Direct naar de inhoud.

Gemeente verantwoordelijk handhaving Drank en Horecawet

  • door:
  • op:

HorecaSTADSKANAAL – Vanaf begin dit jaar is de burgemeester verantwoordelijk voor naleving van de Drank- en Horecawet, die het bedrijfsmatig verstrekken van alcohol regelt. Eerder besliste de burgemeester nog samen met de wethouders over het verlenen van vergunningen aan kroegen of (voetbal)verenigingen om drank te verkopen. Inspecteurs van de Voedsel- en Warenautoriteit controleerden vervolgens of de horeca zich aan de regels hield.  Maar nu is de burgemeester ook zelf verantwoordelijk voor de naleving van de  regels. Met de nieuwe wet is de aanval geopend om het alcoholgebruik onder de plaatselijke jongeren terug te dringen. Ambtenaren van de gemeente moeten er vanaf nu op toezien dat horeca-inrichtingen, supermarkten en (sport)verenigingen zich aan de regels voor drankverkoop houden. Alleen al in de gemeente Stadskanaal gaat het om een 100-tal locaties die door toezichthouders gecontroleerd dienen te worden. De gemeente(n) krijgen hiermee een hoop extra taken op hun bord. Op basis van de nieuwe Drank- en Horecawet mogen de gemeenten nu ook zelf hun beleid en visie voeren over de tijden waarop bijvoorbeeld in de dorpshuizen of kantines alcohol mag worden geschonken. Dit om oneerlijke concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen. In de nieuwe wet is vanaf nu ook bepaald dat jongeren onder de 16 jaar strafbaar zijn als ze in het café of op de openbare weg alcohol in bezit hebben. Eerder was het nog zo dat alleen de verstrekker strafbaar was.  De burgemeester is nu ook bepalend voor het instellen van zogeheten ‘happy hours’ in het café of de disco en kan dit dus verbieden. Gemeenten mogen vanaf nu zelf de toegangsleeftijden koppelen aan de openingstijden. Zo kan de burgemeester bepalen dat de horeca vanaf een bepaalde tijd geen jongeren toelaat die onder de 18 jaar zijn. Tenslotte het rookverbod, deze blijft wel een taak van de controleurs van de Voedsel- en Warenautoriteit.

De nieuwe Drank- en Horecawet is niet alleen aangescherpt. Er is ook een versoepeling. Slijterijen mogen vanaf 1 januari hun klanten de drank laten proeven voordat zij het kopen. Dat is slechts een schrale troost voor de slijterij om klanten te paaien, want gezien de hoge BTW tarieven kopen veel potentiële  klanten uit de grensstreek tegenwoordig hun alcohol over de grens.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal