Direct naar de inhoud.

Voorzitter Gerrit Bruggink wijkraad Maarsstee stapt op

  • door:
  • op:

STADSKANAAL – De voorzitter van de stichting Bewonersplatform Maarsstee heeft in een extra bestuursvergadering zijn functie als bestuurslid en voorzitter neergelegd.
Bruggink zegt als voorzitter geen vertrouwen meer te hebben in de relatie met de gemeente Stadskanaal. Het heeft te maken met een aaneenschakeling van negatieve ervaringen.

Voorzitter Gerrit Bruggink. (Foto: Boelo Lutgert)

Voorzitter Gerrit Bruggink ligt zijn besluit toe. ”In december 2008 is halsoverkop het convenant over de Wijkaanpak opgezegd, een samenwerkingsverband tussen gemeente, Lefier, BCM en de wijkraden. De gemeente nam vanaf dat moment de regie in de wijkaanpak. Vervolgens bleek in het voorjaar van 2012 dat de gemeente was vergeten de speeltoestellen te bestellen voor het nieuwbouwgedeelte. Hierover was in 2010 al een akkoord bereikt. Toen de toestellen alsnog werden besteld bleken de kosten met € 23.000,- te zijn opgelopen door de fors gestegen staalprijzen. Dit leidt dan vanzelfsprekend tot een alternatief plan, waar de bewoners niet blij mee zijn. Inmiddels blijkt de staalfabrikant failliet te zijn. Waar dit nou allemaal toe leidt is nog onduidelijk, maar leg het maar eens uit aan de betrokken mensen in de wijk”.

”Dan is er nog het appartementencomplex, dat als vervolg op de eerste fase zou worden gebouwd. Lefier heeft de plannen klaar liggen, maar de gemeente vindt het gebouw niet markant genoeg en wil een complex met 23 in plaats van 32 woningen”.

”De druppel die de emmer deed overlopen was het stopzetten van het project om overlast door hondenpoep in de wijk tegen te gaan. De gemeente zet zonder overleg met ons een streep door het project. Terwijl wethouder Bessembinders op 21 augustus nog in alle media volhoudt dat er wel overleg met ons is geweest, schrijft het College van B & W op 22 augustus in een excuusbrief dat er eerst overleg met ons hadden moeten zijn. Dit noemen ze in het normale leven dat je niet de waarheid spreekt, bij de gemeente heet het politiek”.

”In hoeverre word je – dit alles op rijtje zettend – dan nog serieus genomen? Niet dus. En als je het gevoel hebt niet serieus te worden genomen, valt er dan nog wel te praten?  Als de feiten er op wijzen dat je niet serieus wordt genomen, moet je  jezelf ook niet belachelijk gaan maken. Je hebt per slot van rekening ook wat uit te leggen aan de wijkbewoners, onder andere op alle onderdelen die ik hier genoemd heb”.

”Je moet ook om je gezondheid denken, Ik ben tenslotte maar een vrijwilliger die het beste voor heeft met de wijk, maar ik wil niet wakker liggen door de kronkels van de gemeente”, aldus een duidelijk geëmotioneerde Bruggink.

In de bestuursvergadering heeft ook Wiebe Dik aangegeven te gaan stoppen als bestuurslid en als voorzitter van de Buurtcentrumcommissie. Hij was toch al van plan eind 2012 te stoppen, maar door de huidige ontwikkelingen heeft Wiebe Dik besloten dit met onmiddellijke ingang te doen. Rieks de Groot heeft aangegeven zijn functie als secretaris neer te leggen en wordt nu de tijdelijke voorzitter van het bewonersplatform Maarsstee. Ook de penningmeester en de andere bestuursleden blijven in functie, waardoor de wijkraad zich kan heroriënteren op de toekomst.

Voor de eerstvolgende reguliere bestuursvergadering zal wethouder Bessembinders worden uitgenodigd om van gedachten te wisselen.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal