Direct naar de inhoud.

Pekela blijft gewoon Pekela

Gemeentehuis Pekela – (Foto: Wilma Swarts/RTV1)

PEKELA – De meerderheid van de gemeenteraad wil dat Pekela ook de komende jaren een zelfstandige gemeente blijft. De Pekelder politiek moest dinsdagavond bepalen welke kant de gemeente op gaat. Daarvoor kon gekozen worden uit drie opties:

  • Volledig herindelen met Veendam.
  • Een dienstverleningsovereenkomst met Veendam.
  • zelfstandig blijven.

Uiteindelijk werd er gekozen voor de laatste optie. Pekela gaat met opgeheven hoofd zelfstandig verder en gaat pas op middellange termijn opnieuw kijken naar een eventuele herindeling. Door de beslissing van dinsdagavond verdwijnt de Kompanjie (de samenwerking met Veendam).

Datum 3 juni 2020 Bert Jan Brinkman

Extra vergadering in Pekela vanwege herindeling

Gemeentehuis Pekela – (Foto: Wilma Swarts/RTV1)

PEKELA – De gemeenteraad van de gemeente Pekela houdt aankomende dinsdag een extra raadsvergadering. De vergadering vindt plaats in MFC De Binding. De raad wil namelijk fysiek bij elkaar komen. Publiek mag ook aanwezig zijn, maar dient zich wel aan te melden via de griffier. 

Nu de samenwerking tussen de gemeente Veendam en gemeente Pekela in de vorm van De Kompanjie stukgelopen is, wil de gemeenteraad duidelijkheid hebben over de herindeling. Door het vertrek van waarnemend burgemeester Froukje de Jonge van Stadskanaal is die gemeente niet enthousiast over een nieuwe verkenning voor een herindeling. De gemeente Stadskanaal is toe aan rust en wil een kroonbenoemde burgemeester. Dat geven verschillende raadsleden aan.

In het begin van het herindelingsvraagstuk stonden de gemeenten Pekela en Stadskanaal positief over een herindeling met de drie gemeenten. Het werd toen ook wel de PSV herindeling genoemd. Veendam wou alleen niet samenwerken met de gemeente Stadskanaal.

herindeling Zuid Groningen

Voor de gemeente Pekela blijft er niet veel keuze over. Ze moeten of zelfstandig blijven of opnieuw de samenwerking aangaan met Veendam. Stadskanaal heeft op dit moment geen behoefte aan een herindeling, Westerwolde ziet weinig in een samenwerking met Pekela en Oldambt richt zich vooral op de A7, waar Pekela weer niet aan ligt.

Pekela heeft 12.000 inwoners en is daardoor een kleine gemeente met weinig geld. Dat kan voor problemen zorgen, want het rijk geeft steeds meer taken door aan gemeenten. Dat is ook de reden waarom wethouder Lian Veenstra in de gemeente Stadskanaal is opgestapt afgelopen maand.

De gemeente Pekela wil nog niet veel zeggen over de opties om opnieuw samen te werken met de gemeente Veendam. Deze opties staan in vertrouwelijke documenten en worden dinsdagavond aan het begin van de vergadering openbaar gemaakt.

Lees ook: Veendam en Pekela nieuwe gemeente?

 

Datum 28 mei 2020 Hielke Bosch

Krimpregio’s blijven achter bij welvaart

ASSEN – De welvaart in Noord-Nederland is toegenomen. Er zijn minder inwoners met een laag inkomen, het aantal mensen met een hoog inkomen is gestegen. Tegelijkertijd is het inkomensverschil tussen rijk en arm in het noorden gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van Trendbureau Drenthe, Sociaal Planbureau Groningen en het Fries Sociaal Planbureau (FSP).

De welvaart neemt minder toe in de krimp- en anticipeergebieden. Verhuizingen spelen hierin een rol: mensen met een hoog inkomen en studenten verhuizen uit deze gebieden – zij vestigen zich vaak in provinciehoofdsteden of welvarende regio’s in het noorden. In tegenstelling tot naar de andere regio’s komen zij minder vaak terug naar deze gebieden. Het gevolg is dat de welvaart in de krimpgebieden minder snel groeit dan in de rest van Noord-Nederland.

Onderzoek
De verschillen komen naar voren uit onderzoek dat in opdracht van de provincies Drenthe en Groningen en het FSP is uitgevoerd door Trendbureau Drenthe en Sociaal Planbureau Groningen, in samenwerking met het FSP. In het onderzoek is gekeken of er sprake is van toenemende inkomensverschillen tussen krimp-, anticipeer- en overige gebieden en wat de rol van binnenlandse verhuizingen hierin zijn.

Voor het onderzoek zijn gegevens uit de periode 2011 – 2017 gebruikt. Er is onderscheid gemaakt tussen verhuisstromen van mensen met lagere- en hogere inkomens. Tot de lagere inkomens worden mensen met een inkomen tot 150% van het bijstandsniveau gerekend. Mensen met een hoger inkomen en voltijdstudenten behoren tot de hogere inkomens. Studenten hebben immers grote kans op een baan met een hoog salaris. De uitstroom van mensen (met veelal een laag inkomen) uit asielzoekerscentra is buiten beschouwing gelaten.

Documenten

Datum 13 februari 2020 Bert Jan Brinkman

Pekela wil inventarisatie gemeentelijke toekomst

Gemeentehuis Pekela – (Foto: Wilma Swarts/RTV1)

PEKELA – De gemeente Pekela heeft zich bij de provincie gemeld met de vraag een gezamenlijke verkenning op te zetten om te kijken naar de toekomst van de gemeente. Dat schrijft RTV Noord op haar website.

De Kompanjie 

De mislukte herindeling in Zuidoost-Groningen zet Pekela voor het blok. De gemeente vraagt zich af in hoeverre zij zelfstandig de toenemende druk op het ambtelijk apparaat aan kan nu de gemeente Veendam het ambtelijk samenwerkingsverband De Kompanjie heeft opgeblazen.

Stuurgroep

Er is een stuurgroep aangewezen met wethouder Hennie Hemmes (SP) als voorzitter en burgemeester Jaap Kuin en gedeputeerde Fleur Gräper (D66) als leden. Die hebben Frank de Vries, onder meer voormalig wethouder van de stad Groningen en waarnemend burgemeester van Ten Boer en organisatieadviseur Audrey Rohen gevraagd een eerste verkenning uit te voeren.

Verkenning

De Vries en Rohen gaan langs de gemeenten Westerwolde, Oldambt, Stadskanaal en Veendam om te verkennen hoe zij de bestuurlijke toekomst van Oost-Groningen zien. Hierbij de belangrijke vraag hoe de (buur)gemeenten tegenover regionale samenwerking staan.

Samenwerking

‘Eind februari, begin maart horen wij (hopelijk) wat die gesprekken hebben opgeleverd’, zegt Hemmes. ‘Een van de dingen die uitgezocht moeten worden is hoe we nu verder gaan met elkaar in Oost-Groningen. Blijven we als Pekela zelfstandig? Gaan we weer samenwerken of herindelen met andere gemeenten? Dat moet allemaal duidelijk worden.’

 

Datum 8 februari 2020 Bert Jan Brinkman

VVD Stadskanaal wil zich heroriënteren op herindeling

Gemeentehuis Stadskanaal – (F: J. Westerhof, RTV1)

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal heeft in de herindelingsdiscussie een aantal keren de deksel op de neus gehad. Acht jaar geleden werden verkennende gesprekken met Vlagtwedde (nu Westerwolde) voortijdig afgeblazen en in 2017 wilden Stadskanaal en Pekela herindelen, maar stemde Veendam tegen.

Nu Veendam ook de samenwerkingsverband ‘De Kompanjie’ (een samenwerking tussen Veendam en Pekela) op gaat zeggen, wordt de gemeenteraad van Stadskanaal gedwongen na te denken. Dat schrijft RTV Noord.

Nadenken

Coalitiepartij VVD Stadskanaal is helder: ‘In het coalitieakkoord staat dat wij als Stadskanaal afwachten, maar de beslissing van Veendam om een scheiding aan te vragen maakt dat de discussie in Stadskanaal weer actueler wordt’, aldus fractievoorzitter Hans Klopstra. ‘Wij vinden dat we ons moeten heroriënteren op onze positie. Als dat betekent dat we op het gebied van de herindeling actief de boer op moeten, dan vinden wij dat als VVD prima.’

Minder happig

Coalitiepartners ChristenUnie en CDA zijn minder happig op het idee om buurgemeenten te verleiden om met Stadskanaal de gesprekken aan te gaan. ‘Wij waren altijd voor herindelen, maar sinds de laatste keer, toen Veendam nee zei tegen een herindeling met Stadskanaal en Pekela, vinden we dat de bal niet bij ons ligt’, zegt fractievoorzitter Bert van Beek (ChristenUnie). ‘Als gemeenten met ons willen herindelen, moeten ze zich maar bij ons melden.’ CDA-voorman Klaas Remmerts sluit zich daarbij aan: ‘Een gesprek is altijd mogelijk, maar het initiatief ligt niet bij ons.’

Oppositiepartijen Gemeente Belangen Stadskanaal en D66 Stadskanaal zijn blij met het signaal van Klopstra om als Stadskanaal meer de boer op te gaan. ‘Je moet actief om je heen kijken om het gebied weer omhoog zien te brengen’, vindt Eric Bieze, voorman van Gemeente Belangen. ‘Alleen op basis van een grootschalige herindeling kun je hier de problemen te lijf gaan.’ D66’er Klaas Pals: ‘Pekela is van harte welkom. In Veendam zijn ze alle arrogantie voorbij. Ik zou zeggen: ‘Stadskanaal, bevrijd die arme mensen uit Pekela van Veendam.’

Eigen Burgemeester

Bert Van Beek ziet dat nog niet voor zich. Hij ziet het signaal van Veendam richting Pekela als aanleiding om de discussie te starten of Stadskanaal niet richting een eigen, kroonbenoemde burgemeester moet gaan. De huidige waarnemer, Froukje de Jonge, is aangesteld als burgemeester tot het moment dat er duidelijkheid komt over de herindeling. De Jonge heeft daarbij ook aangegeven om geen jaren te gaan pendelen tussen haar woonplaats Almere en Stadskanaal. Volgens van Beek is die duidelijkheid er nu met het besluit van Veendam.

Van beek: ‘Veendam, dat wordt ‘m niet. Ik denk, dat mocht Froukje inderdaad volgend jaar zal gaan, we dan zo onderhand richting een kroonbenoemde burgemeester moeten gaan. Gemeente Stadskanaal verdient dat gewoon.’

(Bron: RTV Noord)

Datum 21 oktober 2019 Bert Jan Brinkman

Veendam stopt ambtelijke samenwerking met Pekela

Gemeentehuis Veendam – (F: H. Drenth)

VEENDAM – De gemeente Veendam wil niet langer ambtelijk samenwerken met de gemeente Pekela. Ambtenaren werken nu nog voor beide gemeenten in de organisatie De Kompanjie, maar die manier van werken ziet Veendam niet langer zitten zo schrijft RTV Noord op haar website. Het gaat om een voorgenomen besluit van de gemeente Veendam dat dinsdagmiddag ook is voorgelegd en gecommuniceerd aan de gemeente Pekela.

Gedoe

Er is al lange tijd gedoe over de samenwerking in ‘De Kompanjie’. De gemeente Pekela zag echter verbeterpunten en was tevreden. Veendam heeft zich wel al meerdere keren negatief uitgelaten over de samenwerking. Veendammer burgemeester Sipke Swierstra: “De voordelen van een samenwerking, zijn er helaas onvoldoende uitgekomen. De aansturing van de organisatie is niet eenduidig. Er zijn eigenlijk twee kapiteins op één schip. De beslissingen leiden tot een verdeelde uitvoering. Dat is niet wenselijk. Wij kijken op andere manieren naar De Kompanjie. Het is gewoon nooit helemaal uit de verf gekomen. Je ziet overal in het land dat dit soort organisaties tot aansturingsproblemen leiden”, aldus Swierstra tegen RTV Noord de regionale omroep voor de provincie Groningen.

Herindeling

De gemeente Pekela heeft aangeven dat het in de toekomst niet wil herindelen met alleen de gemeente Veendam. Pekela wil ook Stadskanaal erbij, maar dat ziet Veendam niet zitten. En dus blijft er blijkbaar maar één optie over voor Veendam: Zelfstandig blijven als gemeente en de ambtelijke banden met Pekela doorsnijden.

  • Bij de Kompanjie werken ongeveer 320 mensen. Zij zijn vanmorgen via hun interne communicatiesysteem op de hoogte gebracht van het nieuws
Datum 17 oktober 2019 Bert Jan Brinkman

Geen Veendam in herindelingsvisie burgemeester Pekela

Foto: Wilma Swarts – RTV1

OUDE PEKELA – Gemeente Pekela, gemeente Stadskanaal, gemeente Westerwolde en gemeente Oldambt zouden moeten worden samengevoegd tot één grote Oost-Groninger supergemeente. Dat stelt burgemeester Jaap Kuin van Pekela voor. Dat zegt de burgemeester bij regionale omroep RTV Noord.

Veendam

‘Soms word je moedeloos van de voortgang die we boeken bij de herindeling. Wat zou het mooi zijn als we een grote stap voorwaarts maakten’, vindt Kuin. Een herindeling met Veendam en Stadskanaal zit er niet meer in voor Pekela. Veendam wil namelijk wel verder met Pekela, maar niet met Stadskanaal. Toch zou dit de meest ideale gemeente geweest zijn. Veenkoloniaals en goed te overzien.

In een eerder interview bij streekomroep RTV1 gaf Kuin reeds aan dat een herindeling niet te voorkomen is. Maar ook dat de ideale variant Pekela, Stadskanaal, Veendam (PSV) afgeschoten is door de gemeente Veendam. Gelijktijdig voegde hij daar nu aan toe dat in zijn ogen een herindeling van Pekela met Stadskanaal, Westerwolde en Oldambt ook goed zou zijn. Wat er dan met de gemeente Veendam moet gebeuren laat de burgemeester in het midden.

Supergemeente

Kuin stelt nu een Oost-Groninger supergemeente voor. “Als wij over onze eigen schaduw heen durven stappen, ben ik ervan overtuigd dat het beter is om met elkaar dan tegen elkaar te opereren in ons gebied. Kijk naar werkvoorzieningsschap Afeer. Dat kwam heel moeizaam tot stand. Maar het draait nog geen jaar en we zien nu al de eerste grote successen. Het kan dus gewoon.” Kuin stelt voor om niet als losse gemeenten aan bedrijven te trekken, maar om als Oost-Groningen één economisch beleid te maken en samen te gaan voor arbeidsplaatsen in de regio.

Op eigen titel

Kuin doet het voorstel op eigen titel. “Sinds de fusie met Stadskanaal en Veendam is afgeketst, is de Pekelder gemeenteraad aan het nadenken over de toekomst. Alleen met Veendam lost niets op, dus er moet nu breed worden gekeken naar een oplossing. Ik hoop dat de raad deze oplossing durft mee te nemen in haar afweging”. Volgens de burgemeester is het mogelijk om in 2023 al een ’tussenvorm’ rond te hebben. Dan zou de supergemeente er in 2030 kunnen zijn.

Paard achter de wagen

1e voorstel ZOG (archief)

De voorgestelde variant van Kuin is niet uniek. In het begin van de herindelingsgesprekken (zeven jaar geleden) werd ook bijna dezelfde situatie voorgesteld met hierin één grote gemeente ‘Zuid Oost Groningen‘. Toen was er nog sprake van Pekela en Veendam gekoppeld aan Hoogezand. Maar deze gemeente is inmiddels gefuseerd tot de gemeente Midden Groningen.

Of de reeds nieuw gevormde gemeenten überhaupt zitten te wachten op Kuins voorstel is nog maar de vraag. Het blijft een beetje ‘het paard achter de wagen spannen’ door al die gemiste kansen.

 

Datum 28 juni 2019 Bert Jan Brinkman

RTV1 in gesprek met CvK René Paas

Foto: Wilma Swarts – RTV1

STADSKANAAL / RTV1 – Maandagmiddag 27 mei waren Herman Alink en Wilma Swarts van RTV1 in het provinciehuis Groningen voor een gesprek/interview met de Commissaris van de Koning René Paas.

Voorstellen

Herman: “Eerst even handjes geschud om ons daarna gezamenlijk te installeren met een dampend kopje koffie. We spraken onder ander over de gaswinning, de aardbevingen, de schadeafhandelingen en de versterkingsoperaties. Over de 1,15 miljard via het Nationaal Programma Groningen, waar ook Oost-Groningen en de Veenkoloniën van mee kunnen profiteren. En over kansen grijpen in de krimpgebieden. Op het eind van het gesprek kwam nog kort aan bod de gemeentelijke herindelingen”.

Het gesprek

Gaswinning is met stip het meest prominente onderwerp. Zeker na de aardbeving in Westerwijtwerd waar de commissaris zich betrokken bij voelt. ‘Het is glashelder dat er snel iets moet gebeuren. Er is een gasbesluit genomen door het kabinet om de gaswinning in 2030 naar 0 terug te brengen. Noordelijke overheden vinden dat dit sneller kan en moet. Daarmee neemt de dreiging af maar dat is niet meteen zo, de bodem zal zich moeten zetten.  Het Rijk is volop bezig met de vergunningverlening voor een stikstoffabriek in Zuidbroek. Ondanks de hoge kosten heeft minister Wiebes besloten hier uitvoering aan te geven, oud-minister Kamp vond juist in de hoge kosten het argument om dit af te wijzen. Deze fabriek zorgt dat gas uit Noorwegen en/of Rusland geschikt wordt gemaakt voor Nederlandse huishoudens. Wat ook sneller moet is het afhandelen van de schade’.

Vanaf 31 maart 2018 kunnen inwoners met schade terecht bij de tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. De overheden in de aardbevingsregio willen dat deze commissie sneller gaat werken. Daarnaast baart de versterkingsoperatie ernstige zorgen. Paas: ‘Dat moet anders, er is een gapende kloof tussen vergader- en keukentafels. Er zijn goede afspraken gemaakt met het Rijk maar de inwoners merken er zo weinig van’.

Woensdag 5 juni aanstaande is er bestuurlijk overleg. Dan moeten er afspraken worden gemaakt of de gaswinning sneller terug gaat, hoe schadeafhandelingen sneller gaan en de versterkingsoperatie beter op gang komt. Paas: ‘De meeste schades zijn minder dan 10.000 euro, dus zou je een groot gebaar kunnen maken door inwoners de mogelijkheid te bieden, om de schade zelf in de hand te nemen en te laten herstellen.

Zoals de CvK zegt is dat een soort ‘Interpolis-model’. Je krijgt dan het bedrag en al die ellenlange martelende vragenlijsten kun je later invullen. Hoewel hij ook toegeeft dat aan een dergelijk ‘Interpolis-model’ wel het risico verbonden is dat mensen zelf soms moeite hebben om te zien hoeveel schade ze werkelijk hebben.

Paas wil dat de versterking direct ter hand wordt genomen door betrouwbare aannemers, die samen met de bewoners, tot een akkoord komen en dat nadien de rekening doorgestuurd wordt aan de Staat. Hij hoopt dat de laatste aardbeving in Westerwijtwerd helpt om dit voor elkaar te krijgen. ‘In het verleden kwam er na de aardbeving in Zeerijp snel een schadeprotocol tot stand. Maar dit 20 kantjes juridische proza heeft de wereld niet beter gemaakt en leidde niet tot snellere afhandeling van schades. Inwoners moeten van de nieuwe afspraken echt het verschil kunnen merken’.

Paas kan zich voorstellen dat mensen helemaal gek worden van het wachten en dat de grens nu wel bereikt is. Kortom, hij zegt dat het provinciebestuur spijkerharde garanties wil om uit deze ellende te komen en dat schade snel en royaal afgehandeld wordt.

‘Groningers moeten zich net zo veilig voelen als andere Nederlanders. En de regio moet iets terugkrijgen om klaar te zijn voor een toekomst in Groningen zonder gaswinning’. Wat dit laatste betreft is er 1,15 miljard te verdelen wat de komende 10 jaar wordt uitgegeven via het Nationaal Programma Groningen. Natuurlijk zullen gemeenten waar de concrete last wordt gevoeld van aardbevingen vooraan staan, maar er is nergens bepaald waar de grenzen liggen van het gebied wat kan meeprofiteren van deze zak met geld, aldus de Commissaris. Hij raadt burgemeesters of andere bestuurders, die niet in een gaswinningsgemeente zitten, met klem af om te denken dat het niet over hun gemeenten gaat. ‘Dit is dus niet waar, we dagen iedere gemeente uit om met goede plannen te komen die perspectief bieden in het Nationaal Programma. Daarbij worden zelfs aangrenzende gemeenten uit Drenthe niet uitgesloten’. Met andere woorden, de grenzen bestaan uit waterverf.

Werkgelegenheid in Oost-Groningen is belangrijk. Met werk verdien je geld, werk geeft structuur en het gevoel dat je er toe doet. We moeten zorgen dat in de krimpgebieden bedrijven juist daar zich eerder willen vestigen dan elders, aldus Paas. Hij heeft ook wel ideeën hoe dat aangepakt moet worden. ‘Zorg dat de bedrijven in de Randstad, via het profijtbeginsel, mee betalen aan bijvoorbeeld de extra wegen die nodig zijn om de Randstad nog een beetje bereikbaar te houden, waardoor het daarbuiten opeens financieel aantrekkelijker wordt. Daar bovenop zou de Staat in krimpgebieden actief moeten bevorderen dat daar fiscaal en ruimtelijk meer mag. Stap dus af van ‘pieken in de delta’, door het allersterkste nog sterker te maken. Maar benut vooral de gebieden die een impuls kunnen gebruiken’

Paas omarmt initiatieven zoals het oprichten van de gebiedscoöperatie Oost-Groningen, omdat dit gebeurt door inwoners en bedrijven die elkaar vinden om hun gebied duurzaam te ontwikkelen op het gebied van werkgelegenheid en bedrijvigheid. ‘Wat in het Westerkwartier kan, kan ook in Oost-Groningen. Hij hoopt dat het drama van de werkloosheid in de komende 4 jaar een positieve draai krijgt. ‘Het Nationaal Programma Groningen biedt ons daartoe de mogelijkheden om net iets beter te zijn als de rest van het land, en vergeet niet dat we hier de ruimte hebben en een perfecte infrastructuur’.

Voor wat betreft de gemeentelijke herindeling van Stadskanaal, Veendam en Pekela, vindt de CdK dat deze gemeenten zelf gaan over hun bestuurskracht. Maar wel geeft hij het advies dat ze moeten gaan nadenken. ‘Hoe willen wij in een wereld die toenemend complex is, waar enorme uitdagingen zijn, met onder andere flinke tekorten op jeugdzorg is, en hoe willen we krachtig besturen op alle andere taken die in het gemeentelijk domein terecht zijn gekomen’. Verder wil Paas niet op de zaken vooruit lopen. ‘Dat zou ongepast zijn, deze gemeenten zijn immers zelf bezig om hun bestuurskracht voor de komende 10 jaar in kaart te brengen’.

Herman Alink/Wilma Swarts voor nieuwsredactie RTV1

 

Datum 1 juni 2019 Redactie

Veendam en Stadskanaal botsen met trein en herindeling

STADSKANAAL – De voltallige gemeenteraad Stadskanaal roept het gemeentebestuur op ‘alles in het werk te stellen’ om de trein naar Stadskanaal te laten rijden. In 2019 zijn er provinciale verkiezingen, daarvoor moet er een besluit genomen worden. De gemeenteraad geeft daarom wethouder Goedhart Borgesius (VVD)  de taak om alles te doen wat mogelijk is de trein naar Stadskanaal te laten rijden. Verder ziet de lokale politiek graag dat de lijn in de toekomst doorgetrokken wordt via Musselkanaal, Ter Apel naar Emmen.

Haaks op Veendam

De lokale politici uit Stadskanaal staan met deze optie haaks op het besluit van de Veendammer politici die juist de treinverbinding willen doortrekken naar Assen. De Veendammer optie lijkt onrealistisch omdat er helemaal geen spoorverbinding ligt tussen Assen en Veendam zoals wel met Stadskanaal. Ook wordt met een dergelijke verbinding naar Assen niets opgelost inzake een treincalamiteit tussen Zwolle en Assen. Daarom is Twente bijvoorbeeld ook een grote voorstander van een treinverbinding naar Groningen via Emmen, Stadskanaal en Veendam.

Herindeling

D66 en GBS zien graag dat de gemeenteraad opnieuw in gesprek gaat met Veendam en de Pekela’s over de herindeling. De rest van de raad is het daar niet mee eens. Volgens de CU en de VVD was het standpunt van Stadskanaal destijds heel duidelijk. Wij hebben unaniem gekozen voor een herindeling met de gemeente Veendam en Pekela. Gemeente Veendam heeft ons toen afgewezen. Als er überhaupt weer gesproken moet worden over een herindeling moeten de Veendammers dat dan maar als éérste aangeven, aldus de partijen.

Klaas Pals

Klaas Pals (D66) is het er niet mee eens. De frontman van de lokale D66 wil niet naar het verleden kijken maar naar de toekomst. Wat geweest is is geweest. ‘We moeten verder’. Pals is van mening dat een dialoog over een herindeling niet het vorig jaar genomen besluit ‘Stadskanaal Koersvast en nait soezen moar doun‘ in de weg staat. Dat moet je los van elkaar zien, aldus Pals in de raadsvergadering.

De gehele raadsvergadering werd maandagavond uitgezonden via RTV1 radio.

Datum 13 november 2018 Bert Jan Brinkman

Herindeling dilemma’s

COLUMN – Een groep inwoners uit Musselkanaal laat zich uit voor een herindeling met Westerwolde. Althans dat stond vandaag (31 juli) te lezen op de website van RTV Noord. Voorzitter Dorpsbelangen Musselkanaal Ben Schomaker laat dit weten in een interview met Martijn Folkers van de regionale omroep voor de provincie Groningen.. Volgens RTV Noord liet ook dorpsvereniging OCREA uit Onstwedde zich uit voorstander te zijn over een eventuele herindeling met Westerwolde en niet met Veendam en Pekela.

Steekproef

Volgens Dorpsbelangen Musselkanaal is er een steekproef onder de inwoners gehouden waaruit duidelijk bleek dat deze eerder opteren voor een herindeling met Westerwolde dan met Veendam en Pekela. Schomaker constateerde ook dat Veendam niet zit te wachten op een herindeling met Stadskanaal. Dat gevoel kwam bij hem naar boven bij gesprekken over de komst van een personentrein van Veendam naar Stadskanaal. Veendam hoeft geen trein naar Stadskanaal. Schomaker: ‘Veendam zegt: Nee, wij kijken liever richting Assen’.

Persoonlijke meningen

Brinkieman kan zich de gevoelens van de heer Schomaker best goed voorstellen, net zoals de gevoelens van menig inwoner uit de de gemeente Stadskanaal over die herindeling die allang beslist had kunnen zijn.  Of het nu de schuld is van de oud burgemeester van Stadskanaal en Vlagtwedde of van enkele lokale politici uit Veendam, het doet er niet meer toe. Het is wat het is. Maar ergens klopt er iets niet. Kleine groepjes uit dorpjes die nu ineens wel een mening hebben. Politici die graag op het pluche willen blijven zitten. Dorpen die op de gemeentegrens liggen. Frustratie omdat het politiek maar niet wil vlotten. Ruim twee jaar geleden waren er inspraakavonden voor inwoners. Brinkieman was er. Je kon er haast een speld horen vallen, zowel in Veendam als in Musselkanaal en Stadskanaal. De burger vond het best. Maar ja, de raadsleden zijn onze volksvertegenwoordigers. Dus een stem meer of minder maakt wel het verschil voor een gebied van ruim 80.000 inwoners. Dat is democratie..

Overgebleven

We moeten nu met een schone lei beginnen! Niet emotioneel worden. Over enkele jaren zal de raad weer opnieuw beslissen (met of zonder druk van de provincie). Feit is dat Westerwolde inmiddels heringedeeld is. Net als al die andere gemeenten in de provincie Groningen. De enige gemeentes die overgebleven zijn, zijn Pekela, Veendam en Stadskanaal. De vraag is of die uberhaubt nog wel willen herindelen. Nu in ieder geval niet!

Een gemeente die bovendien zojuist een herindeling achter de rug heeft mag niet opnieuw gaan herindelen. Dat mag pas over vele jaren, dat zegt de wet. Daardoor valt Westerwolde (voorlopig) af. Net als de nieuwe gemeente Midden Groningen waar de Veendammers zo graag heen wilden. Een zinloze optie dus van de heer Schomaker ook al begrijp ik zijn drive. De tegenstemmers van een herindeling Veendam-Stadskanaal-Pekela hebben in feite het lot hiermee bezegeld. De herindeling tussen de Veenkoloniale gemeenten is, door tegen te stemmen, alleen maar nodeloos uitgesteld. En dat is jammer voor de vele organisaties in dit werkgebied. Want een grote sterke Veenkoloniale gemeente kan uitgroeien tot één van de beste regio’s van het noordoosten. Hoe eerder hoe beter zou ik zeggen..

Stadskanaal en Pekela doen zich er goed aan om, zoals loco burgemeester Johan hamster (ChristenUnie) van Stadskanaal ook aangaf, nu een afwachtende houding aan te nemen. Gemeenteraden Stadskanaal en Pekela hebben in het verleden zich al uitgesproken voorstander te zijn van  een Veenkoloniale herindeling. Het zou volstrekt onlogisch en raar zijn om dit besluit nu te herzien. Het wiel hoef je niet nog een keer uit te vinden. Veendam krijgt de bal vinden de politici van Stadskanaal en de provincie kijkt mee. Wat maken we het onszelf toch moeilijk. Veendam, de Pekela’s en Stadskanaal en alle dorpen die erbij horen veranderen echt niet ten opzichte van nu..

Trein? 

En de trein? De politieke discussie loopt nu vijf jaar. Brinkieman is er wel klaar mee. Voor de infrastructuur zijn er inmiddels betere opties zoals een extended ‘elektrische’ of ‘waterstof’- bus. Die brengt je via een goed wegennet (blijf hierin investeren) supersnel naar het hoofdstation van de NS in Assen. Bovendien kan een bus vaker en effectiever ingezet worden dan een boemel-treintje tussen Veendam en Stadskanaal, die enkel koers zet naar de stad. Laat de museumspoorlijn ‘STAR’ lekker zoals het is. Eventueel uitbreiden naar Gasselte en Gieten. Goed voor de (toeristen) werkgelegenheid. En mocht de nieuwe gemeente er ooit komen hebben we toch automatisch de trein. Instappen in Veendam graag.

Brinkieman

BertJan Brinkman is redacteur bij RTVeen.nl en schrijft de columns op persoonlijke titel

 

Datum 19 juli 2019 Bert Jan Brinkman


-advertenties-