Direct naar de inhoud.

Mening gevraagd over wonen in Mondengebied

  • door:
  • op:
.

EXLOO – Hoe denken inwoners van 1e Exloërmond, 2e Exloërmond en Valthermond over het wonen hun dorp? Wat zijn de wensen en problemen, en wat verwachten ze van de toekomst? Op deze en andere vragen willen de gemeente Borger-Odoorn en een aantal partners graag antwoord krijgen door middel van een enquête.

De resultaten worden gebruikt voor een gebiedsagenda met concrete afspraken om het Mondengebied ook in de toekomst goed leefbaar te houden. De vragenlijst is tot en met 11 mei te vinden op www.borger-odoorn.nl/gebiedsagenda.

Het aantal inwoners van het Mondengebied zal de komende jaren dalen en de mensen die er wonen zullen ouder zijn. Dat heeft diverse gevolgen. Minder huishoudens en schoolgaande kinderen bijvoorbeeld, en juist meer vraag naar zorg en woonvormen voor ouderen. Om daar alvast op in te spelen trekt de gemeente samen op met woningcorporatie Woonservice, welzijnorganisatie Andes, de sociale teams, scholen, ondernemers en de gezondheidszorg.

Gebiedsagenda
De betrokken organisaties hebben de afgelopen tijd verkend wat ze kunnen bijdragen aan een leefbaar Mondengebied. De focus ligt in eerste instantie op 1e Exloërmond, 2e Exloërmond en Valthermond. Inwoners worden nauw betrokken bij de toekomstplannen voor hun dorp. Daarom is tijdens verschillende bijeenkomsten in de dorpen al informatie opgehaald over bijvoorbeeld sociale contacten, voorzieningen, werk en inkomen, cultuur, duurzaamheid en mobiliteit. Samen met de resultaten van de enquête vormt dit de basis voor de gebiedsagenda.

Invullen
Inwoners van de drie dorpen kunnen de vragenlijst tot en met vrijdag 11 mei invullen op www.borger-odoorn.nl/gebiedsagenda. Voor elke ingevulde vragenlijst wordt 1 euro gedoneerd aan een evenement voor kinderen in het dorp. Voor mensen die moeite hebben met de online enquête is op verschillende momenten ondersteuning aanwezig in de dorpen.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal