Direct naar de inhoud.

Coronacompensatie voor kunst- en cultuursector in Veendam

Kunstschool in Veendam, foto ter illustratie

VEENDAM – De gemeente Veendam stelt geld beschikbaar om de kunst- & culturele sector tegemoet te komen in de nasleep van de coronapandemie. Voor kunst- en culturele organisaties die in financiële nood zitten is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor compensatie. In totaal is hiervoor € 63.000,- beschikbaar gesteld.

Compensatie van gemiste inkomsten

Door de landelijk getroffen coronamaatregelen hebben kunst- en culturele instellingen in de afgelopen twee jaar weinig tot geen activiteiten kunnen organiseren. Daardoor konden zij geen eigen inkomsten genereren.

Het steunbudget is bedoeld voor kunst- en culturele organisaties in de gemeente Veendam die door de coronapandemie inkomsten zijn misgelopen en niet in aanmerking kwamen voor de eerdere tegemoetkomingen vanuit het Rijk (zoals de TOZO of NOW). Deze instellingen kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen om alsnog een gedeelte van de gemiste inkomsten te laten compenseren. 

Aanvragen bij het subsidieloket

Een aanvraag kan eenvoudig worden gedaan via het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Kunst- en culturele instellingen die aanspraak willen maken op coronacompensatie kunnen het formulier ingevuld (en met de gevraagde bijlagen) digitaal indienen bij het subsidieloket. Aanvragen voor coronacompensatie worden apart getoetst aan de hand van de Algemene Subsidieverordening (ASV) Veendam en worden op volgorde van aanvraag beoordeeld.

Datum 24 mei 2022 Arienne Dozeman

Stichting DWS kan door subsidie weer bingo’s organiseren: ‘Het biedt afleiding in coronatijd’

Na lang wachten kan er eindelijk weer een online bingo georganiseerd worden | Foto: DWS

STADSKANAAL – In 2020 organiseerde Ina Deuring van stichting DWS samen met Annelot Vijfhuize diverse online bingo’s op Facebook. Echter gooide geldgebrek het afgelopen jaar roet in het eten. Maar gelukkig is er voor de stichting, op de drempel van 2022 goed nieuws; door subsidie van de gemeente Stadskanaal kunnen er weer bingo’s georganiseerd worden.

Het geld komt uit een nieuw potje dat bestemd is voor projecten die eenzaamheid in de coronaperiode tegen gaan. ‘Ik had in het begin niet verwacht daar aanspraak op te kunnen maken’, aldus Ina Deuring. ‘Maar toch kwam onze bingo daar voor in aanmerking.’

Live muziek

Door het extra geld is het zelfs mogelijk om live muziek aan de bingo toe te voegen. Eerder werd dat gedaan met muziek op de telefoon. ‘Maar dat werkte totaal niet’, vertelt Deuring. Daarbij moet je muziek rechtenvrij zijn, anders wordt je video zo van Facebook af gegooid.’ Nu gaat dat anders en mag Knoalster artiest Bert Drenthe de online bingo voorzien van muzikaal vermaak.

Eenzaamheid

Stichting DWS organiseert sport, spel en recreatie voor mensen met een beperking. Maar door de lockdown liggen hun activiteiten opnieuw stil. Deuring ziet dan ook de belangrijke functie die een initiatief als een bingo kan hebben in deze tijd. ‘De helft van de jongeren met een beperking ondervindt eenzaamheid in coronatijd. Zo’n bingo kan dus een welkome afleiding zijn. Eigenlijk een soort uitje, ook al is het dan digitaal.’

Vanachter haar scherm thuis leidt Ina Deuring de bingo in goede banen | Eigen foto

Teams

Ook wordt de bingo niet langer via Facebook uitgezonden. Deuring heeft gekozen voor videobellen met Teams. ‘Dan kunnen we eindelijk eens met elkaar praten. Via Facebook is dat allemaal veel lastiger.’

De bingo is gemaakt voor zowel jong als oud. Deuring: ‘Maar mensen moeten er wel rekening mee houden dat het ietsje aangepast is zodat mensen met een verstandelijke beperking gemakkelijker mee kunnen doen.’

Gezamenlijk project

Inmiddels heeft Deuring al zo’n dertig aanmeldingen voor de bingo van dinsdagavond om 19:30 uur. ‘Maar mensen kunnen zich nog steeds aanmelden via DWS. En uiteraard valt er ook wat te winnen. De prijzen komen van de ondernemers van Stadskanaal. Daar werken we al jarenlang goed mee samen. Echt een gezamenlijk Knoalster project dus.’

 

 

 

 

Datum 28 december 2021 Hielke Bosch

Energie Coöperatie Valthe vraagt samen met gemeente subsidie aan Rijk voor aardgasvrije wijken

Foto: Energie Coöperatie Valthe

VALTHE – De Energie Coöperatie Valthe (ECV) en de gemeente Borger-Odoorn hebben een subsidieaanvraag ingediend voor het programma Pilot Aardgasvrije Wijken bij het Rijk. Dit subsidieprogramma ondersteunt wijken in het experimenteren met manieren om een wijk of buurt van het aardgas af te krijgen. 

De ECV en de gemeente hopen hiermee een subsidie te krijgen van rond de 3,9 miljoen euro. Daarmee kan een belangrijke slag geslagen worden om Valthe van het aardgas af te krijgen.

Extra impuls

Met de subsidie wil de ECV de komende jaren een enorme impuls geven aan het CO2-neutraal maken van Valthe. De bewoners kunnen financieel worden ondersteund bij de verduurzaming van hun huizen en de subsidie bied de mogelijkheid tot het in huis halen van een externe projectleider die de uitvoering van de pilot op gaat pakken.

De gemeente hoopt met de pilot kennis en ervaring op te doen voor de transitie in andere wijken en buurten in Borger-Odoorn. Of de subsidie ook wordt toegekend door het Rijk moet in april volgend jaar duidelijk worden.

Datum 28 oktober 2021 Jelmer Wijnstra

Stichting Cornelis Dopper krijgt 3.000 euro van Cultuurfonds Groningen

Cornelis Dopper (foto: cornelisdopper.nl)

STADSKANAAL – Stichting Cornelis Dopper krijgt 3.000 euro subsidie vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen voor hun concertreeks Sinfonia Epica. 

Dirigent en componist

Cornelis Dopper was een bekende dirigent en componist. Hij werd in 1870 in Stadskanaal geboren. Op het Raadhuisplein is een standbeeld van hem te zien, gemaakt door Loek Bos.

In totaal steunt het cultuurfonds Groningen in het derde kwartaal van dit jaar 22 cultuur- en natuurprojecten voor ruim 80.000 euro.

Volgende vergadering

In de vergadering van 6 december 2021 behandelt het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen de aanvragen die in het vierde kwartaal ondersteuning krijgen. Deze voorstellen moeten voor 24 oktober online worden ingediend.
Datum 27 september 2021 Arienne Dozeman

Subsidie voor digitale winkelstraat Borger-Odoorn

BORGER-ODOORN – De provincie Drenthe ondersteunt de gemeente Borger-Odoorn met een eenmalige subsidie ‘Digitale Winkelstraten’ van 10.000 euro.

(meer…)

Datum 14 september 2021 Arienne Dozeman

Van Broekhoven over Secret Forest: ‘Wij komen terug’

Jeroen van Broekhoven is blij met de bijna twee ton subsidie die hij krijgt voor het Secret Forest Festival en FOX Nightlife. “We gaan voor een nieuw Secret Forest festival,” schrijft hij op zijn eigen Facebookpagina. (meer…)

Datum 19 juli 2021 Jelmer Wijnstra

Secret Forest en FOX krijgen samen meer dan twee ton subsidie van gemeente

Het Secret Forest Festival en Fox Nightlife krijgen gezamenlijk meer dan twee ton subsidie van de gemeente Stadskanaal. Dat blijkt uit de besluitenlijst van B&W. Het festival en de nachtclub krijgen dit geld in verband met de coronacrisis. (meer…)

Datum 19 juli 2021 Jelmer Wijnstra

Alteveer krijgt beweegpark

Dorpsfonds Alteveer steunt  plannen op het gebied van cultuur, natuur & milieu, sociale samenhang, leefbaarheid en duurzaamheid © Jan Johan ten Have

Dorpsbelang Tange-Alteveer wil met ‘Het Alteveerster Beweegpark’ een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van de Alteveersters. De gemeente Stadskanaal steunt het initiatief met 7.500 euro. (meer…)

Datum 29 juli 2023 Arienne Dozeman

Veendam ontvangt als eerste gemeente subsidie voor versnellen woningbouw

VEENDAM Met een subsidiepot van 8 ton hopen de provincie Groningen en het ministerie van Binnenlandse Zaken de bouw van nieuwe woningen te versnellen. Veendam is de eerste gemeente die van de regeling gebruikmaakt.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken en wethouder Henk Jan Schmaal
Gedeputeerde Tjeerd van Dekken en wethouder Henk Jan Schmaal (foto: Jeroen Willems)

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: ‘Iedereen kent de situatie op de woningmarkt, iedereen weet dat er heel veel woningen bij moeten. Deze regeling zorgt ervoor dat gemeentes sneller aan de slag kunnen.’

Tijdwinst

De gemeente Veendam krijgt 7,5 duizend euro. Het geld moet worden gebruikt bij de planvorming: Hoe ga je een potentiële bouwlocatie herontwikkelen? Wat past er wel en niet? Door aan de voorkant van een bouwproject zo’n stedenbouwkundige visie op te stellen boek je in een later stadium tijdwinst, is het idee.

Wethouder Henk Jan Schmaal: ‘Projectontwikkelaars willen altijd zoveel mogelijk woningen bouwen, dat levert immers het meeste rendement op. Pas daarna wordt er gesproken over de stedenbouwkundige uitgangspunten. Door die visie al aan de voorkant te bepalen en aan de ontwikkelaar mee te geven, kun je straks sneller beginnen.’

‘7,5 duizend euro lijkt misschien weinig, maar is heel belangrijk als het gaat om het inhuren van experts’, stelt Van Dekken.

Signaal

Wethouder Schmaal waardeert vooral het gebaar dat de provincie hiermee maakt. ‘Nadat er jaren is gesproken over krimp laten ze hiermee zien dat ze achter onze woonambities staan.’ Het totale investeringsbudget van de gemeente om alle plannen stedenbouwkundig uit te zoeken is 120.000 euro. ‘Maar alle kleine beetjes helpen’, zegt Schmaal, ‘en ik hoor net dat er nog wel meer in het potje zit.’

Herontwikkeling Winkler Prins Locatie

De gemeente Veendam wil 802 nieuwe woningen gaan bouwen op plekken die leegkomen. Een van de toekomstige bouwlocaties is het gebouw van scholengemeenschap Winkler Prins in het centrum van Veendam.

Over ongeveer twee jaar verhuist de school en wordt het oude gebouw platgegooid. De subsidie helpt de gemeente om nu al te starten met de plannen en voorbereidingen. Schmaal: ‘Je kunt deze plek maar één keer goed invullen en ook maar één keer verprutsen, daar moet je aan de voorkant goed over nadenken.’

Datum 14 juli 2021 Arienne Dozeman

Leer-werkproject Avitec Academy wint prijs én krijgt 124.999 euro subsidie

NIEUW-BUINEN – Bouwbedrijf Avitec uit Nieuw-Buinen heeft de gedeelde eerste plek behaald in de MKB Idee-verkiezing van 2020. Het idee voor leer-werkproject Avitec Academy krijgt daarmee een subsidie toegekend van 124.999 euro. Het bedrijf maakt zich zorgen over de kennis van techniekscholieren. Die kennis zou niet voldoende aansluiten op het zelfstandig werken in de praktijk. Stagiairs, maar ook zij-instromers moeten daarom eerst een bijspijkercursus van twee maanden volgen bij het bedrijf op het oude Philips-terrein in Stadskanaal. Alles gaat in overleg met onderwijsinstellingen en de gemeente.

Leercultuur versterken

Het MKB Idee is een subsidieregeling van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers kunnen hun idee indienen voor het ‘Beleidsexperiment Menselijk Kapitaal’ (MKB). Het gaat daarbij om ideeën die de leercultuur in het bedrijf versterken, door meer te investeren in de kennis en vaardigheden van het personeel. Alle aanvragen worden getoetst en beoordeeld met een puntenaantal.

Hoogste score

Van de 231 ideeën die in 2020 zijn ingediend, scoorde dat van Avitec, samen met het idee van bouwbedrijf De Romein uit Veendam, het hoogst. Beide bedrijven haalden 43,5 van de vijftig te verdienen punten. In totaal werd aan 63 bedrijven een aangevraagde subsidie toegekend.

Elk bedrijf kon bij het indienen van een idee een subsidiebedrag van maximaal 124.999 euro aanvragen. Voor de MKB-regeling is een totaal van tien miljoen euro beschikbaar gesteld.

Albert Kamps, hoofd opleiding bij Avitec, is blij met de erkenning en de subsidie: “Anderhalf jaar geleden, toen ik al met dit idee liep, werd de uitvoering niet mogelijk geacht. Gelukkig blijkt dat het nu wel lukt en dit is wel een manier om nieuwe mensen binnen te halen en de sector weer voor het voetlicht te brengen.”

(tekst gaat verder onder Facebookbericht)

Gemeente Borger-Odoorn

Inmiddels hebben drie zij-instromers van de eerste lichting van het project een contract tot na de bouwvak bij Avitec. “Als dat goed gaat, krijgen ze een vast contract”, verzekert Kamps. “Deze mannen komen van de gemeente Stadskanaal en we hebben nu ook al met de gemeente Borger-Odoorn een gesprek gepland. Daarnaast kunnen we het met deze subsidie nog meer mensen opleiden, dus we willen ook andere scholen betrekken.”

Naast het opleiden tot volwaardige werknemers, biedt Avitec ook ruimte om in plaats van via een reguliere mbo-opleiding, al werkend losse certificaten te behalen. Op die manier versterken de werknemers hun positie op de arbeidsmarkt, zonder een mbo-opleiding volledig te doorlopen.

Op 17 mei wordt de cheque symbolisch via een livestream uitgereikt door staatssecretarissen Mona Keijzer en Wouter Koolmees.

 

 

Bron: RTV Drenthe

Datum 28 april 2021 Rutger Breider


-advertenties-