Direct naar de inhoud.

Tegenwind Veenkoloniën voelt zich misbruikt

  • door:
  • op:
Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTVS)
Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTV1)

BORGER-ODOORN/STADSKANAAL – Tegenwind Veenkoloniën heeft unaniem besloten om met onmiddellijke ingang geen gesprekspartner meer te zijn over de windplannen in de Groninger en Drentse Veenkoloniën. De reden daarvoor is dat Tegenwind en de bij haar aangesloten actiegroepen zich stelselmatig misbruikt voelen door de overheden.

Na  5 jaar overleg met Haagse en Provinciale ambtenaren, Gedeputeerden, Burgemeesters, de Minister en zelfs het Koningspaar is er volgens Tegenwindwoordvoerder Nieboer nog steeds geen enkele aandacht voor de belangen van de duizenden inwoners die de windplannen massaal afwijzen.

Het voortdurend wegkijken door de overheden en het negeren van de massieve weerstand van de bevolking tegen de windplannen en de belangen van inwoners hebben zoals bekend geleid tot ernstige vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid, wat zich in Meeden uitte in sabotagepraktijken met betonstaal, fysiek geweld tussen een windboer en de woordvoerder van StormMeeden en in Drenthe met kettingen in de maisvelden.

De plek waar de windmolens komen
De plek waar de windmolens komen

Deze excessen in dit deel van Nederland dat bekend staat om haar ingetogen volksaard, zijn volgens Nieboer een direct gevolg van de overheid die met haar optreden zich als een dictator gedraagt en niet geïnteresseerd is in de belangen van haar burgers. Met de gevolgen daarvan wil Tegenwind niet in verband kunnen worden gebracht, reden waarom zij hebben besloten niet meer met overheden over de allesvernietigende windplannen te spreken.

De overheid heeft zich volgens Nieboer in haar allang achterhaalde duurzaamheidsdoelstelling van energie uit wind, van haar slechtste kant laten zien door nietsvermoedende burgers als figuranten in te zetten, met als grote voorbeelden het negeren van de uitkomsten van het draagvlakonderzoek, het zinloze aanstellen van gebiedsregisseur Emme Groot in Groningen en Oterdoom in Drenthe en als klapstuk van volksverlakkerij de achteraf door de Minister geplande streepjescodegesprekken.

Al deze zaken brengt Tegenwind tot de conclusie dat de overheid geen enkele verantwoordelijkheid neemt in de toenemende maatschappelijke ontwrichting die de windplannen veroorzaken. En omdat de overheid haar belangrijkste taak, het beschermen van burgers, niet nakomt, zijn de windboeren en de burgers naar de visie van Nieboer vogelvrij verklaard en worden daardoor de eerste tekenen van anarchie zichtbaar.

Tegenwind blijft zich desondanks maximaal inzetten voor het  halen van de duurzaamheids-doelstelling en heeft daarom in het belang van behoud van kwaliteit van de woon- en leefomgeving en het herstel van de sociale cohesie besloten alleen nog met het Rijk, de Provincie en de gemeenten te willen spreken over zonne-energie.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal