Direct naar de inhoud.

Werkloosheid neemt verder af in regio

Foto: UWV

De werkloosheid is de afgelopen maand verder afgenomen in de gemeentes Veendam, Stadskanaal en Borger-Odoorn. Dat meldt het UWV donderdagochtend. Ook in de gehele provincie Groningen en Drenthe nam de werkloosheid af. Een trend die ook landelijk te zien is.   (meer…)

Datum 19 augustus 2021 Jelmer Wijnstra

Banen genoeg, maar de juiste kandidaat vinden blijkt lastig.

Vacatures bij een uitzendbureau

REGIO – Voor het eerst in vijftig jaar zijn er meer vacatures dan werklozen. Zo blijkt uit cijfers van het CBS. Tegenover 100 werklozen stonden 106 openstaande vacatures in het tweede kwartaal van 2021.

(meer…)

Datum 17 augustus 2021 Arienne Dozeman

Werkbezoek CvK René Paas aan gemeente Pekela

Foto Herman Alink  

GEMEENTE PEKELA – De commissaris van de Koning René Paas bracht op vrijdag 17 mei een werkbezoek aan de gemeente Pekela. Met het college van B&W werd besproken hoe Pekela er financieel voorstaat. Na een bezoek aan de brandweerkazerne ging het in de brandweerauto verder naar machinefabriek Engie Services BV. Het bezoek werd afgesloten in dorpshuis de Riggel waar een gezamenlijke lunch werd genuttigd met de gemeenteraad. Daarna was er korte tijd beschikbaar voor de pers, waar ook waarnemend burgemeester Jaap Kuin bij aanschoof. Onder meer is er gesproken over de zorgelijke financiële ontwikkeling in de jeugdzorg, de werkloosheid en de gemeentelijke herindeling.

De commissaris begint met te vertellen dat hij onder de indruk is van de organisatie van het vrijwillige brandweerkorps en ook het bezochte bedrijf Engie Services die kennis en kunde laat zien. Hij verwacht dat de oplossing voor de gemeentelijke herindeling niet vanuit de Provincie komt. Volgens hem zal dit pas gebeuren als de bestuurskracht van de afzonderlijke gemeenten in gevaar komt. ‘Maar dan moet je eerst wel een flinke drempel over’.

Over de tekorten in de jeugdzorg zei de commissaris het volgende: ‘De tekorten in de Jeugdzorg zijn zo ernstig dat ik voor het eerst een ambtsbericht ga schrijven aan de Minister van Binnenlandse Zaken, waarin ik dringend vraag om de gemeenten in de provincie Groningen meer budget te geven. De tekorten zijn van een dusdanige omvang dat het functioneren van de gemeenten dreigt te verlammen of al aan het verlammen zijn. Dit zal ten koste gaan van hun bestuurskracht. De tekorten voor de jeugdzorg is voor alle Groninger gemeenten samen 43 miljoen, maar zet je dit af op de omvang van de totale begroting dan zal men schrikken’.

Voor de gemeente Pekela is het tekort 1,3 miljoen op een begroting van 41 miljoen. De gemeenten Oldambt, Stadskanaal, Midden-Groningen, Loppersum en Appingedam laten hetzelfde beeld zien. In Veendam is deze 5%. Aangezien de uitgaven voor jeugdzorg alleen maar toenemen, zullen de reserves over 2 tot 3 jaar volledig op zijn, aldus een bezorgde René Paas. Hij pleit voor een verdeelsleutel die meer rekening houdt met de probleemgebieden.

Is er een samenhang tussen de omvang jeugdzorg en de sociaaleconomische situatie? ‘Als je een gemeente hebt met relatief veel laag opgeleiden en werkloosheid, dan heb je een abonnement op hogere uitgaven in de jeugdzorg’. Om te beginnen moet de 30% korting, die is toegepast bij de decentralisatie van de jeugdzorg, door het Rijk worden terug gedraaid, aldus Paas. ‘Gemeenten moeten investeren in professionelere sociale wijkteams die de kwetsbare jongeren snel kan opsporen en helpen met preventieve maatregelen. Die ruimte moet de gemeenten worden gegeven, want elk kind heeft recht op een goede start’. Hij verwacht dat na enkele jaren de jeugdzorg dan goedkoper gaat worden.

‘Wat werkloosheid in Pekela betreft heb ik een overzicht gekregen hoe men zich inspant om mensen die lang in de bijstand zitten toch de mogelijkheid te bieden aan het werk te komen. Er is een carrousel ingericht waar je kennis maakt met een aantal soorten werk die niet al te veel opleiding vereisen. Vindt iemand iets, dan krijgt hij een toegepaste opleiding om aan de slag te kunnen. Je begint dan niet direct met je droombaan maar het helpt je verder op weg naar de arbeidsmarkt’.

Datum 18 mei 2019 Redactie

Dalende WW uitkeringen in Groningen

GRONINGEN – Het aantal WW-uitkeringen in Groningen neemt in juli opnieuw fors af. Aanhoudende economische groei zorgt voor betere perspectieven voor werkzoekenden. Toch zijn er sectoren waar de werkgelegenheid juist terugloopt. In de financiële dienstverlening neemt het aantal banen al jaren af.

Opnieuw forse daling WW-uitkeringen

Eind juli telde Groningen 9.415 WW-uitkeringen. Dat is 3,1% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in juli af met 530 uitkeringen (-5,3%). In juli daalde de WW vooral in uitzendbureaus en bouw. Vanuit onderwijs nam de WW afgelopen maand licht toe. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Groningen 28,7% (3.798) minder WW uitkeringen. In de bijlage een uitsplitsing van de WW naar gemeenten en sectoren.

Financiële dienstverlening krimpt structureel

In de financiële dienstverlening daalt het aantal banen al jaren. Hoewel het in Groningen om een relatief kleine sector gaat, krimpt deze relatief sterk. Eind juli 2018 zijn er in Groningen 340 WW uitkeringen vanuit banken of verzekeraars. Ruim de helft van de WW-gerechtigden had een bedrijfseconomisch of administratief beroep. Het aantal WW-uitkeringen neemt wel af ten opzichte van vorig jaar (-18,3%), maar duidelijk minder dan gemiddeld (-28,7%). Dit geldt met name voor de banken (-1,8%). UWV publiceerde op 15 augustus de factsheet Financiële dienstverlening over de ontwikkelingen in de sector.

Kansen voor administratief personeel

Meer digitale dienstverlening zorgt in de financiële sector voor het sluiten van fysieke kantoren. Voor financieel-administratief medewerkers, receptionisten en administratief medewerkers zijn de kansen hierdoor afgenomen. Ook in andere sectoren zorgt de digitalisering voor banenverlies van administratieve krachten. Administratief personeel heeft hierdoor moeite met het vinden van werk. Voor hen kan het perspectief bieden om te kijken naar gerelateerde beroepen. Zo zijn de perspectieven op werk bijvoorbeeld beter als medewerker klantenservice, intercedent of medewerker personeel & organisatie.

In juli afname WW in heel Nederland

In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind juli uit op 279.360. Dat is 3,1% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 287.945. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 3,0% (-9.415). Alle provincies laten in juli een daling van het WW bestand zien. De sterkste daling ten opzichte van vorige maand hebben de noordelijke provincies.

Regionale verschillen

In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in juli fors af. Ook de sterke afname van ruim een kwart WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar deed zich overal in Noord-Nederland voor.  UWV verstrekte eind juli in de provincie Friesland 10.719 WW-uitkeringen; 6,1% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind juli 27,3% lager dan vorig jaar.  Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in juli af met 4,9% naar 8.557. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 28,7%.

Datum 16 augustus 2018 Bert Jan Brinkman

Winkelketen Kijkshop vraagt faillissement aan

Eerder al in maart 2017 was de Kijkshop begonnen met een nieuw onlinewinkelconcept, hierbij werden al twintig winkels gesloten. De vestigingen in Stadskanaal, Winschoten en Groningen ontsprongen toen nog de dans.

STADSKANAAL – Alle zeventig winkels van Kijkshop gaan niet meer open. Ongeveer vierhonderd medewerkers komen hierdoor op straat te staan. Al jaren kampt de winkelketen met zware verliezen. De Zweedse eigenaar The One vraagt vandaag, 23 januari, het faillissement aan bij de rechter. 

Eerder al in maart 2017 was de Kijkshop begonnen met een nieuw onlinewinkelconcept, hierbij werden al twintig winkels gesloten. De vestigingen in Stadskanaal, Winschoten en Groningen ontsprongen toen nog de dans.

De omvorming blijkt nu echter niet voldoende om de overgebleven winkels te redden en zijn alsnog alle filialen gesloten. Investeerder Björn Serving, die zichzelf ‘The One from Sweden’ noemt geeft aan dat de gevolgen voor de medewerkers “erg ongelukkig” zijn.

Volgens de woordvoerder van The One is het aan de curator om te kijken of een eventuele verkoop of doorstart mogelijk is. In het belang van verkoop van de inboedel kan deze besluiten dat al dan niet de winkels tijdelijk weer opengaan.

Datum 23 januari 2018 Redactie

Buurtbedrijf Borger-Odoorn officieel van start

logo borger odoornBorger Odoorn – Vrijdag 23 september start het Buurtbedrijf officieel zijn werkzaamheden voor en door inwoners van Borger-Odoorn.

Het Buurtbedrijf biedt een plek voor personen die langere tijd niet in het arbeidsproces actief zijn geweest. Daarnaast is het Buurtbedrijf ook de plek voor ontwikkeling en sociale activering. De medewerkers kunnen op diverse lichte klussen worden ingezet en krijgen zo de mogelijkheid om mee te doen in de samenleving.

Het Buurtbedrijf is opgezet in opdracht van de gemeente en in samenwerking met Buurtsupport, Promens Care, welzijnsorganisatie Andes, het sociaal team en anderen.

Vrijdag 23 september vindt de officiële starthandeling plaats op de Grote Brink in Borger, met de onthulling van het logo door wethouder Frits Alberts. Tijdens dit feestelijke moment kunt u kennismaken met de medewerkers van het Buurtbedrijf en zien welke werkzaamheden zij onder andere verrichten.

Wethouder Frits Alberts: “Een mooie ontwikkeling in onze gemeente. Het Buurtbedrijf voorziet in een behoefte door deze doelgroep een plek in de samenleving te bieden. Binnen de Participatiewet zijn dergelijke initiatieven van groot belang. En ik ben trots dat wij in Borger-Odoorn onze bijdrage daaraan leveren.”

Datum 19 september 2016 Redactie

7,3 miljoen euro voor aanpak werkloosheid

werk in zicht.gifGRONINGEN/DRENTHE – De arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe heeft 7,3 miljoen euro aan subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) toegekend gekregen. Onder de naam ‘Werk in Zicht’ werken 27 gemeenten, scholen en werkgevers samen om de werkloosheid te bestrijden.

Vorig jaar deed ‘Werk in Zicht’ twee aanvragen: één voor de 27 samenwerkende gemeenten van € 5,1 miljoen. En één voor het Praktijk Onderwijs (PrO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) van € 2,2 miljoen. Beide aanvragen zijn nu goedgekeurd.

De gemeenten gebruiken het geld ter bestrijding van de werkloosheid van jongeren, mensen die langere tijd werkzoekend zijn, werkzoekenden met een arbeidsbeperking en 50 plussers.

Het onderwijs zet het geld in voor stages, branchecursussen, oprichten leerwerkbedrijven, begeleiding van kwetsbare jongeren richting werk en jobcoaching.

Wethouder Roeland van der Schaaf had als bestuursvoorzitter van Werk in Zicht groot vertrouwen in de toekenning. “In onze arbeidsmarktregio hebben we te maken met een hoge werkloosheid, maar we timmeren flink aan de weg om deze te bestrijden. Verschillende projecten laten al goede resultaat zien. De toekenning van 7,3 miljoen euro geeft een extra stimulans om hier voortvarend mee verder te gaan.”

Dit zijn de eerste twee toekenningen, van de zes aanvragen die in de periode 2014-2020 ingediend gaan worden.

Datum 13 juli 2016 Redactie

7,3 miljoen euro voor aanpak werkloosheid

werk in zicht.gifGRONINGEN – De arbeidsmarktregio Groningen heeft 7,3 miljoen euro aan subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) toegekend gekregen. Onder de naam ‘Werk in Zicht’ werken 27 gemeenten, scholen en werkgevers samen om de werkloosheid te bestrijden.

Vorig jaar deed ‘Werk in Zicht’ twee aanvragen: één voor de 27 samenwerkende gemeenten van € 5,1 miljoen en één voor het Praktijk Onderwijs (PrO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) van € 2,2 miljoen. Beide aanvragen zijn nu goedgekeurd.

De gemeenten gebruiken het geld ter bestrijding van de werkloosheid van jongeren, mensen die langere tijd werkzoekend zijn, werkzoekenden met een arbeidsbeperking en 50 plussers. Het onderwijs zet het geld in voor stages, branchecursussen, oprichten leerwerkbedrijven, begeleiding van kwetsbare jongeren richting werk en jobcoaching.
ESF

Wethouder Roeland van der Schaaf van de gemeente Groningen had als bestuursvoorzitter van Werk in Zicht groot vertrouwen in de toekenning. “In onze arbeidsmarktregio hebben we te maken met een hoge werkloosheid, maar we timmeren flink aan de weg om deze te bestrijden. Verschillende projecten laten al goede resultaten zien. De toekenning van 7,3 miljoen euro geeft een extra stimulans om hier voortvarend mee verder te gaan.”

Dit zijn de eerste twee toekenningen, van de zes aanvragen die in de periode 2014-2020 ingediend gaan worden.

Datum 11 maart 2015 Redactie

Reportage; zes maanden Oude Pekela, het armste dorp van Nederland

F: EO - team Dit is de dag
F: EO – team Dit is de dag

HILVERSUM/PEKELA – Undercover in Pekela – Het valt nog net niet van de kaart. Maar het ligt wel bijna in Duitsland; Oude Pekela. Er is hoogstwaarschijnlijk geen dorp in Nederland dat een slechter imago heeft dan dit: voor veel Nederlanders staat het Groningse dorp gelijk aan armoede, inteelt en werkloosheid.

In de zomer van 2014 beginnen verslaggevers Jos de Jager en Hans van der Steeg een bijzonder journalistiek experiment. Ze duiken zes maanden onder in het leven van één van de meest besproken dorpen van Nederland. De inwoners zitten echter niet op journalisten te wachten; ze hebben al te veel negatieve publiciteit gehad. Om toch toegang te krijgen tot de gesloten gemeenschap huren de verslaggevers een klein huisje middenin het dorp.

Vanuit deze tijdelijke thuisbasis onderzoekt Dit is de Dag een half jaar lang de werkelijkheid achter het imago van het Groningse dorp. Is het terecht dat Oude Pekela volgens het CBS het armste dorp van Nederland is? Hoe kan het dat de criminaliteitscijfers vergelijkbaar zijn met een aantal grote steden in ons land? En waarom maken zoveel inwoners aanspraak op bijstandsuitkeringen? Dit is de Dag onderzoekt het sociale moeras van Oude Pekela.

[ trailer en tekst EO – Dit is de dag Reportage op zaterdag 31 januari / 21:15 uur NPO2 ]

Datum 29 januari 2015 Bert Jan Brinkman

Grote banenmarkt voor werkzoekenden uit Oost-Groningen

logo-uwvVEENDAM – Op donderdag 29 januari verwacht UWV 500 tot 750 werkzoekenden uit Oost-Groningen op de banenmarkt in Veendam. Daar kunnen zij netwerken met meer dan 30 werkgevers en intermediairs uit de techniek, bouw, akkerbouw, wegenbouw, transport en groenonderhoud. Op deze manier probeert UWV werkgevers en werkzoekenden dichter bij elkaar te brengen.

De banenmarkt is een initiatief van UWV. Naast werkzoekenden met een UWV-uitkering zijn ook werkzoekenden die bij de gemeente zijn geregistreerd van harte welkom.

Waar en wanneer
Donderdag 29 januari van 9:30 uur – 11:30 uur Jan Salwaplein 1, 9641 LN in Veendam.

Werkzoekenden in Oost-Groningen
Oost-Groningen telt ongeveer 9.750 niet-werkende werkzoekenden. Met een aandeel in de beroepsbevolking tussen de 13% en 17,4% ligt de werkloosheid in Oost-Groningen ver boven het landelijk gemiddelde. In het afgelopen jaar zijn er bijna 1.800 niet-werkende werkzoekenden bijgekomen in de regio.

Datum 28 januari 2015 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal