Direct naar de inhoud.

Schaaktoernooi in rijdende trein van de STAR

  • door:
  • op:

Schaken bij de STARVEENDAM – Op woensdag 23 oktober organiseert de Schaakclub Veendam een bijzonder toernooi. Dan kunnen schakers van vijfenvijftig jaar en ouder hun krachten meten in een rijdende trein van museumspoorlijn STAR. Hiermee heeft de Veendamse schaakclub een primeur.

De doelstelling van het toernooi is het stimuleren van ouderen om in beweging te blijven. Ook het beoefenen van een denksport draagt daar meer aan bij dan men op het eerste gezicht zou denken. De wedstrijden worden gespeeld in de rijdende trein tijdens de reguliere ritten. Tijdens de stops in Veendam dient de trein verlaten te worden. Het maximale aantal deelnemers is 28. Toelating tot het toernooi zal op volgorde van aanmelding geschieden. Er wordt gespeeld in één groep, 5 ronden zwitsers met een speeltempo van 25 minuten per persoon per partij. Aspirant deelnemers krijgen hun geld terug indien zij niet kunnen worden toegelaten. Er zijn geen geldprijzen, noch vaantjes, bekers of medailles. Het enige wat er te winnen valt is eeuwige roem. Alle schakers krijgen een vrij vervoersbewijs van de STAR.
Belangstellenden en supporters zullen een normaal treinkaartje moeten kopen. Het inleggeld bedraagt € 1,00 per persoon. Het toernooi vangt aan stipt om half elf. De deelnemers dienen om 10.00 uur in de stationsrestauratie aanwezig te zijn. De prijsuitreiking vindt plaats om 17.00 uur.

Inschrijven dient schriftelijk te geschieden door het zenden van een e-mail
naar thcm@kabel.netvisit.nl met vermelding van naam, geboortejaar, vereniging en ELO-rating. De inschrijving is pas volledig als het inschrijfgeld ad € 1,00 is ontvangen op rekening 36 50 30 821 ten name van T.C.M. Mooijman. De inschrijving sluit op 21 oktober om 20.00 uur.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal