Direct naar de inhoud.

Miljoen voor duurzame samenwerking in de Veenkoloniën

  • door:
  • op:
Aardappel en zetmeelindustrie 

STADSKANAAL/BORGER-ODOORN – Voor de Veenkoloniën in Drenthe en Groningen is in totaal een miljoen euro aan stimuleringsgeld beschikbaar voor samenwerkende innovatieve partijen. Het gaat om een subsidie uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 (het derde Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma). Gedeputeerde Staten hebben dit geld beschikbaar gesteld voor twee subsidieregelingen. Eén subsidie is gericht op het stimuleren van innovaties voor een grotere biodiversiteit in de Veenkoloniën. De andere is gericht op het stimuleren van de eiwittransitie in de Veenkoloniën.

Deze subsidies dragen bij aan een toekomstbestendige landbouw en zijn bedoeld om de samenwerking tussen boeren en ketenpartners te vergroten. Door samenwerkende partijen te stimuleren kan er op innovatieve manieren concrete vragen of kansen uit de praktijk onderzocht worden.

Eiwithoudende gewassen
De subsidie ‘POP3 Samenwerking voor innovaties Veenkoloniën 2020’ is bedoeld voor innovatief onderzoek binnen samenwerkingsverbanden. Het doel is productiviteitsverhoging van zetmeelaardappels in de Veenkoloniën, door het ontwikkelen van nieuwe aardappelrassen met een hoog eiwitgehalte. Deze eiwitten kunnen gebruikt worden voor de eiwittransitie: de verschuiving van de consumptie van dierlijke eiwitten naar plantaardige en nieuwe eiwitbronnen. Dat is goed voor het verdienvermogen van boeren en het draagt het bij aan een meer plantaardig menu. Dat laatste is beter voor milieu en klimaat.

Biodiversiteit en vergroening
De subsidie ‘Samenwerking voor innovaties biodiversiteit Veenkoloniën 2020’ heeft € 550.000,- beschikbaar. Het richt zich op het stimuleren van innovaties die aansluiten op het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën, en is bedoeld om, in samenwerking met anderen, het gebied op een duurzame manier te vergroenen en de biodiversiteit in het gebied op peil te houden of te verbeteren. Partijen kunnen zich bijvoorbeeld inzetten om aan de slag te gaan met nieuwe teeltmethodes, die een positieve invloed hebben op het leven in en op de bodem. Een mooi voorbeeld is de huidige proef met strokenteelt die ligt op de proefboerderij in Valthermond.

Collectief werken voor de Veenkoloniën
De Veenkoloniën nemen in Nederland een unieke plaats in. Voornamelijk vanwege de bodemsamenstelling en de grootschalige landbouw. Een gebiedsgerichte aanpak is daarom belangrijk. InnovatieVeenkoloniën is een collectief dat samenwerkende partners verbindt om de regio verder te versterken. Dit collectief heeft een nieuw programma opgesteld voor de jaren 2020 – 2024. Met deze openstelling wordt er een concreet begin gemaakt met de uitvoering van dit nieuwe programma.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal