Direct naar de inhoud.

Plannen voor zonnepark in Wildervank

  • door:
  • op:
Schets van het beoogde zonnepark (bron: Pure Energie)

WILDERVANK – Energiebedrijf Pure Energie heeft in een brief aan de gemeente Veendam haar plannen gepresenteerd voor een 43 hectare groot zonnepark nabij Wildervank. Het plan bevindt zich nog in de idee-fase, er is nog geen vergunning aangevraagd.

Het zonnepark is gepland in de driehoek tussen de N33 tot aan de afrit 37 Veendam-West en de Wildervanksterdallen. Met de grondeigenaar is een tijdelijke overeenkomst aangegaan voor de duur van het zonnepark, zo’n 25 tot 30 jaar.

Samenwerking met omwonenden

Pure Energie hecht naar eigen zeggen veel waarde aan de samenwerking met de omgeving. Omgevingsmanager Ira Hesp: ‘We kijken hoe we het plan zoveel mogelijk in overleg met de omgeving kunnen vormgeven.’ In november 2020 is er een informatieavond georganiseerd voor de omwonenden en een werkgroep gestart.

Aan omwonenden is gevraagd eigen ideeën aan te dragen als het gaat om de inrichting van het zonnepark. Op basis daarvan zijn aanpassingen gedaan aan het eerste plan. Bijvoorbeeld als het gaat om de afstand van het zonnepark tot de woningen en ruimtelijke inpassing.

Volgens de door het bedrijf gehanteerde normen moet minimaal 25% van de beoogde grond gebruikt worden voor landschappelijke inpassing en ecologische versterking. Bijvoorbeeld bloem- en kruidenrijk grasland, struweel en akkerranden. Op dit kwart komend dus geen zonnepanelen te liggen.

Gebiedsfonds en eigenaarschap

Volgens Hesp streeft Pure Energie altijd naar vijftig procent lokaal eigenaarschap. ‘Maar dan moet er wel een lokale energiecoöperatie zijn die mee wil doen.’ Die is tot op heden nog niet gevonden. Wel zijn er gesprekken met de Groninger Energiekoepel.

Daarnaast zet Pure Energie altijd een omgevingsfonds op. Vijftien jaar lang zal 50 cent per opgewekte megawattuur (Mwh) per jaar naar een gebiedsfonds gaan. Bij de geschatte opwekking van 43,5 miljoen kWh, gaat het om 21.750 euro per jaar. De omgeving bepaald hoe dit geld wordt gebruikt.

Het zonnepark zal naar verwachting jaarlijks 43,5 miljoen kilowattuur (kWh) opwekken. Een gemiddeld huishouden gebruikt 3.500 kWh per jaar.

Gemeentelijke zonnevisie

Veel is afhankelijk van de zonnevisie van Veendam. Aanstaande maandag vergadert de gemeenteraad hierover. Afhankelijk van welk beleid er in deze visie wordt vastgesteld gaat Pure Energie kijken in hoeverre hun plan daarbinnen past en of een vergunningsaanvraag zinvol is. Hesp: ‘Ik hoop maandag op meer duidelijk. Als ons idee binnen het beleid past gaan we het verder oppakken met de werkgroep.’

 -advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal