Direct naar de inhoud.

Tegenwind vraagt Statenleden motie van de PVV te steunen

  • door:
  • op:
Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTVS)
Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTVS)

NIEUW BUINEN – Tegenwind Veenkoloniën heeft hoge verwachtingen van het initiatief, wat door vertegenwoordigers van de VVBK en de Ondernemersvereniging Buinermond aan gedeputeerde Stelpstra is voorgesteld en roepen de statenleden daarom op om de motie van de PVV voor een time-out te steunen.

Zij zien ondanks het ‘njet’ van Stelpstra hele goede kansen voor het solar alternatief, een door de bevolking omarmd plan dat ruimschoots gehaald kan worden binnen de door Kamp gestelde termijn voor wind tot 2020.

Tegenwind ziet volgens haar woordvoerder Jan Nieboer de oproep van PVV als een duidelijk signaal richting Gedeputeerde Staten om nu, na 5 jaar actievoeren en weerstand tegen de windplannen van duizenden bewoners, eindelijk te doen waarvoor ze in de Staten zitten, namelijk het volk vertegenwoordigen en een time-out te benutten om zich op de hoogte te stellen van de actuele technische mogelijkheden en niet te vergeten, de maatschappelijke voordelen van zon.

Bijkomend voordeel is dat met de keuze voor zon de Veenkoloniën haar in de wereld unieke landschappelijke waarden kan behouden. Met name na 2020 als heel Drenthe naar de bedoeling van Kamp zoekgebied wordt voor windturbines, hoeft Drenthe anders dan met tientallen 200 m hoge windturbines binnen haar provinciegrenzen, geen afscheid te nemen van haar prachtige landschap en haar toeristische aantrekkingskracht op recreanten uit binnen- en buitenland.

Een keuze voor het solarplan geeft volgens Tegenwind nog meer voordelen. Er kan met dit plan niet alleen 300 MW, het dubbele van de 150 MW die Kamp voor de Veenkoloniën tot 2020 heeft gepland, worden ingevuld, zodat daarmee nu al in een duurzame energiebehoefte van ver na 2020 kan worden voldaan. Ook kan met het solarplan de recent door LTO Nederland geuite zorg  voor het verlies van landbouwareaal worden weggenomen. Naar het voorbeeld van de plannen als alternatief voor de windinitatieven in het Groningse Meeden, kan volgens Nieboer ook in de Drentse Veenkoloniën worden gekozen voor zonneweiden in combinatie met landbouw.

Een ander ongewenst aspect aan de windplannen kan volgens Nieboer hiermee ook in een klap worden opgelost en dat is de zorg over de openbare orde en veiligheid door de risico’s van escalatie vanwege de oplopende spanningen tussen inwoners en windboeren, met als jongste voorbeelden de kettingen in het maisveld van een windboer te Drouwenerveen en de boycot door windboeren van leden van de VVBK (de Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek).-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal