Direct naar de inhoud.

‘Leefbaar Borger-Odoorn’ in de startblokken

  • door:
  • op:
De eerste drie kandidaten van de lijst Leefbaar Borger-Odoorn

BORGER-ODOORN – Leefbaar Borger-Odoorn “Het lokale alternatief”. Op deze wijze presenteert zich de nieuw opgerichte politieke vereniging in de gemeente Borger-Odoorn. Leefbaar Borger-Odoorn is onlangs notarieel opgericht door een aantal oud-leden van Gemeentebelangen Borger-Odoorn. Er is voldoende ruimte in onze gemeente om een ander toekomstgericht lokaal geluid te laten horen aldus de duo-lijsttrekkers Annemiek de Groot en Alina de Roo. Leefbaar Borger-Odoorn is klaar om aan de komende verkiezingen in maart mee te doen en de inwoners te vertegenwoordigen.

Leefbaar Borger-Odoorn denkt beter aan te kunnen sluiten bij wat er onder de burgers leeft en stelt de mening van de inwoners dan ook volledig centraal. Leefbaar BorgerOdoorn is politiek volledig onafhankelijk en wil een spreekbuis zijn voor alle inwoners van de gemeente. De identiteit van de partij is direct verbonden aan de identiteit van alle inwoners.

Leefbaar Borger-Odoorn is tegen het doorvoeren van alle maatregelen waar geen draagvlak voor is bij de direct betrokken inwoners. Grootschalige projecten, zoals windmolenparken, mega zonneakkers en megastallen passen niet in het cultuurhistorisch karakter van onze omgeving. Ook andere grootschalige ingrepen in de omgeving waarvoor lokaal geen draagvlak is, zoals de omstreden ontsluiting N34-Slenerweg, kunnen niet rekenen op steun. Wel brede steun is er voor het leefbaar houden van onze mooie gemeente in al haar facetten. Dit betekent steun voor een goed en gedegen sociaal beleid dat een bijdrage levert aan versterking van de samenleving. Zodat het voor iedereen, ongeacht de leeftijd, goed wonen is in onze gemeente. Ook steun is er voor verstrekkende milieu maatregelen, zoals het versneld en gecoördineerd opruimen van astbest en het energie zuinig of zelfs neutraal maken van woningen. Hierin ligt er een voorbeeld rol bij de gemeente met al haar maatschappelijk vastgoed en accommodaties. Ook het ontsluiten van het Monden-gebied door het doortrekken van de spoorlijn Emmen-Stadkanaal staat prominent op het verlanglijstje mits hiervoor draagvlak is bij de inwoners. Veilig en goed verkeersgedrag dient te worden behaald door een passende infrastructuur die dit gedrag op een natuurlijke wijze oproept.

Leefbaar Borger-Odoorn ziet een belangrijke rol weggelegd voor de inwoners om de toekomst van hun woon- en leefomgeving vorm te geven. “We doen het met elkaar en nooit zonder elkaar”. Dit betekent dat de inrichting en het vormgeven van de openbare ruimte een gedeelde verantwoordelijkheid wordt waarbij de direct betrokken inwoners een belangrijke rol krijgen. Verrommeling van de leefomgeving en zwerfafval moeten krachtig worden bestreden. Het krijgen van een formele status als “krimpgemeente” is een nieuwe kans om samen onze leefomgeving te ontwikkelen. Het initiatief ligt bij de inwoners en de gemeente dient dit te ondersteunen. Een meer dan bovengemiddeld niveau van dienstverlening aan inwoners door de gemeente past in dit toekomstbestendig maken van de leefomgeving-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal