Direct naar de inhoud.

Gemeentelijke herindeling en de verloren tijd

  • door:
  • op:

Herindeling GroningenDe gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde werken al langere tijd samen op ambtelijk gebied. Een goede zaak lijkt mij. Gemeenten krijgen van overheidswege steeds meer taken toebedeeld. Zo staat in het huidige regeerakkoord het voornemen om alle taken op het gebied van jeugdzorg over te hevelen naar de gemeenten. Hetzelfde geldt voor de centra voor jeugd en gezin. Zo wordt steeds meer gevraagd van een gemeente, dat betekent dat van de bestuurlijke organisatie steeds hogere en meer specialistische kennis wordt vereist. Voor kleinere gemeenten is het dus praktisch niet meer haalbaar om op dit hogere plan daadkrachtig te opereren. Maar één ambtenarenapparaat onder twee of drie colleges lijkt mij op den duur geen houdbare situatie. Dus wordt er momenteel druk gestudeerd op verdergaande vormen van samenwerking, met als uiterste optie een gemeentelijke herindeling..

Klankbordgroep

Aangewakkerd door de media gaan nu de meest wilde berichten de straat op. Rapport Berenschot, vlekkenkaarten, klankbordgroepen en politiek achter gesloten deuren. Mijn advies is: Wees als gemeente duidelijk in de communicatie met je inwoners. Als samenwerken slechts een aanloop is tot samenvoeging, wees daar dan helder over. Leg uit aan de burgers hoe het plan van aanpak er uit ziet. Burgers denken nu al gauw dat bijvoorbeeld een klankbordgroep een geheimzinnige organisatie is die stiekem beslissingen neemt. Leg uit wat een klankbordgroep doet en waarom. Een klankbordgroep doet en voert verkennende gesprekken. Onze politici zijn hier als het ware aan het brainstormen. De lokale SP heeft dit blijkbaar ook niet helemaal goed begrepen. Die wilden namelijk deze verkennende sessies binnen de klankbordgroep direct gaan openbaren. Soms moet je echter even je gedachten kunnen spuien zonder dat hersenspinsels direct op straat liggen.

Emotie

De SP uit Bellingwedde gaat hierna enigszins geëmotioneerd de straat in en vraagt burgers wat ze vinden van een op komst zijnde gemeentelijke herindeling. Natuurlijk willen de meeste burgers van Bellingwolde het liefst zelfstandig blijven. Dat is niet logisch, maar dat is pure emotie! Ook valt de enquête tegen want weinig mensen (paar honderd) werkten slechts mee met het onderzoekje. Hierdoor is het niet valide en daarmee onvoldoende betrouwbaar. Niks opgeschoten dus..

Berenschot

Ik denk dat het vormen van een grote gemeente ‘Zuidoost Groningen’ nog wel even op zich laat wachten. Dat dit minder snel gaat is dus vooral de verdienste van het niet willen loslaten van oude waarden en sentimenten. Maar de wereld draait door en het provincie bestuur kijkt genadeloos toe. Het samengaan van Bellingwedde, Vlagtwedde en Stadskanaal lijkt voor de hand liggend en nu hebben onze lokale politici het nog in eigen hand. De offerte van Bureau Berenschot, voor een adviesrapport betreffende begeleiding en ondersteuning in het proces dat hiermee samenhangt, ligt klaar. Voor de somma 53.000 euro (mits de raadsleden akkoord gaan) gaat het bureau hiermee van start.. Dan worden ook de belangenverenigingen en burgers erbij betrokken en zijn we aanbeland in 2013. De gemeenteraadsverkiezingen in 2014 zullen dus nog wel voor eigen parochie zijn.

Tenslotte

Maar waar zijn we eigenlijk bang voor? Dat het gemeentehuis zo ver weg staat? Hoe vaak moet je eigenlijk naar het gemeentehuis? Ik ben maar voor één ding bang. Dat het getouwtrek zolang gaat duren dat het provinciebestuur gaat ingrijpen, want heel onze provincie gaat op de schop. Die gaan echt niet zitten wachten op Bellingwolde, Vlagtwedde en Stadskanaal. Dan zijn we jaren verder. Dat is jammer van de verloren tijd.
Column

Bert Jan Brinkman

op persoonlijke titel-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal