Direct naar de inhoud.

Akkoord over de ondersteuning van welzijnswerk en peuterwerk

  • door:
  • op:
Welstad-Peuterwerk
Foto: A. Hidding

STADSKANAAL – Terwijl de peuters vrolijk buiten speelden op het zonovergoten plein van peuterspeelzaal Peuterpalet vierden op 30 juni de gemeente, Welstad en Peuterwerk hun overeenkomst voor de komende jaren op het gebied van welzijn en peuterwerk. Wethouders Francis Boen en Johan Hamster overhandigden de opdracht voor de ondersteuning van het sociale domein voor de komende jaren aan Ellen Bos, manager van Peuterwerk en Henny Luppes, vertrekkend manager van Welstad. Ze deden dit in aanwezigheid van Johan Brongers, directeur-bestuurder van Tinten Welzijnsgroep waar beide organisaties onder vallen. Deze overhandiging markeert het begin van de vernieuwde samenwerking tussen de gemeente, Welstad en Peuterwerk ten behoeve van de ondersteuning van jongere kinderen, de jeugd, de wijken en dorpen en de inwoners van Stadskanaal.

De gemeente heeft haar opdracht vastgelegd in een Programma van Eisen. Stichting Peuterwerk en Stichting Welstad gaan deze opdracht respectievelijk de komende twee jaar en de komende vier jaar uitvoeren. De gewenste aanpak vroeg van beide organisaties de nodige aanpassingen en nu zijn ze klaar voor de start. “In Welstad en Peuterwerk vinden we twee partners die ons het vertrouwen geven dat ze onze visie op welzijn kunnen uitvoeren,” aldus Hamster. Ook Boen is tevreden met de overeenkomst: “Met deze opdracht zetten we in op stabiliteit en ontwikkeling op het gebied van peuterwerk en welzijn. We investeren hiermee in het welbevinden van de burgers van Stadskanaal.”

Op 1 januari van dit jaar is er veel veranderd op het gebied van zorg en inkomen. Om de ondersteuning hiervan ook in de toekomst betaalbaar te houden zijn taken en verantwoordelijkheden van rijk, instanties en provincies verschoven naar gemeenten, de wijken en buurten en de inwoners zelf. Uitgangspunt is dat degene die een probleem heeft zelf verantwoordelijk is voor het oplossen van dit probleem.

Zelfredzaamheid betekent niet dat je het als individuele burger of als buurt/wijk allemaal alleen moet doen, maar dat je zelf – eventueel met hulp van anderen – naar een oplossing kunt zoeken. Lukt het niet op eigen kracht, of met behulp van de omgeving, dan kan een beroep worden gedaan op zorg en ondersteuning door de gemeente of door instellingen. De gemeente richt zich in de nieuwe aanpak op het zo goed mogelijk organiseren van voor- en nazorg. Inzet is daar waar mogelijk te voorkomen dat er een probleem ontstaat, dat ontstane problematiek verergert en dat aangepakte problemen zich herhalen.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal