Direct naar de inhoud.

Zorggroep Meander organiseert cursus voor mantelzorgers

  • door:
  • op:
foto: Zorggroep Meander

VEENDAM – Zorggroep Meander Ledenvereniging organiseert op vrijdag 24 november en 1 december in Veendam de cursus ‘Zorgen voor een ander’. De cursus biedt mantelzorgers ondersteuning en geeft antwoord op vragen rondom het regelen van zorg, het aanvragen van hulpmiddelen en het houden van een goede balans. Daarnaast wordt tijdens de cursus uitleg gegeven over verschillende zorgtechnieken.

Door de toename van het aantal ouderen in Nederland, de stijging van de zorgvraag en zorgkosten en verschuivingen binnen de zorg, zorgen steeds meer Nederlanders voor een naaste. De zorggroep organiseert daarom een cursus waarin Nederlanders die zorgen voor een (langdurig zieke) naaste ondersteuning wordt geboden. Ayla Gerding van Zorggroep Meander Ledenvereniging: ‘Het zorgen voor je ouders, zieke broer of zus, dat doe je gewoon als naaste. Toch zien we dat veel mantelzorgers tegen veel vragen aanlopen, bijvoorbeeld bij het aanvragen van hulp of bij praktische zaken. Tijdens de cursus geven wij het antwoord op al deze vragen en leren de mantelzorgers verschillende zorgtechnieken, bijvoorbeeld hoe je iemand goed uit bed kunt tillen, zonder dat je daarmee je eigen rug teveel belast.’

Mantelzorgvragen beantwoordt tijdens cursus ‘Zorgen voor een ander’ In de cursus komen vier thema’s aanbod:

1. Hoe regel ik zorg?
In het eerste thema wordt praktische informatie gegeven over het aanvragen van zorg. Zo komt onder andere het aanvragen van WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de WLZ (Wet Langdurige Zorg) en de ZVW (ZorgVerzekeringsWet) aan bod. Verder wordt er informatie gegeven over vergoedingen en de eigen bijdrage.
2. De kunst van het zorgen en loslaten
Diverse organisaties en instanties bieden ondersteuning aan mantelzorgers, zowel praktische, emotionele als financiële steun. Binnen dit thema wordt een overzicht geboden van alle mogelijkheden en organisaties.
3. Technieken toepassen in de thuissituatie
In het derde thema worden uitleg gegeven over zorgtechnieken die de mantelzorgers kunnen gebruiken tijdens het bieden van zorg. Denk aan helpen bij het tillen uit bed, aantrekken van een steunkous of het toedienen van medicijnen.
4. Hoe vergeet je jezelf niet?
Het laatste thema geeft antwoord op vragen als: ‘Hoe houd je een goede balans als mantelzorger?’ of ‘Hoe voorkom je dat je overbelast raakt?’.

Praktische informatie
Datum: 24 november en 1 december 
Tijden: 9.30 – 12.00 uur
Locatie: Leslokaal Zorggroep Meander, Kaap de Goede Hoop 1, 9642 AP in Veendam
Meer informatie of aanmelden: www.ledenvereniging.nl/zorgen-voor-een-ander of bel: 088 383 20 00

Over Zorggroep Meander Ledenvereniging
Zorggroep Meander Ledenvereniging is onderdeel van Espria Ledenvereniging en ondersteunt mensen die zelfstandig willen leven en zo lang mogelijk willen genieten van alles wat daarbij hoort. De ledenvereniging werkt nauw samen met Espria en haar zorgonderdelen Evean, Icare, Zorggroep Meander, GGZ Drenthe en De Trans.

 -advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal