Direct naar de inhoud.

400 jaar turfwinning in Streekhistorisch Centrum

  • door:
  • op:

Vrouwen turfstapelen in Vledderveen
Vrouwen turfstapelen in Vledderveen
STADSKANAAL – Op zondagmiddag 15 februari vindt in het Streekhistorisch Centrum te Stadskanaal de tweede lezing plaats die in het teken staat van de 400-jarige Semslinie en het 250-jarig bestaan van het Stadskanaal.

Beide historische jubilea worden in 2015 groots herdacht. Het Streekhistorisch Centrum haakt hierop in met o.a. een lezingenserie over de verschillende facetten van de geschiedenis van de Kanaalstreek in januari, februari en maart.

De tweede lezing zal gaan over 400 jaar turfwinning in Noord-Nederland. In de loop van vier eeuwen is in Groningen, Friesland en Drenthe ruim 140.000 hectare veengrond omgezet in turf. De spreker zal een overzicht geven van de ontwikkelingen van de verveningen in Noord-Nederland sinds 1550 en staat stil bij de omstandigheden voor de veenarbeiders in de loop van de tijd.
Dr. M.A.W. (Michiel) Gerding is historicus en heeft veel gepubliceerd over veengeschiedenis in binnen- en buitenland, waaronder zijn proefschrift over vier eeuwen turfwinning.

250\400
In 2015 is het 400 jaar geleden dat de eerste aanzet werd gegeven tot het trekken van een scheidslijn tussen de huidige provincies Groningen en Drenthe. Landmeters Jan Sems en Jan de la Haye trokken in 1615 een rechte lijn tussen de stad Groningen en Ter Apel, die de Semslinie werd genoemd. 150 jaar later zou de Semslinie de basis zijn waarlangs het Stadskanaal werd gegraven De Stad Groningen besloot in 1767 tot de aanleg van het kanaal, waarmee ze kansen zag om veel geld te verdienen aan de turfwinning in dit nog onontgonnen gebied. In het Streekhistorisch Centrum opent op 22 maart een tentoonstelling met schilderijen van Geert Schreuder die de gebeurtenissen in de ontwikkeling van de streek in beeld brengen. Op 15 maart is de volgende lezing uit de reeks door Henk Hurenkamp over de stadsbezittingen in het gebied.
Voor meer informatie: www.250400.nl.

Reserveren
Reserveren voor deze lezing wordt ten zeerste aanbevolen i.v.m. de beperkte ruimte. Dat kan via tel. 0599-612649 (tijdens kantooruren) of info@streekhistorischcentrum.nl.

Activiteit: Lezing door Michiel Gerding: 400 jaar turfwinning, in het kader van het jubileumjaar 250\400
Datum: Zondag 15 februari 2015
Tijd: aanvang 14.30 uur, zaal open om 14.00 uur
Plaats: Streekhistorisch Centrum, Ceresstraat 2 (naast de watertoren) te Stadskanaal;
Entree: € 4,00 per persoon ; donateurs € 2,50-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal