Direct naar de inhoud.

Gezondheidsonderzoek windmolens gaat jaren duren

  • door:
  • op:
De plek waar de windmolens komen

EXLOO – De gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze, Coevorden, Emmen en Stadskanaal laten nog voor de realisatie van windpark De Drentse Monden en Oostermoer metingen doen naar laagfrequent geluid in het gebied. De uitkomsten van de geluidsmetingen en de resultaten van blijvende monitoring van het geluidsniveau, kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan grootschalig wetenschappelijk gezondheidsonderzoek. Om een dergelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van windturbines mogelijk te kunnen maken, sluiten de gemeenten en de GGD’en Drenthe en Groningen aan bij het landelijk Expertisenetwerk Windenergie.

Zorgen over effecten van windturbines op de gezondheid

Omwonenden van het geplande windpark Drentse Monden en Oostermoer, vroegen de gemeenten eerder dit jaar een gezondheidsonderzoek te doen. Zij maken zich zorgen over de effecten van de windturbines op de gezondheid, in het bijzonder laagfrequent geluid. De gemeenten hebben begrip voor de zorgen van hun inwoners. Daarom deden ze een gezamenlijk verzoek aan de GGD’en Drenthe en Groningen naar de haalbaarheid van een regionaal gezondheidsonderzoek. Aangezien de bouw van de eerste windturbine in de Veenkoloniën inmiddels is gestart, willen de gemeenten vaart zetten achter de uitvoering van de gevraagde geluidsmetingen.

Grootschalig en langjarig gezondheidsonderzoek nodig

Om vast te kunnen stellen of en welke invloed windturbines hebben op de gezondheid, is grootschalig wetenschappelijke onderzoek nodig. Dit concludeerden de GGD’en Groningen en Drenthe. Dit vraagt een landelijke aanpak, waarbij meer expertise nodig is dan we regionaal kunnen organiseren. Zo’n onderzoek moet grootschalig en langjarig plaatsvinden om wetenschappelijk betrouwbare resultaten te verkrijgen. De gemeenten en GGD’en sluiten daarom aan bij het landelijk Expertisenetwerk Windenergie. Dit netwerk probeert het onderwerp ook op de landelijke politieke agenda te krijgen.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal