Direct naar de inhoud.

Positief resultaat voor gemeente Stadskanaal

  • door:
  • op:

geldSTADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal heeft een positief resultaat op de Jaarrekening 2015: deze sluit met een voordelig saldo van € 3,1 miljoen.

Het college stelt de raad voor dit voordeel op twee manieren te benutten. Een deel van het budget wordt toegevoegd aan de reserve Wmo, onder meer voor investeringen in het sociale domein. Een ander deel wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Door de decemberwijziging in 2015 is het saldo van de begroting aanzienlijk bijgesteld. Het verschil tussen kosten en baten is voordeliger uitgepakt dan was begroot. In het Jaarverslag over 2015 wordt uitgebreid aangegeven hoe dit kan worden verklaard.

De voornaamste verschillen ontstaan dankzij het voordelig exploitatieresultaat van Wedeka, de niet benutte PGB-gelden en de nog niet ingezette uitvoeringsbudgetten voor de Wmo. Dit laatste wil het college dan ook beschikbaar houden.

De gemeenteraad besluit uiteindelijk over de bestemming van het positieve resultaat op de Jaarrekening 2015. Dat gebeurt in de vergadering op maandagavond 11 juli.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal