Direct naar de inhoud.

Geen vrolijke gezichten tijdens raadsvergadering

  • door:
  • op:
Volle bak raadsvergadering Stadskanaal
Volle bak raadsvergadering Stadskanaal

STADSKANAAL – Het was een lange zit voor raadsleden, het college en de bezoekers van de openbare raadsvergadering van de gemeente Stadskanaal gisterenavond. Dat kwam omdat er belangrijke zaken besproken werden. Zo was er de, met opheffing bedreigde, openbare Daltonschool ’t Zonnedal in het dorp Alteveer. Met nog slechts 16 leerlingen zal de school moeten fuseren met de Christelijke basisschool ‘De Hochte’. De ouders willen dat niet omdat er bewust is gekozen voor openbaar onderwijs. Wethouder Johan Hamster weet dat met slechts 16 leerlingen de school zal moeten sluiten. Financiering zal dan stoppen door het ministerie van onderwijs. Alleen scholen met meer dan 23 leerlingen kunnen rekenen op een rijksbijdrage. De gemeente hanteert als regel dat er één onderwijsvoorziening per dorp moet zijn en een alternatief op voldoende afstand. Verdriet op de tribune.

Philips
Ook de sanering van het voormalig Philips terrein kwam aan de orde. GroenLinks Stadskanaal (niet in de gemeenteraad) kwam met een rapport waarin geschreven stond dat Stadskanaal al in 2003 op de hoogte was van de verontreiniging. Hierop wilde de raad nu wel eens het fijne weten. Burgemeester Baukje Galama liet tijdens de raadsvergadering weten dat ze het terrein zo snel mogelijk wil laten saneren. “De staat waarin het nu verkeert past niet bij Stadskanaal. Zodra de gemeente eigenaar is beginnen we met de éérste fase van de sanering”, aldus de burgemeester. Op het rapport van GroenLinks antwoordde Galama: “GroenLinks heeft de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt. Wij waren inderdaad op de hoogte maar dat we hier niets mee gedaan hebben klopt niet. Er lagen duidelijke afspraken en sanering van het terrein was niet onze taak”.

Wedeka
En dan was er nog de begroting Wedeka. Aan het eind van dit jaar verliezen hier rond de driehonderd tijdelijke medewerkers van het werkvoorzieningschap hun baan . De raad stelde de begroting voor 2015 vast en constateerde dat er te weinig in kas is om de medewerkers ook in 2015 in dienst te houden. Nico van Lieberom (ondernemingsraad Wedeka) probeerde de raad juist te overtuigen dit wel te doen. Lieberom: “Deze mensen kunnen nauwelijks ander werk vinden. Bij geen verlenging van het contract komen ze uiteindelijk allemaal in de w.w. terecht.“ De gemeenteraad staat echter met de rug tegen de muur en heeft geen andere keuze dan de begroting goed te keuren. Wedeka stevent af op een verlies van 2,5 miljoen euro in 2015. De gemeente zal de tekorten zoveel mogelijk moeten opvangen. Raadsvergadering september 2014 was dan weliswaar drukbezocht, helaas om minder prettige redenen.

De raadsvergadering duurde tot 01.50 uur en werd in zijn geheel live uitgezonden via RTV Stadskanaal. Met dank aan Martin Wilkens die tot in de kleine uurtjes opbleef om techniek te verzorgen.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal