Direct naar de inhoud.

Bestuur D66 Stadskanaal staat achter fractieleider Pals

  • door:
  • op:
D66 Stadskanaal fractievoorzitter Klaas Pals. (F: BJB / RTV1)

STADSKANAAL – Nadat burgemeester Galama gisteren niet terugkeerde in de vergadering van de Gemeenteraad over een kwestie met het Openbaar Onderwijs, is het bestuur van D66 Stadskanaal bijeen geweest om de kwestie te bespreken.

Westerschool

Daaruit werd al snel duidelijk dat het bestuur pal achter haar fractievoorzitter Klaas Pals staat. `Voor het Openbaar Onderwijs is het college van Burgemeester en Wethouders het bevoegd gezag. Dit tenzij de Raad anders besluit. Als de Gemeenteraad in de toekomst zaken als nu met de Westerschool wil voorkomen, staat het de Raad volstrekt vrij om daarover met het uitvoerend orgaan voor het Openbaar Onderwijs, de OPRON, en de direct daarbij betrokkenen in gesprek te gaan”, aldus afdelingsvoorzitter Remco van Suchtelen van de Haare. “Een daarover ingediende motie geeft er blijk van dat de Raad onderwijs in Stadskanaal erg serieus neemt en de vinger aan de pols wil houden. Daar iets niets vreemds aan”.

Verrassingen

Navraag bij het afdelingsbestuur leert dat de motie van D66 wil voorkomen dat er in de toekomst nog meer van dit soort nare verrassingen en onrust bij ouders komt. “Ouders zijn terecht enorm betrokken bij het onderwijs van hun kinderen. De bevolkingssamenstelling verandert en we moeten van tevoren weten welke scholen en accommodaties waar moeten komen en hoe dit allemaal te gaan bekostigen. “Ontwikkelingen zoals bij de nieuwbouw en samenvoeging van de Hagenhofschool, worden door ons toegejuicht. Maar het college van B&W, als ook de OPRON, lijken door de gang van zaken bij de Westerschool in Stadskanaal-Noord overvallen. En dat mag absoluut niet weer gebeuren”, aldus fractieleider Pals. “Dan is het dus ook niet zo vreemd dat de Gemeenteraad, in dit geval een afvaardiging daarvan, haar taak als controlerend orgaan van het college en dus voor het onderwijs, en nu het Openbaar Onderwijs in het bijzonder, zo oppakt”.

Kan echt niet

Het afdelingsbestuur had zich kunnen voorstellen dat de Burgemeester de motie had ontraden of had geadviseerd de motie van een iets andere inhoud te voorzien. Echter de handelswijze van de Burgemeester om de bewuste motie “niet zo in het gemeentelijk apparaat te laten voorzien van een advies en in het college te behandelen”, kan echt niet volgens het afdelingsbestuur “Dit komt neer op een weigering. Dan neem je een Gemeenteraad niet series en wordt een meerderheid te kijk gezet. De relatie tussen de Raad en het College van B&W komt dan onder spanning en de noodzakelijke vertrouwensbasis brokkelt af”.

(ingezonden)

Lees ook onze eerdere berichtgeving hierover.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal