Direct naar de inhoud.

Werkloosheid neemt verder af in regio

Foto: UWV

De werkloosheid is de afgelopen maand verder afgenomen in de gemeentes Veendam, Stadskanaal en Borger-Odoorn. Dat meldt het UWV donderdagochtend. Ook in de gehele provincie Groningen en Drenthe nam de werkloosheid af. Een trend die ook landelijk te zien is.   (meer…)

Datum 19 augustus 2021 Jelmer Wijnstra

Aantal WW-uitkeringen in Borger-Odoorn neemt verder af

Foto Gerrit de Haan/OOGTV

Het aantal WW-uitkering in de gemeente Borger-Odoorn is in mei opnieuw afgenomen blijkt uit cijfers van het UWV. In april hadden er nog 362 mensen een uitkering. In mei is dit gedaald naar 340 mensen. Ook in de rest van de provincie Drenthe nam het aantal mensen met een uitkering af.  (meer…)

Datum 17 juni 2021 Jelmer Wijnstra

Uitdagende opleiding in Chemische Industrie

Steffan de Hoop uit Musselkanaal leert voor procesoperator

MUSSELKANAAL – “Hoe gaan wij in de toekomst om met het tekort aan chemisch operators?” Deze vraag ontstond bij de start van de nieuwe vestiging van het bedrijf Avantium in Delfzijl. Het antwoord is om nieuwe manieren van werving in te zetten. Dit doen ze door samen met uitzendpartners en de arbeidsmarktregio een speciaal opleidingstraject te ontwikkelen voor werkzoekenden. Voor twaalf mensen betekent dit ze in januari 2019 gaan starten met een opleiding tot chemisch operator.

Het roer moest om
Steffan de Hoop uit Musselkanaal is één van de kandidaten: “Ik heb jarenlang in de elektronica detailhandel gewerkt. Eerst op de winkelvloer, daarna als filiaalmanager en tot op het laatste moment betrokken bij het sluiten van filialen in het land. Uiteindelijk volgde ook mijn ontslag. Ik besloot dat het roer om moest en te zoeken naar ander soort werk. Deze kans kwam op mijn pad en sprak mij aan. Het is technisch, de werktijden zijn gunstig voor mij en er zit toekomst in. Ook de aandacht voor duurzaamheid vind ik belangrijk.” Steffan meldde zich aan via kansrijkberoep.nl.

Chemie groeit
De komst van Avantium was de aanjager voor het opleidingstraject. Net zoals bij andere bedrijven in onze regio, is hun vraag naar technisch personeel groot. Daarom hebben de arbeidsmarktregio Werk in Zicht, MF uitzendbureau en Abiant besloten samen een opleidingstraject op te zetten. Zo proberen ze te voldoen aan de groeiende personele vraag in de sector. MF en Abiant verzorgen het opleidingstraject. “Het enige dat wij van een bedrijf vragen is een werkplek en begeleiding voor de duur van de opleiding”, aldus Christel Knot van MF Uitzendbureau. “De kandidaten doen tijdens de opleiding meteen waardevolle praktijkervaring op. Na afronding kunnen ze meteen aan de slag als operator. Van deze groep ook een deel bij Aviantium zelf. Natuurlijk kunnen ook andere bedrijven zich melden als zij gebruik willen maken van het potentieel uit dit opleidingstraject of zelf een specifiek opleidingstraject willen starten.”

1000-Banenplan helpt te versnellen
Het 1000-banenplan zorgt voor een snelle realisatie. Via het platform kansrijkberoep.nl zijn de geschikte kandidaten gevonden. Het 1000-banenplan vergoedt ook een deel van de kosten. Dat verlaagt de drempel voor zowel kandidaten en werkgevers.

Een baan voor het leven
Michel Dammer, adviseur van Werk in Zicht: ”We zijn uitgesproken blij met dit traject. Voor werkzoekenden is het een geweldige kans op een duurzame baan voor langere tijd. Operators blijven vaak lang verbonden aan hun werkgever. Leren omgaan met complexe installaties in de chemie vergt nou eenmaal tijd. Maar eenmaal aan de slag, heb je er een baan aan voor het leven.”

Over Werk in Zicht
Werk in Zicht is het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en SW-bedrijven in Groningen en Noord-Drenthe. We werken aan een arbeidsmarkt waar iedereen welkom is. Samenwerken is onze passie én aanpak. Met werkgevers en opleidingsinstanties in onze regio. Het 1000-banenplan helpt ons deze ambitie te vervullen. Doel van dit plan is om duizend werkzoekenden in het aardbevingsgebied aan een baan te helpen. Inmiddels zijn er al 156 mensen duurzaam aan de slag via het 1000-banenplan.

Zie ook www.werkinzicht.nl.

Datum 21 december 2018 Bert Jan Brinkman

UWV: Personeelstekorten in Groningen groeien

GRONINGEN – Het aantal WW-uitkeringen in Groningen daalde in oktober. Ook op jaarbasis neemt de WW in Groningen af. In steeds meer beroepsgroepen is er een tekort aan personeel. In Groningen geldt dit met name voor bouw, zorg, ICT en horeca. Dit blijkt uit het jaarlijkse UWV-rapport Regio in Beeld.

Daling WW in oktober
Eind oktober telde Groningen 9.128 WW-uitkeringen. Dat is 3,0% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in oktober af met 84 uitkeringen (-0,9%). Dit is minder dan de landelijke afname van 1,7%. In vrijwel alle sectoren daalt het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van september. Uitzondering hierop is de horeca, die door het aflopende horecaseizoen een stijging van de WW laat zien. Ten opzichte van vorig jaar blijft de forse daling van de afgelopen maanden aanhouden. In oktober is de afname in Groningen op jaarbasis 25,6% (-3.146 uitkeringen). Deze daling is sterker dan de landelijke daling van 21,6%.

In de bijlage een uitsplitsing van de WW naar gemeenten en sectoren.

Personeelstekorten op regionale arbeidsmarkt verdwijnen niet vanzelf
Door de economische groei ontstaan tekorten aan personeel. Deze tekorten lossen niet vanzelf op. Het vereist een inspanning van zowel werkzoekenden, werkgevers als andere arbeidsmarktpartijen. Dat zegt UWV over de situatie op de regionale arbeidsmarkt bij de publicatie Regio in Beeld.

In het tweede kwartaal van 2018 is de arbeidsmarkt in het merendeel van de arbeidsmarktregio’s van Nederland krap. In regio’s met een krappe arbeidsmarkt is er relatief weinig aanbod van werkzoekenden in verhouding tot de vraag van werkgevers. Alleen in de arbeidsmarktregio’s Zaanstreek/Waterland, Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe en Rijk van Nijmegen is er nog sprake van een arbeidsmarkt met een gemiddelde spanning. Maar ook in deze regio’s is er in verschillende beroepsgroepen wel degelijk krapte, zoals ICT, Technisch en Dienstverlenend.

Moeilijk vervulbare vacatures
In Groningen hebben werkgevers in onder andere de bouw, zorg, ICT en horeca steeds meer moeite om personeel te vinden. In het hele land is er een tekort aan onder meer elektriciens, (gespecialiseerde) verpleegkundigen en vrachtwagenchauffeurs. Daarnaast zijn er in Groningen moeilijk vervulbare vacatures voor bijvoorbeeld timmerman en medewerker klantcontact.

Werkfestival
Het grote Werkfestival dat op 31 oktober is georganiseerd in Groningen is echt een groot succes. Op dit moment zijn er 112 plaatsingen gerealiseerd bij werkgevers. Dit is 30% van de werkgevers die aanwezig waren op het werkfestival. De werkgevers gaven aan dat zij zeer tevreden zijn met de opzet van het Werkfestival en vonden de sfeer goed.

Vooraf hadden 6884 bezoekers zich geregistreerd om het festival te bezoeken. Uiteindelijk waren er ruim 11.000 bezoekers! Onder de werkgevers en bezoekers is een enquête verspreid en ook deze uitkomsten zijn positief.

Hieronder enkele cijfers:

 • Meer dan 90% van de bezoekers zijn tevreden over het Werkfestival.
 • 75 % geeft aan dat het Werkfestival heeft geholpen bij het zoeken naar werk.
 • 86% vond het aanbod interessant
 • 4600 vervolgafspraken
 • 95 vervulde vacatures (12 transport en logistiek, 11 zakelijk, 12 horeca, 39 zorg,
  9 bouw, 14 techniek)

Het succes van het festival geeft duidelijk aan dat het ‘ouderwetse’ matchen in de huidige arbeidsmarkt niet meer genoeg is om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Veel werkzoekenden passen met hun opleiding en werkervaring niet 1-op-1 op de openstaande vacatures. Werkgevers blijven zo kampen met personeelstekorten, terwijl lang niet alle werkzoekenden erin slagen werk te vinden. Zowel werkgevers als werkzoekenden moeten zich breder oriënteren en los komen van de voor-de-hand-liggende match op opleiding en werkervaring. De huidige arbeidsmarkt vraagt om matching op basis van competenties, affiniteit en groeimogelijkheden. Nieuwe wegen verkennen! Een opzet als het Werkfestival, gericht op ontmoeten, ervaren en beleven, maakt dit mogelijk. Het succes van het festival geeft heel duidelijk aan dat het ‘ouderwetse’ matchen niet meer genoeg is om aan geschikte werknemers te komen. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om nieuwe aanpak zoals het Werkfestival.

Regio in Beeld
Op 30 oktober 2018 is de jaarlijkse Regio in Beeld weer verschenen. Regio in Beeld geeft per regio inzicht in de kansen en knelpunten voor werkzoekenden en werkgevers. Daarnaast bevat Regio in Beeld informatie over beschikbare banen, vacatures en onbenut arbeidspotentieel. Verschillen hiertussen vormen de uitdagingen voor de regionale arbeidsmarkt. Bekijk hier de website Regio in Beeld.

Regionale verschillen
In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in oktober af. De forse daling van de WW ten opzichte van vorig jaar is overal in Noord-Nederland zichtbaar.

 • UWV verstrekte eind oktober in de provincie Friesland 10.535 WW-uitkeringen; 0,9% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind oktober 24,1% lager dan vorig jaar.
 • Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in oktober af met 1,9% naar 8.328. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 27,4%.
Datum 15 november 2018 Bert Jan Brinkman

UWV: Veel werk in de techniek

VEENDAM/GRONINGEN – De technische branche schreeuwt om mankracht! Werkzoekenden die nu elektromonteur of installatietechnicus willen worden, hebben 100% slagingskans. En daarvoor is het niet noodzakelijk dat ze een ellenlang cv hebben vol diploma’s of ervaring. Talent voor en affiniteit met techniek zijn belangrijker dan ooit! Omscholing tot monteur of technicus leidt dan ook per definitie tot een zeer grote kans op werk in de technieksector.

Werkplein

Werk in Zicht organiseert op woensdag 5 september vanuit Kansrijk Beroep een voorlichtingsbijeenkomst op het Werkplein in Groningen voor iedereen die geen werk heeft en een baan zoekt in de installatie- of elektrotechniek. We zijn op zoek naar potentiële monteurs in de breedste zin van het woord: Hulpmonteurs, bliksembeveiligingsmonteurs, gas- water en lichtmonteurs, enzovoorts.

Omscholing

In vervolg op de bijeenkomst start Werk in Zicht een omscholingstraject tot elektro- en installatiemonteurs. Kandidaten kunnen tijdens dit traject een twee- of driemaandelijkse opleiding volgen. Ook behoort een BBL-opleiding van twee jaar tot de mogelijkheden. En het allermooiste: Kandidaten die hun opleiding succesvol afronden, zijn verzekerd van een contract! Het vooruitzicht van een baan maakt dit initiatief extra aantrekkelijk, zowel voor werknemers die op zoek zijn naar werk in de techniek als werkgevers die hard op zoek zijn naar technisch vakbekwaam personeel.

Cv doet er niet toe. Werkzoekenden die gemotiveerd zijn, talent hebben voor techniek en bereid zijn een opleidingstraject te volgen zijn van harte welkom op de bijeenkomst. Ze kunnen zich opgeven via www.kansrijkberoep.nl.

Datum 30 augustus 2018 Bert Jan Brinkman

Dalende WW uitkeringen in Groningen

GRONINGEN – Het aantal WW-uitkeringen in Groningen neemt in juli opnieuw fors af. Aanhoudende economische groei zorgt voor betere perspectieven voor werkzoekenden. Toch zijn er sectoren waar de werkgelegenheid juist terugloopt. In de financiële dienstverlening neemt het aantal banen al jaren af.

Opnieuw forse daling WW-uitkeringen

Eind juli telde Groningen 9.415 WW-uitkeringen. Dat is 3,1% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in juli af met 530 uitkeringen (-5,3%). In juli daalde de WW vooral in uitzendbureaus en bouw. Vanuit onderwijs nam de WW afgelopen maand licht toe. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Groningen 28,7% (3.798) minder WW uitkeringen. In de bijlage een uitsplitsing van de WW naar gemeenten en sectoren.

Financiële dienstverlening krimpt structureel

In de financiële dienstverlening daalt het aantal banen al jaren. Hoewel het in Groningen om een relatief kleine sector gaat, krimpt deze relatief sterk. Eind juli 2018 zijn er in Groningen 340 WW uitkeringen vanuit banken of verzekeraars. Ruim de helft van de WW-gerechtigden had een bedrijfseconomisch of administratief beroep. Het aantal WW-uitkeringen neemt wel af ten opzichte van vorig jaar (-18,3%), maar duidelijk minder dan gemiddeld (-28,7%). Dit geldt met name voor de banken (-1,8%). UWV publiceerde op 15 augustus de factsheet Financiële dienstverlening over de ontwikkelingen in de sector.

Kansen voor administratief personeel

Meer digitale dienstverlening zorgt in de financiële sector voor het sluiten van fysieke kantoren. Voor financieel-administratief medewerkers, receptionisten en administratief medewerkers zijn de kansen hierdoor afgenomen. Ook in andere sectoren zorgt de digitalisering voor banenverlies van administratieve krachten. Administratief personeel heeft hierdoor moeite met het vinden van werk. Voor hen kan het perspectief bieden om te kijken naar gerelateerde beroepen. Zo zijn de perspectieven op werk bijvoorbeeld beter als medewerker klantenservice, intercedent of medewerker personeel & organisatie.

In juli afname WW in heel Nederland

In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind juli uit op 279.360. Dat is 3,1% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 287.945. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 3,0% (-9.415). Alle provincies laten in juli een daling van het WW bestand zien. De sterkste daling ten opzichte van vorige maand hebben de noordelijke provincies.

Regionale verschillen

In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in juli fors af. Ook de sterke afname van ruim een kwart WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar deed zich overal in Noord-Nederland voor.  UWV verstrekte eind juli in de provincie Friesland 10.719 WW-uitkeringen; 6,1% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind juli 27,3% lager dan vorig jaar.  Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in juli af met 4,9% naar 8.557. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 28,7%.

Datum 16 augustus 2018 Bert Jan Brinkman

Werkzoekenden gratis met de bus naar de Jobmesse Duitsland

GRONINGEN – Wie moeite heeft met het vinden van een baan, kan het eens over de grens proberen. In Duitsland is dringend behoefte aan personeel. UWV en gemeenten in Drenthe en Groningen bieden werkzoekenden de mogelijkheid om gratis met de bus naar de Jobmesse in Lingen te gaan.

De Jobmesse is op 17 en 18 juni 2017. Op deze banenbeurs worden vooral vacatures aangeboden in de techniek, ICT, metaal, elektrotechniek, administratie en verkoop. Voor de laatste 2 beroepen is een goede Duitse taalvaardigheid zeker van belang. De werkzoekende die naar de Jobmesse wil, kan zich aanmelden via info@werkeninduitsland.nl.

Naast de gratis busreis naar de Jobmesse op zaterdag 17 juni ontvangt de werkzoekende ook:

 • Voorlichting op het werkplein in Emmen en Winschoten.
 • Workshop solliciteren in Duitsland.
 • Voorstellen aan Duitse werkgevers die nu op zoek zijn naar kandidaten. Hierin werken gemeenten en UWV samen met de Agentur für Arbeit.

Over werken in Duitsland

Wie interesse heeft om over de grens te werken, kan ook op de website www.werkeninDuitsland.nl kijken. Hierop staat alle informatie rond solliciteren, voorlichting en het sociale stelsel in Duitsland op een rijtje. Naast ervaringsverhalen en een handige agenda met activiteiten, biedt het per fase een duidelijk overzicht van de te nemen stappen. Ook zijn er handige tools ontwikkeld die het de werkzoekenden allemaal nog wat makkelijker moeten maken: een vertaalservice, een sjabloon om cv’s te maken, een rekenmodule om het loon te vergelijken en recentelijk is er zelfs een taaltraining aan toegevoegd.

Datum 6 juni 2017 Bert Jan Brinkman

Minder nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren in Groningen

logo-uwvGRONINGEN – Doordat het beter gaat op de arbeidsmarkt, neemt het aantal jongeren dat een nieuwe WW-uitkering aanvraagt bij UWV af. In de regio Groningen is de daling met 11% iets minder sterk dan landelijk. Het aantal mbo-vacatures is aan het toenemen. In de periode maart tot en met augustus van dit jaar ontstonden landelijk 207.600 vacatures op mbo-niveau, 9% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In Groningen bleef het aantal mbo-vacatures nagenoeg gelijk. Dit staat in het rapport Basiscijfers Jeugd dat SBB en UWV vandaag uitbrengen.

Van maart tot en met augustus 2016 ontstonden in de regio Groningen 5.500 mbo-vacatures. Vergeleken met vorig jaar is dit aantal praktisch gelijk gebleven, zo blijkt uit cijfers van SBB. Het grootste aantal mbo-vacatures is er in de beroepsgroep retail, daarna volgt gastvrijheid. Vergeleken met de landelijke verdeling van het aantal vacatures zijn er geen grote verschillen. Jongeren die nu starten met een mbo-opleiding hebben een goed baanperspectief als zij kiezen voor de richtingen verkoper, verzorgende individuele gezondheidszorg en mbo-verpleegkundige.

Aantal nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren daalt

In het afgelopen half jaar verstrekte UWV landelijk ruim 36.000 nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren tot 27 jaar, een afname met 6.000 (-15%) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In de provincie Groningen is de daling met 11% iets minder sterk dan landelijk. De daling in de regio is het grootst bij jongeren die voor de WW-uitkering via de uitzendbedrijven (-35%) werkten.

Eind september 2016 stonden er in Groningen 4.801 jongeren tot 27 jaar als werkzoekende geregistreerd bij UWV. Van deze jongeren heeft 42% geen startkwalificatie. Landelijk is dit aandeel 50%. De groep middelbaar opgeleiden (minimaal mbo-niveau 2, havo of vwo) heeft in deze regio een aandeel van 46%. Dat is boven het landelijk gemiddelde (39%). De uitzendbranche blijkt in 2015 voor jongeren de meeste succesvolle branche om vanuit de WW aan het werk te komen. Ruim een derde van deze jongeren ging aan de slag via een uitzendbureau.

Aantal geworven leerbanen

Tussen 1 juni en 1 oktober 2016 heeft SBB 12.584 leerbanen geworven en beschikbaar gesteld via Stagemarkt.nl. Er zijn landelijk nog 5.000 studenten zonder een geregistreerde leerbaan. In de regio Groningen heeft SBB 491 leerbanen geworven. Via Stagemarkt.nl zijn de meeste leerbanen beschikbaar in de sectoren voedsel, groen en gastvrijheid en techniek en gebouwde omgeving.

Datum 9 december 2016 Bert Jan Brinkman

Verdere daling WW in Groningen

Alle gemeenten anno 2015
Prov. Groningen anno 2015/16

GRONINGEN – In oktober nam de WW in Groningen af tot 15.200 uitkeringen. De WW daalt hiermee nu acht maanden op rij. In de afgelopen maanden ontstonden vooral minder nieuwe WW-uitkeringen in zorg & welzijn, bouw en uitzendbedrijven. Door de groeiende werkgelegenheid nemen de kansen om vanuit de WW weer aan de slag te komen toe.

Daling WW in Groningen

Eind oktober 2016 telde Groningen 15.170 WW-uitkeringen. Dat is 5,0% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in oktober af met 190 uitkeringen (-1,2%). Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Groningen 3,6% (523) meer WW-uitkeringen. In de bijlage de WW-cijfers uitgeplitst per gemeente en per sector.
Achtste maand op rij

De daling van de WW in oktober is de achtste maand op rij waarin het aantal WW-uitkeringen in Groningen daalt. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen nam in de afgelopen maanden af in de meeste sectoren van de Groningse economie. In de uitzendsector kregen vooral minder mensen met bouwgerelateerde beroepen een WW-uitkering. In zorg & welzijn en handel vielen vooral begin dit jaar veel ontslagen door faillissementen in het grootwinkelbedrijf en de thuiszorg. Daarna nam het beroep op nieuwe WW-uitkeringen in deze sectoren af. In de horeca en bij banken en verzekeringsmaatschappijen ontstonden de afgelopen maanden meer nieuwe WW-uitkeringen.

Meer kans op werk

Door de groeiende werkgelegenheid nemen de kansen om vanuit de WW weer aan de slag te komen toe. Twee-derde van de werklozen in de WW verruilt binnen een jaar de uitkering voor een baan. De verschillen per sector zijn echter groot. Werklozen uit de bouw, landbouw en uitzendkrachten komen het vaakst aan het werk, terwijl werklozen uit de financiële sector en het openbaar bestuur moeilijker werk vinden. Dit staat in het rapport Kansrijk uit de WW van UWV.

Sneller naar een kansrijk beroep

Om in te spelen op de groeiende vraag naar personeel in technische beroepen is een nieuwe website www.kansrijkberoep.nl gelanceerd. Wie zich hiertoe wil laten om- of bijscholen weet niet altijd hoe dit te doen. De nieuwe website versnelt het vinden van betaald werk en is er speciaal voor werkzoekenden uit de provincie Groningen en Noord-Drenthe.

Vrijwel overal in Nederland daling WW

In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind oktober uit op 419.600. Dat is 4,7% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 424.257. In de afgelopen maand daalde het aantal WW-uitkeringen landelijk met 1,1% (-4.657). Bijna alle provincies lieten een daling van de WW zien. Een jaar eerder telde Nederland 420.969 WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 0,3% (1.369). Alleen in de drie noordelijke provincies en in Noord-Holland was het aantal WW-uitkeringen in oktober groter dan een jaar eerder.

Regionale verschillen

In alle drie de noordelijke provincies daalde de WW in oktober. De daling in Groningen en Drenthe was echter groter dan die in Friesland. Daar bleef het aantal WW-uitkeringen vrijwel gelijk. Ten opzichte van een jaar eerder steeg het aantal WW-uitkeringen in de drie noordelijke provincies.

UWV verstrekte eind oktober in de provincie Friesland 17.832 WW-uitkeringen; 0,1% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind oktober 2,8% hoger dan vorig jaar.
Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe is in oktober met 0,9% gedaald naar 14.131. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een stijging van 5,1%.

Bijlage onderzoek

Datum 17 november 2016 Bert Jan Brinkman

800 mensen uit retail krijgen hulp bij vinden nieuwe baan

Detailhandel
Detailhandel

ASSEN – Deze week ontvangen zo’n 800 werkzoekenden in de provincies Drenthe en Overijssel een brief met daarin een aanbod om ze verder te helpen op de arbeidsmarkt. De provincie Drenthe werkt samen met de provincie Overijssel, Drentse gemeentes, FNV, CNV, VNO-NCW en het UWV om de werkloosheid in de retailsector aan te pakken. Hiervoor is een aanvraag voor Europese cofinanciering ingediend bij het Europees Globaliseringsfonds.

‘Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe, twee belangrijke ingrediënten uit ons Collegeprogramma voor een duurzame arbeidsmarkt. Daarnaast willen we Europese kansen benutten om onze beleidsdoelstellingen te realiseren, daarom hebben we besloten om samen met onze partners een aanvraag in te dienen bij het Europees Globaliseringsfonds’, aldus gedeputeerde Cees Bijl.

De retailsector is na de zorg de belangrijkste sector qua werkgelegenheid in Drenthe en Overijssel. Door de financiële crisis en faillissementen van enkele grote ketens heeft er de afgelopen maanden een ontslaggolf plaatsgevonden in deze sector. Door dit project kunnen 800 mensen begeleid worden naar werk of
zelfstandig ondernemerschap door trainingen, opleidingen en een mobiliteitspool. De looptijd van het project is twee jaar en is vooruitlopende op de toekenning van de Europese bijdrage al gestart.

De cofinancieringsbijdrage van de provincie Drenthe bedraagt 165.000,- euro. Dit levert naar verwachting een Europese bijdrage op van 1,7 miljoen euro.

Datum 3 oktober 2016 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal