Direct naar de inhoud.

Geen grootschalige zonneparken in Vledderveen

Archieffoto: B.J. Brinkman-RTVeen

STADSKANAAL – Op de raadsvergadering van maandag 25 november hebben de ChristenUnie, SP en PvdA een amendement ingediend om te voorkomen dat Vledderveen in de toekomst wordt ingesloten door zonneparken.

Amendement

In het voorliggende raadsstuk ‘Ruimtelijke visie oplaadzone Stadskanaal’ was opgenomen dat het gehele gebied rond Vledderveen gemarkeerd is als Landschappelijke zone. Dit zou inhouden dat Vledderveen aan beide zijden ingesloten kan worden door zonneparken. Om dit te voorkomen hebben de ChristenUnie, SP en PvdA een amendement ingediend waarin het gebied aan de zuidzijde van Vledderveen (het gebied tussen Vledderveen – N366) uit de landschappelijke zone te halen.

Geen draagvlak

Grootschalige zonneparken – Archieffoto: Peter Panneman

Volgens raadslid Ingrid Sterenborg-Kooij (ChristenUnie) hebben bewoners zich hard gemaakt tegen de komst van een zonnepark aan de zuidzijde van Vledderveen. De inwoners zijn niet tegen zonneparken maar niet aan beide zijden van het dorp, hier geeft de ChristenUnie de bewoners groot gelijk in. Raadslid Egbert Hofstra (PvdA) sluit zich daarbij aan: “Tussen Musselkanaal en de N366 is al grootschalige ruimte ingepland voor een eventueel zonnepark. Dat is wat ons betreft genoeg op deze plek.” Volgens Joëlle-Maxime Ham (SP) is draagvlak van groot belang bij de aanleg van zonneparken en is er in het geval van Vledderveen geen sprake van draagvlak voor de desbetreffende strook.

Het ingediende amendement van ChristenUnie, SP en PvdA werd ondersteund door Gemeentebelangen. Het CDA, Lokaal Betrokken en D66 stemden tegen, daarmee werd het amendement aangenomen

Datum 26 november 2019 Bert Jan Brinkman

Zonnepark moet 300 meter van de weg

Foto: Google Maps

STADSKANAAL – Omwonenden van de Kijlsterweg verlieten maandagavond met een gerust hart het gemeentehuis van Stadskanaal. De bewoners maakten zich ernstige zorgen over de afstand van een te bouwen zonnepark tot hun huis. Wethouder Goedhart Borgesius (VVD) stelde hen gerust: de minimale afstand is 300 meter vanaf de weg.  Ook moet er een groene wal tussen komen. Het park moet gaan grenzen aan Tweede Boerendiep en de A.G. Wildervanckweg.

Initiatiefnemers en investeerders van het zonnepark willen dat het park dichterbij de Kijlsterweg komt te liggen, waardoor er nog meer ruimte voor zonnepanelen ontstaat. Bewoners wilden dat juist niet. 

 

Datum 26 november 2019 Bert Jan Brinkman

Raadsvergadering Veendam live op radio

Gemeenteraad Veendam -Foto: Peter Panneman

RTV1 – (update) De gemeente Veendam had maandagavond een extra raadsvergadering die we live hebben uitgezonden in de ether (FM/kabel). Dit had te maken met het onderwerp Sport-en Leerpark. Zoals te lezen in onze vorige berichtgeving is hier een begrotingstekort ontstaan van negen miljoen euro. Dat zeer ten ongenoegen van alle oppositie partijen, die hierover een (spoed)debat willen.

Oppositiepartij VUK overweegt zelfs een motie van wantrouwen in te dienen.

 

De raadsvergadering ziet/zag er als volgt uit

  • Opening
  • Gelegenheid voor niet-raadsleden het woord te voeren
  • vaststelling agenda
  • sport-en Leerpark
  • sluiting

We starten de live- uitzending om 19.00 uur, dat is direct na het RTV1 Actueel radio programma. Onze verslaggever Roel Bouland zal ter plekke zijn met cameraman Feiko Spieard voor o.a. tv- verslaggeving.

De raadsvergadering van de gemeente Stadskanaal en de gemeente Veendam zijn maandagavond te volgen via de internetstream op deze website: www.rtveen.nl/raadsvergaderingen

  • RTV1 hoor je in de ether op 106.9 FM, 106.2 FM en 105.3 FM.
Datum 26 februari 2019 Bert Jan Brinkman

Veendam en Stadskanaal botsen met trein en herindeling

STADSKANAAL – De voltallige gemeenteraad Stadskanaal roept het gemeentebestuur op ‘alles in het werk te stellen’ om de trein naar Stadskanaal te laten rijden. In 2019 zijn er provinciale verkiezingen, daarvoor moet er een besluit genomen worden. De gemeenteraad geeft daarom wethouder Goedhart Borgesius (VVD)  de taak om alles te doen wat mogelijk is de trein naar Stadskanaal te laten rijden. Verder ziet de lokale politiek graag dat de lijn in de toekomst doorgetrokken wordt via Musselkanaal, Ter Apel naar Emmen.

Haaks op Veendam

De lokale politici uit Stadskanaal staan met deze optie haaks op het besluit van de Veendammer politici die juist de treinverbinding willen doortrekken naar Assen. De Veendammer optie lijkt onrealistisch omdat er helemaal geen spoorverbinding ligt tussen Assen en Veendam zoals wel met Stadskanaal. Ook wordt met een dergelijke verbinding naar Assen niets opgelost inzake een treincalamiteit tussen Zwolle en Assen. Daarom is Twente bijvoorbeeld ook een grote voorstander van een treinverbinding naar Groningen via Emmen, Stadskanaal en Veendam.

Herindeling

D66 en GBS zien graag dat de gemeenteraad opnieuw in gesprek gaat met Veendam en de Pekela’s over de herindeling. De rest van de raad is het daar niet mee eens. Volgens de CU en de VVD was het standpunt van Stadskanaal destijds heel duidelijk. Wij hebben unaniem gekozen voor een herindeling met de gemeente Veendam en Pekela. Gemeente Veendam heeft ons toen afgewezen. Als er überhaupt weer gesproken moet worden over een herindeling moeten de Veendammers dat dan maar als éérste aangeven, aldus de partijen.

Klaas Pals

Klaas Pals (D66) is het er niet mee eens. De frontman van de lokale D66 wil niet naar het verleden kijken maar naar de toekomst. Wat geweest is is geweest. ‘We moeten verder’. Pals is van mening dat een dialoog over een herindeling niet het vorig jaar genomen besluit ‘Stadskanaal Koersvast en nait soezen moar doun‘ in de weg staat. Dat moet je los van elkaar zien, aldus Pals in de raadsvergadering.

De gehele raadsvergadering werd maandagavond uitgezonden via RTV1 radio.

Datum 13 november 2018 Bert Jan Brinkman

Geen verhoging toeristenbelasting in Borger-Odoorn

Gemeentehuis B-O in Exloo

BORGER – ODOORN – De toeristenbelasting gaat in 2019 niet omhoog in de gemeente Borger-Odoorn. Het college wilde donderdagavond een debat over het al of niet verhogen van de belasting met vijf cent tot 1,20 euro per persoon per nacht. De gemeenteraad zag een verhoging echter niet zitten en wil eerst onderzoek doen naar de mogelijkheid van verschillende tarieven voor verschillende soorten van recreatie.

Kinderen

Ook wil de gemeenteraad kijken naar de mogelijkheid kids tot twaalf jaar vrij te stellen van toeristenbelasting. Volgens raadslid Erik Braam (CU) is dat gelijk een mooi middel om meer gezinnen met kleine kinderen vakantie te laten vieren in de mooie gemeente Borger-Odoorn.

Datum 28 september 2018 Bert Jan Brinkman

Lof voor debuut burgemeester Froukje de Jonge

Bloemen voor Froukje de Jonge

STADSKANAAL – (video) Het werd de nieuwe burgemeester van de gemeente Stadskanaal Froukje de Jonge tijdens haar éérste raadsvergadering niet gemakkelijk gemaakt. De verkoop van de watertoren en de aankoop van de grond van het oude postkantoor waren aanleiding voor een fel debat tussen de coalitie en de oppositie in de raadszaal. Toch was maandagavond, na afloop van de raadsvergadering, iedereen dik tevreden over haar 1e voorzitterschap.

De raadsvergadering was live te volgen via RTV1

Een videoverslag

Datum 26 september 2018 Bert Jan Brinkman

Jan Bessembinders rots in de branding

Jan Bessembinders wordt opnieuw benoemd

STADSKANAAL – Met het opstappen van Baukje Galama als burgemeester roept de gemeente Stadskanaal alle hens aan dek en kan wel wat extra steun gebruiken. Daarom wordt de gemeente de komende periode bestuurd door vijf wethouders in plaats van vier. Interim wethouder Jan Bessembinders (CDA) werd maandagavond nogmaals beëdigd. Dit keer als ondersteunende wethouder. Bessembinders die enkele jaren geleden al afscheid had genomen van de lokale politiek is hiermee weer helemaal terug. Er zitten nu twee CDA wethouders in het college, de van een ziekte herstellende Goziena Brongers en oud-gediende Jan Bessembinders. Beiden tellen voor 1 stem.

De raadsvergadering werd gisterenavond kundig voorgezeten door Ingrid Sterenborg (CU). De plaatsvervangend voorzitter sprak namens de voltallige gemeenteraad haar diepe respect uit voor de zware beslissing die mevrouw Galama genomen heeft door haar ontslag in te dienen als burgemeester. “Onze grote waardering gaat uit naar haar grenzeloze en gedreven inzet voor de gemeente Stadskanaal en al haar inwoners en ondernemers”.

De gemeenteraadsvergadering was gisteren live te volgen op de radio bij RTV1

Datum 20 februari 2018 Bert Jan Brinkman

Bestuur D66 Stadskanaal staat achter fractieleider Pals

D66 Stadskanaal fractievoorzitter Klaas Pals. (F: BJB / RTV1)

STADSKANAAL – Nadat burgemeester Galama gisteren niet terugkeerde in de vergadering van de Gemeenteraad over een kwestie met het Openbaar Onderwijs, is het bestuur van D66 Stadskanaal bijeen geweest om de kwestie te bespreken.

Westerschool

Daaruit werd al snel duidelijk dat het bestuur pal achter haar fractievoorzitter Klaas Pals staat. `Voor het Openbaar Onderwijs is het college van Burgemeester en Wethouders het bevoegd gezag. Dit tenzij de Raad anders besluit. Als de Gemeenteraad in de toekomst zaken als nu met de Westerschool wil voorkomen, staat het de Raad volstrekt vrij om daarover met het uitvoerend orgaan voor het Openbaar Onderwijs, de OPRON, en de direct daarbij betrokkenen in gesprek te gaan”, aldus afdelingsvoorzitter Remco van Suchtelen van de Haare. “Een daarover ingediende motie geeft er blijk van dat de Raad onderwijs in Stadskanaal erg serieus neemt en de vinger aan de pols wil houden. Daar iets niets vreemds aan”.

Verrassingen

Navraag bij het afdelingsbestuur leert dat de motie van D66 wil voorkomen dat er in de toekomst nog meer van dit soort nare verrassingen en onrust bij ouders komt. “Ouders zijn terecht enorm betrokken bij het onderwijs van hun kinderen. De bevolkingssamenstelling verandert en we moeten van tevoren weten welke scholen en accommodaties waar moeten komen en hoe dit allemaal te gaan bekostigen. “Ontwikkelingen zoals bij de nieuwbouw en samenvoeging van de Hagenhofschool, worden door ons toegejuicht. Maar het college van B&W, als ook de OPRON, lijken door de gang van zaken bij de Westerschool in Stadskanaal-Noord overvallen. En dat mag absoluut niet weer gebeuren”, aldus fractieleider Pals. “Dan is het dus ook niet zo vreemd dat de Gemeenteraad, in dit geval een afvaardiging daarvan, haar taak als controlerend orgaan van het college en dus voor het onderwijs, en nu het Openbaar Onderwijs in het bijzonder, zo oppakt”.

Kan echt niet

Het afdelingsbestuur had zich kunnen voorstellen dat de Burgemeester de motie had ontraden of had geadviseerd de motie van een iets andere inhoud te voorzien. Echter de handelswijze van de Burgemeester om de bewuste motie “niet zo in het gemeentelijk apparaat te laten voorzien van een advies en in het college te behandelen”, kan echt niet volgens het afdelingsbestuur “Dit komt neer op een weigering. Dan neem je een Gemeenteraad niet series en wordt een meerderheid te kijk gezet. De relatie tussen de Raad en het College van B&W komt dan onder spanning en de noodzakelijke vertrouwensbasis brokkelt af”.

(ingezonden)

Lees ook onze eerdere berichtgeving hierover.

Datum 30 januari 2018 Bert Jan Brinkman

Burgemeester Kuin teleurgesteld in Veendam en Stadskanaal

Foto: Wilma Swarts RTV1

GEMEENTE PEKELA – Gisteravond 21 november werd de gemeenteraad van Pekela verzocht haar zienswijze te geven op een door het college van Burgemeester en Wethouders opgestelde conceptbrief aan Gedeputeerde Staten van Groningen, omtrent het inzichtelijk maken voor de korte en lange termijn hoe de gedeelde maatschappelijke opgaven in Pekela worden opgepakt. Eenzelfde verzoek werd gestuurd naar Stadskanaal en Veendam.

Reeds eerder in de raadsvergadering van 26 september 2017 was deze conceptbrief onderwerp van bespreking, toentertijd leverde dat nog al wat veranderingen op. Vanavond kon men zich snel verenigen over de liggende brief, alleen werd door de VVD aanhangig gemaakt het idee om de nieuwe gemeenteraad, welke ontstaat na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, alvast een advies mee te gaan geven: “De gemeenteraad van Pekela adviseert om zo spoedig mogelijk na de verkiezingen wederom de toekomst van Pekela te bepalen en of te gaan bespreken”.

Overigens meldde burgemeester Jaap Kuin dat Stadskanaal een 5-jaren plan heeft gepresenteerd, die klip en klaar is en niet meer wordt gewijzigd. Zo van: “We zouden wel willen, maar kijken nu verder vooruit omdat we beseffen dat de situatie anders is”. Het is heel teleurstellend dat we dit besluit uit de media hebben moeten vernemen, het stuk is pas deze week naar ons toegestuurd, niet aan uw als raad, misschien is dit wel een teken aan de wand hoe we met elkaar omgaan.”

De burgemeester vervolgde zijn betoog over Veendam “Veendam  heeft een brief opgesteld die ook in de raad werd besproken, is niet aan ons toegestuurd, niet aan ons college, niet aan de gemeenteraad, nee, die is gestuurd naar het Dagelijks Bestuur van de Kompanjie. Ook dat steekt en ook die brief laat niets te wensen over. Veendam is zelfstandig en wil zelfstandig blijven”.

Van de brief aan Gedeputeerde Staten zullen afschriften worden gestuurd naar de bestuurders van Stadskanaal en Veendam.

Datum 22 november 2017 Redactie

Gemeente Pekela wil een mooi afscheid laatste bewoners AZC

Foto: Wilma Swarts RTV1

GEMEENTE PEKELA – Gisteravond tijdens de openbare raadsvergadering in de gemeente Pekela stond op de agenda de brief (jongstleden 3 mei) gericht aan het COA en betreffende sluiting AZC. De mededeling van het COA is burgemeester Jaap Kuin rauw op het dak gevallen. Bovendien viel het tijdstip waarop het bericht werd medegedeeld een dag voor Koningsdag verkeerd, waardoor er niet of nauwelijks gelegenheid was om betrokken mensen te informeren. Boosheid en teleurstelling richting het COA was het gevolg. Intussen is er een gesprek geweest, waarin COA onderkent dat er niet goed is nagedacht over dit moment. Het college wil er alles aan doen om een mooi afscheid te organiseren voor de laatste bewoners van het AZC.

Jaap Kuin sprak de volgende woorden.
‘Ondanks een 20 jarige goede samenwerking, is het gebeurd is het over. U heeft gemerkt dat het college stevig daarop heeft gereageerd via de media, omdat we echt het gevoel hadden dat we op een onheuse manier waren bejegend door COA. Want wat betekent nou zo´n besluit, u hebt een verplichting naar ons, COA gaf aan dat ze later wel juridisch zouden uitzoeken en dat ze daar later op terug zouden komen. Ik vind dat dit anders had gemoeten, je gaat eerst met elkaar in gesprek om iets te beëindigen, afhankelijk van de gebruikte argumenten kun je ja of nee zeggen. Ook van hen was een ander argument, we vertrouwen het niet, bang dat het eerder naar buiten zou komen alvorens zij de kans kregen hun personeel daarover in te lichten, dus onze integriteit werd in twijfel getrokken, dat voelde niet goed.

Dat heeft COA uiteindelijk zich aangetrokken maar blijft bij besluit.
‘We werden gebeld en ze zijn vorige week geweest. Niet alleen COA/Noord maar ook mevr. Helder, lid van de raad van bestuur van COA en heeft met een afvaardiging van het college gesproken. Er werd gezegd: We blijven bij ons besluit tot sluiting, met u hadden we nog maar een kortlopend contract waardoor het gemakkelijk was om ons besluit door te zetten, want langere contracten leiden tot hogere kosten, verder onderkent men de vorm en het tijdmoment, waar niet goed over is nagedacht.’

Kou en boosheid weggenomen.
‘Het gesprek heeft de kou en de boosheid weggenomen, maar daar zijn we er niet mee, er moet nog heel wat gebeuren. Nogmaals hebben we benadrukt dat het college van burgemeester en wethouders dit een onverstandig besluit vindt, het college blijft erbij om de bestaande AZC’s , zoals die in Pekela, te verkleinen tot max. 200-300 personen. Dit kan goed participeren in de samenleving, terwijl de overige capaciteit in reserve is te houden mocht er toch in Zuid-Europa wat gebeuren. COA, gesteund door de staatssecretaris, denkt er echter anders over.’

Afspraken over ingediende claim.
‘Afgesproken is nu dat op korte termijn een afvaardiging van COA met de gemeente in gesprek gaat over de door ons ingediende claim. Heb gisteren gezien hoe snel men er in Oldambt is uitgekomen, dus als men hier net zo handig reageert, dan zijn we er snel uit. We gaan nu samen met COA het proces in van afronding, het betekent dat ik nu niet kan zeggen wanneer het AZC Pekela zal worden gesloten, wat er gaat gebeuren op de korte termijn, maar wel dat we voor de zomervakantie tot een akkoord wensen te komen tussen gemeente Pekela en COA. In de tussentijd blijft het AZC operationeel.’

Nieuwe units uit Beerta naar Pekela
Nadat alle raadspartijen hun mening hadden gegeven, nam de burgemeester nogmaals het woord.
‘We hebben eerder al eens aangegeven dat de huidige gebouwen van AZC-Pekela niet meer voldoen aan deze tijd en daardoor dit niet meer humaan was om mensen hierin op te vangen. Maar er ligt wel een infrastructuur, we waren in verregaande gesprek over een aantal nieuwe units in Beerta die hier gewoon in Pekela geplaatst konden worden. Dit had voor de midden lange termijn een prima oplossing geboden. We hadden hiermee een kleinschalig vluchtelingencentrum, wat goed is ingeburgerd, open kunnen houden. Wel zou het betekenen dat er een nieuw huurcontract met Pekela moest worden afgesloten, maar wel met gratis units. Gezien de ontwikkeling om het AZC nu te sluiten voelt dit achteraf wrang’.

Gemeenteraad ondersteund college door middel van motie op initiatief van SP.
Op initiatief van de Socialistische partij (SP) is er gisteravond een motie ingediend. De motie behelst dat de gemeente Pekela afstand neemt van de handelwijze van de rijksoverheid en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bij het vertrek uit het dorp en de werkgelegenheid door dit besluit wederom hard wordt getroffen. Henk Busemann zorgde ervoor dat de motie qua werkgelegenheid uitgebreid werd. ‘De regio Oost-Groningen door dit besluit wederom hard wordt getroffen. Pim Siegers (SP)  kon zich hierin prima vinden. Hij had al in de motie een regeltje wit gelaten zodat dit prima met de pen kan worden bijgeschreven. Jaap Kuin: ‘U vraagt ons dit op z’n Pekels op te lossen en u weet dat ik daar langzamerhand ook mijn zwak voor heb, dus dat lijkt me een prima voorstel mits dat u als raad daarmee kunt instemmen.’ De motie werd unaniem aangenomen met de opmerking van de PvdA erbij.

Het voelt goed dat het college door de gehele raad wordt ondersteunt, dat maakt de onderhandelingen met COA ook stevig, aldus Kuin. De komende weken zal de raad op de hoogte gehouden worden hoe het verder gaat. ‘

Alles eraan doen om de laatste bewoners een mooi afscheid te geven.
Ten slotte zegt Kuin tegen de raad: ‘U heeft als raad ooit aangenomen dat een klein bedrag mag worden besteed aan integratie van de AZC-bewoners in de samenleving. Met COA is inmiddels al afgesproken dat we er alles er aan zullen doen om van de laatste bewoners op een mooie manier afscheid te nemen. Daar willen we een gedeelte van dat budget voor gebruiken omdat we als Pekela willen laten zien dat we ons tot het laatst humaan gedragen t.o.v. deze vluchtelingen.

Vanavond in het uurtje radio-uitzending RTV1 actualiteiten 18.00 -19.00 Jaap Kuin rond kwart over zes in gesprek met Herman Alink en Wilma Swarts.

Datum 24 mei 2017 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal