Direct naar de inhoud.

Rianne Orsel op kieslijst Europees Parlement

  • door:
  • op:
Foto en tekst Herman Alink

NIEUWE PEKELA – De 38 jarige Rianne is moeder van 3 kinderen en woont sinds haar geboorte in de gemeente Pekela. Ze staat op nummer 11 op de kieslijst van de Piratenpartij. De in 1992 overleden communist en vakbondsleider Frederik (Fré) Meis is familie. Hij was de broer van haar oma. Rianne was 10 jaar toen Meis overleed, op die leeftijd ontging het haar nog wat hij betekent heeft voor de stakende arbeiders. Pas op latere leeftijd realiseert ze zich de strijd tegen onrecht. Zoals ze zelf zegt ‘het zit in de genen, ook ik vind dat iedereen recht heeft op een eerlijke en gelijke behandeling’. Door haar man en steunpilaar (Dick) heeft ze de Piratenpartij ontdekt. Hij is sinds 2016 actief in deze actiepartij, welke bestaat uit vrijdenkers. Er is geen top down structuur, de leden hebben een eigen verantwoordelijkheid en de strijd voor privacy zijn zaken die Rianne inspireren. Rianne en Dick willen meer bekendheid geven aan de standpunten van de Piratenpartij en leggen de herkomst van de toch wel bijzondere naam uit.

‘De Piratenpartij is in 2007 opgericht in Zweden. De naam werd gebruikt als geuzennaam. In 40 landen is de partij actief of in oprichting. De Nederlandse tak, met ondertussen 1.740 leden in meerdere gemeenten, doet sinds 2014 mee. Ze vinden de gevaren van internetgebruik steeds groter worden doordat privacy niet behoorlijk is afgeschermd. Ze willen artikel 13 van de grondwet herzien om internet te bewerkstelligen zonder filters en censuur. Op 1 januari 2019 is de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten in werking getreden. Deze wet is doorgevoerd in het belang van de nationale veiligheid. De Piratenpartij vindt dat deze wet onnodig privacy van burgers schendt. In artikel 10 van de grondwet staat beschreven dat privacy een grondrecht is. Op Europees, landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau moet het openbaar bestuur democratischer. Mensen moeten duidelijk weten waar het over gaat. Heel veel zaken waar burgers recht op hebben worden onvoldoende bekend gemaakt. Daarnaast worden burgers niet genoeg voorgelicht hoe men iets kan aanvragen en wanneer je dat moet doen. Vooral gemeenten kunnen daar nog flink wat stappen in zetten. Men moet beter faciliteren, informeren en communiceren. De politiek moet niet over ons gaan maar met en voor ons zijn. Ook de invloed van grote bedrijven mag wel een beetje minder. Het drugsbeleid moet op de schop. Ieder die wil moet 5 plantjes mogen houden. Er moet wel een verschil worden gemaakt tussen recreatief of medicinaal gebruik. De psychoactieve stoffen in cannabis moet wel onderzocht worden. Ze zijn voor de Europese Unie, maar waar zaken landelijk, provinciaal of gemeentelijk gedaan kunnen worden, moet Europa zich er niet mee bemoeien. Dit standpunt wordt gedeeld door de partij vandeRegio waarmee de Piratenpartij een lijstverbinding heeft. In de klimaatregeling en het vluchtelingenvraagstuk moet de EU juist meer verantwoordelijkheid nemen. Vluchtelingen zijn welkom. Er moet een eerlijke verdeling binnen Europa komen. Economische vluchtelingen moeten direct teruggestuurd worden naar land van herkomst, als ze hier willen komen wonen moet men gewoon emigreren’.

Rianne denkt dat burgers zich niet betrokken voelen bij de politiek omdat men denkt dat men toch niks te zeggen heeft. De politiek drijft gewoon hun zin door, luisterend besturen is er niet bij, aldus Rianne. Ze vindt dat de asielprocedure maximaal 3 jaar mag duren. De participatie wet vindt zij niet eerlijk. ‘Men bezuinigt aan de ene kant op banen, bijvoorbeeld in het huishoudelijke werk, terwijl daar tegenover mensen die in de bijstand zitten worden ingezet om dat soort werk te doen. Die mensen verdienen gewoon een eerlijker loon op basis van de daartoe gemaakte cao afspraken. Er moet meer maatwerk worden geleverd waardoor de kans om terug te keren naar de arbeidsmarkt kan worden vergroot. ‘Het werken met een Leerbedrijf is niet een onverdeeld succes’. De partij wil in het thema Zorg, het welzijn en zelfbeschikking van patiënten centraal stellen. Rianne vindt dat, waar verschillende behandelingen mogelijk zijn, een ieder zelf mag bepalen welke behandeling je wilt. ‘Het gaat over mij en mijn lichaam, dan mag ik toch zelf beslissen wat daarmee gebeurd’. Ze is ervan overtuigd dat bewustwording van wat er allemaal op het internet gebeurd heel belangrijk is. ‘In de partij is daarover veel kennis aanwezig’.

Ze besluit met de woorden, ‘Iedereen heeft er baat bij als men weet waarom bepaalde politieke besluiten worden genomen, de burgers moeten meer te zeggen hebben. Dit zal de betrokkenheid vergroten en houdt je ook meer bezig met waar het allemaal om gaat. Onrecht heeft ook met een gevoel te maken heeft. Dit zou al wat kunnen verzachten als er meer wordt uitgelegd’. Stiekem hoopt ze op 3 zetels in het Europees Parlement.

Ze denkt er serieus over na om na de Europese verkiezingen ook deel te nemen aan de eerstvolgende raadsverkiezingen. Ze staat open voor iedereen die met haar wil praten en ondersteuning wil bieden. Komende week gaat Rianne samen met Dick naar de Voedselbank om in gesprek te gaan met de mensen die hiervan afhankelijk zijn.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal