Direct naar de inhoud.

Bibliotheek Veendam organiseert BiebLab Camping voor kinderen

De bibliotheek in Veendam organiseert deze hele zomervakantie de BiebLab Camping. Daarnaast gaat de bibliotheek ook de wijken in met de voorleestent.  (meer…)

Datum 9 juli 2021 Jelmer Wijnstra

Gala avond groep acht Dalton Westerschool

WILDERVANK – Leerlingen Dalton Westerschool sluiten hun basisschoolperiode af met een grote filmpremière.

Nog een paar maanden en de leerlingen van groep acht verlaten de basisschool, om verder te gaan op de middelbare school. Een periode van 8 jaar wordt op feestelijke wijze afgesloten met een grote première en feest op woensdag 1 juli.

Crowfunding

De leerlingen zijn al druk bezig met hun film. Ze begonnen met een crowdfundings actie om geld te hebben om de film te maken.  Binnen een week hadden ze het benodigde geld al binnen gekregen. Daarna zijn ze begonnen met het bedenken waar de film over zou gaan, script schrijven, rolverdeling, audities en het plannen van de opnamedagen.

Het onderwerp van hun eindproject, is het nijpende lerarentekort. Het mooiste is dat het script is gebaseerd op de situatie van een de groepen 8. Een van de juffen is op dit moment in verwachting en er zal vervanging gezocht moeten worden. In de film komen alle problemen naar voren, die op dit moment spelen in het onderwijs.

Galafeest

Op 1 juli hebben de leerlingen hun première van de film in zalencentrum Parkzicht met een groot galafeest. De leerlingen komen per limousine in galakleding aan bij zalencentrum Parkzicht. Eerder op de dag kunnen ze bij Sandra’s Hairstudio allemaal in de make-over. Als de leerlingen zijn gearriveerd vindt de première van hun eindfilm plaats, met verschillende andere verrassingen. In de pauze vindt er een verloting plaats, waarvan veel prijzen door plaatselijke ondernemers beschikbaar zijn gesteld. De opbrengst van  de verloting wordt weer gebruikt, om het galafeest van de volgende groep 8 in 2021 mede te financieren.

Aan het eind van de avond kunnen alle leerlingen lekker los gaan op hun discofeest, waarna voor hen de zomervakantie begint en hun volgende weg richting de toekomst.

Datum 24 februari 2020 Bert Jan Brinkman

Kerstactie Westerschool Wildervank

WILDERVANK – In 2013 toen de crisis op zijn hoogtepunt was, kwamen Ingrid en Harnold Scheepstra in de Ouderraad van de Westerschool met het voorstel, om een kerstactie voor de voedselbank te organiseren. Steeds meer mensen kwamen in financiële problemen en een groeiend aantal mensen had hulp nodig, om voldoende eten op tafel te kunnen zetten.

Scheepstra: “Als school is het belangrijk kinderen te laten inzien dat niet iedereen het altijd even gemakkelijk heeft, maar dat je door maatschappelijk betrokken te zijn wel een positieve bijdrage kan leveren aan verbetering hierin. In 2014 is besloten nogmaals een kerstactie te houden, want de crisis was nog steeds bezig. Toen is ook het besluit genomen om de kerstactie jaarlijks te blijven organiseren, zolang dit maatschappelijk probleem blijft spelen.

En nu in 2019 hebben we de 7e kerstactie georganiseerd. Want ook al is de crisis achter de rug, voor veel mensen zijn de gevolgen nog steeds voelbaar. Het zal ook de komende jaren blijven spelen. Dat veel mensen te weinig inkomen hebben, om voldoende eten te kunnen kopen. In 2018 hebben we de kerstactie uitgebreid met ook een inzameling voor kledingbank Maxima. Ook dit jaar hebben we  weer een kleding inzameling voor Maxima. Ook hebben we vanaf 2013 een sponsor gevonden in de firma Wieringa’s knappertjes uit Wildervank. Elk jaar doneerde dit bedrijf een aantal dozen van hun eigen producten”.

Afscheid

Scheepstra: “Voor mij en mijn vrouw is dit jaar tevens een moment van afscheid. Na zeven jaar de kerstactie te hebben georganiseerd stoppen we er mee, want onze kinderen gaan volgend jaar naar de brugklas van de Winkler Prins. De kerstactie zal wel doorgaan, maar wordt dan georganiseerd door ouders, die dan kinderen op de Westerschool hebben. We willen iedereen bedanken die ons in die 7 jaar hebben geholpen. Ook willen we iedereen bedanken die elk jaar een donatie hebben gedaan. Zonder alle betrokken ouders, kinderen en leerkrachten hadden we het geen 7 jaar kunnen volhouden”.

Er kunnen ook nu weer veel mensen, die het moeilijk hebben, geholpen worden. Mede namens de Westerschool wensen Harnold en Ingrid iedereen prettige kerstdagen en een voorspoedig 2020.

Datum 22 december 2019 Bert Jan Brinkman

Actie Westerschool ten gunste voor voedsel en kledingbank

De (kerst)actie van vorig jaar op de Westerschool

WILDERVANK – Evenals vorig jaar zet de Westerschool zich ook deze periode in voor de Voedselbank Veendam en Kledingbank Maxima. In de week van 16 tot en met donderdag 19 december staan er weer lege dozen in de gemeenschapsruimte en in de klas klaar om gevuld te worden met allerhande huishoudelijke artikelen.

De school laat weten het belangrijk kinderen te laten inzien dat niet iedereen het altijd even gemakkelijk heeft, maar dat je door maatschappelijk betrokken te zijn wel een positieve bijdrage kan leveren aan verbetering hierin.

 

Datum 8 november 2019 Bert Jan Brinkman

Oud Opron bestuurder heeft communicatie onderschat

Protest Westerschool tijdens de raadsvergadering

STADSKANAAL – (video) – Na 175 jaar bleef de de deur van de Westerschool in Stadskanaal afgelopen maandag 3 september, bij het begin van het nieuwe schooljaar, dicht. Vorig jaar al nam het bestuur van scholengroep Opron het besluit om de school te sluiten.

Beslissing

Jan Paul ten Brink is bij zijn vertrek als bestuurder van de scholengroep nog steeds van mening dat er toen een goed onderbouwde beslissing is genomen. Wel geeft hij nu toe dat hij de communicatie met ouders en betrokkenen van de Westerschool grof heeft onderschat.

Ten Brink “Op 12 april vorig jaar werd het besluit genomen, redelijk kort voor de schoolvakanties en misschien hadden we de communicatie beter moeten doen”. Ten Brink blijft echter wel achter zijn beslissing staan.

Videoverslag

Datum 7 september 2018 Bert Jan Brinkman

Bestuur D66 Stadskanaal staat achter fractieleider Pals

D66 Stadskanaal fractievoorzitter Klaas Pals. (F: BJB / RTV1)

STADSKANAAL – Nadat burgemeester Galama gisteren niet terugkeerde in de vergadering van de Gemeenteraad over een kwestie met het Openbaar Onderwijs, is het bestuur van D66 Stadskanaal bijeen geweest om de kwestie te bespreken.

Westerschool

Daaruit werd al snel duidelijk dat het bestuur pal achter haar fractievoorzitter Klaas Pals staat. `Voor het Openbaar Onderwijs is het college van Burgemeester en Wethouders het bevoegd gezag. Dit tenzij de Raad anders besluit. Als de Gemeenteraad in de toekomst zaken als nu met de Westerschool wil voorkomen, staat het de Raad volstrekt vrij om daarover met het uitvoerend orgaan voor het Openbaar Onderwijs, de OPRON, en de direct daarbij betrokkenen in gesprek te gaan”, aldus afdelingsvoorzitter Remco van Suchtelen van de Haare. “Een daarover ingediende motie geeft er blijk van dat de Raad onderwijs in Stadskanaal erg serieus neemt en de vinger aan de pols wil houden. Daar iets niets vreemds aan”.

Verrassingen

Navraag bij het afdelingsbestuur leert dat de motie van D66 wil voorkomen dat er in de toekomst nog meer van dit soort nare verrassingen en onrust bij ouders komt. “Ouders zijn terecht enorm betrokken bij het onderwijs van hun kinderen. De bevolkingssamenstelling verandert en we moeten van tevoren weten welke scholen en accommodaties waar moeten komen en hoe dit allemaal te gaan bekostigen. “Ontwikkelingen zoals bij de nieuwbouw en samenvoeging van de Hagenhofschool, worden door ons toegejuicht. Maar het college van B&W, als ook de OPRON, lijken door de gang van zaken bij de Westerschool in Stadskanaal-Noord overvallen. En dat mag absoluut niet weer gebeuren”, aldus fractieleider Pals. “Dan is het dus ook niet zo vreemd dat de Gemeenteraad, in dit geval een afvaardiging daarvan, haar taak als controlerend orgaan van het college en dus voor het onderwijs, en nu het Openbaar Onderwijs in het bijzonder, zo oppakt”.

Kan echt niet

Het afdelingsbestuur had zich kunnen voorstellen dat de Burgemeester de motie had ontraden of had geadviseerd de motie van een iets andere inhoud te voorzien. Echter de handelswijze van de Burgemeester om de bewuste motie “niet zo in het gemeentelijk apparaat te laten voorzien van een advies en in het college te behandelen”, kan echt niet volgens het afdelingsbestuur “Dit komt neer op een weigering. Dan neem je een Gemeenteraad niet series en wordt een meerderheid te kijk gezet. De relatie tussen de Raad en het College van B&W komt dan onder spanning en de noodzakelijke vertrouwensbasis brokkelt af”.

(ingezonden)

Lees ook onze eerdere berichtgeving hierover.

Datum 30 januari 2018 Bert Jan Brinkman

Burgemeester Galama botst over motie

Baukje Galama- (F: RTV1)

STADSKANAAL – Ingrid Sterenborg (ChristenUnie) heeft maandagavond de gemeenteraadsvergadering voor een deel moeten leiden. Dit gebeurde nadat burgemeester Baukje Galama een hoogoplopend meningsverschil kreeg met raadslid Klaas Pals (D66) over een motie.

Westerschool

Pals wide deze indienen om het bestuur van scholengroep OPRON aan een gesprek met een deel van de gemeenteraad te onderwerpen omdat OPRON in ‘hun’ ogen nalatig heeft gehandeld bij het sluiten van de Westerschool in Stadskanaal noord. De burgemeester vond dat die motie ‘technisch gezien’ niet in orde was en voelde dus niets voor een soort van hoorzitting over het openbaar onderwijs. De meeste politieke partijen vonden dat echter van wel.

Schorsing

Hierop volgde een schorsing waarna burgemeester Galama niet terugkeerde als voorzitter van de gemeenteraad. Plaatsvervangend voorzitter Sterenborg nam haar plaats in. De motie, ingediend door D66, werd door de raad aangenomen. De ChristenUnie en het CDA steunen Galama in haar betoog. Volgens de christelijke partijen heeft Galama wel een punt. Maar de overige partijen steunden toch de motie.

Geen commentaar

Na afloop van de raadsvergadering liet CDA-wethouder Jan Bessembinders weten dat de burgemeester geen commentaar wil geven naar aanleiding van de ontstane situatie. Burgemeester Galama heeft zich na afloop ‘ziek’ gemeld.

Datum 31 januari 2018 Bert Jan Brinkman

Westerschool Stadskanaal blijft voorlopig open (Video)

STADSKANAAL – De openbare basisschool de Westerschool in Stadskanaal blijft nog een jaar open. Scholengroep OPRON, waartoe de school behoort, krijgt van de gemeenteraad maandagavond 10 juli geen steun om de school aan het eind van dit schooljaar op te heffen. Alleen het CDA en de Christen Unie zijn wel voor sluiting.

 

Hieronder een videoverslag van Boelo Lutgert

Datum 12 juli 2017 Redactie

Meerderheid gemeenteraad Stadskanaal tegen sluiting Westerschool

archieffoto

STADSKANAAL – Een meerderheid in de gemeenteraad van Stadskanaal is tegen de voorgenomen sluiting van de Westerschool in Stadskanaal (noord). De SP, PvdA, Gemeentebelangen Stadskanaal, VVD, D66 en Fractie Mellies wijzen scholengroep OPRON erop dat de directie het besluit om de Westerschool te sluiten al uiterlijk 1 augustus 2016 kenbaar had moeten maken. Volgens deze partijen was het besluit van interim-bestuurder Jan Paul ten Brink dan ook het gevolg van een verkeerd gevoerd proces. ” Het besluit om de school te sluiten werd pas in april 2017 aan de ouders verteld”, zegt PvdA-raadslid Theo Klinkhamer. ” Dat is te laat, dit besluit van OPRON is dus niet rechtsgeldig.”

Hoop

De coalitie is overigens verdeeld over dit onderwerp, want CDA en ChristenUnie zien het openhouden van de Westerschool niet zitten. “We moeten eerlijk en reëel zijn”, zegt fractievoorzitter Gert-Jan Boels (CDA). “Er zijn forse leerachterstanden op de Westerschool. Er is ook geen concreet plan om dit te verbeteren.”

Het betoog was gisteren te horen via RTV1 die de raadsvergadering uitzond. “Dit biedt weer hoop” , aldus voorzitter Heidi Turkoglu van de Ouderraad. ” Voorlopig blijft de school nog een jaar open en kunnen wij aan de slag voor een betere toekomst “.

Datum 11 juli 2017 Bert Jan Brinkman

Geld voor muziekonderwijs in het Noorden

muziekonderwijs-Friese-basisscholen foto RTVNOF.nl
Muziekonderwijs basisscholen (F: RTVNOF.nl)

GRONINGEN/WILDERVANK – Meer en beter muziekonderwijs voor alle kinderen in Nederland! Scholen die deze ambitie delen kunnen vanaf 2 november een subsidieaanvraag doen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Zij kunnen met de Impuls muziekonderwijs hun muzieklessen verbeteren, onder andere door samenwerkingen aan te gaan met andere partijen uit het muziekveld. In Friesland en Groningen zijn twee basisscholen al met veel enthousiasme gestart.

Deze nieuwe subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie is onderdeel van de plannen van minister Bussemaker voor goed muziekonderwijs voor kinderen van vier tot twaalf jaar en sluit aan bij de beweging Méér muziek in de klas. Vanaf 2 november kunnen scholen subsidie aanvragen om muziek op verschillende manieren te verankeren in de school. De bedoeling is dat scholen deze subsidie gebruiken om de kennis en deskundigheid van de mensen die voor de klas staan te vergroten, structureel muziekles te verzorgen onder schooltijd en verbindingen aan te gaan met muzikale partners in de omgeving van de school.

Directeur Onno Bouma van basisschool De Rank in Metslawier: ‘Door de brassband waarin ik trombone speel, weet ik uit eigen ervaring hoeveel plezier en energie muziek oplevert. Dat gun ik mijn leerlingen ook. In Metslawier is weinig cultureel aanbod, dus het is nog belangrijker dat ze het op school meekrijgen. Muziek heeft natuurlijk ook invloed op andere gebieden, zoals taal, lezen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. En het past goed bij onze focus op talentontwikkeling.’

Directeur Han-Rogier de Vri van de Dalton Westerschool in Wildervank: ‘Door de school lopen en in verschillende lokalen leerkrachten zien die enthousiast en uitgebreid muziekonderwijs geven. Daar kijk ik erg naar uit. Ik hoop dat muziek echt bij de school gaat horen. Het kan zoveel doen voor de cognitieve en sociale ontwikkeling van leerlingen, maar ook voor de sfeer in de groep. Ik heb er vertrouwen in dat het muziekonderwijs over drie jaar stevig staat.’

Jan Jaap Knol, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie: ‘We zijn verheugd dat wij de komende jaren muziekonderwijs op basisscholen een impuls kunnen geven. Scholen die in het voorjaar al van start gingen, zijn razend enthousiast. Niet alleen kinderen boren hun talenten aan maar ook de docenten. Met deze subsidieregeling hopen we vele nieuwe verbindingen tussen onderwijs en cultuur tot stand te brengen. Ik zie uit naar alle plannen van de scholen’.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt vernieuwende initiatieven die actieve deelname aan cultuur teweegbrengen en richt zich daarbij op alle inwoners van Nederland. Wij willen een brug vormen tussen cultuur en de samenleving. Om dit te realiseren hebben wij drie programma’s gericht op cultuureducatie, amateurkunst en talentontwikkeling. We werken hierin samen met overheden, (particuliere) fondsen, private partners en kennisinstellingen.

Meer informatie over de subsidieregeling:

www.cultuurparticipatie.nl/impulsmuziekonderwijs

Onderstaand filmpje laat zien wat muziek in de klas betekent:

https://youtu.be/Nzk4rMFXMlo

Datum 31 oktober 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal