Direct naar de inhoud.

Jan-Willem van de Kolk staat voor de Veenkoloniën

  • door:
  • op:
Jan Willem van de Kolk (PvdA) wil Veenkoloniën prominent in beeld

VEENKOLONIËN – “De belangen van de Veenkoloniën moeten beter vertegenwoordigd worden. Daarom sta ik kandidaat namens de Partij van de Arbeid (PvdA). Als genoeg mensen op me stemmen, ga ik de provinciale staten in”. Jan-Willem van de Kolk staat nummer tien op de PvdA-kandidatenlijst, maar is resoluut. Hij is deze keer geen lijstduwer. “Onze regio is teveel op zichzelf teruggeworpen. Voorzieningen staan onder druk. We moeten vooruit. De Veenkoloniën moet prominenter op de politieke agenda”.

Van de Kolk was jarenlang wethouder van de gemeente Stadskanaal, kent het gebied goed en weet hoe de hazen lopen: “Ons gebied telt in het Noorden te weinig mee. Drenthe en de provincie Groningen werken bijvoorbeeld intensief samen rond de stad Groningen en Assen, maar in de Veenkoloniën is er nauwelijks sprake van. Dat moet anders.”

Volgens de PvdA-er zijn de komst van de windmolens en het afblazen van de treinverbinding tussen Stadskanaal en Emmen gevolgen van die slechte samenwerking: “Drenthe heeft Groningen onvoldoende betrokken bij de locatiekeus van het windmolenpark. Deze provincie zou meer naar de toekomst en over de provinciegrenzen heen moeten kijken. De Veenkoloniën wordt gepasseerd, letterlijk en figuurlijk. Voordat je ingrijpende keuzes maakt, is afstemming nodig. De provincie Groningen moet hierop inzetten”.

Voor de sociaal-democraat is de toekomst van de Veenkoloniën speerpunt nummer één: “Er moet een meerjarenprogramma komen voor de Veenkoloniën. Inwoners, overheden, regionale organisaties en bedrijfsleven zijn gebaat bij duurzame samenwerking. In het programma moet aandacht zijn voor de toekomst van de zorg, werkgelegenheid, landschap, energie, voorzieningen, bereikbaarheid en onderwijs. Natuurlijk mag het niet bij plannen blijven. Boter bij de vis. Daar gaat het om”.

De komende jaren besteed het provinciebestuur veel aandacht aan de groei van de stad Groningen, de ontwikkeling van de Eemshaven en het aardbevingsgebied. Voor Van de Kolk des te meer reden om op te komen voor de belangen van de Veenkoloniën en Oost-Groningen: “Als ik tegen een provinciebestuurder vertel dat samen met onze oosterburen de aansluiting tussen Zuid-Groningen en de Duitse A31 verbeterd moet worden, kijkt hij of hij het in Keulen hoort donderen. De krachten moeten gebundeld. Alleen op die manier is de Veenkoloniën zeker van een leefbare toekomst. Dat verdienen onze inwoners”, aldus Van de Kolk.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal