Direct naar de inhoud.

Borger-Odoorn sluit financieel 2020 positief af: 1,3 miljoen in de plus

  • door:
  • op:
Foto: Steven Stegen/RTV Drenthe

BORGER-ODOORN – De gemeente Borger-Odoorn sluit boekhoudkundig 2020 positief af met bijna 1,3 miljoen euro in de plus. Ondanks dat de coronacrisis een flinke deuk heeft geslagen in de financiën, is de gemeente er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Dit komt grotendeels door de overheidssteun die de gemeente heeft mogen ontvangen, aldus wethouder Albert Trip. 

De wethouder van Financiën heeft ook al een bestemming voor dit bedrag. “We voegen het toe aan de reserves voor 2021. Het Rijk heeft ons het afgelopen jaar financieel gecompenseerd voor o.a. gederfde toeristenbelasting. Maar 2020 is uiteindelijk een relatief goed jaar gebleken voor het toerisme in Borger-Odoorn. Hierdoor hebben we niet alle ontvangen coronasteun hoeven inzetten.”

Reservepot

De gemeente zal  een deel van het bedrag storten in een speciale ‘corona-reservepo’t. “We reserveren € 546.000 bedoeld om de samenleving, waar noodzakelijk, te helpen om uit deze crisis te komen. We willen ook direct een beroep doen op die pot. Daarom vragen we de raad om alvast € 100.000 uit deze reservepot te halen. Hiermee willen we de dorpshuizen financieel ondersteunen en financieren we de inzet van gastheren en gastvrouwen, die deze zomer als aanspreekpunt voor de toeristen in Borger fungeren.”

Jeugdzorg en WMO

Naast een aantal meevallers had de gemeente ook tegenvallers in 2020 te verwerken. De tekorten voor Jeugdzorg en WMO liepen op tot in totaal € 1,3 miljoen. Dit werd onder andere veroorzaakt door de vergrijzing en het door het Rijk ingevoerde abonnementstarief WMO. Dit is een vaste eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen. Zo is de huishoudelijke hulp fors duurder geworden, zonder dat daar een realistische compensatie vanuit het Rijk tegenover stond. Trip zegt te wachten op een realistische compensatie. Wel is hij blij dat het Rijk extra middelen heeft toegekend voor Jeugdzorg voor 2021. “Dat voorkomt in elk geval dat de tekorten voor 2021 oplopen.”

Op koers

Naast het financiële, positieve resultaat is het college trots op de ambtelijke organisatie. Ondanks de coronacrisis en het vele thuiswerken, kon een groot deel van de geplande activiteiten in 2020 doorgaan. “Daarin hulde aan onze medewerkers èn hun gezinnen”, zegt Wind nadrukkelijk. “Thuis werken vergt niet alleen iets van de medewerkers, maar ook van hun huisgenoten. En dat is beslist niet overal even makkelijk, vandaar dat ik dat toch even genoemd wil hebben.”

2021

Het jaar 2021 zal in het teken staan van het verder afronden van het Bestuursprogramma 2018- 2022. “We hebben als college de balans opgemaakt en leggen de focus op een aantal punten die we graag vóór maart 2022 willen afronden. Dan zijn er weer gemeentelijke verkiezingen. We zetten vol in op onze ambities voor wonen en duurzaamheid, want daar liggen grote maatschappelijke opgaven, uitdagingen en kansen voor onze gemeente.”

 -advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal