Direct naar de inhoud.

Samenwerking moet goede ziekenhuiszorg waarborgen

  • door:
  • op:

Refaja ziekenhuis (Foto: BJ Brinkman rtv1)
STADSKANAAL – De gemeenten in Zuidoost-Groningen en een deel van Drenthe gaan samenwerken om de volledige ziekenhuiszorg in de regio te behouden, inclusief kindergeneeskunde en verloskunde. Dit hebben de gemeenten afgesproken tijdens een overleg op donderdag 28 juni.

Een op te richten Taskforce Zorg Zuidoost-Groningen bestaande uit diverse organisaties en instellingen (zoals Menzis, de Groninger ziekenhuizen, huisartsen en verloskundigen en wethouders uit de betrokken gemeenten) gaat onder het beoogd voorzitterschap van de provincie Groningen het alternatieve scenario uitwerken en toetsen. Voor 1 januari 2019 presenteert de Taskforce het complete en doorgerekende scenario. Tot die tijd wil men dat Treant de besluitvorming omtrent haar regiovisie en de verloskundige zorg uitstelt.

Toegankelijke en goede ziekenhuiszorg in de regio staat onder druk. Dit bleek eens te meer uit de toelichting van de Raad van Bestuur van de Treant Zorggroep op hun concept regiovisie tijdens de raadsvergadering in Stadskanaal op 18 juni jl. In deze visie wordt het Refaja ziekenhuis afgebouwd als volledige ziekenhuislocatie en omgevormd tot een poliklinisch ziekenhuis. Acute, complexe en klinische zorg wordt ondergebracht in een nieuw te bouwen ‘interventiecentrum’ in midden Drenthe. Als eerste stap heeft Treant aangekondigd om de klinische kindergeneeskunde en de klinische verloskunde al na de zomer te concentreren in Emmen.

De gemeenten vinden dit onacceptabel en willen dat goede zorg dichtbij en bereikbaar blijft in onze regio. Er is een alternatief scenario ontwikkeld dat passende en toekomstbestendige zorg waarborgt. Hierin kiest men voor een regionale netwerkbenadering waarbij gekeken wordt naar de gehele zorgketen. Door intensief samen te werken met huisartsen en verloskundigen, de omliggende ziekenhuizen en andere zorgpartners kan goede ziekenhuiszorg in het Refaja voor de 80.000 inwoners van het verzorgingsgebied worden behouden.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal