Direct naar de inhoud.

Stadskanaal in conflict met provincie Drenthe over gebiedsfonds windpark Drentse Monden

  • door:
  • op:
Windmolenpark Drentse Monden en Oostermoer Foto: Hielke Bosch/RTV1

STADSKANAAL – Het meningsverschil tussen de gemeente Stadskanaal en de provincie Drenthe over het gebiedsfonds rond windpark Drentse Monden en Oostermoer ettert nog altijd door. Door de huidige opstelling van de provincie Drenthe staan zo’n zeshonderd inwoners in Stadskanaal buitenspel als het gaat om compensatie voor direct omwonenden van het windpark.

Het conflict richt zich vooral op de bijdrage van de 2,1 miljoen euro die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor direct omwonenden. De provincie Drenthe noemt de provinciegrens als obstakel om ook aan inwoners van Stadskanaal tegemoet te komen.

‘Inwoners ervaren provinciegrens niet’

‘Maar in de belevingswereld van onze inwoners bestaat een dergelijke harde grens niet’, schrijft burgemeester Klaas Sloots aan de Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra. ‘De impact van de windmolens is voor alle inwoners van het gebied voelbaar en vergelijkbaar.’

Stadskanaal begrijpt dat de vergoeding die de provincie Drenthe en de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze beschikbaar hebben gesteld bedoeld is voor inwoners van deze gemeenten.

‘Dit niet anders uit te leggen dan dat de middelen voor het hele gebied bestemd zijn.’

Klaas Sloots – burgemeester Stadskanaal

‘De bijdrage van het Rijk aan de gebiedsfondsen vinden wij een ander verhaal’, schrijft burgemeester Sloots namens het college aan de Drentse gedeputeerde Stelpstra (ChristenUnie).

Ministerie geeft Stadskanaal gelijk

Sloots schrijft: ‘In de brief van het ministerie wordt het doel van de bijdrage van 2,1 miljoen duidelijk omschreven. Voor ons college is dit niet anders uit te leggen dan dat de middelen die de Rijksoverheid beschikbaar heeft gesteld voor het hele gebied bestemd zijn. Daarmee ook voor omwonenden van het windpark in onze gemeente. Na contact te hebben gehad met het ministerie van Economische Zaken voelen wij ons gesterkt in ons standpunt.’

Stadskanaal heeft met de provincie Drenthe eerder gesprekken gevoerd over de verdeling van de Rijksbijdrage van 2,1 miljoen euro en Drenthe ging toen nog niet overstag. De gemeente vraagt Drenthe opnieuw om de 617 woningeigenaren die binnen een straal van 1000 meter van windpark Drentse Monden wonen, kans te laten maken op een bijdrage uit deze pot.

‘Wij vragen u te kiezen voor een verdeling die recht doet aan de realiteit van de bewoners van het gebied.’

Klaas Sloots

‘Wij vragen u daarom om te kiezen voor een verdeling van de Rijksbijdrage die recht doet aan de realiteit van de bewoners van het gebied. Opdat bewoners die overlast ervaren van de windmolens gebruik kunnen maken van compensatiemiddelen voor leefbaarheid en duurzaamheid.’

Langlopend conflict

Het is niet de eerste keer dat de gemeente Stadskanaal en Drenthe botsten over dit onderwerp. In de zomer van 2019 werd bekend dat beide partijen al eerder onenigheid hadden over het gebiedsfonds.

Dat geldt overigens niet voor de pot met geld die door de initiatiefnemers van Windpark Drentse Monden en Oostermoer beschikbaar is gesteld. In de bewonersadviesgroep die vergaderde over de bestemming van dat geld, de komende vijftien jaar 50 cent per megawattuur opgewekte stroom, zaten ook inwoners uit de gemeente Stadskanaal die konden meebeslissen over dit deel van het geld.

Reactie provincie Drenthe

De provincie Drenthe zegt in gesprek te willen gaan met Stadskanaal over de Rijksbijdrage voor windpark Drentse Monden. Een woordvoerder van de provincie Drenthe laat weten dat het hier vooral een verantwoordelijkheid ziet voor de provincie Groningen. Die vindt echter dat initiatiefnemers voor een windpark een gebiedsfonds moeten optuigen en heeft daar nimmer bedragen voor op tafel gelegd.

Dit is een artikel van RTV Noord en Martijn Folkers. RTV1 en RTV Noord werken sinds dit jaar samen om zo meer lokaal nieuws te brengen.

 -advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal