Direct naar de inhoud.

Gemeente Stadskanaal gaat bermen verharden

  • door:
  • op:

bermSTADSKANAAL – Het college stelt de gemeenteraad voor de verkeersveiligheid in de gemeente te verbeteren door de bermen van een aantal wegen buiten de bebouwde kom te verharden. Het gaat om de bermen nabij Musselkanaal, Mussel, Vledderveen, Alteveer en Onstwedde. De bermen worden verhard door middel van reflecterende graskeien.

De reflecterende graskeien zorgen ervoor dat een voertuig dat van de weg raakt op een veilige manier weer de weg op kan rijden. De graskeien hebben daarnaast een remmende werking op de snelheid van het verkeer. Door het reflecterende materiaal is de weg in het donker goed te onderscheiden van de berm. De verkeerssituatie wordt door de verharde bermen ook voor fietsers veiliger.

De kosten voor het verharden van de bermen bedragen 1,1 miljoen euro. Zes ton daarvan wordt gefinancierd uit middelen die al beschikbaar waren gesteld voor het verbreden van de Noorder Kanaalweg. Op dit moment is er geen zicht op die verbreding, omdat deze financieel is gekoppeld aan de ontwikkeling van een Hippisch Recreatie Centrum.

Wel is er de laatste jaren een toename van het verkeer op de Noorder Kanaalweg en omliggende wegen, door aansluiting van de Noorder Kanaalweg op de rotonde Nautilusweg/N366. De raad heeft daarom gevraagd om een voorstel over de Noorder Kanaalweg, zonder dat dat per definitie moet leiden tot verbreding. Het college stelt de raad nu voor het plan voor de Noorder Kanaalweg te combineren met het plan voor de verharding van bermen langs meerdere wegen.

Het plan voor verharding van de bermen is eerder gepresenteerd aan diverse belangenpartijen, waaronder LTO, VVN en wijkraden en dorpsbelangenverenigingen. Zij hebben allen met instemming gereageerd op de plannen.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal