Direct naar de inhoud.

Nieuwe toekomst voor oude Philipsterrein in Stadskanaal

  • door:
  • op:
Oude Philipsterrein krijgt nieuwe toekomst
Oude Philipsterrein krijgt nieuwe toekomst

STADSKANAAL – De sanering en ontwikkeling Mercuriuspark gaat van start. De gemeente Stadskanaal, de provincie Groningen en de nieuwe eigenaren van het Mercurius Business Park (MBP) hebben de handen ineen geslagen en gaan het Mercuriuspark aan de Electronicaweg in Stadskanaal nieuw leven inblazen. Met de gezamenlijke inspanning wordt bereikt dat het verwaarloosde en verontreinigde terrein wordt omgevormd tot een business park met goede economische vooruitzichten.

De partijen dragen bij aan de gewenste ontwikkelingen van het business park. De gemeente Stadskanaal verkoopt het Mercurius Business Park aan de nieuwe eigenaar Mercurius Business Park B.V. en draagt € 2,6 miljoen bij aan de sanering, onder meer door een ander bedrijventerrein niet meer te ontwikkelen (en de waarde van de grond af te boeken). De provincie Groningen draagt in totaal € 3,5 miljoen bij aan de revitalisering en sanering. De nieuwe eigenaren van het MBP, de bedrijven Hoornstra Aannemingsmaatschappij N.V. uit Nieuw Buinen en J.C. Krans Aannemingswerken B.V. uit Stadskanaal, investeren risicodragend in het nieuwe businesspark.

De provincie investeert omdat het terrein een goed economisch perspectief heeft. Het bureau Invraplus heeft het economisch perspectief, in samenwerking met gemeente en ondernemers, in kaart gebracht. Het economisch perspectief is samen te vatten als de ontwikkeling van een Local Energy Park, met plaats voor een knooppunt voor openbaar vervoer. De ondernemers denken daarbij aan de vestiging van een warmtekrachtkoppeling-centrale en een houtpelletfabriek. Verder gaat er gewerkt worden aan het realiseren van een warmtenet. Ook wordt er ruimte gereserveerd voor een zonnepark en een testopstelling voor kleine windmolens. Het Mercurius Business Park verwacht dat met dit profiel voor het bedrijventerrein en met deze initiatieven meer bedrijven zich gaan vestigen.

De provincie Groningen wil de spoorlijn Groningen-Veendam verder doortrekken naar Stadskanaal. Dit biedt goede kansen voor een knooppunt voor het openbaar vervoer. Bovendien onderzoekt de provincie mogelijkheden om bussen te laten rijden op waterstof. Dit biedt kansen voor innovatieve industriële ontwikkelingen. De realisatie van het economisch perspectief kan zorgen voor een flinke spin-off voor de werkgelegenheid en biedt kansen voor samenwerking met het middelbaar beroepsonderwijs. MBP B.V. staat achter het economisch perspectief en is bereid risicodragend te investeren en te exploiteren.

In oktober 2014 heeft de gemeente Stadskanaal voor € 1,- het Mercurius Business Park (MBP) – de voormalige Philipssite – uit het faillissement van TCN gekocht. Daarmee kon de gemeente de gewenste grip krijgen op een situatie die gevaren opleverde voor de openbare orde, veiligheid en gezondheid. Meteen na de aankoop in oktober heeft de gemeente een start laten maken met de sloop van het kartcentrum, het opruimen van asbestresten en losliggend chemisch afval en het verbeteren van de omgeving van het terrein. Over het saneren van de bodemverontreiniging heeft de gemeente nu goede afspraken gemaakt met de provincie Groningen.

De werkzaamheden voor de sanering van het terrein starten zo spoedig mogelijk. De gemeente, als eigenaar van het terrein, zorgt voor de sanering van de milieuproblematiek. Daarna wordt het terrein fasegewijs overdragen aan MBP B.V. voor de verdere ontwikkeling van het businesspark.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal