Direct naar de inhoud.

Gemeentebelangen: ‘Leg windmolens in Borger-Odoorn langer stil’

  • door:
  • op:
Windpark De Drentse Monden en Oostermoer ligt stil. Foto: Janet Oortwijn / RTV Drenthe

Gemeentebelangen Borger-Odoorn wil het windpark De Drentse Monden en Oostermoer langer stilleggen. De grootste partij uit de gemeente wil dat het college gaat onderzoeken of er een betere milieubeoordeling voor het windpark in de Veenkoloniën juridisch af te dwingen is. 

De coalitiepartij baseert zich hierbij op de uitspraak van de Raad van State van 30 juni. Daarin oordeelde het dat de effecten van de bouw van windmolens op het milieu beter onderzocht moeten worden. Het kabinet heeft in de landelijke normen die gelden voor de bouw geen rekening met deze milieu-effecten gehouden.

Het windmolenpark de Drentse Monden en Oostermoer ligt op dit moment stil als gevolg van een doorgebrande kabel, maar als het aan Gemeentebelangen Borger-Odoorn ligt blijven de molens dus langer buiten bedrijf.

Openingen

Het eerdergenoemde besluit van de hoogste bestuursrechter gaat over een windpark in Delfzijl, maar kan ook gevolgen hebben voor andere windenergieprojecten waarvan de vergunningen nog niet volledig zijn verleend. Bij windpark De Drentse Monden en Oostermoer is dit niet het geval.

Toch ziet Gemeentebelangen openingen om een zaak aan te kunnen spannen. Raadslid Daan Hooiveld: “Wij zijn van mening dat de uitspraak van 30 juni ons het recht geeft om de vergunning voor het windpark op te schorten totdat het Rijk met een gedegen onderzoek komt waarin de milieueffecten en de geluidsoverlast van de windmolens zijn opgenomen. ”

Windmolen in 1e Exloërmond waar aan gewerkt wordt. Foto: Tom Meijers / RTV Drenthe

De Raad van State baseerde zich eind juni op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie: het Nevele-arrest (gebaseerd op een windpark in België). Het Europese Hof bepaalde destijds dat windparken qua geluid, trillingen en schaduwen strenger moeten worden bekeken. Ze moeten worden getoetst aan wetenschappelijk beter onderbouwde milieunormen. Deze uitspraak betekent dat ook voor Nederlandse windturbinemotoren een milieubeoordeling moet worden opgesteld.

Intrekken vergunning

Als de fouten niet worden hersteld, ziet de coalitiepartij mogelijkheden om de vergunning volledig in te trekken omdat die dan te weinig rekening houdt met de effecten voor de inwoners van de gemeente Borger-Odoorn. “Het windpark heeft dán geen rendabele toekomst meer”, is Hooivelds mening.

Op 9 september dient zijn partij een motie hierover in tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Dit is een verhaal van RTV Drenthe, Tom Meijers en Janet Oortwijn. RTV1 en RTV Drenthe werken dit jaar nauw samen om samen meer lokaal nieuws te brengen.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal