Direct naar de inhoud.

Stadskanaal stelt 33.000 euro beschikbaar voor initiatieven rondom de troonswisseling

  • door:
  • op:
Gemeentehuis Stadskanaal
Gemeentehuis Stadskanaal

STADSKANAAL – Voor initiatieven om de troonswisseling te markeren stelt het college van Stadskanaal een budget beschikbaar van 33.000 euro. Dit komt overeen met een euro per inwoner. Wijkraden, plaatselijke belangenverenigingen, Oranjeverenigingen, scholen of andere maatschappelijke organisaties die activiteiten willen organiseren kunnen aanspraak maken op een financiële bijdrage hieruit. Voorwaarde is wel dat de initiatieven erop gericht zijn op feestelijke, ludieke en/of inhoudelijke wijze stil te staan bij de troonswisseling. Organisaties kunnen een schriftelijk verzoek voor 20 maart richten aan het college van Stadskanaal. B&W zullen de initiatieven beoordelen en bepalen welke activiteiten zij financieel willen faciliteren. De hoogte van de financiële bijdrage is onder meer afhankelijk van het aantal initiatieven en de spreiding ervan over de gemeente.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal