Direct naar de inhoud.

Drie partijen Borger-Odoorn pleiten voor terugkeer strengere windmolennormen

Windmolenpark Drentse Monden en Oostermoer Foto: Hielke Bosch/RTV1
BORGER-ODOORN – De windmolens in de Monden en Oostermoer hadden niet op 300 à 400 meter van woningen geplaatst worden. Dat zeggen Gemeentebelangen, Leefbaar en D66 in de gemeente Borger-Odoorn. De drie partijen wijzen op windturbinenormen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, die door alle gemeenten tot 2010 zijn nageleefd.

Maar sindsdien niet meer. Niet omdat de normen zijn afgeschaft, maar omdat ze in een slaapstand zijn gezet. Gemeentebelangen, Leefbaar en D66 willen deze normen reactiveren. “De normen zijn wel heel wat strenger en beter voor omwonenden dan de normen die na 2010 werden gehanteerd, maar omdat de overheid die inmiddels niet meer mag toepassen, hoeven windparken zich nergens meer aan te houden”, schrijven de partijen in een gezamenlijke verklaring.

Dat de norm in een slaapstand terecht is gekomen, houdt in dat gemeenten nog wel kunnen terugvallen op deze norm. En dat stellen de drie partijen dan ook voor. “We kunnen er als Borger-Odoorn ook voor kiezen om eigen normen op te stellen, maar dan moeten we ook zelf een milieuonderzoek gaan uitvoeren.” De partijen zeggen dat het niet alleen heel duur is, maar ook dat dit proces wel een jaar of anderhalf jaar kan duren.

Dit is een artikel van RTV Drenthe. RTV1 en RTV Drenthe werken dit jaar nauw samen om zo meer lokaal nieuws te brengen.

Datum 28 januari 2022 Jelmer Wijnstra

Wind- en zonneparken ontvangen 570 miljoen te veel aan subsidie: ‘Dit moet terug naar de consument’

Windpark Drentse Monden en Oostermoer. Foto: Hielke Bosch/RTV1

BORGER-ODOORN – Investeerders hebben in 2019 en 2020 zo’n 570 miljoen euro te veel subsidie gekregen voor de aanleg van windparken. Dat zeggen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) tegen EenVandaag.

De subsidie voor windparken wordt betaald door de consument, via een heffing op gas en elektriciteit. Het geld is bedoeld om de klimaatdoelen te halen, maar verdwijnt voor een groot deel in de zakken van de investeerders zo ontdekte het tv-programma.

Geld moet terug naar consument

Raadslid Daan Hooiveld van Gemeentebelangen Borger-Odoorn is zacht gezegd niet blij met het bericht en stelt dan ook vragen aan het college. “Het is van de zotte dat het zo moet uitkomen en dat de RUG dit moet openbaren. Als dat hier ook zo is met de zonneparken en het Windpark Drentse Monden dan willen we dat die subsidies terugbetaald worden. De consument heeft die subsidie namelijk bekostigt.’

Gemeente moet gesprek aangaan

Daarnaast ziet Hooiveld dat de 570 miljoen die de zonneparken en windparken teveel hebben gekregen over de periode 2019 en 2020 gaan. “Met de verhoogde energieprijzen zijn wij heel erg benieuwd wat zij dan over 2021 hebben ontvangen.’ Hij wil van het college van Borger-Odoorn weten of ze op de hoogte zijn van deze bedragen. “Ik verwacht eerlijk gezegd dat het onder de pet wordt gehouden. Ze zijn namelijk niet verplicht dit aan de gemeente te melden.’

Hooiveld hoopt dat het college het gesprek aan wil gaan met het windpark en de zonneparken in de gemeente. ‘Dat zou een eerste stap zijn als het college dat niet wil doen zullen wij ons beraden op een motie omdat wij vinden dat een overheid daar op kan toezien.’

De vragen van Gemeentebelangen zullen donderdagavond tijdens de gemeenteraad behandeld worden.

 

Datum 21 december 2021 Jelmer Wijnstra

Slaapstoornis belangrijkste risico van geluidsoverlast door windturbines

Slaapstoornis belangrijkste risico van geluidsoverlast door windturbines. Foto: RTV Noord

REGIO – Slaapproblemen zijn het grootste risico voor omwonenden rond windparken die gevoelig zijn voor windturbinegeluid. Dat blijkt uit onderzoek van een groep deskundigen. Vandaag publiceert het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) de eerste resultaten.

In onze provincie zijn bij Windpark N33 en Windpark Geefsweer metingen naar laagfrequent geluid gedaan. Rondom beide parken wonen mensen die er hinder van ondervinden, zoals slaapstoornissen. Die kunnen weer leiden tot andere gezondheidsklachten.

Het artikel van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde is het resultaat van grondig literatuuronderzoek van deskundigen met verschillende disciplines, zoals artsen en geluidsdeskundigen. Ze hebben alle relevante onderzoeken die gaan over de effecten van windturbinegeluid op een rijtje gezet. Daaruit komt naar voren dat hinder en slaapverstoring duidelijke gevolgen van windturbinegeluid kunnen zijn. ‘Dat kunnen we niet ontkennen,’ zegt klinisch fysicus – audioloog Jan de Laat gedecideerd.

Lees verder onder de radioreportage, gemaakt door Egbert Minnema

Samen met onderzoeksplatform Follow the Money (lees hier de uitgebreide versie van dit artikel) deed RTV Noord de afgelopen tijd onderzoek naar laagfrequent windmolengeluid en geluidsnormen voor de turbines. Het probleem speelt niet alleen in Groningen. In heel Nederland zijn er mensen die klachten ervaren. Ook de angst voor het windturbinesyndroom – lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, tinnitus, duizeligheid en slaapstoornissen als direct gevolg van het windmolengeluid – komt in heel Nederland voor.

Eerder dit jaar sprak RTV Noord met Theo Vrij, die vlak bij windpark Geefsweer woont en veel hinder heeft van de bromtoon van de molens achter zijn huis. Hij ligt er regelmatig wakker van en dat doet zijn concentratie en humeur geen goed. Inmiddels slaapt hij zelfs met een ventilator in zijn slaapkamer, om het laagfrequente geluid van de windmolen te maskeren.

Lees verder onder de interactieve kaart. Je kunt ook in- en uitzoomen.

Over de gezondheidsrisico’s van geluid door windmolens doen veel verhalen de ronde. Reden voor de auteurs om alle mogelijke gezondheidsklachten en de onderzoeken daarnaar op een rij te zetten. De Laat: ‘Dan kom je de belangrijkste wetenschappelijke studies tegen. En de conclusies die daaruit naar voren komen kun je dan overnemen.

’Slaapstoornissen dus. ‘Die doen zich voor als het geluid van windmolens een bepaald niveau heeft. En als dat geluid continu te horen is, en vooral ook ’s nachts, dan kan dat slaapproblemen geven.’ Volgens De Laat kunnen die slaapstoornissen weer andere gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals concentratieverlies, aandachtsproblematiek, en soms hoofdpijn of tinnitus.

Volgens De Laat en zijn collega’s is er specifieker onderzoek nodig. Windturbines worden immers steeds groter en krachtiger. Ook de effecten van geluidsgolven die voor het menselijke oor niet waarneembaar zijn, ook wel infrasoon geluid genoemd, zijn nog niet goed onderzocht. ‘Het is belangrijk dat dat wél gebeurt.’

dB(A), de meeteenheid om geluidsoverlast te meten

De Wet Geluidhinder hanteert een geluidsnorm die in dB(A) wordt uitgedrukt. dB staat voor decibel, de eenheid om geluid in te kunnen meten. (A) staat voor de correctie die is toegepast. Want niet alle geluidsfrequenties, waaronder de lage, kunnen mensen even goed waarnemen.

Laagfrequent geluid is geluid met een frequentie beneden de honderd Hertz. Hoe lager de frequentie, hoe harder het geluid moet zijn om het te kunnen waarnemen. Op de site onlinetonegenerator.com kun je beluisteren welke lage tonen je zelf kunt horen.

Omdat laagfrequent geluid voor de meeste mensen slechter waar te nemen is dan midden en hogere frequenties, betekent dit dat in dB(A) de laagfrequente geluidsfrequenties veel minder zwaar meetellen. Er is daarom kritiek op de officiële geluidsnorm in Nederland, die te weinig rekening houdt met laagfrequent geluid.

Windturbinesyndroom

Het windturbinesyndroom speelt een belangrijke rol in de discussie rondom geluidshinder door windmolens. Eerder dit jaar werd bekend dat in Frankrijk bij een echtpaar dat naast een windturbine woont het bestaan van het syndroom door de rechter is erkend. Maar volgens het onderzoek van De Laat is de wetenschappelijke onderbouwing voor het bestaan van het windturbinesyndroom zwak.

‘Het is de slapeloosheid die allerlei andere klachten kan veroorzaken. Dat die andere klachten direct door het geluid zélf komen, dat staat niet vast.’

Geluidsnormen ongeschikt

Wat wel vaststaat: De geluidsnormen die in Nederland bestaan zijn onvoldoende geschikt om hinder door laagfrequent geluid in kaart te brengen. Windparken voldoen in Nederland aan de officiële geluidsnormen. Daardoor lopen veel mensen die hinder hebben op tegen een muur op als ze hierover een klacht hebben.

Bij Windpark N33 kan een deel van mensen hun overlast melden in de app Geluidsverwachting.nl. Dit geldt voor de molens van RWE. Voor de molens van Eurus kunnen mensen klachten mailen, maar geen gebruik maken van de app. Zo blijkt uit een nieuwsbericht op de site van het windpark.

Ook bij Windpark Geefsweer kunnen omwonenden inmiddels via een hinderapp klachten over geluid en geur doorgeven. Er is een aparte categorie voor laagfrequent geluid door windmolens. Het blijkt een wassen neus. Wie een bromtoon meldt, krijgt een bericht dat de melding weliswaar wordt geregistreerd, maar niet op de kaart wordt getoond. Of de windmolengeluiden binnen de normen vallen wordt namelijk jaarlijks gecontroleerd op basis van een gemiddelde. ‘Tussentijds optreden tegen (te hard) geluid is niet mogelijk.’

Het zijn precies deze normen die geen rekening houden met laagfrequent geluid. Pas wanneer de geluidsnormen specifieker zijn afgesteld, zou het probleem (voorafgaand aan het plaatsen van molens) verholpen kunnen worden.

Daar is nu mogelijk juridisch ruimte voor: Na een uitspraak van de Raad van State afgelopen juni ligt de bouw van veel windparken minstens een jaar stil. De landelijke windmolennormen moeten eerst opnieuw onder de loep worden genomen. Volgens een uitspraak van het Europese Hof had hiervoor een milieu-effectrapportage moeten worden gemaakt, maar die ontbreekt. Daarover publiceert RTV Noord samen met Follow the Money op 23 december een vervolgverhaal.

Dit is een verhaal van RTV Noord en Egbert Minnema. RTV1 en RTV Noord werken dit jaar nauw samen om zo meer lokaal nieuws te brengen en onderzoek te doen.

Datum 9 december 2021 Jelmer Wijnstra

Fluittonen uit windmolens Veenkoloniën, bouwer werkt aan oplossing

De windmolens staan vanwege werkzaamheden tijdelijk stil (bron: Windpark De Drentse Monden Oostermoer)

Windmolens van windpark De Drentse Monden en Oostermoer produceren continu fluittonen. De directie van het windpark heeft daar de afgelopen maanden meerdere meldingen over gehad en laat alle molens onderzoeken.

 

(meer…)

Datum 15 november 2021 Arienne Dozeman

Spannende week voor Tegenwind N33

Torenhoge windmolens – F: Hielke Bosch/RTV1

VEENDAM – Deze week verwacht Tegenwind N33 de uitslag van haar herzieningsverzoek bij de Raad van State inzake de vergunningverlening van windpark N33. De zitting was op 17 februari 2021 en de door de Raad van State aangegeven termijn van de uitspraak bedraagt 6 weken dus de uitspraak wordt verwacht op 31 maart 2021.

Tegenwind N33 is van mening dat de totstandkoming van het windpark niet rechtmatig heeft plaatsgevonden en dat de gevolgen van de plaatsing in het dichtbevolkte gebied rond de N33 niet goed zijn onderzocht. Bovendien zo stelt Tegenwind N33 is in strijd gehandeld met internationale verdragen en de Europese regelgeving.

Veel klachten

De grote hoeveelheid klachten van overlast en gezondheidsproblemen van omwonenden in de wijde omgeving van het windpark baart Tegenwind N33 grote zorgen. Dat deze zorgen terecht zijn blijkt uit de uitkomsten van het onderzoek naar laagfrequent geluid van de gezamenlijk betrokken gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt.

Het gegeven dat de, verontrustende, uitkomst van het onderzoek reeds voor de jaarwisseling bekend is en het gegeven dat door de initiatiefnemers en de bouwers van de turbines geen oplossing wordt geboden voor de overlast is voor Tegenwind N33 niet acceptabel.

Stilzetten tijdens nachtelijke uren

Tegenwind N33 is dan ook, samen met haar advocaat DOKK-advocaten, bezig met het voorbereiden van een
handhavingsverzoek waarbij in eerste instantie zal worden geëist dat de turbines in de nachtelijke uren worden stilgezet. Tegenwind N33 zoekt hierbij aansluiting bij betrokken belangenbehartigers voor de omwonenden van het windpark zoals de dorpsadviesraden in het gebied waarvan de bewoners zijn getroffen door de gevolgen van het windpark N33.

Door het ontbreken van een door de overheid ingesteld meldpunt voor overlast van het windpark N33, worden omwonenden die overlast ondervinden van het windpark N33, gevraagd de overlast te melden bij het meldpunt van de Dorpsraadcoöperatie Meeden. Mail adres: overlastwindparkn33@drcmeeden.nl

“Tegenwind N33 is ervan overtuigd dat zij de stilstand van de turbines in de nachtelijke uren zal kunnen afdwingen bij de rechter”, aldus Lies Zondag namens de stichting.

Datum 29 maart 2021 Bert Jan Brinkman

Windpark stopt overleg met OAR Aa en Hunze

GIETEN – Het windpark ‘De Drentse Monden en Oostermoer’ staakt per direct het overleg met de Omgevings Adviesraad (OAR) in Aa en Hunze. In de afgelopen twee jaar is over enkele onderwerpen constructief overleg mogelijk gebleken, maar op andere punten verliep het overleg het afgelopen jaar steeds stroever. Door o.a. de onwrikbare houding van enkelen is het thans niet meer mogelijk tot constructieve afspraken te komen, aldus een woordvoerder.

Directeur Wim Wolters heeft het standpunt van het windpark persoonlijk meegedeeld aan de voorzitter van de OAR en aan wethouder Lambert. Het windpark benadrukt altijd open te staan voor constructief overleg met omwonenden en beraadt zich op de vorm van dat overleg. De OAR is twee jaar geleden opgericht om onderling en ook met de windboeren te praten over onder meer het bouwverkeer, schaderegelingen en het gebiedsfonds.

Teleurgesteld

De komst van de windmolens in Drenthe zorgde de afgelopen jaren voor veel onrust in het Mondengebied. Volgens de windboeren verliepen de gesprekken met de OAR steeds stroever en door de houding van sommigen is redelijk overleg vanaf nu niet meer mogelijk. Wethouder Lambert geeft aan zeer teleurgesteld te zijn.

 

Datum 5 februari 2021 Bert Jan Brinkman

Ergernis over uitbundige windmolenverlichting

Windmolens achter Veendam – (Foto: B.J. Brinkman – RTV1)

VEENDAM – Met het steeds hoger worden van de windturbines is obstakelverlichting vaker aan de orde wat leidt tot bezwaren uit de omgeving.

Te uitbundige verlichting

“De uitbundige verlichting op windmolens zorgt voor overlast en is in feite onnodig. Met behulp van een aanpassing kunnen de lampen veel vaker uit”. Dat vertelde Gert-Jan Veldink uit Kiel-Windeweer, lector aan de Hanzehogeschool Groningen eerder in het DvhN. Veldink wil zelfs met een petitie de bevolking van Groningen en Drenthe mobiliseren om iets te gaan doen tegen de door velen als hinderlijk ervaren verlichting van windparken. Hij zich stoort zich vooral aan de lampen op de 35 turbines van het inmiddels in gebruik genomen windpark bij de N33

Motie

Inmiddels heeft ook het Groningse Tweede Kamerlid William Moorlag van de Partij van de Arbeid aan de bel getrokken. De bouw van Windpark N33, Windpark Geefsweer en Windpark De Drentse Monden en Oostermoer waren de directe aanleiding voor hem om een motie in te dienen. “De verlichting van die parken is in een groot deel van Oost-Groningen en de Veenkoloniën te zien. Heel veel mensen vinden het lelijk en naar mijn smaak is het ook niet nodig. We zijn volgens mij technologisch zo ver dat dit vrij gemakkelijk is op te lossen”, zegt Moorlag bij RTV Noord.

 

Verlichting windturbines gezien vanaf de Kielsterachterweg

Automobilisten en overige weggebruikers kunnen in de avond en nachtelijke uren worden afgeleid door de felle rode lampen en witte flitsers van de hoge windturbines. Doordat automobilisten hun focus richten op deze (soms knipperende) verlichting kan dit tot ongelukken leiden.

Geraadpleegde website: Ponderaconsult

Datum 28 december 2020 Bert Jan Brinkman

Bouwvorderingen windturbines Drentse Monden

Turbine Nieuw Buinen in aanbouw in de ochtendgloren – F: GJ Kamst (RTV1)

NIEUW BUINEN – Op locatie OM-1.7 is onlangs beton gestort van het laatste fundament. Net als bij de andere locaties gebeurde dat op één werkdag. Betonmixers reden de gehele dag naar de bouwlocatie om het beton in één vloeiend proces te kunnen storten.

De bouwvorderingen zijn sinds kort zichtbaar op een bouwkaart op de website van windpark Drentse Monden en Oostermoer. Daar ziet u waar de bouw van windturbines is gestart of windturbines bouwkundig al klaar zijn en welke turbines in bedrijf zijn gesteld. De kaart van 19 november vindt u hier.

 

Datum 25 november 2020 Bert Jan Brinkman

Fundamenten windpark zijn bijna klaar

Fundament Windturbine – (F: Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

NIEUW BUINEN – Het werk aan de fundamenten van de windturbines is vrijwel afgerond. Het betonstorten gebeurt nog bij een klein aantal locaties, terwijl elders al de eerste torendelen op de fundamenten worden geplaatst. Vier windturbines zijn bouwkundig inmiddels klaar. Die worden nu technisch afgewerkt alvorens ze elektriciteit kunnen leveren aan het netwerk. Het kan daardoor nog enige tijd duren voordat de windturbines operationeel zijn.

Bouwvorderingen zichtbaar op kaart 
De bouwvorderingen zijn sinds kort zichtbaar op een bouwkaart op de website. Daar ziet u waar fundamenten nog in aanbouw zijn, de bouw van windturbines is gestart of windturbines bouwkundig al klaar zijn.

Je kunt deze kaart vinden door hier te klikken.

Datum 4 november 2020 Bert Jan Brinkman

Windmolens aangekomen in Wildervanksterdallen

Foto: Peter Panneman

WILDERVANKSTERDALLEN/N33 – Woensdagavond omstreeks 22.00 uur zijn ook in Wildervanksterdallen de eerste exceptionele transporten (uitzonderlijk vervoer) met onderdelen voor de windmolens aangekomen. Naar verluid blijven deze hier ook liggen, aangezien er in de Eekerpolder (ten noorden van Meeden) geen ruimte is. Daar is men op dit moment druk bezig met de opbouw van turbines.

De aanvoer van het materiaal is momenteel in volle gang. Het transport vindt in de late avonduren plaats vanuit de Eemshaven via de N33.

Lees ook: Opbouw windmolens in volle gang

 

Bron en foto’s: Peter Panneman

Datum 16 juli 2020 Redactie


-advertenties-