmiddels heeft de burgemeester van Stadskanaal, Klaas Sloots, aan RTV Noord laten weten, zich misleid te voelen door het COA .

‘Ik zit met een groot aantal vragen en wil weten hoe dit gegaan is’, zegt Sloots tegen RTV Noord. ‘Ik wil nu van het COA weten wat er wél in de contracten staat en ik wil het ook zien. Er gaat namens ons een brief uit naar de omwonenden met informatie uit meerdere overleggen. Het is zo’n precaire zaak en je wilt dit zorgvuldig doen. Ik baal als een stekker.’

Vanmiddag volgt er een nieuw overleg tussen de gemeente en het COA. RTV1 en RTV Noord hebben het COA om een reactie gevraagd, maar het COA heeft nog niet gereageerd.

Datum 30 september 2021 Hielke Bosch


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal